Komórki

Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Korzystając z funkcji Znajdź i zamień w programie Excel, można wyszukiwać informacje w skoroszycie, takie jak określona liczba lub ciąg tekstowy. Możesz zlokalizować szukany element lub zamienić go na inny. Możesz uwzględnić symbole wieloznaczne, takie jak znaki zapytania, tyldy i gwiazdki lub liczby w wyszukiwanych terminach. Możesz wyszukiwać według wierszy i kolumn, w obrębie komentarzy lub wartości oraz w arkuszach lub całych skoroszytach.

Znajdowanie

Aby znaleźć coś, naciśnij klawisze CTRL + Flub przejdź do strony głównej > Edytowanie> Znajdź & wybierz pozycję > Znajdź.

Uwaga: W poniższym przykładzie kliknąłeś przycisk opcje >> , aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie zostaną wyświetlone opcje ukryte.

Naciśnij klawisze CTRL + F, aby uruchomić okno dialogowe Znajdowanie

 1. W polu Znajdź: wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź co: , a następnie wybierz z listy ostatni element wyszukiwania.

  Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

  • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

  • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

  • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

 2. Kliknij przycisk Znajdź wszystko lub Znajdź następny , aby uruchomić wyszukiwanie.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko wszystkiewystąpienia szukanych kryteriów zostaną wyświetlone, a kliknięcie określonego wystąpienia na liście spowoduje zaznaczenie jego komórki. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

 3. Kliknij pozycję opcje>> , aby dokładniej zdefiniować wyszukiwanie w razie potrzeby:

  • Programie Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lub skoroszyt.

  • Analityk Możesz wybrać przeszukiwanie według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Szukaj w: Aby wyszukać dane z określonymi szczegółami, w polu kliknij pozycję formuły, wartości, notatkilub Komentarze.

   Uwaga:  Formuły, wartości, notatki i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie ; na karcie zamienianie są dostępne tylko formuły .

  • Uwzględnij wielkość liter — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź .

 4. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby z określonym formatowaniem, kliknij pozycję Formatowanie, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Znajdowanie formatu .

  Porada: Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria z pola Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

Zamień

Aby zamienić tekst lub liczby, naciśnij klawisze CTRL + Hlub przejdź do strony głównej > Edytowanie> Znajdź & wybierz pozycję > Zamień.

Uwaga: W poniższym przykładzie kliknąłeś przycisk opcje >> , aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie zostaną wyświetlone opcje ukryte.

Naciśnij klawisze CTRL + H, aby uruchomić okno dialogowe Zamienianie.

 1. W polu Znajdź: wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź co: , a następnie wybierz z listy ostatni element wyszukiwania.

  Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

  • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

  • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

  • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

 • W polu Zamień na: wprowadź tekst lub liczby, których chcesz użyć do zamienienia szukanego tekstu.

 1. Kliknij przycisk Zamień wszystko lub Zamień.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Zamień wszystkowszystkie wystąpienia szukanych kryteriów zostaną zastąpione, podczas gdy polecenie Zamień spowoduje zaktualizowanie jednego wystąpienia na raz.

 2. Kliknij pozycję opcje>> , aby dokładniej zdefiniować wyszukiwanie w razie potrzeby:

  • Programie Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lub skoroszyt.

  • Analityk Możesz wybrać przeszukiwanie według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Szukaj w: Aby wyszukać dane z określonymi szczegółami, w polu kliknij pozycję formuły, wartości, notatkilub Komentarze.

   Uwaga:  Formuły, wartości, notatki i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie ; na karcie zamienianie są dostępne tylko formuły .

  • Uwzględnij wielkość liter — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź .

 3. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby z określonym formatowaniem, kliknij pozycję Formatowanie, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Znajdowanie formatu .

  Porada: Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria z pola Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

Istnieją dwie różne metody znajdowania lub zamieniania tekstu lub liczb na komputerze Mac. Pierwsza to korzystanie z okna dialogowego znajdowanie & zamienianie . Druga to korzystanie z paska wyszukiwania na Wstążce.

Okno dialogowe Znajdowanie & zamieniania

Pasek wyszukiwania i opcje

Zamienianie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy CTRL + H

Po aktywowaniu paska wyszukiwania kliknij lupę, aby uaktywnić okno dialogowe więcej opcji wyszukiwania

Aby znaleźć coś, naciśnij klawisze CTRL + Flub przejdź do pozycji narzędzia główne w > Znajdź & wybierz pozycję > Znajdź.

Znajdowanie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy Ctrl + F

 1. W polu Znajdź: wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

 2. Kliknij przycisk Znajdź następny , aby uruchomić wyszukiwanie.

 3. W razie potrzeby możesz dokładniej zdefiniować wyszukiwanie:

  • Programie Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lub skoroszyt.

  • Analityk Możesz wybrać przeszukiwanie według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Szukaj w: Aby wyszukać dane z określonymi szczegółami, w polu kliknij pozycję formuły, wartości, notatkilub Komentarze.

   Uwaga:  Formuły, wartości, notatki i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie ; na karcie zamienianie są dostępne tylko formuły .

  • Uwzględnij wielkość liter — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź .

Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

 • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

 • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

 • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

Aby zamienić tekst lub liczby, naciśnij klawisze CTRL + Hlub przejdź do pozycji narzędzia główne w > Znajdź & wybierz pozycję > Zamień.

Zamienianie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy CTRL + H

 1. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

 2. W polu Zamień na wprowadź tekst lub liczby, których chcesz użyć do zamienienia szukanego tekstu.

 3. Kliknij pozycję Zamień lub Zamień wszystko.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Zamień wszystkowszystkie wystąpienia szukanych kryteriów zostaną zastąpione, podczas gdy polecenie Zamień spowoduje zaktualizowanie jednego wystąpienia na raz.

 4. W razie potrzeby możesz dokładniej zdefiniować wyszukiwanie:

  • Programie Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lub skoroszyt.

  • Analityk Możesz wybrać przeszukiwanie według wierszy (domyślnie) lub według kolumn.

  • Uwzględnij wielkość liter — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź .

Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

 • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

 • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

 • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

 1. Kliknij dowolną komórkę, aby przeszukać cały arkusz, lub wybierz konkretny zakres komórek do przeszukania.

 2. Naciśnij klawisz Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + F lub kliknij ikonę, aby rozwinąć pasek wyszukiwania, a następnie w polu Wyszukaj Pole Wyszukaj wpisz tekst lub liczbę, które chcesz znaleźć.

  Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

  • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

  • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

  • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

 3. Naciśnij klawisz Return .

 4. Aby znaleźć następne wystąpienie szukanego elementu, kliknij w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Returnlub w oknie dialogowym Znajdowanie kliknij przycisk Znajdź następny.

  Porada: Możesz anulować trwające wyszukiwanie, naciskając klawisz ESC .

 5. Aby określić dodatkowe opcje wyszukiwania, kliknij szkło powiększające, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj w arkuszu lub Wyszukaj w skoroszycie. Możesz również wybrać opcję Zaawansowane , która spowoduje uruchomienie okna dialogowego Znajdowanie .

 1. Kliknij dowolną komórkę, aby przeszukać cały arkusz, lub wybierz konkretny zakres komórek do przeszukania.

 2. Naciśnij klawisz Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + F, aby rozwinąć pasek wyszukiwania, a następnie w polu wyszukiwania Pole Wyszukaj wpisz tekst lub liczbę, które chcesz znaleźć.

  Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

  • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

  • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

  • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

 3. W polu wyszukiwania kliknij lupę, a następnie kliknij pozycję Zamień.

 4. W polu Zamień na wpisz znaki, na które chcesz zamienić wyszukiwane znaki.

  Aby zamienić znaki w polu Znajdź , a nie, pozostaw pole Zamień na puste.

 5. Kliknij przycisk Znajdź następny.

 6. Aby zamienić wyróżnione wystąpienie, kliknij przycisk Zamień.

  Aby zamienić wszystkie wystąpienia znaków w arkuszu bez ich uprzedniego przeglądania, kliknij przycisk Zamień wszystko.

  Porada: Anulowanie trwającego wyszukiwania po prostu przez naciśnięcie klawisza ESC.

 7. Aby określić dodatkowe opcje wyszukiwania, kliknij szkło powiększające, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj w arkuszu lub Wyszukaj w skoroszycie. Możesz również wybrać opcję Zaawansowane , która spowoduje uruchomienie okna dialogowego zamienianie .

Znajdowanie

Aby znaleźć coś, naciśnij klawisze CTRL + Flub przejdź do strony głównej > Edytowanie> Znajdź & wybierz pozycję > Znajdź.

Uwaga: W poniższym przykładzie został kliknięty przycisk > opcje wyszukiwania , aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie zostanie on wyświetlony z ukrytymi opcjami wyszukiwania.

Znajdowanie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy Ctrl + F

 1. W polu Znajdź: wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

  Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

  • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

  • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

  • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

 2. Kliknij przycisk Znajdź następny lub Znajdź wszystko , aby uruchomić wyszukiwanie.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko wszystkiewystąpienia szukanych kryteriów zostaną wyświetlone, a kliknięcie określonego wystąpienia na liście spowoduje zaznaczenie jego komórki. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

 3. Kliknij pozycję > opcje wyszukiwania , aby dokładniej określić wyszukiwanie w razie potrzeby:

  • Programie Aby wyszukać dane w określonym zaznaczeniu, wybierz pozycję zaznaczenie. Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lub skoroszyt.

  • Obszar Możesz wyszukiwać w dół (wartość domyślna) lub w górę.

  • Uwzględnij wielkość liter — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź .

Zamień

Aby zamienić tekst lub liczby, naciśnij klawisze CTRL + Hlub przejdź do strony głównej > Edytowanie> Znajdź & wybierz pozycję > Zamień.

Uwaga: W poniższym przykładzie został kliknięty przycisk > opcje wyszukiwania , aby wyświetlić całe okno dialogowe Znajdowanie. Domyślnie zostanie on wyświetlony z ukrytymi opcjami wyszukiwania.

Zamienianie tekstu lub liczb w skoroszycie lub arkuszu przez naciśnięcie klawiszy CTRL + H

 1. W polu Znajdź: wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

  Porady: W kryteriach wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych — znak zapytania (?), gwiazdki (*), tyldy (~).

  • Użyj znaku zapytania (?), aby znaleźć dowolny pojedynczy znak — na przykład s? t umożliwia znalezienie wyrazów "SAT" i "Set".

  • Użyj gwiazdki (*), aby znaleźć dowolną liczbę znaków — na przykład s * d umożliwia znalezienie tekstu "sad" i "Started".

  • Użyj znaku tyldy (~), a następnie?, * lub ~, aby znaleźć znaki zapytania, gwiazdki lub inne znaki tyldy — na przykład rok91 ~? znajduje "rok91?".

 2. W polu Zamień na: wprowadź tekst lub liczby, których chcesz użyć do zamienienia szukanego tekstu.

 3. Kliknij pozycję Zamień lub Zamień wszystko.

  Porada: Po kliknięciu przycisku Zamień wszystkowszystkie wystąpienia szukanych kryteriów zostaną zastąpione, podczas gdy polecenie Zamień spowoduje zaktualizowanie jednego wystąpienia na raz.

 4. Kliknij pozycję > opcje wyszukiwania , aby dokładniej określić wyszukiwanie w razie potrzeby:

  • Programie Aby wyszukać dane w określonym zaznaczeniu, wybierz pozycję zaznaczenie. Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, wybierz pozycję Arkusz lub skoroszyt.

  • Obszar Możesz wyszukiwać w dół (wartość domyślna) lub w górę.

  • Uwzględnij wielkość liter — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter.

  • Dopasuj całą zawartość komórki — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź .

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×