Korzystanie z czytnika zawartości ekranu w widoku listy w aplikacji OneNote dla systemu iOS

Ikona dekoracyjna. Zawartość czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Korzystanie z aplikacji OneNote dla systemu iOS za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS, ułatwia pracę z listami zadań do wykonania. Możesz dodać dowolną liczbę elementów, zaznaczyć ukończone zadania, usunąć zbędne elementy oraz w razie potrzeby ponownie aktywować elementy oznaczone jako ukończone.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy i dodawanie elementów

Możesz łatwo utworzyć w notesie stronę z listą.

 1. Przejdź do sekcji, w której chcesz utworzyć stronę z listą.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nowa strona z listą, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie otwarta nowa strona. Na początku znajduje się na niej jeden pusty, niezaznaczony element. Fokus zostanie przeniesiony na ten element listy.

 3. Wpisz tekst elementu listy.

 4. Aby dodać kolejny element, naciśnij dolną połowę ekranu czterema palcami. Usłyszysz komunikat: „Return”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby utworzyć nowy pusty element.

 5. Po zakończeniu dodawania elementów, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Ukryj klawiaturę, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Nagłówek, pole tekstowe".

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz tytuł listy w polu tekstowym.

 7. Naciśnij dolną połowę ekranu czterema palcami. Usłyszysz komunikat: „Gotowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć tworzenie strony z listą.

Porada: Aby dodać później więcej elementów, podczas wyświetlania listy przesuwaj szybko w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu „Dodaj element, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Możesz teraz wpisać element i dodać kolejne elementy zgodnie z powyższą instrukcją.

Zaznaczanie elementów ukończonych

Zaznaczone elementy listy są ukrywane w celu zwiększenia przejrzystości listy.

 1. Przejdź do strony listy zawierającej element, który ma zostać zaznaczony jako ukończony.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo do momentu znalezienia odpowiedniego elementu listy.

 3. Szybko przesuń w lewo jeden raz. Usłyszysz komunikat: „Niezaznaczone, przycisk”.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć wybrany element jako ukończony.

Zwiększanie wcięcia elementów

Wcięcia umożliwiają tworzenie zagnieżdżonych list zawierających zadania główne i podrzędne.

 1. Przejdź do strony listy zawierającej element, którego wcięcie chcesz zwiększyć.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo do momentu znalezienia właściwego elementu listy.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zwiększ wcięcie, przycisk”.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zwiększyć wcięcie wybranego elementu.

 5. Aby ukryć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ukryj klawiaturę, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie elementów

Jeśli okaże się, że dany element nie jest jednak potrzebny, możesz usunąć go z listy.

 1. Przejdź do strony listy zawierającej element, który chcesz usunąć.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Edytuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo do momentu znalezienia właściwego elementu listy.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć element do usunięcia. Usłyszysz komunikat: „Zaznaczone”.

 5. Jeśli chcesz usunąć więcej elementów, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo do momentu znalezienia następnego elementu, który chcesz usunąć, i ponownie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Po zaznaczeniu wszystkich elementów, które chcesz usunąć, szybko przesuwaj w lewo do momentu usłyszenia komunikatu "Usuń, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby opuścić tryb edycji, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie Ekran.

Pokazywanie lub ukrywanie elementów ukończonych

Możesz wyświetlać elementy zaznaczone jako ukończone i w razie potrzeby ponownie je uaktywnić.

 1. Przejdź do strony listy zawierającej element, który został zaznaczony jako ukończony.

 2. Naciśnij dolną połowę ekranu czterema palcami. Możesz usłyszeć na przykład komunikat „Pokaż jeden element wykonany, przycisk, nagłówek”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między elementami zaznaczonymi jako ukończone.

 4. Jeśli chcesz usunąć zaznaczenie elementu i przywrócić go na listę, po znalezieniu właściwego elementu szybko przesuń w lewo jeden raz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby usunąć zaznaczenie wszystkich elementów jednocześnie, naciśnij dolną połowę ekranu czterema palcami. Usłyszysz komunikat: „Usuń zaznaczenie wszystkich, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby ponownie ukryć ukończone elementy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Ukryj wykonane, przycisk, nagłówek”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×