Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli masz problemy z używaniem aplikacji Outlook dla systemu Android, otwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook.

Jeśli masz konto służbowe korzystające z Microsoft 365 dla firm lub konta oparte na programie Exchange, mogą istnieć dodatkowe wymagania ustawione przez Twojego administratora IT. Jeśli na przykład masz urządzenie zarządzane przez firmę, lokalny serwer programu Exchange skonfigurowany do uwierzytelniania podstawowego lub Twoja firma wymaga zarządzania aplikacją mobilną w celu ochrony aplikacji. Szczegółowe instrukcje znajdziesz poniżej w sekcji Konfigurowanie aplikacji Outlook dla systemu Android za pomocą dodatkowych wymagań.

Konfiguracja Outlook dla systemu Android po raz pierwszy

Krok 1
Obraz szarej linii

Uwaga: Jeśli masz konto służbowe, które wymaga aplikacji Portalu firmy Intune, zainstaluj ją ze sklepu Google Play przed rozpoczęciem konfiguracji Outlook dla systemu Android. Administrator IT może wymagać lub nie, aby urządzenie z systemem Android zostało zarejestrowane w Intune.

Zainstaluj aplikację Outlook dla systemu Android ze sklepu Google Play , a następnie otwórz ją.

Naciśnij Rozpocznij, jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy.

W przeciwnym razie, aby dodać inne konto e-mail, otwórz Menu Przycisk Więcej > Ustawienia Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto E-mail. Następnie przejdź do kroku 4 w obszarze poniżej Konfigurowanie innego konta e-mail.

Krok 2
Obraz szarej linii
Program Outlook może wykryć konta usługi Google. Aby je dodać do Outlook dla systemu Android, naciśnij Połącz Konto Google, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Wybierz opcję Zezwalaj, aby udzielić dostępu programu Outlook do kontaktów.

Aplikacja Outlook dla systemu Android może automatycznie znaleźć Twoje konto Gmail.Naciśnij przycisk OK, aby zezwolić aplikacji Outlook na dostęp do Twoich kont.

Jeśli nie chcesz dodawać tych kont, naciśnij pozycję Pomiń , a następnie przejdź do kroku 4 w obszarze Konfigurowanie innego konta e-mail poniżej.

Krok 3
Obraz szarej linii
Wybierz konta, które chcesz dodać, a następnie naciśnij pozycję Dodaj konto. Możesz zostać poproszony o zalogowanie się.

Naciśnij pozycję Dodaj konto, aby dodać konto Gmail do aplikacji

Naciśnij przycisk Zezwalaj, aby potwierdzić dostęp w trybie offline i wszystkie inne monity.

Naciśnij pozycję Zezwalaj, aby zezwolić aplikacji Outlook na dostęp offline.

Aby dodać inne konto e-mail, naciśnij Kontynuuj i przejdź do kroku 4, w przeciwnym razie kliknij Pomiń.

Skonfiguruj inne konto e-mail

Krok 4
Obraz szarej linii
Wpisz swój pełny adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dostawcy, trzeba będzie ręcznie skonfigurować program Exchange lub skonfigurować konto IMAP lub POP.

Wprowadź adres e-mail.

Krok 5
Obraz szarej linii
Wprowadź hasło do konta e-mail, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się lub Dalej.

Uwaga: Ekran logowania może wyglądać inaczej w zależności od dostawcy poczty e-mail.

Wprowadź hasło do konta e-mail.

Krok 6
Obraz szarej linii
Jeśli włączono uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zweryfikuj swoją tożsamość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie informacji dotyczących zabezpieczeń.

Sprawdź wiadomości tekstowe i wpisz 6-cyfrowy kod.

Konfigurowanie kont służbowych z dodatkowymi wymaganiami

W przypadku niektórych kont służbowych obowiązują dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczeń, które należy spełnić, aby móc używać aplikacji Outlook dla systemu Android. Jeśli nie wiesz, która z tych sytuacji dotyczy Twojego konta służbowego, skontaktuj się z administratorem Microsoft 365.

Kliknij przycisk rozwijania, aby go otworzyć:

Po rozpoczęciu rejestracji, należy przeprowadzić proces do końca, ponieważ wstrzymywanie na więcej niż kilka minut zatrzymuje postęp i należy rozpocząć od nowa. Jeśli ten proces nie zakończy się pomyślnie, należy wrócić do aplikacji Portal firmy, aby spróbować ponownie.

 1. Otwórz Sklep Google Play. Wyszukaj i pobierz aplikację Intune - Portal firmy.

 2. Jeśli w trakcie procesu rejestracji zostanie wyświetlony monit o utworzenie profilu służbowego, zobacz artykuł Tworzenie profilu służbowego i rejestrowanie urządzenia w usłudze Intune. W przeciwnym razie wykonaj czynności opisane w artykule Rejestracja urządzenia z systemem Android w usłudze Intune w celu zarejestrowania telefonu lub tabletu z systemem Android. 

  Konfigurowanie profilu służbowego

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie wieloskładnikowe, zobacz Omówienie informacji dotyczących zabezpieczeń.

 3. Otwórz aplikację Outlook dla systemu Android. Jeśli pojawi się monit o utworzenie profilu służbowego, dodaj konto za pomocą wystąpienia profilu służbowego programu Outlook.

  Outlook — służbowy

  Uwagi: Po zarejestrowaniu urządzenia zarządzane aplikacje — w tym program Outlook — można instalować na kilka sposobów:

  • Instalowanie aplikacji z poziomu aplikacji Portal firmy

  • Firma może zainstalować aplikację automatycznie w trakcie procesu rejestracji

  • Instalowanie aplikacji ze sklepu zarządzanego Google Play

 4. Naciśnij pozycję Rozpocznij.

  Wprowadzenie

 5. Jeśli Twoje konto zostanie znalezione, naciśnij pozycję Kontynuuj.

  Uwaga: Jeśli Twoje konto nie zostanie automatycznie znalezione, wpisz swój firmowy adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Dodaj konto i po wyświetleniu monitu wprowadź hasło.

 6. Wprowadź hasło do konta e-mail, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.

 7. Twoja firma mogła również wdrożyć mechanizmy kontroli wymagające zarejestrowania się przed kontynuowaniem.  Rejestrując się, weryfikujesz swoją tożsamość, aby umożliwić weryfikowanie urządzenia przez organizację. Jeśli pojawi się monit o zarejestrowanie urządzenia, naciśnij pozycję Zarejestruj.

 8. Jeśli administrator IT ustawił dodatkowe zasady, może być konieczne naciśnięcie pozycji Aktywuj i Aktywuj ponownie.

  Aktywuj

  Uwaga: Po otwarciu programu Outlook, wygląd środowiska zależeć będzie od różnych czynników, takich jak ustawienia zasad i wcześniejszego dostępu do zasobów firmy z urządzenia. Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na urządzeniu.

Teraz możesz zacząć korzystać z aplikacji Outlook dla systemu Android. Pełne wykorzystanie możliwości aplikacji Outlook:

Optymalizowanie aplikacji mobilnej Outlook pod kątem telefonu lub tabletu

Program Outlook dla systemu Android Cheat Sheet

Zasady ochrony aplikacji Intune można skonfigurować i stosować bez rejestracji urządzenia. Jednak dla urządzeń z systemem Android należy zainstalować aplikację usługi Intune — Portal firmy na urządzeniu, aby zasady ochrony aplikacji zaczęły obowiązywać.

 1. Otwórz sklep Google Play. Wyszukaj i pobierz aplikację Intune — Portal firmy.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zainstaluj aplikację Outlook dla systemu Android ze sklepu Google Play lub kliknij tutaj,, wprowadź swój numer telefonu, aby odebrać łącze służące do pobrania aplikacji.

 3. Otwórz aplikację Outlook dla systemu Android.

 4. Naciśnij pozycję Rozpocznij.

  Wprowadzenie

 5. Wprowadź służbowy adres e-mail, a następnie naciśnij przycisk Kontynuuj.

  Kontynuuj

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło konta e-mail, a następnie naciśnij Zaloguj.

  Uwagi: 

  • Procedura może być różna w zależności od wymagań firmy. Może na przykład zostać wyświetlony monit o uwierzytelnienie za pomocą aplikacji Microsoft Authenticator lub weryfikację za pomocą SMS-a lub połączenia telefonicznego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie informacji dotyczących zabezpieczeń

  • Twoja firma mogła również wdrożyć mechanizmy kontroli wymagające zarejestrowania się przed kontynuowaniem. Rejestrując się, weryfikujesz swoją tożsamość, aby umożliwić weryfikowanie urządzenia przez organizację. Jeśli pojawi się monit o zarejestrowanie urządzenia, naciśnij pozycję Zarejestruj.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby dodać inne konto, naciśnij Może później.

 8. Naciśnij pozycję Pomiń lub szybko przesuwaj, aby przełączać się między kolejnymi ekranami funkcji.

 9. Zostanie wyświetlona wiadomość, Twoja organizacja chroni teraz dane w tej aplikacji. Należy ponownie uruchomić aplikację, aby kontynuować. Wybierz przycisk OK.

 10. Uruchom ponownie aplikację Outlook dla systemu Android i po wyświetleniu monitu ustaw osobisty numer identyfikacyjny (PIN). 

Teraz możesz zacząć korzystać z aplikacji Outlook dla systemu Android. Pełne wykorzystanie możliwości aplikacji Outlook:

Optymalizowanie aplikacji mobilnej Outlook pod kątem telefonu lub tabletu

Program Outlook dla systemu Android Cheat Sheet

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zainstaluj aplikację Outlook dla systemu Android ze sklepu Google Play lub kliknij tutaj,, wprowadź swój numer telefonu, aby odebrać łącze służące do pobrania aplikacji.

 2. Otwórz aplikację Outlook dla systemu Android. Jeśli jest to pierwszy raz, naciśnij pozycję Wprowadzenie, a następnie Pomiń w przypadku wyświetlenia monitu o dodanie wykrytych kont. W przeciwnym razie przejdź do pozycji Menu Przycisk Więcej > Ustawienia Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

  Ikona menuPrzejdź do pozycji UstawieniaNaciśnij pozycję Dodaj konto

 3. Wpisz pełny, służbowy adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.

  Kontynuuj

 4. Naciśnij Exchange.

  Dodawanie konta serwera Exchange
 5. Wprowadź swój służbowy adres e-mail i hasło, aby automatycznie skonfigurować konto. Naciśnij Zaloguj.

  Uwagi: Jeśli konfiguracja automatyczna nie powiedzie się, naciśnij przycisk Kontynuuj, a następnie wprowadź ręcznie następujące ustawienia:

  • Nazwa serwera: Jest to zazwyczaj nazwa, wprowadzona gdy chcesz sprawdzić pocztę e-mail w sieci web.

  • Domena: Zazwyczaj jest to opcjonalne. W przypadku braku pewności, skontaktuj się z administratorem IT.

  • Nazwa użytkownika: To adres służbowy e-mail.

  • Hasło: Twoje hasło do konta służbowego.

 6. Naciśnij przycisk Dalej po zakończeniu i przejdź przez prezentowane funkcje.

Teraz możesz zacząć korzystać z aplikacji Outlook dla systemu Android. Pełne wykorzystanie możliwości aplikacji Outlook:

Optymalizowanie aplikacji mobilnej Outlook pod kątem telefonu lub tabletu

Program Outlook dla systemu Android Cheat Sheet

 1. W aplikacji Outlook dla systemu Android, przejdź do Ustawienia Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail. Naciśnij pozycję Kontynuuj.

 3. Naciśnij pozycję Konfiguruj konto ręcznie, jeśli jest dostępna, a następnie na stronie dostawcy poczty e-mail wybierz pozycję Exchange i włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane.

 4. Wprowadź informacje dotyczące ustawienia serwera, jeśli są dostępne, a następnie naciśnij ikonę znacznik wyboru.

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa_użytkownika
   Wprowadź pełny adres e-mail, na przykład nazwa@twoja_domena.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

  • Port
   Użyj wartości 443 lub 993.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Konta programu Exchange — zapytaj administratora IT o informacje o serwerze.

   • Microsoft 365konta służbowe — użyj wartości smtp.office365.com.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz wartość TLS.

  • Numer portu
   Wprowadź wartość 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 5. Może zostać wyświetlony monit proszący o ponowne wprowadzenie hasła konta e-mail lub o wyrażenie zgody/aktywowanie wszelkich wymaganych uprawnień.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy przy konfigurowaniu aplikacji Outlook dla systemu Android?

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu poczty e-mail za pomocą Outlook dla systemu Android, Otwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook lub opisz szczegółowo swoje pytania w polu komentarzy poniżej, abyśmy mogli w przyszłości dodać odpowiedzi.

Jeśli chcesz skonfigurować konto e-mail IMAP lub POP albo nie masz konta e-mail z Exchange ActiveSync, skorzystaj z tych instrukcji. W przypadku skonfigurowania konta e-mail z zastosowaniem protokołu IMAP lub POP synchronizowane będą tylko wiadomości e-mail — bez kalendarza i kontaktów. Co to są protokoły IMAP i POP?

Konfigurowanie konta POP lub IMAP w Outlook dla systemu Android

 1. W aplikacji Outlook dla systemu Android przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail. Naciśnij pozycję Kontynuuj. Po wyświetleniu monitu o wybranie dostawcy poczty e-mail wybierz pozycję IMAP lub POP3.

 3. Włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane i wprowadź ustawienia serwera oraz hasło.

  Uwaga: Jeśli nie znasz tych informacji, musisz uzyskać je od administratora lub dostawcy poczty e-mail. Aby uzyskać listę typowych ustawień serwera oraz pomocne informacje, zobacz Ustawienia serwera, jakie należy uzyskać od dostawcy poczty e-mail.

 4. Naciśnij ikonę znacznik wyboru, aby zakończyć.

Wprowadź hasło i wszelkie potrzebne ustawienia serwera.

Aby zmienić hasło, musisz przejść do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

 1. Przejdź do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

  Jeśli na przykład korzystasz z konta e-mail w domenie @hotmail.com, zaloguj się w witrynie outlook.com, lub jeśli korzystasz z konta w usłudze Gmail, przejdź do witryny Gmail.com.

 2. Przejdź do ustawień konta lub profilu.

 3. Zmień hasło.

 4. Aplikacja Outlook dla systemu Android wykryje błąd synchronizacji i zostanie wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie hasła.

Jeśli występują problemy z zapewnieniem synchronizacji w aplikacji Outlook dla systemu Android za pomocą nowego hasła, usuń swoje konto e-mail, a następnie dodaj je ponownie.

Uwaga: Jeśli zmienisz hasło do konta poczty e-mail, które jest również Twoim kontem Microsoft, może być konieczne ponowne zalogowanie się w innych aplikacjach i witrynach internetowych firmy Microsoft.

Zacznijmy od początku. Jeśli używasz konta e-mail w usłudze Outlook.com (obejmuje ona domeny: hotmail.com, msn.com, live.com itp.), tutaj możesz sprawdzić stan usługi Outlook.com. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

Pełne wykorzystanie możliwości aplikacji Outlook

Optymalizowanie aplikacji mobilnej Outlook pod kątem telefonu lub tabletu

Program Outlook dla systemu Android Cheat Sheet

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×