Spis treści
×

Użyj funkcji Wytnij, Kopiuj i Wklej, aby przenieść lub skopiować zawartość komórki. Można też skopiować określoną zawartość lub atrybuty z komórek. Na przykład skopiuj wartość wynikową formuły bez kopiowania formuły lub skopiuj tylko formułę.

Podczas przenoszenia lub kopiowania komórek w programie Excel jest przenoszona lub kopiowana komórka, łącznie z formułami i ich wartościami wynikowymi, formatowaniem komórki i komentarzami.

Możesz przenosić komórki w programie Excel metodą przeciągania i upuszczania lub przy użyciu poleceń WytnijWklej.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Przenoszenie komórek przez przeciąganie i upuszczanie

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek do przeniesienia lub skopiowania.

 2. Wskaż obramowanie zaznaczenia.

 3. Gdy wskaźnik przybierze kształt wskaźnika przenoszenia wskaźnik przenoszenia, przeciągnij komórkę lub zakres komórek do innej lokalizacji.

Przenoszenie komórek za pomocą poleceń Wytnij i Wklej

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia > Wytnij Wycinanie lub naciśnij klawisze Ctrl + X.

 3. Wybierz komórkę, do której chcesz przenieść dane.

 4. Wybierz pozycję Narzędzia > pozycję Wklej Wklejenie lub naciśnij klawisze Ctrl + V.

Komórki w arkuszu można kopiować przy użyciu poleceń Kopiuj i Wklej.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Wybierz pozycję Kopiuj lub naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Wybierz pozycję Wklej lub naciśnij klawisze Ctrl+V.

 1. Zaznacz komórki, które mają zostać przeniesione lub skopiowane.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść komórki, kliknij pozycję Wytnij Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy    Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować komórki, kliknij pozycję Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

  Porada: Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku.

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+V.

Uwagi: 

 • W programie Excel wokół komórek wyciętych lub skopiowanych jest wyświetlane animowane obramowanie ruchome. Aby anulować obramowanie ruchome, naciśnij klawisz ESC.

 • Podczas przenoszenia komórek przez ich wycinanie i wklejanie w programie Excel dane znajdujące się w obszarze wklejania są zastępowane.

 • Aby wybrać określone opcje podczas wklejania komórek, możesz kliknąć strzałkę poniżej przycisku Wklej Obraz przycisku, a następnie kliknąć potrzebną opcję. Można na przykład kliknąć polecenie Wklej specjalnie lub Obraz.

 • Domyślnie w programie Excel na arkuszu jest wyświetlany przycisk Opcje wklejania, aby podczas wklejania komórek były dostępne opcje specjalne, takie jak Zachowaj formatowanie źródłowe. Jeśli ten przycisk nie ma być wyświetlany podczas każdego wklejania komórek, można wyłączyć tę opcję. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. W kategorii Zaawansowane w obszarze Wycinanie, kopiowanie i wklejanie wyczyść pole wyboru Pokaż przycisk opcji wklejania po wklejeniu zawartości.

Domyślnie edycja metodą przeciągnij i upuść jest włączona, co umożliwia przenoszenie i kopiowanie komórek przy użyciu myszy.

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek do przeniesienia lub skopiowania.

  Zaznaczanie zawartości komórki w programie Excel

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść komórkę lub zakres komórek, wskaż obramowanie zaznaczenia. Gdy wskaźnik przybierze kształt wskaźnika przenoszenia Wskaźnik przenoszenia, przeciągnij komórkę lub zakres komórek w inne miejsce.

  • Aby skopiować komórkę lub zakres komórek, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas wskazywania obramowania zaznaczenia. Gdy wskaźnik przybierze kształt wskaźnika kopiowania Wskaźnik kopiowania, przeciągnij komórkę lub zakres komórek w inne miejsce.

Uwaga: Podczas przenoszenia komórek w programie Excel dane znajdujące się w obszarze wklejania są zastępowane.

Podczas kopiowania komórek odwołania do nich są automatycznie dostosowywane. Odwołania nie są dostosowywane podczas przenoszenia komórek, a zawartość tych komórek oraz komórek odwołujących się do nich może być wyświetlana jako błędy odwołań. W takim przypadku należy ręcznie dostosować odwołania.

Jeśli zaznaczony obszar kopiowania zawiera ukryte komórki, wiersze lub kolumny, w programie Excel są one kopiowane. Tymczasowe odkrycie danych może być niezbędne, jeśli nie należy ich uwzględniać podczas kopiowania informacji.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający dane, które chcesz przenieść lub skopiować.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść zaznaczenie, kliknij pozycję Wytnij Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować zaznaczenie, kliknij pozycję Kopiuj Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lewą górną komórkę obszaru wklejania, a następnie kliknij polecenie Wstaw wycięte komórki lub Wstaw skopiowane komórki.

  Porada    Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, należy kliknąć kartę innego arkusza lub przełączyć się do innego skoroszytu, a następnie zaznaczyć lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. W oknie dialogowym Wstawianie i wklejanie kliknij kierunek przesuwania sąsiednich komórek.

Uwaga    W przypadku wstawiania całych wierszy lub kolumn sąsiednie wiersze i kolumny są przenoszone w dół i w lewo.

Jeśli niektóre komórki, wiersze lub kolumny arkusza nie są wyświetlane, można skopiować wszystkie komórki lub tylko komórki widoczne. Można na przykład wybrać kopiowanie tylko podsumowania danych wyświetlonego w konspekcie arkusza.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Przejdź do — specjalnie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Wybierz kliknij pozycję Tylko widoczne komórki, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj Obraz przycisku.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 5. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

  Porada: Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 6. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku.

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+V.

 • Jeśli klikniesz strzałkę pod przyciskiem Wklej Obraz przycisku, możesz wybrać jedną z kilku opcji wklejania, aby zastosować ją do zaznaczenia.

Skopiowane dane zostaną w programie Excel wklejone do kolejnych wierszy lub kolumn. Jeśli obszar wklejania zawiera ukryte wiersze lub kolumny, może być konieczne odkrycie obszaru wklejania w celu wyświetlenia wszystkich skopiowanych komórek.

Podczas kopiowania lub wklejania do innej aplikacji lub innego wystąpienia programu Excel danych ukrytych lub filtrowanych kopiowane są jedynie komórki widoczne.

 1. Zaznacz zakres komórek, który zawiera puste komórki.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj Obraz przycisku.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 5. Zaznacz pole wyboru Pomijaj puste.

 1. Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą dane, które chcesz przenieść lub skopiować.

  Uwaga    Domyślnie dane komórek można edytować i zaznaczać na pasek formuły lub bezpośrednio w komórkach, klikając je dwukrotnie.

 2. W komórce zaznacz znaki, które chcesz przenieść lub skopiować.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

 4. Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść zaznaczenie, kliknij pozycję Wytnij Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować zaznaczenie, kliknij pozycję Kopiuj Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 5. Kliknij w komórce miejsce, w którym chcesz wkleić znaki, lub kliknij dwukrotnie inną komórkę, aby przenieść lub skopiować dane.

 6. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku.

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+V.

 7. Naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Po dwukrotnym kliknięciu komórki lub naciśnięciu klawisza F2 w celu edytowania aktywnej komórki klawisze strzałek działają tylko w obrębie tej komórki. Aby przejść do innej komórki za pomocą klawiszy strzałek, należy najpierw nacisnąć klawisz ENTER w celu zakończenia edycji aktywnej komórki.

Podczas wklejania skopiowanych danych można wykonywać dowolne z następujących czynności:

 • wklejanie tylko formatowania komórek, takiego jak kolor czcionki lub wypełnienia, a nie zawartości komórek;

 • konwertowanie wszystkich formuł w komórce na obliczone wartości bez zastępowania istniejącego formatowania;

 • wklejanie tylko formuł, a nie obliczonych wartości.

 • Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający wartości, formatowanie komórek lub formuły, które chcesz skopiować.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj Obraz przycisku.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 • Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania lub komórkę, w której chcesz wkleić wartość, formatowanie komórki lub formułę.

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej Obraz przycisku, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić tylko wartości, kliknij polecenie Wartości.

  • Aby wkleić tylko formaty komórek, kliknij polecenie Formatowanie.

  • Aby wkleić tylko formuły, kliknij polecenie Formuły.

   Uwaga: Jeśli skopiowane formuły zawierają względne odwołania do komórek, w programie Excel te odwołania (oraz części względne mieszanych odwołań do komórek) są dostosowywane w duplikatach formuły. Załóżmy na przykład, że komórka B8 zawiera formułę =SUMA(B1:B7). Jeśli formuła zostanie skopiowana do komórki C8, to duplikat formuły będzie się odwoływał do odpowiednich komórek w tej kolumnie: =SUMA(C1:C7). Jeśli skopiowane formuły zawierają bezwzględne odwołania do komórek, odwołania w duplikatach formuł nie ulegają zmianie. Jeśli otrzymane wyniki nie będą odpowiednie, można także zmienić odwołania w oryginalnych formułach na względne lub bezwzględne, a następnie ponownie skopiować te komórki.

Podczas wklejania skopiowanych danych są do nich stosowane ustawienia szerokości kolumn komórek docelowych. Aby skorygować szerokości kolumn w celu dopasowania ich do szerokości komórek źródłowych, należy wykonać czynności opisane poniżej.

 1. Zaznacz komórki, które mają zostać przeniesione lub skopiowane.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść komórki, kliknij pozycję Wytnij Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować komórki, kliknij pozycję Obraz przycisku.

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

  Porada: Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Zachowaj szerokości kolumn źródłowych.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×