Ułatwienia dostępu

Włączanie podpisów i napisów w odtwarzaczu

  • W przypadku dowolnego klipu wideo, jeśli istnieją podpisy, kliknij przycisk DW .

  • Aby zaznaczyć konkretne podpisy, kliknij ikonę Ustawienia.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania podpisów do własnych klipów wideo, zobacz Dodawanie podpisów lub podpisów do klipu wideo.

Podpisy na żywo w odtwarzaczu

W odtwarzaczu mogą być wyświetlane podpisy na żywo, jeśli obserwowane wydarzenie na żywo jest kodowane za pomocą kodera na żywo obsługującego CEA 708 przechodzenie przez podpisy, a zespół produkcyjny tego wydarzenia skonfigurował środki do tworzenia tych podpisów (na przykład: stenographer na żywo). W takim przypadku zostanie wyświetlone pole DW , a jego przełączenie spowoduje wyświetlenie podpisów tak samo jak w przypadku VOD. Jeśli chcesz ręcznie zaznaczyć je, kliknij menu Podpisy/napisy i wybierz pozycję Live CC.

Zmienianie wyglądu podpisów i napisów

Możesz zmienić sposób renderowania podpisów i napisów w usłudze Microsoft Stream. Możesz zwiększyć rozmiar tekstu lub zmienić kolor tekstu/tła podpisów.

Klawisze dostępu

Aby móc korzystać z klawisza Hot Keys, musisz mieć fokus na komputerze. Gdy fokus znajduje się na odtwarzaczu, klawisze dostępu mogą sterować funkcją odtwarzacza. W poniższej tabeli opisano różne klawisze dostępu oraz związane z nimi działania:

Operation (Operacja)

Ograniczenia

F/f

Program Player wprowadzi/zakończy tryb pełnoekranowy *

M/m

Głośność odtwarzacza jest wyciszona/wyciszenie

Strzałka w górę i w dół

Zwiększenie/zmniejszenie głośności odtwarzacza

Strzałka w lewo i w prawo

Postęp wideo zwiększa/Decrease

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Postęp wideo zostanie zmieniony na 0%-90% w zależności od naciśniętego klawisza

Kliknij pozycję Akcja, spacja

Klip wideo zostanie odtworzony/zatrzymany

* Tryb pełnoekranowy nie jest obsługiwany w niektórych wersjach programu Internet Explorer 11.

Fokus na karcie

Możesz nawigować i sterować odtwarzaczem wideo bez konieczności korzystania z myszy. Można to zrobić, przechodząc za pomocą klawisza TAB (do przodu) i klawiszy SHIFT + TAB (do tyłu) w różnych elementach kontrolek. Aby wybrać przycisk lub otworzyć menu, użyj klawisza spacji lub klawisza Enter na klawiaturze.

Menu będą rozwijane po zaznaczeniu. Aby poruszać się po elementach menu, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby wybrać element menu. Po zaznaczeniu elementu, który chcesz zaznaczyć, ponownie naciśnij klawisz ENTER lub spację, aby zakończyć zaznaczenie.

Czytniki zawartości ekranu

Czytniki zawartości ekranu mogą czytać elementy interfejsu użytkownika na podstawie standardów HTML. Gdy czytnik ekranu jest włączony, po prostu poruszaj się po elementach odtwarzacza, aby odczytać różne elementy interfejsu użytkownika. Dodatkowe konfiguracje można ustawić za pomocą ustawień czytnika zawartości ekranu użytkowników.

Duży kontrast

Odtwarzacz jest widoczny z większością trybów widoku dużego kontrastu urządzenia/przeglądarki. Konfiguracje można ustawić na poziomie przeglądarki lub systemu operacyjnego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×