Używanie usługi Planner

Tworzenie planu w usłudze Planner w aplikacji Teams

Tworzenie planu w aplikacji Planner w usłudze Teams
Zdjęcie urządzenia Surface Book

Spróbuj!

Jeśli używasz usługi Microsoft Teams, uporządkuj swoje zadania, dodając jedną lub więcej kart programu Planner do kanału zespołu. Następnie możesz pracować nad swoim planem z poziomu aplikacji Teams lub w programie Planner dla sieci Web, usuwać plany oraz otrzymywać powiadomienia w aplikacji Teams po przypisaniu zadania w programie Planner.

 1. W kanale wybierz pozycję +.

 2. Wybierz pozycję Planner.

 3. Utwórz plan, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  • Wybierz pozycję Utwórz nowy plan i wprowadź nazwę karty lub

  • Wybierz pozycję Użyj istniejącego planu, a następnie wybierz plan z listy rozwijanej Istniejące plany.

 4. Tworzenie zasobników.

  • Wybierz pozycję Dodaj nowy zasobnik i wprowadź jego nazwę.

 5. Twórz i przypisuj zadania.

  • Wybierz pozycję +, aby utworzyć zadanie i wprowadzić jego nazwę.

  • Wybierz pozycję Ustaw termin wykonania i wybierz datę.

  • Wybierz pozycję Przypisz i określ, do kogo ma zostać przypisane.

  • Wybierz pozycję Dodaj zadanie.

 6. Dodaj opis i listę kontrolną.

  • Wybierz zadanie, wprowadź opis, a następnie wybierz pozycję Pokaż na karcie.

  • W obszarze Lista kontrolna wybierz pozycję Dodaj element i wpisz odpowiedni element.

  • Kliknij gdziekolwiek poza zadaniem, aby je zamknąć.

 7. Zaktualizuj zadanie.

  • Wybierz zadanie i edytuj je.

 8. Zgrupuj zadania.

  • Wybierz pozycję Grupuj według zasobnika, a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

   Wybierz pozycję Postęp w celu przeciągnięcia zadań z pozycji Nierozpoczęte do pozycji W toku lub z pozycji W toku do pozycji Wykonane.

 9. Wykreśl postęp.

  • Wybierz pozycję Wykresy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie planu w usłudze Microsoft Planner

Używanie programu Planner w usłudze Microsoft Teams

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×