Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Obracając lub przerzucając pole tekstowe (oraz znajdujący się w nim tekst), kształt, obiekt WordArt bądź obraz, można zmieniać jego położenie. 

Jeśli pracujesz w wiadomości e-mail, zobacz Obracanie obrazu w programie Outlook.

Polecenia obracania są dostępne na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce paska narzędzi. Zaznacz obiekt, który chcesz obrócić, a następnie kliknij wstążkę.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  • Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta będącego wielokrotnością 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

  • W przypadku obracania wielu kształtów każdy z nich jest obracany wokół własnego środka, a nie wokół środka całej grupy.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  Więcej opcji obrotu w menu obracania

 3. W otwartym okienku lub oknie dialogowym w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obiektu. Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt lub obiekt WordArt. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie:

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w prawo, kliknij polecenie Obróć w prawo o 90°.

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w lewo, kliknij polecenie Obróć w lewo o 90°.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Porada: Jeśli chcesz po prostu utworzyć obraz lustrzany tekstu w dokumencie, zobacz Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego.

W przypadku obracania obiektu dowolny tekst w obrębie obiektu również zostanie obrócony. Tekst w obrębie przerzucanego obiektu nie jest jednak automatycznie przerzucany za pomocą narzędzia obracania. Aby odwrócić tekst wraz z zawierającym go obiektem, wykonaj następujące czynności w programach Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz odwrócić, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Formatuj kształt.

 2. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Opcje kształtu kliknij pozycję Efekty.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Obrót 3-W w jednym z pól Obrót (X, Y lub Z — w zależności od tego, jak ma zostać obrócony tekst) wprowadź wartość 180.

  Obrót wokół osi X na karcie Efekty

  Uwagi: 

  • Zmiana obrotu może mieć wpływ na kolor wypełnienia obiektu. Kolor wypełnienia możesz dostosować w okienku Formatowanie kształtu na karcie Wypełnienie i linia Karta Wypełnienie i linia.

  • Gdy klikniesz wewnątrz obiektu w celu edytowania tekstu, tymczasowo powróci on do swojego pierwotnego wyglądu. Efekt odwrócenia zostanie przywrócony, gdy skończysz edytowanie tekstu i klikniesz poza obiektem.

Ważne:  Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  Uwaga: Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta będącego wielokrotnością 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  Więcej opcji obrotu w menu obracania

  Jeśli karty Narzędzia obrazów, Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że obraz został zaznaczony. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu otwarcia karty Formatowanie.

 3. W otwartym okienku lub oknie dialogowym w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obiektu. Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Porada: Jeśli chcesz po prostu utworzyć obraz lustrzany tekstu w dokumencie, zobacz Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego.

W przypadku obracania obiektu dowolny tekst w obrębie obiektu również zostanie obrócony. Tekst w obrębie przerzucanego obiektu nie jest jednak automatycznie przerzucany za pomocą narzędzia obracania. Aby odwrócić tekst wraz z zawierającym go obiektem, wykonaj następujące czynności w programach Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz odwrócić, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Formatuj kształt.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu kliknij pozycję Obrót 3-W po lewej stronie.

  Obrót 3-W w oknie dialogowym Formatowanie kształtu

 3. W jednym z pól Obrót (X, Y lub Z — w zależności od tego, jak ma zostać obrócony tekst) wprowadź wartość 180.

  Uwagi: 

  • Zmiana obrotu może mieć wpływ na kolor wypełnienia obiektu. Kolor wypełnienia możesz dostosować w oknie dialogowym Formatowanie kształtu na karcie Wypełnienie.

  • Gdy klikniesz wewnątrz obiektu w celu edytowania tekstu, tymczasowo powróci on do swojego pierwotnego wyglądu. Efekt odwrócenia zostanie przywrócony, gdy klikniesz poza obiektem.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  • Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta będącego wielokrotnością 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

  • W przypadku obracania wielu kształtów każdy z nich jest obracany wokół własnego środka, a nie wokół środka całej grupy.

  • Ewentualnie możesz zaznaczyć obiekt, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty klawisz Opcja i nacisnąć klawisz Strzałka w prawo lub klawisz Strzałka w lewo, aby obrócić.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Przycisk Obróć na karcie Formatowanie

  • Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu ani Formatowanie obrazu, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz.

  • Przycisk Obróć może być ukryty, jeśli rozmiar ekranu jest ograniczony. Jeśli nie widzisz przycisku Obróć, kliknij pozycję Rozmieszczanie, aby wyświetlić ukryte przyciski w grupie Rozmieszczanie.

   Przycisk Obróć w menu Rozmieść Przycisk Obróć w menu Rozmieść

 3. Kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  Menu obracania kształtu w pakiecie Office dla komputerów Mac
 4. W oknie dialogowym w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obiektu. Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Przycisk Obróć na karcie Formatowanie

  • Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu ani Formatowanie obrazu, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz.

  • Przycisk Obróć może być ukryty, jeśli rozmiar ekranu jest ograniczony. Jeśli nie widzisz przycisku Obróć, kliknij pozycję Rozmieszczanie, aby wyświetlić ukryte przyciski w grupie Rozmieszczanie.

   Przycisk Obróć w menu Rozmieść Przycisk Obróć w menu Rozmieść

 3. Aby obrócić obiekt o 90 stopni w prawo, kliknij pozycję Obróć w prawo o 90°. Aby obrócić obiekt o 90 stopni w lewo, kliknij pozycję Obróć w lewo o 90°.

  Menu obracania kształtu w pakiecie Office dla komputerów Mac

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

  Przycisk Obróć na karcie Formatowanie

  • Jeśli nie widzisz karty Formatowanie kształtu ani Formatowanie obrazu, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz.

  • Przycisk Obróć może być ukryty, jeśli rozmiar ekranu jest ograniczony. Jeśli nie widzisz przycisku Obróć, kliknij pozycję Rozmieszczanie, aby wyświetlić ukryte przyciski w grupie Rozmieszczanie.

   Przycisk Obróć w menu Rozmieść Przycisk Obróć w menu Rozmieść

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

   Menu obracania kształtu w pakiecie Office dla komputerów Mac

 1. Kliknij obiekt, który chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

  • Aby przenieść wiele obiektów, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas zaznaczania obiektów.

  • Aby przenieść obiekt w górę, w dół lub w bok niewielkimi etapami, kliknij obiekt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie naciśnij klawisz strzałki. Zwróć uwagę, że w programie Word możesz używać tej opcji tylko do przenoszenia obiektów w górę lub w dół.

  • Aby ograniczyć ruch obiektu, aby przemieszczał się tylko poziomo lub pionowo, podczas przeciągania obiektu przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Grupowanie obiektów polega na łączeniu ich ze sobą, co pozwala formatować, przenosić lub kopiować je jako grupę.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz zgrupować, a następnie w zależności od typu klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie kształtu lub kartę Formatowanie obrazu.

 2. Kliknij ikonę Grupa, a następnie pozycję Grupuj.

  Grupowanie obiektów

Porada: Jeśli pozycja Grupuj jest wygaszona lub niedostępna, na ogół oznacza to, że nie wybrano dwóch lub więcej obiektów, które można zgrupować.

Zobacz też

Wstawianie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Przycinanie obrazu

Obracanie pod dowolny kąt przy użyciu myszy

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

Obracanie pod dowolnym kątem za pomocą klawiatury

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+F6 , aby zmienić fokus na panel slajdów.

 2. Za pomocą klawisza Tab poruszaj się po slajdzie i zaznacz obiekt, który chcesz obrócić.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F10 lub Klawisz Menu , aby otworzyć menu kontekstowe i naciskaj klawisz strzałki w dół , aż fokus znajdzie się na opcjach Formatowanie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby otworzyć kartę opcji Formatowanie.

 4. Naciskaj klawisz Tab , aż fokus znajdzie się na przycisku pokrętła Kąt obrotu , a następnie wprowadź odpowiednią liczbę stopni, aby obrócić obiekt lub obraz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odwracanie tekstu

Zobacz artykuł Odwracanie lub tworzenie odbicia lustrzanego tekstu.

Obracanie tabeli lub grafiki SmartArt

Skopiuj tabelę lub grafikę SmartArt, wklej ją jako obraz, a następnie obróć ten obraz.

Zobacz też

Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu

Przycinanie obrazu

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×