Powiązane tematy
×
Formuły i funkcje
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Porada: Spróbuj użyć nowej funkcji X.DOPASUJ , ulepszonej wersji funkcji PODAJ.POZYCJĘ, która działa w dowolnym kierunku i domyślnie zwraca dokładne dopasowania, dzięki czemu korzystanie z niej jest łatwiejsze i wygodniejsze niż jego poprzednik.

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wyszukuje określony element w zakres komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, formuła =PODAJ.POZYCJĘ(25;A1:A3;0) zwraca liczbę 2, ponieważ 25 jest drugim elementem w zakresie.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Porada: Funkcji PODAJ.POZYCJĘ należy użyć zamiast jednej z funkcji WYSZUKAJ, kiedy jest konieczna znajomość położenia elementu w zakresie, a nie tylko znajomość samej pozycji elementu. Można na przykład użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ, aby określić wartość argumentu nr_wiersza funkcji INDEKS.

Składnia

PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tablica;[typ_porównania])

W składni funkcji PODAJ.POZYCJĘ występują następujące argumenty:

 • Szukana_wartość    Argument wymagany. Wartość, którą chcesz dopasować w lookup_array. Na przykład podczas wyszukiwania numeru telefonu w książce telefonicznej używasz jej jako wartości wyszukiwania, ale numer telefonu to żądana wartość.

  Argument lookup_value może być wartością (liczbą, tekstem lub wartością logiczną) albo odwołaniem do komórki do liczby, tekstu lub wartości logicznej.

 • szukana_tablica    Argument wymagany. Przeszukiwany zakres komórek.

 • Typ_porównania    Argument opcjonalny. Liczba -1, 0 lub 1. Argument match_type określa sposób dopasowania programu Excel lookup_value z wartościami w lookup_array. Wartość domyślna tego argumentu to 1.

  W poniższej tabeli opisano sposób, w jaki funkcja znajduje wartości na podstawie ustawienia argumentu match_type .

Typ_porównania

Zachowanie

1 lub pominięty

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie największą wartość, która jest mniejsza lub równa wartości szukana_wartość. Wartości argumentu przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności rosnącej: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA.

0

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie pierwszą wartość, która jest dokładnie równa wartości szukana_wartość. W tym przypadku wartości w argumencie przeszukiwana_tablica mogą być umieszczone w dowolnej kolejności.

-1

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajduje najmniejszą wartość, która jest większa lub równalookup_value. Wartości argumentu lookup_array muszą być umieszczone w kolejności malejącej, na przykład: PRAWDA, FAŁSZ, Z-A, ... 2, 1, 0, -1, -2, ...i tak dalej.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca pozycję dopasowanej wartości w lookup_array, a nie samą wartość. Na przykład funkcja PODAJ.POZYCJĘ("b";{"a";"b";"c"};0) zwraca wartość 2, czyli względną pozycję "b" w tablicy {"a";"b";"c"}.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ nie rozróżnia wielkich i małych liter, kiedy dopasowuje wartości tekstowe.

 • Jeśli wyszukiwanie za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ zakończy się niepowodzeniem, zwracana jest wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli argument typ_porównania ma wartość 0, a szukana_wartość jest tekstem, przy określaniu argumentu szukana_wartość można używać symboli wieloznacznych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć rzeczywisty znak zastępczy (znak zapytania lub gwiazdkę), przed tym znakiem należy wpisać znak tyldy (~).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Produkt

Liczba

Banany

25

Pomarańcze

38

Jabłka

40

Gruszki

41

Formuła

Opis

Wynik

=PODAJ.POZYCJĘ(39;B2:B5;1)

Ponieważ nie ma dokładnego odpowiednika, zwracana jest pozycja następnej najmniejszej wartości (38) z zakresu B2:B5.

2

=PODAJ.POZYCJĘ(41;B2:B5;0)

Pozycja wartości 41 w zakresie B2:B5.

4

=PODAJ.POZYCJĘ(40;B2:B5;-1)

Funkcja zwraca błąd, ponieważ wartości z zakresu B2:B5 nie są uszeregowane w kolejności malejącej.

#N/D!

WYSZUKAJ.PIONOWO, funkcja

INDEKS, funkcja

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×