Spis treści
×
Przechodzenie do programu Excel dla systemu Windows z usługi Arkusze
Przechodzenie do programu Excel dla systemu Windows z usługi Arkusze

Udostępnianie i współpraca

Zapisywanie skoroszytu w usłudze OneDrive

Zapisz skoroszyt w usłudze OneDrive, aby uzyskiwać do niego dostęp na różnych urządzeniach oraz udostępniać go i współpracować nad nim z innymi osobami.

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

  • W przypadku miejsca pracy lub instytucji edukacyjnej wybierz pozycję
   OneDrive — <Nazwa firmy>.

  • W przypadku plików osobistych wybierz pozycję
   OneDrive — Osobiste.

 2. Wprowadź nazwę pliku i wybierz pozycję Zapisz.

Może być konieczne ponowne zalogowanie się. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu.

Opcje zapisywania w pakiecie Office 2016

Udostępnianie skoroszytu

 1. Wybierz pozycję UdostępnianieUdostępnij na wstążce.

  Lub wybierz pozycję Plik > Udostępnij.

  Uwaga: Jeśli plik nie jest jeszcze zapisany w usłudze OneDrive, zostanie wyświetlony monit o przekazanie pliku do usługi OneDrive w celu udostępnienia go.

 2. Wybierz z listy rozwijanej, komu chcesz udostępnić, lub wprowadź imię i nazwisko albo adres e-mail.

 3. Dodaj wiadomość (opcjonalnie) i wybierz pozycję Wyślij.

Okno dialogowe i ikona udostępniania w programie Excel

Wspólne edytowanie skoroszytu

Gdy udostępnisz plik, możesz nad nim pracować wspólnie z innymi osobami — w tym samym czasie.

 • W prawym górnym rogu zobaczysz, kto również edytuje plik.

 • Kolorowe komórki pokazują dokładnie, gdzie pracuje każda osoba w skoroszycie. Kliknij komórkę, aby sprawdzić, kto ją edytuje.

Porada: Aby wyświetlić i przywrócić poprzednią wersję, wybierz pozycję plik > informacje > historia wersji.

Różne kolory komórek odpowiadające poszczególnym osobom, po umieszczeniu kursora na ikonie osoby pojawia się jej imię i nazwisko

Następne: Praca wykonana w programie Excel dla systemu Windows

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×