Powiązane tematy
×
Dodawanie tabel
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Dodawanie tabel

Łączenie pól przy użyciu obliczeniowego typu danych

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo.

Spróbuj!

Za pomocą pól obliczeniowych możesz łączyć dane z osobnych pól (na przykład imion i nazwisk) czy też obliczać daty (na przykład datę zamówienia plus pięć dni).

Pola obliczeniowe mają następujące zastosowania:

 • Obliczanie wartości, które nie istnieją w danych.

 • Określanie kryteriów zapytań.

Na przykład połącz dane dotyczące imienia i nazwiska, aby zostały wyświetlone w polu z imieniem i nazwiskiem w następujący sposób:

[Imię] + " " + [Nazwisko]

Znaki plus (+) łączą wartość z pola Imię, znak spacji (spacja ujęta w cudzysłów) i wartość z pola Nazwisko.

Możesz też obliczyć liczbę sztuk, cenę i stawkę podatku każdej pozycji w zamówieniu, aby wyświetlić cenę całkowitą, w taki sposób:

([Liczba]*[Cena jednostkowa])+([Liczba]*[Cena jednostkowa]*[Stawka podatku])

Uwaga: Obliczenie nie może obejmować pól z innych tabel i zapytań. Wyniki obliczeń są przeznaczone tylko do odczytu, ale można ich używać jako wartości w innych polach obliczeniowych.

Pola obliczeniowe wyświetlają wyniki na podstawie wybranego typu danych.

Typ danych

Wyniki

Przykład

Tekst

Wyświetla obliczone dane jako ciąg tekstowy, dokładnie tak, jak wpisano je w polach, do których występuje odwołanie.

Aby wyświetlić imię i nazwisko, połącz wartości z pól Imię i Nazwisko z uwzględnieniem oddzielającej je spacji. Aby zapewnić możliwość sortowania, usuń angielskie przedimki „A” lub „An” na początku tytułów książek.

Liczba

Wyświetla obliczone dane jako liczbę, której można użyć w innych obliczeniach matematycznych.

Aby wyświetlić minimalny poziom zapasów, odejmij średnie straty kwartalne od średniej sprzedaży kwartalnej.

Waluta

Wyświetla obliczone dane w wybranym formacie waluty.

Aby wyświetlić sumę zamówienia w określonej walucie, pomnóż wielkość zamówienia przez cenę jednostkową.

Tak/Nie

Wyświetla obliczone dane jako wartość Tak lub Nie. Przechowuje dane w postaci wartości logicznych.

Aby wyświetlić wartość Tak, jeśli suma po odliczeniu rabatu jest wyższa od minimum wymaganego do skorzystania z darmowej wysyłki, a w przeciwnym razie wartość Nie, pomnóż sumę zamówienia przez rabat i porównaj uzyskany wynik z minimalną kwotą zakupu uprawniającą do darmowej wysyłki.

Data/Godzina

Wyświetla obliczone dane jako datę lub sygnaturę czasową.

Aby wyświetlić szacowaną datę dostawy, dodaj szacowany czas dostawy do daty zamówienia.

 1. Zaznacz tabelę.

  Wybieranie tabeli w programie Access
 2. Wybierz pozycję Kliknij, aby dodać > Pole obliczeniowe, a następnie wybierz typ danych.

  Dodawanie nowego pola o typie danych Pole obliczeniowe
 3. Wprowadź obliczenie dla pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tworzenie obliczenia w nowym polu obliczeniowym

  Wpisz wyrażenie samodzielnie lub zaznacz elementy wyrażenia, pola i wartości, aby umieścić je w polu edycji wyrażenia.

  Uwaga: W polu obliczeniowym nie rozpoczyna się wyrażenia od znaku równości (=).

 4. W nagłówku pola wpisz nazwę pola obliczeniowego i naciśnij klawisz Enter.

  Nadawanie nazwy polu w tabeli programu Access

  Uwaga: Aby zmienić lub edytować wynik pola obliczeniowego, zaznacz zawierającą je kolumnę. Następnie wybierz pozycję Pola > Modyfikuj wyrażenie.

Po dodaniu pola obliczeniowego do tabeli obliczenie jest wykonywane za każdym razem, gdy dodasz lub zmienisz dane.

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja tworzenia wyrażeń

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×