Powiązane tematy
×
Formuły i funkcje
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Formuły i funkcje

PODAJ.POZYCJĘ

Porada: Spróbuj użyć nowej funkcji XMATCH, ulepszonej wersji funkcji MATCH, która działa w dowolnym kierunku i domyślnie zwraca dokładne dopasowania, dzięki czemu korzystanie z funkcji jest łatwiejsze i wygodniejsze niż jej poprzednik.

Funkcja MATCH wyszukuje określony element w zakres komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, formuła =MATCH(25;A1:A3;0) zwraca liczbę 2, ponieważ 25 jest drugim elementem w zakresie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Porada: Funkcji PODAJ.POZYCJĘ należy użyć zamiast jednej z funkcji WYSZUKAJ, kiedy jest konieczna znajomość położenia elementu w zakresie, a nie tylko znajomość samej pozycji elementu. Można na przykład użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ, aby określić wartość argumentu nr_wiersza funkcji INDEKS.

Składnia

PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tablica;[typ_porównania])

W składni funkcji PODAJ.POZYCJĘ występują następujące argumenty:

 • lookup_value    Argument wymagany. Wartość, którą chcesz dopasować wlookup_array . Na przykład podczas wyszukiwania czyjegoś numeru telefonu w książce telefonicznej jako wartości odnośnika jest używana nazwa tej osoby, ale numer telefonu to wartość, którą chcesz uzyskać.

  Argument lookup_value może być wartością (liczbą, tekstem lub wartością logiczną) albo odwołaniem do komórki do liczby, tekstu lub wartości logicznej.

 • lookup_array    Argument wymagany. Przeszukiwany zakres komórek.

 • match_type    Argument opcjonalny. Liczba -1, 0 lub 1. Argument match_type określa sposób dopasowania Excel z lookup_value wartościami w lookup_array . Wartość domyślna tego argumentu to 1.

  W poniższej tabeli opisano sposób, w jaki funkcja wyszukuje wartości na podstawie ustawienia match_type wartości.

Typ_porównania

Zachowanie

1 lub pominięty

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie największą wartość, która jest mniejsza lub równa wartości szukana_wartość. Wartości argumentu przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności rosnącej: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA.

0

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie pierwszą wartość, która jest dokładnie równa wartości szukana_wartość. W tym przypadku wartości w argumencie przeszukiwana_tablica mogą być umieszczone w dowolnej kolejności.

-1

Wartość match znajdzie najmniejszą wartość, która jest większa niż lub równa lookup_value. Wartości w tym lookup_array muszą być uporządkowane w kolejności malejącej, na przykład: PRAWDA, FAŁSZ, Z-A, ... 2, 1, 0, -1, -2, ...i tak dalej.

 • Funkcja MATCH zwraca pozycję dopasowanej wartości w obrębie lookup_array, a nie samej wartości. Na przykład funkcja DOPASUJ("b";{"a";"b";"c"};0) zwraca wartość 2, czyli względną pozycję "b" w tablicy {"a";"b";"c"}.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ nie rozróżnia wielkich i małych liter, kiedy dopasowuje wartości tekstowe.

 • Jeśli wyszukiwanie za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ zakończy się niepowodzeniem, zwracana jest wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli argument typ_porównania ma wartość 0, a szukana_wartość jest tekstem, przy określaniu argumentu szukana_wartość można używać symboli wieloznacznych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć rzeczywisty znak zastępczy (znak zapytania lub gwiazdkę), przed tym znakiem należy wpisać znak tyldy (~).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Produkt

Liczba

Banany

25

Pomarańcze

38

Jabłka

40

Gruszki

41

Formuła

Opis

Wynik

=PODAJ.POZYCJĘ(39;B2:B5;1)

Ponieważ nie ma dokładnego odpowiednika, zwracana jest pozycja następnej najmniejszej wartości (38) z zakresu B2:B5.

2

=PODAJ.POZYCJĘ(41;B2:B5;0)

Pozycja wartości 41 w zakresie B2:B5.

4

=PODAJ.POZYCJĘ(40;B2:B5;-1)

Funkcja zwraca błąd, ponieważ wartości z zakresu B2:B5 nie są uszeregowane w kolejności malejącej.

#N/D!

WYSZUKAJ.PIONOWO, funkcja

INDEKS, funkcja

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×