Dodawanie tabel

Tworzenie tabel przy użyciu Projektanta tabel

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Gdy tworzysz tabelę za pomocą widoku Projekt tabeli, masz większy wpływ na projekt bazy danych, ustawianie typów pól, tworzenie list odnośników oraz klucza obcego odpowiadającego kluczowi głównemu.

Tworzenie tabeli przy użyciu widoku projektu tabeli

 1. Wybierz pozycję Tworzenie > Projekt tabeli.

  Uzyskiwanie dostępu do polecenia wstążki Tworzenie > Projekt tabeli
 2. W nowej tabeli wprowadź nazwę pola i typ danych dla pierwszego pola.

  Pierwsza nazwa pola i typ danych w nowej tabeli programu Access
 3. Aby ustawić klucz podstawowy tabeli, zaznacz komórkę Nazwa pola odpowiadającą właściwemu polu, a następnie wybierz pozycję Klucz podstawowy.

  Wybieranie pola klucza podstawowego w nowej tabeli programu Access

  Po lewej stronie pola Nazwa pola pojawi się symbol Klucz podstawowy. Klucz podstawowy można zmienić w dowolnym momencie, ale każda tabela może mieć tylko jeden taki klucz.

 4. Wybierz pozycję Plik > Zapisz i nadaj tabeli nazwę.

Istnieje jeszcze wiele innych opcji dostępnych podczas tworzenia i modyfikowania tabel przy użyciu widoku Projekt tabeli.

Przełączanie między widokiem arkusza danych i widokiem projektu w Projektancie tabel
 • Przełączanie między widokami Widok projektu i Widok arkusza danych w przypadku każdej zapisanej tabeli.

 • Oznaczanie dowolnego pola jako klucza podstawowego tabeli.

 • Tworzenie wyrażenia lub maski wprowadzania przy użyciu Konstruktora.

 • Testowanie reguł poprawności.

 • Wstawianie i usuwanie wierszy.

 • Tworzenie list odnośników.

 • Tworzenie i usuwanie makr danych oraz zmienianie ich nazw.

 • Definiowanie relacji i zależności obiektów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Tabelę można utworzyć w widoku arkusza danych lub w widoku Projekt tabeli. Praca w widoku arkusza danych jest prosta — bardzo przypomina wprowadzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym. Z drugiej strony, pracując w widoku Projekt tabeli, ma się większy wpływ na projekt bazy danych i ustawianie typów pól. Można także utworzyć listę odnośników oraz klucz obcy odpowiadający kluczowi głównemu.

Na wstążce wybieramy kartę Tworzenie, a następnie pozycję Projekt tabeli. Jeśli lubisz korzystać z klawiszy dostępu, przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt i naciśnij literę znajdującą się obok polecenia, którego chcesz użyć. W tym przypadku jest to litera C, a następnie litery T i D.

Zostanie uruchomiony Projektant tabel i pojawi się ta nowa karta. To KARTA KONTEKSTOWA. W programie Access jest kilka takich kart i są one wyświetlane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Ta karta zawiera polecenia służące do wstawiania i usuwania pól oraz do ustawiania klucza podstawowego.

Tutaj, w kolumnie Nazwa pola, wpisujemy nazwę Identyfikator telefonu. Z listy Typ danych wybieramy pozycję Autonumerowanie, a następnie przycisk Klucz podstawowy. Możemy też kliknąć wiersz prawym przyciskiem myszy — pojawi się wiele tych samych poleceń. Ponownie naciśnij klawisz Alt i literę znajdującą się obok polecenia, którego chcesz użyć.

W następnym polu wprowadźmy nazwę Numer telefonu i wybierzmy typ danych Krótki tekst.

Poniżej wpiszmy słowo Typ i zacznijmy tworzenie listy odnośników. Wybierz pozycję Kreator odnośników, wpisz żądane wartości i wybierz przycisk Dalej. Jedna kolumna wystarczy. W pierwszym wierszu wprowadzamy typy numerów telefonów na potrzeby listy: biurowy, a następnie komórkowy, faks, alarmowy i domowy. Wybieramy przycisk Dalej. Pole zawiera już wprowadzoną przez nas nazwę, więc wystarczy wybrać przycisk Zakończ.

Można by było z tego pola zrobić osobną tabelę, ale nie zrobiliśmy tego, ponieważ mamy tu małą ilość danych. Utworzyliśmy natomiast listę odnośników. Od teraz przy wprowadzaniu nazwy wybieramy po prostu odpowiednią wartość z określonej przez nas listy.

Na koniec musimy utworzyć nasz klucz obcy. Nazwijmy go Identyfikator klienta KO. Identyfikator klienta to nazwa klucza podstawowego w tabeli Klienci, natomiast litery KO oznaczają klucz obcy. Innymi słowy to skrót mówiący nam, że jest to klucz obcy, a jego kluczem podstawowym jest pole z identyfikatorem klienta w tabeli Klienci.

Następnie ustawiamy typ danych Liczba. Należy tutaj pamiętać o jednej z zasad projektowania baz danych. Typy danych klucza podstawowego i obcego muszą być identyczne lub ze sobą zgodne. W tym przypadku używamy zgodnego typu danych, ponieważ klucz podstawowy w tabeli Klienci to pole o typie danych Autonumerowanie.

Pamiętaj, że program Access kontroluje wartości w polach typu Autonumerowanie. Zachowuje je w odpowiedniej kolejności, gdy dodajemy nazwy klientów, i żadnej z tych kolejnych wartości nie można zduplikować. Ponieważ musimy duplikować wartości w polu klucza obcego zawsze wtedy, gdy klient ma więcej niż jeden numer telefonu, to zastosowanie tutaj typu danych Autonumerowanie nie jest dobrym pomysłem.

Potrzebujemy jednak zgodnego typu danych — w tym przypadku jest to Liczba. Inne typy danych, na przykład Tekst, również są zgodnie z polami kluczy.

Zapisz tabelę pod nazwą Numery telefonów.

Teraz wiesz już, jak utworzyć tabelę w widoku projektu tabeli oraz jak w ramach tego procesu utworzyć listę wartości i klucz obcy. To wszystko — gotowe!

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×