Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Tworzenie wykresów w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu PowerPoint dodać wykres do prezentacji i zaznaczyć wykres, aby móc z nim pracować. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie wykresu podstawowego

Wybierz typ i styl wykresu, a następnie wstaw dane do osadzonego Excel arkuszu, aby wykres nabierał kształtu.

 1. W prezentacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać wykres.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, C. W Narratorze usłyszysz komunikat: "Okno Wstawianie wykresu". W programach JAWS i NVDA usłyszysz komunikat: "Okno dialogowe Wstawianie wykresu".

 3. Naciśnij klawisz Tab. W Narratorze i NVDA usłyszysz komunikat "Typy wykresów", a po nim aktualnie wybrany typ wykresu. W programie JAWS usłyszysz komunikat: "Wybrano przycisk Kolumna".

 4. Aby wybrać typ wykresu, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, aż usłyszysz odpowiedni typ.

 5. Aby wybrać styl wykresu, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo, aż usłyszysz odpowiedni styl.

 6. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz Enter. W prezentacji zostanie dodany wykres o wybranym typie i stylu.

  Osadzony arkusz Excel przedstawia dane zastępcze użyte do tworzenia wykresu. Fokus znajdzie się w komórce w Excel arkuszu.

 7. Aby zamienić wartości zastępcze w arkuszu na własne dane, naciskaj klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę komórki, którą chcesz edytować, a następnie wpisz dane. Powtarzaj te czynności, aż zamienisz wszystkie wartości zastępcze. Aby zaktualizować wartości na wykresie PowerPoint, naciśnij klawisz Enter lub przenieś kursor do innej komórki.

 8. Aby zamknąć arkusz, naciśnij klawisze Alt+F4.

Zaznaczanie i edytowanie wykresu

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym wykresie, musisz najpierw zaznaczyć wykres.

 1. Przejdź do obszaru zawartości slajdu i naciskaj klawisz Tab, aż czytnik zawartości ekranu odczyta wykres.

 2. Aby uzyskać dostęp do karty Projekt wykresu na wstążce, naciśnij klawisze Alt+J, C. Usłyszysz: "Narzędzia wykresów". Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji menu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją wybrać i otworzyć dodatkowe opcje.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, można dodać wykres w prezentacji do PowerPoint i zaznaczyć wykres, aby móc z nim pracować.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Dodawanie wykresu podstawowego

Wybierz typ i styl wykresu, a następnie wstaw dane do osadzonego Excel arkuszu, aby wykres nabierał kształtu.

 1. W prezentacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać wykres.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty na wstążce.

 3. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Karta Wstawianie", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy slajd, przycisk menu”.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przycisk menu Wykres", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz: „Okno Wykres, kolumnowy, podmenu”.

 6. Aby wybrać typ wykresu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiedni typ, na przykład „Kołowy, podmenu”. Następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Podmenu zostanie rozwinięte.

 7. Aby wybrać styl wykresu, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego stylu, na przykład „Kołowy 3D”. Aby go wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Do prezentacji zostanie dodany wykres o wybranym typie i stylu.

  Zostanie otwarty arkusz Excel zawierający dane zastępcze użyte do tworzenia wykresu. Fokus znajdzie się w komórce w Excel arkuszu.

 8. Aby zamienić wartości zastępcze w arkuszu na własne dane, naciskaj klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę komórki, którą chcesz edytować. Wpisz dane, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtarzaj te czynności, aż zamienisz wszystkie wartości zastępcze. PowerPoint automatycznie aktualizuje nowe wartości na wykresie podczas pisania.

 9. Aby zamknąć arkusz, naciśnij klawisze Command+Q.

Zaznaczanie i edytowanie wykresu

 1. Na slajdzie z wykresem naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Okienko Edytor slajdów, obszar układu”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę wykresu, a następnie komunikat „Jesteś obecnie w wykresie”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Option+Shift+Strzałka w dół, aby zacząć korzystać z obszaru wykresu.

 4. Aby uzyskać dostęp do opcji edytowania wykresu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby szybko edytować wykres, naciśnij klawisze Control+Option+Shift+M w celu otwarcia menu kontekstowego. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, na przykład "Zmień typ wykresu" lub "Edytuj dane w Excel ". Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć dodatkowe opcje.

  • Aby przejść do karty Projekt wykresu na wstążce, naciśnij klawisze Control+Opcja+I w celu otwarcia okna Wybór elementów. Wpisz projekt wykresu. Usłyszysz: "Jeden element, karta Projekt wykresu". Naciśnij klawisz Return, aby wybrać, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć kartę Projektowanie wykresu . Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji menu, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę opcję i otworzyć dodatkowe opcje.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×