Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Slajd programu PowerPoint zatytułowany „Przygotowanie do wydarzenia”, który zawiera listę graficzną („Określenie daty”, „Zabezpieczenie lokalizacji”, „Zaproszenie uczestników”, „Zorganizowanie poczęstunku” oraz „Dalsze działania”) wraz ze zdjęciem jadalni

Prezentacje programu PowerPoint zwykle w dużej mierze składają się z elementów wizualnych, dlatego osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie zrozumieć ich znaczenie, jeśli utworzysz slajdy z myślą o ułatwieniach dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem, Powtórz ten tekst w prezentacji. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Upewnianie się, że zawartość slajdów będzie odczytywana w zamierzonej kolejności

Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu znajdź slajdy, w przypadku których mogą występować problemy z kolejnością odczytywania.

Osoby widzące zwykle odczytują elementy slajdu, takie jak tekst lub obraz, w kolejności pojawiania się elementów na slajdzie. Natomiast czytnik zawartości ekranu odczytuje elementy slajdu w kolejności, w jakiej dodano je do slajdu, a może się ona znacznie różnić od tej, w jakiej się pojawiają.

Koniecznie sprawdź kolejność odczytywania zawartości slajdu, aby upewnić się, że wszyscy będą ją odczytywać zgodnie z zamierzeniami.

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Używanie wbudowanych projektów slajdów podczas tworzenia nowych slajdów.

Program PowerPoint zawiera wbudowane układy slajdów, które można stosować do dowolnych slajdów. Użycie takiego układu w przypadku nowego slajdu automatycznie zapewnia, że kolejność odczytywania będzie odpowiednia dla wszystkich.

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej. Możesz nawet użyć adresu URL strony, jeśli jest krótki i opisowy, na przykład www.microsoft.com.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Przejdź do karty Widok i wybierz pozycję Skala odcieni szarości. Umożliwia wizualne przeszukanie każdego slajdu w prezentacji w celu wyróżnienia instancji koloru.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć zbyt mało kontrastu kolorów, użyj Narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukać tekst w arkuszu kalkulacyjnym, który jest trudno odczytać lub odróżnić od tła.

Zadbaj o duży kontrast między tekstem a tłem, aby osoby z wadami wzroku mogły czytać zawartość i z niej korzystać. Używaj ciemnego tekstu na białym tle lub tle w kolorze złamanej bieli albo odwrotnie: białego tekstu na ciemnym tle.

Tryb czarno-biały ułatwia też osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi

Aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Ukrywanie tytułu slajdu

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w prezentacjach PowerPoint w Microsoft 365:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint nie generuje automatycznie tekstów zastępczych dla rysunków narysowanych, takich jak diagramy lub ikony. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest ikoną, zrzutem ekranu lub innym obrazem, który nie jest fotografią, musisz ręcznie dodać tekst alternatywny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Edytowanie menu tekstu alternatywnego w programie PowerPoint Win32
  • Zaznacz obraz. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk okienko dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Możesz również wybrać opcję Generuj opis dla mnie , aby usługi inteligentne nieobsługiwane w chmurze firmy Microsoft tworzyły opis. To chwilę powoduje wyświetlenie wyniku w polu wprowadzania tekstu. Pamiętaj, aby usunąć komentarze PowerPoint dodane, na przykład "Opis wygenerowany przy wysokim poziomie pewności".

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt, a następnie wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla kształtów w programie PowerPoint Win32
  • Zaznacz kształt lub grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk okienko dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla wykresów w programie PowerPoint Win32
  • Zaznacz wykres. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk okienko dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Przeglądanie i edytowanie na zdjęciach automatycznie wygenerowanego tekstu alternatywnego

PowerPoint dla komputerów PC w Microsoft 365 automatycznie generuje tekst alternatywny dla zdjęć za pomocą usług inteligentnych w chmurze. Możesz przeglądać i edytować tekst alternatywny wygenerowany automatycznie.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz Edytuj tekst alternatywny.

  • Zaznacz obraz. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

 2. W okienku Tekst alternatywny przejrzyj opis w polu tekstowym.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować sugerowany tekst, zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

  • Aby zmienić sugerowany tekst alternatywny, wpisz swój własny tekst w polu. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz Edytuj tekst alternatywny.

  • Zaznacz obraz. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Dekoracyjny. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne zaznaczone w programie PowerPoint dla systemu Windows

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w prezentacjach PowerPoint w Office 2019:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint nie generuje automatycznie tekstów zastępczych dla rysunków narysowanych, takich jak diagramy lub ikony. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest ikoną, zrzutem ekranu lub innym obrazem, który nie jest fotografią, musisz ręcznie dodać tekst alternatywny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Edytowanie menu tekstu alternatywnego w programie PowerPoint Win32
  • Zaznacz obraz. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk okienko dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Możesz również wybrać opcję Generuj opis dla mnie , aby usługi inteligentne nieobsługiwane w chmurze firmy Microsoft tworzyły opis. To chwilę powoduje wyświetlenie wyniku w polu wprowadzania tekstu. Pamiętaj, aby usunąć komentarze PowerPoint dodane, na przykład "Opis wygenerowany przy wysokim poziomie pewności".

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt, a następnie wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla kształtów w programie PowerPoint Win32
  • Zaznacz kształt lub grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk okienko dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla wykresów w programie PowerPoint Win32
  • Zaznacz wykres. Wybierz Format > Tekst alternatywny

   Przycisk okienko dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz Edytuj tekst alternatywny.

  • Wybierz obraz, a następnie wybierz pozycję formatuj > tekstu alternatywnego.

 2. Zaznacz pole wyboru Dekoracyjny. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne zaznaczone w programie PowerPoint dla systemu Windows

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w prezentacjach PowerPoint w Office 2016:

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Przeglądanie i edytowanie na zdjęciach automatycznie wygenerowanego tekstu alternatywnego

PowerPoint dla komputerów PC w Microsoft 365 automatycznie generuje tekst alternatywny dla zdjęć za pomocą usług inteligentnych w chmurze. Możesz przeglądać i edytować tekst alternatywny wygenerowany automatycznie.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów platformy Microsoft 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem platformy Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny, aby otworzyć okienko Tekst alternatywny.

 3. W okienku Tekst alternatywny przejrzyj opis w polu tekstowym.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować sugerowany tekst, zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

  • Aby zmienić sugerowany tekst alternatywny, wpisz swój własny tekst w polu. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obrazu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint nie generuje automatycznie tekstów zastępczych dla rysunków narysowanych, takich jak diagramy lub ikony. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest ikoną lub innym obrazem, który nie jest fotografią, musisz ręcznie dodać tekst alternatywny.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz polecenie Rozmiar i położenie.

 2. W okienku Formatowanie obrazu wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 3. W polu tekstowym wpisz tekst alternatywny dla obrazu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt i wybierz polecenie Rozmiar i położenie.

 2. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis grafiki.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Rozmiar i położenie.

 2. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis kształtu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz polecenie Formatuj obszar wykresu.

 2. W okienku Formatowanie obszaru wykresu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis wykresu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obszaru wykresu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Link. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 6. Aby zastosować zmiany, wybierz pozycję OK > OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Użyj jednego z dostępnych szablonów z ułatwieniami dostępu, aby upewnić się, że projekt slajdu, kolory, kontrast i czcionki są dostępne dla wszystkich odbiorców. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

 1. Aby znaleźć szablon z ułatwieniami dostępu, wybierz pozycję plik > Nowy.

 2. W polu tekstowym Szukaj szablonów i motywów online wpisz szablony z ułatwieniami dostępu i naciśnij klawisz ENTER.

 3. W wynikach wyszukiwania wybierz odpowiedni szablon.

 4. W oknie podglądu szablonu wybierz pozycję Utwórz.

Widok szablony w programie PowerPoint dla systemu Windows.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Wybierz kartę Projektowanie.

 3. W grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka w grupie Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia tabel

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Czcionka, zawierającej opcje typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki, wybierz odpowiednie formatowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Czcionka na karcie Narzędzia główne

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Użyj wstępnie zaprojektowanego motywu pakietu Office, aby zapewnić łatwą dostępność projektu slajdu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów.

 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj prezentację i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. Sprawdza ono tekst na slajdach pod kątem poniższych elementów:

  • Kolor strony

  • Tła komórek

  • Wyróżnienia

  • Wypełnienie pól tekstowych

  • Cieniowanie akapitów

  • Wypełnienia grafik SmartArt

  • Nagłówki i stopki

  • Linki

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu. (Zobacz tytuł slajdu, Aby uzyskać informacje pokrewne).

Nadaj tytuł każdemu slajdowi

 • Wybierz pozycję Recenzja , > Sprawdź ułatwienia dostępu , aby sprawdzić, czy w prezentacji występują problemy.

Jednym z prostych kroków na drodze do Inclusivity jest umieszczenie tytułu na każdym slajdzie, nawet jeśli jest on niewidoczny. Funkcja Sprawdzanie ułatwień dostępu może wskazywać cztery sytuacje, w których tytuł jest uzasadniony:

Opcja

Opis

Edytowanie tytułu slajdu

Jest wyświetlany, jeśli slajd zawiera już symbol zastępczy tytułu i wystarczy go wypełnić.

Dodawanie tytułu slajdu

Jest wyświetlany, gdy slajd nie ma symbolu zastępczego tytułu.  Wybranie tej opcji powoduje dodanie symbolu zastępczego tytułu, nawet jeśli wybrany układ slajdu nie ma takiego symbolu.  Wypełnij je tytułem, którego chcesz użyć.

Dodawanie ukrytego tytułu slajdu

Jest wyświetlany, jeśli slajd zawiera już symbol zastępczy tytułu i wystarczy go wypełnić. Symbol zastępczy znajduje się poza slajdem, tak aby był niewidoczny podczas pokazów slajdów i na wydrukach. 

Ustaw jako tytuł slajdu

Pojawia się, gdy slajd nie ma symbolu zastępczego tytułu. Po wybraniu tego polecenia program PowerPoint automatycznie wybiera, co jest uważane za tytuł. W razie potrzeby możesz zmienić zaznaczenie.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Aby przywrócić wszystkie symbole zastępcze dla wybranego slajdu, na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy wybierz pozycję Resetuj.

 2. Na slajdzie wpisz unikatowy i opisowy tytuł.

Zrzut ekranu przedstawiający polecenie Resetuj w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne

Ukrywanie tytułu slajdu

Umieść tytuł poza slajdem, więc będzie on niewidoczny, ale nadal będzie zafakturowany przez czytniki zawartości ekranu.

 1. Na karcie Widok wybierz pozycję powiększenie , a następnie Obniż wartość procentową powiększenia do około 50% , aby wyświetlić marginesy poza slajdem. 

 2. Umieść wskaźnik myszy na obramowaniu pola symbolu zastępczego tytułu, aby przyjął kształt wskaźnika przenoszenia z czterema grotami.  Wskaźnik przenoszenia

 3. Przeciągnij symbol zastępczy tytułu w górę lub w dół, a następnie upuść go poza granicą slajdu. 

  Tytuł slajdu, który znajduje się poza widocznym marginesem slajdu.

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Użyj okienka zaznaczenia, aby ustawić kolejność odczytywania zawartości slajdów w czytnikach zawartości ekranu. Gdy czytnik zawartości ekranu odczytuje ten slajd, odczytuje obiekty w kolejności, w jakiej są wyświetlane w okienku zaznaczenia .

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie wybierz pozycję Rozmieszczenie.

 2. W menu Rozmieść wybierz pozycję Okienko zaznaczenia.

 3. Aby zmienić kolejność odczytywania w okienku zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj i upuszczaj elementy do nowej lokalizacji.

  • Wybierz element, a następnie wybierz przycisk strzałki w górę (Przesuń do przodu) lub przycisk strzałki w dół (Przesuń do tyłu).

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z listą wszystkich obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

PowerPoint zawiera wbudowane projekty slajdów, które zawierają symbole zastępcze tekstu, klipów wideo, obrazów i innych elementów. Zawierają też całe formatowanie, na przykład kolory motywu, czcionki i efekty. W celu upewnienia się, że slajdy będą miały odpowiednie ułatwienia dostępu, układy wbudowane są tak zaprojektowane, aby kolejność odczytywania była taka sama dla osób widzących i osób korzystających z technologii, takich jak czytniki zawartości ekranu.

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Normalny.

 2. W okienku Miniatura odszukaj miejsce, w którym chcesz dodać nowy slajd. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Nowy slajd. Kliknij nowy slajd, aby go wybrać.

 3. Na karcie Projektowanie rozwiń galerię Motywy, a następnie wybierz odpowiedni układ slajdu. Program PowerPoint automatycznie zastosuje ten układ do nowego slajdu.

 4. Przejdź do nowego slajdu, a następnie dodaj odpowiedni tytuł i zawartość.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

PowerPoint obsługuje odtwarzanie wideo z wieloma ścieżkami audio. Obsługuje także podpisy kodowane i napisy osadzone w plikach wideo.

Obecnie tylko program PowerPoint dla systemu Windows obsługuje wstawianie i odtwarzanie podpisów kodowanych lub napisów przechowywanych w plikach odrębnie od klipu wideo. W przypadku wszystkich innych wersji programu PowerPoint (na przykład programu PowerPoint dla systemu macOS lub wersji dla urządzeń przenośnych) podpisy kodowane lub napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów.

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint zawierających klipy wideo, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • Klipy wideo, które zawierają okno dialogowe, obejmują również podpisy kodowane, podpisy kodowane w paśmie, otwarte podpisy lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i słabo słyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Wszystko, co należy wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Komputer Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem, Powtórz ten tekst w prezentacji. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Upewnianie się, że zawartość slajdów będzie odczytywana w zamierzonej kolejności

Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu znajdź slajdy, w przypadku których mogą występować problemy z kolejnością odczytywania.

Osoby widzące zwykle odczytują elementy slajdu, takie jak tekst lub obraz, w kolejności pojawiania się elementów na slajdzie. Natomiast czytnik zawartości ekranu odczytuje elementy slajdu w kolejności, w jakiej dodano je do slajdu, a może się ona znacznie różnić od tej, w jakiej się pojawiają.

Koniecznie sprawdź kolejność odczytywania zawartości slajdu, aby upewnić się, że wszyscy będą ją odczytywać zgodnie z zamierzeniami.

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Używanie wbudowanych projektów slajdów podczas tworzenia nowych slajdów.

Program PowerPoint zawiera wbudowane układy slajdów, które można stosować do dowolnych slajdów. Użycie takiego układu w przypadku nowego slajdu automatycznie zapewnia, że kolejność odczytywania będzie odpowiednia dla wszystkich.

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej. Możesz nawet użyć adresu URL strony, jeśli jest krótki i opisowy, na przykład www.microsoft.com.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj slajdy prezentacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć zbyt mało kontrastu kolorów, użyj Narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukać tekst w arkuszu kalkulacyjnym, który jest trudno odczytać lub odróżnić od tła.

Zadbaj o duży kontrast między tekstem a tłem, aby osoby z wadami wzroku mogły czytać zawartość i z niej korzystać. Używaj ciemnego tekstu na białym tle lub tle w kolorze złamanej bieli albo odwrotnie: białego tekstu na ciemnym tle.

Tryb czarno-biały ułatwia też osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi.

Aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Ukrywanie tytułu slajdu

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w prezentacjach PowerPoint w Microsoft 365:

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint nie generuje automatycznie tekstu alternatywnego dla obrazów. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest ikoną, zrzutem ekranu lub innym obrazem, który nie jest fotografią, musisz ręcznie dodać tekst alternatywny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe dla obrazów z wybraną opcją tekst alternatywny.
  • Zaznacz obraz. Wybierz pozycję Format obrazu > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na Wstążce obrazu w programie PowerPoint dla komputerów Mac.

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

Tekst alternatywny w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształtów z wybraną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej cały kształt, a nie w jednej z jego części.

  • Zaznacz kształt. Wybierz pozycję Format kształtu > tekstu alternatywnego.

   Przycisk tekst alternatywny na Wstążce kształtu w programie PowerPoint dla komputerów Mac.

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać kształt i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształtów z wybraną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej całą grafikę SmartArt, a nie w jednej z jej części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na Wstążce grafiki SmartArt w PowertPoint dla komputerów Mac.

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać grafikę SmartArt i jej kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.... Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

  Menu kontekstowe dla wykresów z wybraną opcją tekst alternatywny.
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla wykresów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365.

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie ozdobnych elementów wizualnych

Jeśli prezentacja ma elementy wizualne, które są ze wzrokiem dekoracyjne, możesz oznaczyć je jako takie bez konieczności pisania tekstu alternatywnego. Gdy czytnik zawartości ekranu znajdzie taki obraz, informuje, że jest on dekoracyjny, dlatego użytkownik wie, że nie ma żadnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz element wizualny. Wybierz kartę Format wizualny > tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Obraz zastępczy tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w prezentacjach PowerPoint w Office 2019:

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Aby umożliwić dostęp do prezentacji szerszym odbiorcom, Dodaj tekst alternatywny do obrazów na slajdach. PowerPoint nie generuje automatycznie tekstu alternatywnego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe dla obrazów z wybraną opcją tekst alternatywny.
  • Zaznacz obraz. Wybierz pozycję Format obrazu > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na Wstążce obrazu w programie PowerPoint dla komputerów Mac.

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

Tekst alternatywny w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Porada: Możesz również wybrać opcję Generuj opis dla mnie , aby usługi inteligentne nieobsługiwane w chmurze firmy Microsoft tworzyły opis. To chwilę powoduje wyświetlenie wyniku w polu wprowadzania tekstu. Pamiętaj, aby usunąć komentarze PowerPoint dodane, na przykład "Opis wygenerowany przy wysokim poziomie pewności".

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształtów z wybraną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej cały kształt, a nie w jednej z jego części.

  • Zaznacz kształt. Wybierz pozycję Format kształtu > tekstu alternatywnego.

   Przycisk tekst alternatywny na Wstążce kształtu w programie PowerPoint dla komputerów Mac.

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać kształt i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształtów z wybraną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej całą grafikę SmartArt, a nie w jednej z jej części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na Wstążce grafiki SmartArt w PowertPoint dla komputerów Mac.

  Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać grafikę SmartArt i jej kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.... Po prawej stronie slajdu zostanie otwarte okienko tekst alternatywny .

  Menu kontekstowe dla wykresów z wybraną opcją tekst alternatywny.
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla wykresów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365.

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie ozdobnych elementów wizualnych

Jeśli prezentacja ma elementy wizualne, które są ze wzrokiem dekoracyjne, możesz oznaczyć je jako takie bez konieczności pisania tekstu alternatywnego. Gdy czytnik zawartości ekranu znajdzie taki obraz, informuje, że jest on dekoracyjny, dlatego użytkownik wie, że nie ma żadnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz element wizualny. Wybierz kartę Format wizualny > tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Obraz zastępczy tekstu alternatywnego w programie PowerPoint dla komputerów Mac w pakiecie Office 365.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w prezentacjach PowerPoint w Office 2016:

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie Formatuj obraz.

 3. W okienku Formatowanie obrazu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis obrazu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obrazu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz polecenie Formatuj grafikę SmartArt, a następnie pozycję Opcje kształtu.

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis grafiki SmartArt.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Poniższa procedura umożliwia dodanie tekstu alternatywnego do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt.

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis kształtu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu.

 3. W okienku Formatowanie obszaru wykresu na karcie Opcje wykresu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis wykresu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obszaru wykresu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 6. Aby zastosować zmiany, wybierz pozycję OK > OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Użyj jednego z dostępnych szablonów z ułatwieniami dostępu, aby upewnić się, że projekt slajdu, kolory, kontrast i czcionki są dostępne dla wszystkich odbiorców. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

 1. Aby znaleźć szablon z ułatwieniami dostępu, wybierz pozycję plik > Nowy z szablonu.

 2. W polu Wyszukaj we wszystkich szablonach wpisz tekst z ułatwieniami dostępu i naciśnij klawisz Return.

 3. W wynikach wyszukiwania wybierz odpowiedni szablon.

Strona szablony w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka na karcie Projekt tabeli

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Sformatuj tekst za pomocą opcji typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Czcionka na karcie Narzędzia główne

Tworzenie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu na slajdzie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz odpowiedni tekst dla każdego punktu listy punktowanej.

Menu listy punktowanej rozwinięte w programie PowerPoint dla komputerów Mac.

Tworzenie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu na slajdzie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz odpowiedni tekst dla każdego punktu listy numerowanej.

Menu listy numerowanej rozwinięte w programie PowerPoint dla komputerów Mac.

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu. (Zobacz tytuł slajdu, Aby uzyskać informacje pokrewne).

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Aby przywrócić wszystkie symbole zastępcze dla wybranego slajdu, na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Resetuj.

 2. Na slajdzie wpisz unikatowy i opisowy tytuł.

Zrzut ekranu przedstawiający polecenie Resetuj w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne

Ukrywanie tytułu slajdu

Ukryj tytuł na slajdzie, pozostawiając go dostępnym do odczytu przez czytniki zawartości ekranu.

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Rozmieszczanie.

 2. W menu Rozmieść wybierz pozycję Okienko zaznaczenia.

 3. W okienku zaznaczenia odszukaj pole tekstowe Tytuł, a następnie kliknij znajdującą się obok niego ikonę z okiem.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z wyświetloną ikoną z okiem obok symbolu zastępczego Tytuł

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Użyj okienka zaznaczenia, aby ustawić kolejność odczytywania zawartości slajdów w czytnikach zawartości ekranu. Gdy czytnik zawartości ekranu odczytuje ten slajd, odczytuje obiekty w kolejności, w jakiej są wyświetlane w okienku zaznaczenia.

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Rozmieszczanie.

 2. W menu Rozmieść wybierz pozycję Okienko zaznaczenia.

 3. Aby zmienić kolejność odczytywania w okienku zaznaczenia, przeciągaj elementy i upuszczaj je do nowej lokalizacji.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z listą wszystkich obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

PowerPoint zawiera wbudowane projekty slajdów, które zawierają symbole zastępcze tekstu, klipów wideo, obrazów i innych elementów. Zawierają też całe formatowanie, na przykład kolory motywu, czcionki i efekty. W celu upewnienia się, że slajdy będą miały odpowiednie ułatwienia dostępu, układy wbudowane są tak zaprojektowane, aby kolejność odczytywania była taka sama dla osób widzących i osób korzystających z technologii, takich jak czytniki zawartości ekranu.

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Normalny.

 2. W okienku miniatury odszukaj miejsce, w którym chcesz dodać nowy slajd, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy.

 3. Wybierz pozycję Nowy slajd, a następnie wybierz wstawiony slajd.

 4. Na karcie Projektowanie rozwiń galerię Motywy, a następnie wybierz odpowiedni układ slajdu. Program PowerPoint automatycznie zastosuje ten układ do nowego slajdu.

 5. Przejdź do nowego slajdu, a następnie dodaj odpowiedni tytuł i zawartość.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

PowerPoint obsługuje odtwarzanie wideo z wieloma ścieżkami audio. Obsługuje także podpisy kodowane i napisy osadzone w plikach wideo.

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint zawierających klipy wideo, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • Klipy wideo, które zawierają okno dialogowe, obejmują również podpisy kodowane, podpisy kodowane w paśmie, otwarte podpisy lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i słabo słyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Wszystko, co należy wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, kształty, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i klipy wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem, Powtórz ten tekst w prezentacji. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, tabel i kształtów

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, tabel i kształtów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, tabel, kształtów i innych elementów wizualnych, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu elementu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wybierz element, na przykład obraz.

 2. Aby otworzyć powiązaną z nim kartę, na przykład kartę Obraz, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis elementu. Na przykład opisz zawartość obrazu.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Użyj jednego z dostępnych motywów slajdów, aby zapewnić łatwą dostępność projektu slajdu. Większość motywów jest przeznaczona dla kolorów, kontrastu i czcionek z ułatwieniami dostępu. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij pozycję Motywy, a następnie wybierz odpowiedni motyw.

Menu motywy w programie PowerPoint dla systemu iOS.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Opcje stylu, a następnie wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Menu nagłówka tabeli w programie PowerPoint dla systemu iOS.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz opcje formatowania tekstu.

Menu Czcionka w aplikacji PowerPoint dla systemu iOS.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

PowerPoint obsługuje odtwarzanie wideo z wieloma ścieżkami audio. Obsługuje także podpisy kodowane i napisy osadzone w plikach wideo.

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów.

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint zawierających klipy wideo, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • Klipy wideo, które zawierają okno dialogowe, obejmują również podpisy kodowane, podpisy kodowane w paśmie, otwarte podpisy lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i słabo słyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Wszystko, co należy wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów, kształtów i tabel.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i kształtów.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem, Powtórz ten tekst w prezentacji. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w prezentacjach programu PowerPoint.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie tekstu w celu opisania obrazu użytkownikom, którzy nie widzą tego obrazu.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny, a następnie ją naciśnij.

 4. Wpisz opis obrazu.

  Okno dialogowe tekst alternatywny dla obrazu w programie PowerPoint dla systemu Android.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny, a następnie ją naciśnij.

 4. Wpisz opis kształtu.

  Okno dialogowe tekst alternatywny dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Android.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny, a następnie ją naciśnij.

 4. Wpisz opis tabeli.

  Tekst alternatywny dla tabeli w programie PowerPoint dla systemu Android.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko tekst alternatywny , wybierz obraz.

 2. Aby otworzyć menu formatowanie dla elementu wizualnego, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny, a następnie ją naciśnij.

 4. Naciśnij dekoracyjne pole wyboru. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Oznacz jako dekoracyjne zaznaczone w oknie dialogowym tekst alternatywny w programie PowerPoint dla systemu Android.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Użyj jednego z dostępnych motywów slajdów, aby zapewnić łatwą dostępność projektu slajdu. Większość motywów jest przeznaczona dla kolorów, kontrastu i czcionek z ułatwieniami dostępu. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij pozycję Motywy, a następnie wybierz odpowiedni motyw.

  Motywy slajdów w programie PowerPoint dla systemu Android.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Opcje stylu, a następnie wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

  Porada: Wybrana opcja będzie wyszarzona.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

  Menu stylów wierszy nagłówka tabeli w programie PowerPoint dla systemu Android.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz opcje formatowania tekstu.

  Menu Czcionka w aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

PowerPoint obsługuje odtwarzanie wideo z wieloma ścieżkami audio. Obsługuje także podpisy kodowane i napisy osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo.  

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • Klipy wideo, które zawierają okno dialogowe, obejmują również podpisy kodowane, podpisy kodowane w paśmie, otwarte podpisy lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i słabo słyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Wszystko, co należy wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Aplikacja systemu Windows 10: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów, kształtów i tabel.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i kształtów.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem, Powtórz ten tekst w prezentacji. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w prezentacjach programu PowerPoint.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie tekstu w celu opisania obrazu użytkownikom, którzy nie widzą tego obrazu.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę obraz , naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w aplikacji PowerPoint Mobile dla telefonów z systemem Windows.

 3. Przewiń w dół do tekstu alternatywnego i naciśnij go.

 4. Wpisz opis obrazu.

Okno dialogowe tekst alternatywny dla obrazów w aplikacji PowerPoint dla telefonów z systemem Windows.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę kształt , naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w aplikacji PowerPoint Mobile dla telefonów z systemem Windows.

 3. Przewiń w dół do tekstu alternatywnego i naciśnij go.

 4. Wpisz opis kształtu.

Okno dialogowe tekst alternatywny dla kształtów w programie PowerPoint dla telefonów z systemem Windows.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę tabela , naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w aplikacji PowerPoint Mobile dla telefonów z systemem Windows.

 3. Przewiń w dół do tekstu alternatywnego i naciśnij go.

 4. Wpisz opis tabeli.

Okno dialogowe tekst alternatywny w przypadku tabel w programie PowerPoint dla telefonów z systemem Windows.

Tworzenie ozdobnych elementów wizualnych

Jeśli prezentacja ma elementy wizualne, które są ze wzrokiem dekoracyjne, możesz oznaczyć je jako takie bez konieczności pisania tekstu alternatywnego. Gdy czytnik zawartości ekranu znajdzie taki obraz, informuje, że jest on dekoracyjny, dlatego użytkownik wie, że nie ma żadnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko tekst alternatywny , wybierz element wizualny.

 2. Przewiń w dół do tekstu alternatywnego i naciśnij go.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Opcja Oznacz jako dekoracyjne zaznaczona w oknie dialogowym tekst alternatywny programu PowerPoint dla telefonu Windows Phone.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Użyj jednego z dostępnych motywów slajdów, aby zapewnić łatwą dostępność projektu slajdu. Większość motywów jest przeznaczona dla kolorów, kontrastu i czcionek z ułatwieniami dostępu. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne , naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w aplikacji PowerPoint Mobile dla telefonów z systemem Windows.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij pozycję Motywy, a następnie wybierz odpowiedni motyw.

Menu motywy w programie PowerPoint dla telefonów z systemem Windows.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę tabela , naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w aplikacji PowerPoint Mobile dla telefonów z systemem Windows.

 3. Naciśnij pozycję Opcje stylu, a następnie wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

  Porada: Wybrana opcja będzie wyszarzona.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Menu nagłówka na karcie tabela w programie PowerPoint dla telefonów z systemem Windows.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne , naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w aplikacji PowerPoint Mobile dla telefonów z systemem Windows.

 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz opcje formatowania tekstu.

Menu Czcionka w programie PowerPoint dla telefonów z systemem Windows.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

PowerPoint obsługuje odtwarzanie wideo z wieloma ścieżkami audio. Obsługuje także podpisy kodowane i napisy osadzone w plikach wideo.

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów.

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • Klipy wideo, które zawierają okno dialogowe, obejmują również podpisy kodowane, podpisy kodowane w paśmie, otwarte podpisy lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i słabo słyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Wszystko, co należy wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Office Online: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacjiPowerPoint dla sieci Web z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint dla sieci Web z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, obiekty osadzone i klipy wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem, Powtórz ten tekst w prezentacji. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub osadzonych klipów wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej. Możesz nawet użyć adresu URL strony, jeśli jest krótki i opisowy, na przykład www.microsoft.com.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Zmienianie tekstu hiperlinku

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj slajdy prezentacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Używaj obwódek lub animacji w celu wyróżnienia informacji — nie polegaj na wskaźnikach laserowych lub kolorach.

Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X, jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów, poszukaj na slajdach tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Tekst prezentacji powinien być czytelny, aby wszystkie osoby, w tym dla osób z wadami wzroku, mogły go zobaczyć.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Unikaj używania koloru pomarańczowego, czerwonego i zielonego w szablonie i tekście.

Do wyróżnienia ważnych miejsc na wykresach używaj deseni zamiast koloru.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi.

Użyj Narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu i innej technologii pomocniczej usłyszą tekst slajdu, kształty i zawartość odczytywane w określonej kolejności. Dlatego dobrą praktyką jest korzystanie z układów slajdów w PowerPoint dla sieci Web, co zapewnia, że zawartość jest odczytywana w logicznej kolejności przez czytniki zawartości ekranu.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie logicznej kolejności czytania

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Uwaga: Funkcja Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza prezentację pod kątem wszystkich problemów, które można naprawić w przeglądarce. Aby uzyskać pełną kontrolę, Otwórz prezentację w aplikacji klasycznej i użyj narzędzia sprawdzania ułatwień dostępu dla komputerów stacjonarnych dla systemu Windows lub Mac.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i tabel w prezentacjach aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe obrazu zawierające opcję Edytuj tekst alternatywny w aplikacji PowerPoint Online.
  • Zaznacz obraz. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na Wstążce obrazu w aplikacji PowerPoint Online.
 2. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis obrazu.

Okno dialogowe tekst alternatywny w aplikacji PowerPoint Online.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Zaznacz grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję projekt > tekst alternatywny.

 3. Wpisz opis grafiki SmartArt.

Przycisk tekst alternatywny na Wstążce grafiki SmartArt w aplikacji PowerPoint Online.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub osadzonych klipów wideo

 1. Zaznacz kształt lub klip wideo.

 2. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

 3. Wpisz opis kształtu lub klipu wideo.

Przycisk tekst alternatywny na Wstążce dla kształtu i klipu wideo w aplikacji PowerPoint Online.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Umieść kursor w komórce tabeli.

 2. Wybierz pozycję układ > tekstu alternatywnego.

 3. Wpisz opis tabeli.

Przycisk tekst alternatywny na Wstążce dla tabeli w aplikacji PowerPoint Online.

Tworzenie hiperlinków i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków i tabel w prezentacjach aplikacji PowerPoint dla sieci Web z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Link.

  Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst wyświetlany. Jest to tekst hiperlinku.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 2. W polu Adres wpisz lub wklej docelowy adres URL.

 3. Wybierz kartę Wstawianie.

Okno dialogowe hiperlink w aplikacji PowerPoint Online.

Zmienianie tekstu hiperlinku

 1. Zaznacz tekst hiperlinku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Edytuj link.

 2. W polu Tekst wyświetlany edytuj tekst, który ma być widoczny jako hiperlink.

 3. Wybierz przycisk OK.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel wybierz kartę Projektowanie.

 3. Wybierz pozycję Wiersz nagłówka, a następnie wpisz nagłówki kolumn w tabeli.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel z wybraną opcją Wiersz nagłówka.

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach aplikacji PowerPoint dla sieci Web z ułatwieniami dostępu.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Użyj jednego z dostępnych motywów i szablonów z ułatwieniami dostępu, aby upewnić się, że projekt slajdu, kolory, kontrast i czcionki są dostępne dla wszystkich odbiorców. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

 1. W przeglądarce przejdź do Office.com, zaloguj się do swojego konta i Otwórz PowerPoint dla sieci Web.

 2. Na stronie Witamy w programie PowerPoint wybierz pozycję więcej motywów.

 3. Na stronie Wybieranie motywu przewiń w dół do dołu strony i wybierz pozycję Eksploruj wszystkie motywy.

 4. W polu tekstowym Wyszukaj Szablony pakietu Office wpisz "szablony z ułatwieniami dostępu", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. W wynikach wyszukiwania wybierz odpowiedni szablon.

 6. W oknie podglądu szablonu wybierz pozycję Edytuj w przeglądarce.

Wybór motywów na stronie powitalnej aplikacji PowerPoint Online.

Stosowanie logicznej kolejności czytania

Jeśli slajdy zawierają obiekty, które nie są częścią szablonu slajdu, należy rozmieścić te obiekty w logicznej kolejności. Obiekty są odczytywane w kolejności, w jakiej zostały dodane do slajdu, co może nie być sensowne podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu.

Sprawdzanie kolejności czytania jest łatwiejsze w wersji klasycznej programu PowerPoint, ponieważ umożliwia ona zmienienie kolejności obiektów w okienku zaznaczenia. W aplikacji PowerPoint dla sieci Web możesz jednak kopiować i wklejać obiekty w celu zmiany ich kolejności na slajdzie.

Aby sprawdzić kolejność obiektów na slajdzie, zaznacz obiekt, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przenosić fokus na kolejne obiekty.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Grupa Czcionka w aplikacji PowerPoint Online

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Wybierz slajd bez tytułu.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Układ.

 3. W oknie dialogowym Układ slajdu wybierz układ slajdu, który zawiera symbole zastępcze tytułów, i wybierz pozycję Zmień układ. Nowy układ zostanie zastosowany do slajdów.

 4. W symbolu zastępczym tytułu wpisz unikatową nazwę.

Uwaga: Tytuł nie musi być widoczny, aby był dostępny. Na przykład osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą tytułu slajdu, nawet jeśli ten tytuł nie jest widoczny. W wersji klasycznej PowerPoint za pomocą okienka zaznaczenia możesz włączyć lub wyłączyć widoczność dla tytułów i innych obiektów na slajdzie.

Przycisk Układ na Wstążce karty Narzędzia główne w aplikacji PowerPoint Online.

Zobacz też

Usprawnianie ułatwień dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Wszystko, co należy wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×