Komórki

Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Korzystając z funkcji Znajdź i zamień w programie Excel, można wyszukiwać informacje w skoroszycie, takie jak określona liczba lub ciąg tekstowy. Możesz znaleźć szukany element w celu odnalezienia go lub zamienić go na coś innego. W wyszukiwanych terminach możesz uwzględnić znaki wieloznaczne, takie jak znaki zapytania, tyldy i gwiazdki lub liczby. Możesz wyszukiwać według wierszy i kolumn, w obrębie komentarzy lub wartości oraz w arkuszach lub całych skoroszytach.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Znajdowanie

Aby znaleźć coś, naciśnij klawisze Ctrl+Flub przejdź do strony narzędzia > narzędzia> znajdź & pozycję > Znajdź.

Uwaga: W poniższym przykładzie kliknąłem przycisk opcje lub przycisk >>, aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie będzie on wyświetlany z ukrytymi opcjami.

Naciśnij klawisze Ctrl+F, aby uruchomić okno dialogowe Znajdowanie.

 1. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź, a następnie wybierz ostatnio wyszukiwany element z listy.

  Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

  • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

  • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

  • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

 2. Kliknij przycisk Znajdź wszystko lub Znajdź następny, aby uruchomić wyszukiwanie.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystkozostanie wyświetlona lista wszystkich wystąpień wyszukiwanych kryteriów, a kliknięcie określonego wystąpienia na liście spowoduje zaznaczenie jego komórki. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

 3. W razie>> kliknij pozycję Opcje, aby dodatkowo zdefiniować wyszukiwanie:

  • W: Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lubSkoroszyt.

  • Wyszukiwanie: Możesz wyszukiwać według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Szukaj w: Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, w polu kliknij pozycję Formuły, Wartości,Notatkilub Komentarze.

   Uwaga:  Opcje Formuły,Wartości,Notatki i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie. Na karcie Zamieńdostępne tylko formuły.

  • Wielkość liter — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z wielkością liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — sprawdź to, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź.

 4. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby z określonym formatowaniem, kliknij pozycję Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Format wyszukiwania.

  Porada: Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria z pola Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

Zamień

Aby zamienić tekst lub liczby, naciśnij klawisze Ctrl+Hlub przejdź do strony Narzędzia > narzędzia> Znajdź i & pozycję zamień > .

Uwaga: W poniższym przykładzie kliknąłem przycisk opcje lub przycisk >>, aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie będzie on wyświetlany z ukrytymi opcjami.

Naciśnij klawisze Ctrl+H, aby uruchomić okno dialogowe Zamienianie.

 1. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź, a następnie wybierz ostatnio wyszukiwany element z listy.

  Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

  • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

  • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

  • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

 • W polu Zamień na wprowadź tekst lub liczby, za pomocą których chcesz zamienić wyszukiwany tekst.

 1. Kliknij przycisk Zamień wszystko lub Zamień.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Zamieńwszystko każde wystąpienie wyszukiwanych kryteriów zostanie zastąpione, a przycisk Zamień będzie aktualizował jedno wystąpienie na raz.

 2. W razie>> kliknij pozycję Opcje, aby dodatkowo zdefiniować wyszukiwanie:

  • W: Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lubSkoroszyt.

  • Wyszukiwanie: Możesz wyszukiwać według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Szukaj w: Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, w polu kliknij pozycję Formuły, Wartości,Notatkilub Komentarze.

   Uwaga:  Opcje Formuły,Wartości,Notatki i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie. Na karcie Zamieńdostępne tylko formuły.

  • Wielkość liter — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z wielkością liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — sprawdź to, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź.

 3. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby z określonym formatowaniem, kliknij pozycję Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Format wyszukiwania.

  Porada: Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria z pola Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

Istnieją dwie różne metody znajdowania lub zamieniania tekstu lub liczb na komputerze Mac. Pierwszy z nich to użycie okna dialogowego Znajdowanie & zamieniania. Drugi to użycie paska wyszukiwanie na wstążce.

Okno & dialogowe Znajdowanie i zamienianie

Pasek wyszukiwania i opcje

Zamienianie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy Ctrl+H

Po aktywowaniu paska wyszukiwania kliknij lupę, aby aktywować okno dialogowe więcej opcji wyszukiwania

Aby znaleźć coś, naciśnij klawisze Ctrl+Flub przejdź do strony narzędzia > znajdź & pozycję > Znajdź.

Znajdowanie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu za pomocą klawiszy Ctrl+F

 1. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

 2. Kliknij przycisk Znajdź następny, aby uruchomić wyszukiwanie.

 3. W razie potrzeby możesz dodatkowo zdefiniować wyszukiwanie:

  • W: Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lubSkoroszyt.

  • Wyszukiwanie: Możesz wyszukiwać według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Szukaj w: Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, w polu kliknij pozycję Formuły, Wartości,Notatkilub Komentarze.

   Uwaga:  Opcje Formuły,Wartości,Notatki i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie. Na karcie Zamieńdostępne tylko formuły.

  • Wielkość liter — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z wielkością liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — sprawdź to, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź.

Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

 • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

 • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

 • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

Aby zamienić tekst lub liczby, naciśnij klawisze Ctrl+Hlub przejdź do strony Narzędzia > znajdź & pozycję Zamień > .

Zamienianie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy Ctrl+H

 1. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

 2. W polu Zamień na wprowadź tekst lub liczby, za pomocą których chcesz zamienić wyszukiwany tekst.

 3. Kliknij przycisk Zamieńlub Zamień wszystko.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Zamieńwszystko każde wystąpienie wyszukiwanych kryteriów zostanie zastąpione, a przycisk Zamień będzie aktualizował jedno wystąpienie na raz.

 4. W razie potrzeby możesz dodatkowo zdefiniować wyszukiwanie:

  • W: Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lubSkoroszyt.

  • Wyszukiwanie: Możesz wyszukiwać według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Wielkość liter — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z wielkością liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — sprawdź to, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź.

Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

 • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

 • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

 • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

 1. Kliknij dowolną komórkę, aby przeszukać cały arkusz, lub zaznacz określony zakres komórek do przeszukania.

 2. Naciśnij Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC +F lub kliknij ikonę, aby rozwinąć pasek Wyszukiwanie, a następnie w polu wyszukiwania Pole Wyszukaj wpisz tekst lub liczbę do znalezienia.

  Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

  • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

  • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

  • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

 3. Naciśnij klawisz Return.

 4. Aby znaleźć następne wystąpienie szukaego elementu, kliknij w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Returnlub w oknie dialogowym Znajdowanie kliknij przycisk Znajdź następny.

  Porada: Możesz anulować wyszukiwanie w toku, naciskając klawisz ESC.

 5. Aby określić dodatkowe opcje wyszukiwania, kliknij lupę, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj w arkuszu lub Wyszukaj w skoroszycie. Możesz także wybrać opcję Zaawansowane, co spowoduje uruchomienie okna dialogowego Znajdowanie.

 1. Kliknij dowolną komórkę, aby przeszukać cały arkusz, lub zaznacz określony zakres komórek do przeszukania.

 2. Naciśnij Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC +F, aby rozwinąć pasek Wyszukiwanie, a następnie w polu Pole Wyszukaj wpisz tekst lub liczbę do znalezienia.

  Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

  • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

  • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

  • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

 3. W polu wyszukiwania kliknij lupę, a następnie kliknij pozycję Zamień.

 4. W polu Zamień na wpisz znaki, na które chcesz zamienić wyszukiwane znaki.

  Aby zamienić znaki z pola Znajdź na puste, pozostaw pole Zamień na puste.

 5. Kliknij przycisk Znajdź następny.

 6. Aby zamienić wyróżnione wystąpienie, kliknij przycisk Zamień.

  Aby zamienić wszystkie wystąpienia znaków w arkuszu bez ich uprzedniego przeglądania, kliknij przycisk Zamień wszystko.

  Porada: Aby anulować trwanie wyszukiwania, wystarczy nacisnąć klawisz ESC.

 7. Aby określić dodatkowe opcje wyszukiwania, kliknij lupę, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj w arkuszu lub Wyszukaj w skoroszycie. Możesz także wybrać opcję Zaawansowane, co spowoduje uruchomienie okna dialogowego Zamienianie.

Znajdowanie

Aby znaleźć coś, naciśnij klawisze Ctrl+Flub przejdź do strony narzędzia > narzędzia> znajdź & pozycję > Znajdź.

Uwaga: W poniższym przykładzie kliknąłem pozycję> Opcje wyszukiwania, aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie będzie on wyświetlany z ukrytymi opcjami wyszukiwania.

Znajdowanie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu za pomocą klawiszy Ctrl+F

 1. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

  Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

  • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

  • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

  • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

 2. Kliknij przycisk Znajdź następny lub Znajdź wszystko, aby uruchomić wyszukiwanie.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystkozostanie wyświetlona lista wszystkich wystąpień wyszukiwanych kryteriów, a kliknięcie określonego wystąpienia na liście spowoduje zaznaczenie jego komórki. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

 3. Kliknij > opcje wyszukiwania, aby w razie potrzeby dodatkowo zdefiniować wyszukiwanie:

  • W: Aby wyszukać dane w obrębie wybranego zaznaczenia, wybierz pozycję Zaznaczenie. Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lubSkoroszyt.

  • Kierunek: Możesz wyszukiwać w dół (domyślnie) lub w górę.

  • Wielkość liter — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z wielkością liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź.

Zamień

Aby zamienić tekst lub liczby, naciśnij klawisze Ctrl+Hlub przejdź do strony Narzędzia > narzędzia> Znajdź i & pozycję zamień > .

Uwaga: W poniższym przykładzie kliknąłem pozycję> Opcje wyszukiwania, aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie będzie on wyświetlany z ukrytymi opcjami wyszukiwania.

Zamienianie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy Ctrl+H

 1. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

  Porady: W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania(?),gwiazdki(*),tyldy (~).

  • Użycie znaku zapytania (?) umożliwia znalezienie dowolnego pojedynczego znaku — na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazów "so" i "set".

  • Użycie gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków, na przykład s*d umożliwia znalezienie wyrazów "sąd" i "zakłoń".

  • Tyldy (~), po której następuje znak ?, * lub ~ w celu znalezienia znaków zapytania, gwiazdki lub innych znaków tyldy, na przykład fy91~? Znajduje "fy91?".

 2. W polu Zamień na wprowadź tekst lub liczby, za pomocą których chcesz zamienić wyszukiwany tekst.

 3. Kliknij przycisk Zamieńlub Zamień wszystko.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Zamieńwszystko każde wystąpienie wyszukiwanych kryteriów zostanie zastąpione, a przycisk Zamień będzie aktualizował jedno wystąpienie na raz.

 4. Kliknij > opcje wyszukiwania, aby w razie potrzeby dodatkowo zdefiniować wyszukiwanie:

  • W: Aby wyszukać dane w obrębie wybranego zaznaczenia, wybierz pozycję Zaznaczenie. Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lubSkoroszyt.

  • Kierunek: Możesz wyszukiwać w dół (domyślnie) lub w górę.

  • Wielkość liter — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z wielkością liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz tę pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×