Powiązane tematy
×
Korzystanie z aplikacji Planner
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Korzystanie z aplikacji Planner

Tworzenie planu

Tworzenie planu w usłudze Microsoft Planner
Zdjęcie urządzenia Surface Book

Spróbuj!

Za pomocą usługi Planner możesz utworzyć prosty, a jednocześnie wydajny plan projektu dla swojego zespołu.

Tworzenie planu w usłudze Planner na potrzeby Internetu

 1. Wybierz pozycję +Nowy plan.

 2. Wprowadź nazwę planu.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz pozycję Utwórz plan, aby utworzyć nową grupę.

  • Wybierz pozycję Dodaj do istniejącej grupy Microsoft 365.

   • Wybierz grupę, wybierz pozycję Grupa, a następnie pozycję Utwórz plan.

Dodawanie planu do usługi Teams

 1. Wybierz znak +.

 2. Wybierz pozycję Planner.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nowy plan lub wybierz pozycję Użyj istniejącego planu z tego zespołu, a następnie wybierz plan.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

 5. Jeśli tworzysz nową grupę, wybierz pozycję Członkowie, a następnie wprowadź jego nazwę, aby dodać członka.

  Jeśli plan został dodany do istniejącej grupy, masz już członków zespołu.

Dodawanie zasobników i znaków emoji

 1. Wybierz pozycję Dodaj nowy zasobnik.

 2. Wpisz nazwę, która będzie zrozumiała w projekcie: fazy, typy prac itp.

 3. Aby dodać znak emoji, naciśnij klawisz systemu Windows i średnik, a następnie wybierz znak emoji.

Dodawanie zadań

 1. Wybierz znak +, a następnie nadaj nazwę zadaniu.

 2. Wybierz pozycję Ustaw datę ukończenia i wybierz datę.

 3. Wybierz pozycję Przypisz, a następnie wybierz członka zespołu.

 4. Wybierz pozycję Dodaj zadanie.

Dodawanie szczegółów zadania

 1. Wybierz zadanie.

 2. Wybierz listę rozwijaną Postęp, aby zmienić jego status na: Nierozpoczęte, W toku lub Ukończone.

 3. Wpisz opis.

 4. W obszarze Lista kontrolna wybierz pozycję Dodaj element i wpisz element, który chcesz dodać do listy kontrolnej.

 5. Wybierz pozycję Dodaj załącznik i wybierz typ załącznika.

  Możesz przekazać plik, podać link (URL) lub dołączyć plik w witrynie programu SharePoint skojarzonej z grupą Twojego planu.

 6. Wpisz komentarz i wybierz pozycję Wyślij.

  Komentarze trafią do skrzynki odbiorczej grupy. Możesz też wybrać opcję odbierania ich bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej poczty e-mail.

 7. Zaznacz pole wyboru Pokaż na karcie, aby wyświetlić opis, listę kontrolną lub załącznik na karcie zadania.

 8. Aby szybko dodać podobne zadania do swojego planu, wybierz znak wielokropka ..., a następnie pozycję Kopiuj zadanie.

  • Wpisz nową nazwę.

  • W obszarze Dołączanie zaznacz pola wyboru dla elementów, które chcesz dołączyć do nowego zadania.

  • Wybierz pozycję Kopiuj.

Definiowanie etykiet

Zdefiniuj etykiety, aby oznaczyć swoje zadania kolorami i je posortować.

 • Wybierz kartę koloru i wpisz nazwę etykiety.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie planu w usłudze Microsoft Planner

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×