Dodawanie tabel

Tworzenie tabel i ustawianie typów danych

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Tabele stanowią podstawę bazy danych, ponieważ przechowują dane. Każda tabela zawiera informacje na określony temat. Na przykład w tabeli Dostawcy mogą być przechowywane nazwy dostawców, adresy e-mail i numery telefonu.

Uwaga: Przed utworzeniem tabel warto zrozumieć działanie obiektów bazy danych programu Access.

Po otwarciu nowej, pustej bazy danych program Access automatycznie tworzy pustą tabelę. Aby dostosować tę tabelę, zacznij definiować pola i dodawać dane.

Zmienianie nazwy tabeli bazy danych dla komputerów stacjonarnych

Tabela1 to nazwa domyślna pierwszej tabeli w nowej bazie danych dla komputerów stacjonarnych. Warto nadać tej tabeli bardziej opisową nazwę.

 1. Na pasku narzędzi Szybki dostęp wybierz pozycję Zapisz Zapisz .

 2. W polu Nazwa tabeli wprowadź opisową nazwę.

Dodawanie tabeli do bazy danych dla komputerów stacjonarnych

Do bazy danych można dodać więcej tabel, nawet jeśli użyto szablonu.

 1. Na karcie Tworzenie wybierz pozycję Tabela.
  Program Access doda nową tabelę o nazwie Tabela<#>, gdzie <#> oznacza kolejną nieużywaną liczbę porządkową.

 2. Zmień nazwę tabeli przy użyciu procedury opisanej w sekcji Zmienianie nazwy tabeli bazy danych dla komputerów stacjonarnych znajdującej się we wcześniejszej części tego modułu.

Zapisywanie tabeli

Pamiętaj o zapisaniu tabeli przed zamknięciem bazy danych, aby uniknąć utraty wyników pracy oraz wprowadzonych danych. Jeśli wyniki pracy nad tabelą nie zostały zapisane, to podczas próby zamknięcia bazy danych program Access wyświetli monit o ich zapisanie. W dowolnym momencie możesz również wybrać ikonę Zapisz .

Dodawanie pola przez wprowadzenie danych

 1. W widoku Arkusz danych wprowadź dane w kolumnie Kliknij, aby dodać danego arkusza danych.
  Program Access utworzy nowe pole.

  Wycinek ekranu przedstawiający identyfikator w tabeli Dostawcy

 2. W nagłówku kolumny wpisz nazwę nowego pola.

  Wycinek ekranu przedstawiający tabelę Dostawcy z widocznymi dwoma wierszami z identyfikatorem

Zmienianie typu danych pola

W przypadku dodawania pola przez wpisanie do niego danych program Access ustawia typ danych pola na podstawie jego zawartości. Aby wyświetlić typ danych, wybierz kartę Pola w obszarze Typ danych.

Wycinek ekranu przedstawiający pole Typ danych

Aby zmienić typ danych:

 1. Zaznacz pole.

 2. Na karcie Pola otwórz listę Typ danych i wybierz typ danych.

Dodawanie pola o określonym typie danych

Program Access sprawdza poprawność wprowadzanych danych, aby zapewnić, że są one zgodne z typem danych pola. Jeśli chcesz przechowywać w polu dane o konkretnym formacie, określ typ danych podczas tworzenia pola.

 1. Po otwarciu tabeli w widoku Arkusz danych wybierz pozycję Kliknij, aby dodać, a następnie wybierz typ danych

  Wycinek ekranu przedstawiający rozwijaną listę „Kliknij, aby dodać” z typami danych

 2. Wpisz opisową nazwę pola, taką jak Nazwisko.

  Wycinek ekranu przedstawiający pole umożliwiające dodanie opisowej nazwy kolumny

Ponieważ określono typ danych, program Access sprawdzi poprawność danych wprowadzonych w nowym polu. Na przykład tekst nie będzie akceptowany w polu typu Data. Określenie typu danych pomaga również zminimalizować rozmiar bazy danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Typy danych w aplikacjach programu Access

Typy danych w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Tabele to obiekty dodawane do bazy danych zazwyczaj jako pierwsze, ponieważ, najprościej mówiąc, przechowują dane. Podczas tworzenia tej tabeli określimy jej klucz podstawowy. Poznamy też różne dostępne typy danych i zobaczymy, jak można ustawić typ danych dla każdego pola.

Umieszczę tutaj wzór naszej tabeli do wglądu. Po dwukrotnym kliknięciu pola Identyfikator widać, że staje się ono edytowalne. Zmieńmy jego nazwę na Identyfikator klienta. Dzięki temu zawsze będziemy wiedzieć, skąd pochodzą wartości znajdujące się w tym polu — z tabeli Klienci. Wszystkie tabele muszą mieć klucz podstawowy — Identyfikator klienta to klucz podstawowy tej tabeli.

Po naciśnięciu klawisza Enter W TYM MIEJSCU program Access wybierze następne puste pole i wyświetli to menu. Większość tych elementów to TYPY DANYCH. Każde pole w bazie danych musi mieć przypisany typ danych.

Dzięki typom danych przechowywanie jest wydajniejsze, ponieważ te typy kontrolują rozmiar pól. Jeśli np. chcesz wyłącznie przechowywać nazwy, nie musisz na ich potrzeby tworzyć olbrzymiego obszaru przechowywania. W przypadku tego prostego przykładu nie wydaje się to istotne, ale staje się ważne, gdy mamy bardzo dużo danych.

Typy danych pomagają także zapobiegać błędom. Na przykład nie można wprowadzić nazwy w polu, które jest ustawione jako przechowujące daty i godziny.

Przyjrzyjmy się szybko dostępnym typom danych. Krótki tekst to pole tekstowe przechowujące maksymalnie 256 znaków. Mamy też typy Liczba, Waluta, Data i godzina oraz Tak/Nie.

Pole Tak/Nie może zawierać wartości Tak lub Nie, Prawda lub Fałsz bądź jedynkę lub zero.

Pozycja Odnośnik i relacja nie jest tak naprawdę typem danych. Przy jej użyciu można jednak utworzyć listę opcji do wyboru w danym polu.

Typy Tekst sformatowany i Długi tekst umożliwiają przechowywanie 1 gigabajta tekstu. Bazy danych dla komputerów stacjonarnych używają tekstu sformatowanego, natomiast aplikacje sieci Web programu Access — tekstu długiego. Główna różnica polega na tym, że do tekstu sformatowanego można zastosować czcionki i inne formatowanie, np. pogrubienie czy kursywę.

Typ danych Załącznik umożliwia dołączenie do rekordu obrazów i innych plików, tak jak do wiadomości e-mail. Typ danych Hiperlink pozwala przechowywać adresy e-mail i stron internetowych. Typ danych Pole obliczeniowe służy natomiast do takich operacji, jak łączenie imion i nazwisk lub obliczanie rabatu.

W tej tabeli jest jeszcze jeden typ danych: Autonumerowanie. Ten typ danych przypisuje numer porządkowy po każdym dodaniu nowego rekordu. W polach tego typu nie można zmieniać ani usuwać wartości. Wiele kluczy podstawowych używa tego typu danych, ponieważ z reguły nie chcemy, aby wartości klucza się w ogóle zmieniały.

Podczas tworzenia tabeli w aplikacji sieci Web programu Access do przechowywania i wyświetlania obrazów nie używamy typu danych Załącznik, lecz typu Obraz.

Dla tego pola ustawmy typ Krótki tekst, ponieważ będziemy przechowywać w nim nazwy, a 256 znaków to wystarczająco dużo. Zwróć uwagę, że po wybraniu typu danych nagłówek można edytować. Wprowadźmy imię i naciśnijmy klawisz Tab, aby zaznaczyć następne puste pole. Ponownie wybieramy typ Krótki tekst i wpisujemy nazwisko. Przechowywanie imion i nazwisk w dwóch osobnych polach jest zgodne z zasadą projektowania baz danych, według której każde pole powinno zawierać najmniejszą możliwą jednostkę danych.

Naciśnij klawisze Control+S, aby zapisać tabelę. Nazwijmy ją Klienci.

Teraz mamy klucz podstawowy oraz pola typu Tekst krótki do przechowywania imion i nazwisk. Każde pole zawiera najmniejszą możliwą jednostkę danych i ma przypisany typ danych. W tej tabeli mamy już wszystko, czego potrzeba.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×