Wprowadzanie formuły

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Formuły są to równania, które wykonują obliczenia na wartości w arkuszu. Wszystkie formuły zaczynają się od znaku równości (=). Możesz utworzyć prostą formułę za pomocą stała i obliczanie operator. Na przykład formuła = 5 + 2 * 3, mnoży dwie liczby i następnie dodaje liczby do wyniku.

Jeśli chcesz odwołać się do zmiennych zamiast stałych, można użyć wartości komórek, na przykład = A1 + A2. Jeśli pracujesz z długiej kolumnami danych lub danych znajdujących się w różnych częściach arkusza lub w innym arkuszu, możesz użyć zakres — na przykład =SUM(A1:A100)/SUM(B1:B100), co stanowi podział sumy pierwszej sto liczby w kolumnie A przez sumę tych liczb w kolumnie B. Po formuła odwołuje się do innych komórek, zawsze zmiany danych w każdym z ponownie komórek program Excel oblicza wyniki automatycznie.

Można także tworzyć formuły przy użyciu funkcji, wstępnie zdefiniowaną formułę, która ułatwia wprowadzanie obliczeń.

Składniki formuły

Objaśnienie 1 Znaku równości uruchom wszystkich formuł. 

Objaśnienie 2 Stałe, takie jak liczby lub wartości tekstowe, można wprowadzić bezpośrednio w formule. 

Objaśnienie 3 Operatory określ odpowiedni rodzaj obliczeń, które wykonuje formułę. Na przykład ^ operatora (daszek) podnosi liczbę do potęgi oraz * (gwiazdka) operator mnoży liczby. 

Krok 4 Funkcje są gotowy formuły, które mogą być używane samodzielnie lub jako część dłuższą formułę. Każda funkcja ma składnię określonych argumentów. 

Callout 5 Wartości komórek umożliwiają odwołać się do komórki programu Excel, zamiast określoną wartość w komórce tak, aby zmienić zawartość komórki bez funkcji, która odwołuje się do komórki konieczności zmiany. 

Wprowadzanie formuły odwołującej się do wartości w innych komórkach

 1. W arkuszu zawierającym kolumny liczb kliknij komórkę, w której ma być wyświetlany wynik formuły.

 2. Wpisz znak równości (=).

 3. Kliknij pierwszą komórkę, którą chcesz uwzględnić w obliczeniach.

  Przykład użycia odwołania do komórki w formule

 4. Wpisz operator. Operator to rodzaj działania wykonywanego przez formułę. Na przykład operator * (gwiazdka) umożliwia mnożenie liczb. W tym przykładzie użyj operatora / (ukośnik) w celu wykonania dzielenia. Na tym etapie formuła powinna wyglądać następująco:

  Przykład użycia operatora w formule

 5. Kliknij następną komórkę, którą chcesz uwzględnić w obliczeniach. Formuła powinna teraz wyglądać następująco:

  Przykład użycia dwóch odwołań do komórek w formule

 6. Naciśnij klawisz RETURN.

  W komórce zostanie wyświetlony wynik obliczeń.

  Przykład użycia odwołań do komórek w formule, przedstawiający obliczony wynik

  Porada: Aby szybko zastosować formułę do następnych komórek leżących poniżej w kolumnie, kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania pierwszej komórki zawierającej formułę.

Wprowadzanie formuły zawierającej funkcję

 1. W arkuszu zawierającym zakres liczb kliknij pustą komórkę, w której ma być wyświetlany wynik formuły.

 2. Wpisz znak równości oraz funkcję, na przykład =MIN. Funkcja MIN znajduje najmniejszą liczbę w zakresie komórek.

 3. Wpisz nawias otwierający, zaznacz zakres komórek, które chcesz uwzględnić w formule, a następnie wpisz nawias zamykający.

  Przykład użycia funkcji MIN

 4. Naciśnij klawisz RETURN.

  W tym przykładzie funkcja MIN zwraca wartość 11 — najmniejszą liczbę w komórkach od A1 do C4.

Porady

Podczas wprowadzania formuły w komórce formuła jest też wyświetlana na pasku formuły.

Pasek formuły zawierający formułę

Skróty dostępne na pasku formuły ułatwiają tworzenie formuł:

 • Wybierz pozycję Zielony znacznik wyboru na pasku formuły , aby sprawdzić formułę. Jeśli nie występują żadne błędy, w komórce zostanie wyświetlony wynik formuły. W przypadku wystąpienia błędów zostanie wyświetlona ikona Symbol oznaczający błąd w formule . Zatrzymaj wskaźnik myszy na tej ikonie, aby uzyskać objaśnienie problemu, lub wybierz strzałkę listy rozwijanej, aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 • Wybierz pozycję Czerwony znak X na pasku formuły , aby przywrócić poprzednią formułę.

 • Zatrzymaj wskaźnik na symbolu błędu, aby wyświetlić jego objaśnienie

 • Aby wybrać funkcję, użyj listy funkcji.

  Lista funkcji na pasku formuły

  Po wybraniu funkcji zostanie otwarty konstruktor formuł zawierający dodatkowe informacje na jej temat.

  Konstruktor formuł

Zobacz też

Tworzenie prostej formuły

Dodawanie listy liczb w kolumnie

Operatory obliczeń i kolejność operacji

Lista wszystkich funkcji (według kategorii)

Przełączanie między odwołaniami względnymi i bezwzględnymi

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×