Powiązane tematy
×
Animacja, wideo i dźwięk
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Animacja, wideo i dźwięk

Wstawianie klipu wideo z witryny YouTube lub innej

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

WPowerPoint dla Microsoft 365,PowerPoint 2021 lub PowerPoint 2019 możesz wstawić na slajdzie internetowy klip wideo z serwisu YouTube lub Vimeo.

W usłudze PowerPoint dla Microsoft 365, w wersji 1907 lub nowszej, możesz również wstawiać internetowy klip wideo z Microsoft Stream, usługi wideo dla przedsiębiorstw — osoby w organizacji mogą przekazywać, wyświetlać i udostępniać klipy wideo między sobą.

Klip wideo jest odtwarzany bezpośrednio z witryny internetowej i zawiera kontrolki witryny służące do odtwarzania, wstrzymywania, ustawiania głośności itd. Funkcje odtwarzania PowerPoint (Zanikanie, Zakładka, Przycinanie itd.) nie dotyczą klipów wideo online.

Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Wstawianie internetowego klipu wideo

 1. W przeglądarce internetowej znajdź odpowiedni klip wideo.

 2. Skopiuj adres URL strony internetowej z paska adresu przeglądarki.

 3. Przełącz się z powrotem do programu PowerPoint i wybierz slajd, na którym chcesz umieścić klip wideo.

 4. Na karcie Wstawianie na wstążce wybierz pozycję Klip wideo > Internetowy klip wideo.

 5. W oknie dialogowym Internetowy klip wideo wklej adres URL skopiowany w kroku 2.

 6. Wybierz Wstaw.

Odtwarzanie klipu wideo

Jeśli klip wideo został pomyślnie wstawiony, możesz odtwarzać go w widoku normalnym lub w pokazie slajdów. 

 • Przycisk odtwarzania pojawi się na klipie wideo w widoku normalnym.

 • Podczas pokazu slajdów możesz korzystać ze klipów wideo tak, jak to robisz w przeglądarce internetowej.

 • Domyślnie klipy wideo z serwisu Vimeo i YouTube są odtwarzane w „sekwencji kliknięć”. Możesz odtworzyć wideo bez konieczności klikania przycisku Odtwórz. Po prostu naciśnij spację, aby przejść do następnego kroku w sekwencji kliknięć.

Rozwiązywanie problemów

Nie wszystkie internetowe klipy wideo z tych witryn mogą zostać osadzone. Sprawdź w witrynie klipu wideo, aby dowiedzieć się, czy można osadzić dany klip wideo. 

Na komputerze musi być zainstalowany program Internet Explorer 11

Uwaga: Aplikacje i usługi Microsoft 365 nie będą obsługiwały Internet Explorer 11 począwszy od 17 sierpnia 2021 r. Dowiedz się więcej. Pamiętaj, że Internet Explorer 11 pozostanie nieobsługiwaną przeglądarką. Program Internet Explorer 11 jest składnikiem systemu operacyjnego Windows i podlega Zasadom cyklu życia dotyczącym produktu, na którym jest on zainstalowany. 

Na potrzeby odtwarzania klipów wideo w PowerPoint, na Twoim komputerze musi się znajdować Internet Explorer 11. Nie musisz go używać do przeglądania Internetu wystarczy, że będzie zainstalowany, ponieważ w tle PowerPoint potrzebuje jego technologii do odtwarzania klipów wideo w systemie Windows. 

Jeśli masz system operacyjny Windows 10, wówczas masz już zainstalowany program Internet Explorer 11. Jeśli masz starszą wersję systemu Windows, możesz przejść do strony plików do pobrania programu Internet Explorer, aby uzyskać instrukcje. 

Chcesz zamiast tego wstawić klip wideo z komputera?

Zobacz Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Warunki użytkowania i zasady zachowania poufności informacji

Vimeo:

YouTube:

Microsoft Stream:

SlideShare.net:

W PowerPoint 2016 możesz wstawić klip wideo online z kodem osadzania lub wyszukać klip wideo według nazwy. Następnie możesz go odtworzyć podczas swojej prezentacji.

Klip wideo jest odtwarzany bezpośrednio z witryny internetowej i zawiera kontrolki witryny służące do odtwarzania, wstrzymywania, ustawiania głośności itd. Funkcje odtwarzania PowerPoint (zanikanie, zakładki, przycinanie itd.) nie mają zastosowania do klipów wideo online.

Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Wstawianie internetowego klipu wideo przy użyciu kodu osadzania

 1. W witrynie YouTube lub Vimeo znajdź klip wideo, który chcesz wstawić.

 2. Kliknij przycisk Udostępnij pod ramką wideo, a następnie kliknij przycisk Umieść. Jeśli nie klikniesz przycisku Umieść, skopiowany zostanie niewłaściwy kod.

  Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij przycisk Umieść
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kod osadzania elementu iFrame i kliknij pozycję Kopiuj.

  Kopiowanie kodu osadzania elementu iFrame

  Jeśli wyróżniony tekst do skopiowania zaczyna się od ciągu „http”, ZATRZYMAJ SIĘ. To nie jest właściwy kod do skopiowania. Wróć do kroku 2 i kliknij przycisk Umieść:

  Aby klip wideo działał poprawnie, kod używany do jego osadzenia musi rozpoczynać się od ciągu „iFrame” lub „<object”.
  Jeśli kod osadzania zaczyna się od ciągu „http”, klip wideo nie zostanie pomyślnie osadzony.
 4. W programie PowerPoint kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo.

 5. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Wideo > Klip wideo w trybie online.

 6. Wklej kod osadzania w polu Z kodu osadzania klipu wideo, a następnie kliknij strzałkę.

  Opcja osadzenia klipu wideo w programie PowerPoint
 7. Na slajdzie zostanie umieszczona prostokątna ramka klipu wideo — możesz ją przenosić i zmieniać jej rozmiar stosownie do potrzeb. Aby wyświetlić podgląd klipu wideo na slajdzie, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę klipu wideo, wybierz pozycję Podgląd, a następnie kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Uwaga: Jeśli nie można poprawnie osadzić klipu wideo, upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje pakietu Office.

Wyszukiwanie klipu wideo z witryny YouTube według nazwy

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Wideo > Klip wideo w trybie online.

  Przycisk na wstążce umożliwiający wstawienie klipu wideo online w programie PowerPoint
 3. W polu Wyszukaj w witrynie YouTube wpisz nazwę pliku wideo, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wybierz klip wideo z wyników wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

 5. Na slajdzie zostanie umieszczona prostokątna ramka klipu wideo — możesz ją przenosić i zmieniać jej rozmiar stosownie do potrzeb. Aby wyświetlić podgląd klipu wideo na slajdzie, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę klipu wideo, wybierz pozycję Podgląd, a następnie kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Uwaga: Jeśli nie można poprawnie wstawić klipu wideo, upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje pakietu Office.

Wyświetlanie podglądu klipu wideo

 1. Po umieszczeniu ramki klipu wideo na slajdzie zaznacz ją, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Podgląd.

  Na klipie wideo zostanie wyświetlony przycisk Odtwórz.

 2. Kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Na komputerze musi być zainstalowany program Internet Explorer 11

Uwaga: Aplikacje i usługi Microsoft 365 nie będą obsługiwały Internet Explorer 11 począwszy od 17 sierpnia 2021 r. Dowiedz się więcej. Pamiętaj, że Internet Explorer 11 pozostanie nieobsługiwaną przeglądarką. Program Internet Explorer 11 jest składnikiem systemu operacyjnego Windows i podlega Zasadom cyklu życia dotyczącym produktu, na którym jest on zainstalowany. 

Na potrzeby odtwarzania klipów wideo w PowerPoint, na Twoim komputerze musi się znajdować Internet Explorer 11. Nie musisz go używać do przeglądania Internetu wystarczy, że będzie zainstalowany, ponieważ w tle PowerPoint potrzebuje jego technologii do odtwarzania klipów wideo w systemie Windows. 

Jeśli masz system operacyjny Windows 10, wówczas masz już zainstalowany program Internet Explorer 11. Jeśli masz starszą wersję systemu Windows, możesz przejść do strony plików do pobrania programu Internet Explorer, aby uzyskać instrukcje. 

Chcesz zamiast tego wstawić klip wideo z komputera?

Zobacz Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Osadzanie zawartości z witryny Slideshare.net

Na slajdzie w programie PowerPoint możesz osadzić zawartość ze Slideshare.net — witryny internetowej do udostępniania prezentacji, infografik i dokumentów.

W witrynie Slideshare.net na każdej zawartości, którą można osadzić w innym miejscu, jest umieszczony przycisk Share (Udostępnij). Ten przycisku powoduje otwarcie okna, w którym można skopiować kod osadzania jak w przypadku osadzania klipu wideo.

 1. Znajdź w witrynie Slideshare.net zawartość, którą chcesz osadzić.

 2. Wybierz przycisk Share (Udostępnij) poniżej ramki zawartości.

  W ramce wideo pojawią się kody udostępniania.

 3. Wybierz pole o nazwie Embed (Osadź).

  Gdy to zrobisz, cały tekst w polu zostanie zaznaczony.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst i wybierz polecenie Kopiuj.

  Skopiowany zawiera więcej informacji niż potrzebujesz, więc trzeba go przyciąć i skopiować ponownie.

 5. Wklej skopiowany tekst do edytora tekstów, takiego jak Word lub Notatnik.

 6. Zaznacz fragment tekstu, który zaczyna się od <iframe src ... i kończy na </iframe>. Skopiuj ten tekst.

  To kod osadzania potrzebny do wstawienia zawartości do programu PowerPoint.

 7. W programie PowerPoint przejdź do slajdu, w którym chcesz wstawić zawartość.

 8. Na wstążce paska narzędzi wybierz kartę Wstawianie, wybierz pozycję Wideo, a następnie wybierz pozycję Klip wideo w trybie online.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wideo.

 9. Wklej kod osadzania w polu o nazwie Z kodu osadzania klipu wideo, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Upłynie trochę czasu, zanim program PowerPoint pobierze zawartość. Gdy to zrobi, na slajdzie pojawi się czarne pole.

 10. Aby wyświetlić zawartość, wybierz przycisk Pokaz slajdów Przycisk widoku Pokaz slajdów na pasku zadań. w prawym dolnym rogu okna programu PowerPoint.

Wymagania

Korzystanie z klipów wideo online podlega warunkom użytkowania i zasadom zachowania poufności informacji witryn internetowych poszczególnych dostawców.

W PowerPoint 2013 możesz wstawić klip wideo online, a następnie odtworzyć ten klip podczas swojej prezentacji.

Klip wideo jest odtwarzany bezpośrednio z witryny internetowej i zawiera kontrolki witryny służące do odtwarzania, wstrzymywania, ustawiania głośności itd. Funkcje odtwarzania PowerPoint (zanikanie, zakładki, przycinanie itd.) nie mają zastosowania do klipów wideo online.

Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Uwaga: Aby móc skorzystać z tej funkcji, wymagana jest wersja klasyczna programu PowerPoint 2013 z zainstalowanymi aktualizacjami pakietu Office z kwietnia 2014 r. oraz przeglądarka IE 9 (MS12-037) albo IE 10 lub nowsza (zalecane). Możesz wyświetlić pełną listę wymagań i obsługiwanych formatów.

Wyszukiwanie klipu wideo z witryny YouTube według nazwy

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Wideo > Klip wideo w trybie online.

  Przycisk na wstążce umożliwiający wstawienie klipu wideo online w programie PowerPoint
 3. W polu Wyszukaj w witrynie YouTube wpisz nazwę pliku wideo, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Okno dialogowe Wstawianie klipu wideo w trybie online w programie PowerPoint 2013.
 4. Wybierz klip wideo z wyników wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

 5. Na slajdzie zostanie umieszczona prostokątna ramka klipu wideo — możesz ją przenosić i zmieniać jej rozmiar stosownie do potrzeb. Aby wyświetlić podgląd klipu wideo na slajdzie, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę klipu wideo, wybierz pozycję Podgląd, a następnie kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Uwaga: Jeśli nie można poprawnie wstawić klipu wideo, upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje pakietu Office.

 6. Przełącz do karty Odtwarzania na wstążce, aby wybrać opcje określające sposób i czas odtwarzania klipu wideo:

  Karta Odtwarzanie na wstążce programu PowerPoint zawiera opcje umożliwiające określenie sposobu odtwarzania klipu wideo.

Wyświetlanie podglądu klipu wideo

 1. Po umieszczeniu ramki klipu wideo na slajdzie zaznacz ją, a następnie wybierz kartę Odtwarzanie na wstążce programu PowerPoint.

 2. Po lewej stronie karty Odtwarzanie wybierz przycisk Podgląd.

Na komputerze musi być zainstalowany program Internet Explorer 11

Uwaga: Aplikacje i usługi Microsoft 365 nie będą obsługiwały Internet Explorer 11 począwszy od 17 sierpnia 2021 r. Dowiedz się więcej. Pamiętaj, że Internet Explorer 11 pozostanie nieobsługiwaną przeglądarką. Program Internet Explorer 11 jest składnikiem systemu operacyjnego Windows i podlega Zasadom cyklu życia dotyczącym produktu, na którym jest on zainstalowany. 

Na potrzeby odtwarzania klipów wideo w PowerPoint, na Twoim komputerze musi się znajdować Internet Explorer 11. Nie musisz go używać do przeglądania Internetu wystarczy, że będzie zainstalowany, ponieważ w tle PowerPoint potrzebuje jego technologii do odtwarzania klipów wideo w systemie Windows. 

Jeśli masz system operacyjny Windows 10, wówczas masz już zainstalowany program Internet Explorer 11. Jeśli masz starszą wersję systemu Windows, możesz przejść do strony plików do pobrania programu Internet Explorer, aby uzyskać instrukcje. 

Chcesz zamiast tego wstawić klip wideo z komputera?

Zobacz Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Wymagania

Korzystanie z klipów wideo online podlega warunkom użytkowania i zasadom zachowania poufności informacji witryn internetowych poszczególnych dostawców.

Ważne:  Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Klipy wideo z witryny YouTube nie są już obsługiwane w programie PowerPoint 2010.    Witryna YouTube od niedawna nie obsługuje już odtwarzacza Adobe Flash Player, używanego w tle w programie PowerPoint 2010 do odtwarzania klipów wideo z witryny YouTube osadzonych na slajdzie.

W wyniku tej zmiany nie można odtwarzać takich klipów wideo w programie PowerPoint 2010. Zamiast tego jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Osadzone klipy wideo w formacie Flash nie są już obsługiwane.”

Poniżej podano dwa sposoby obejścia tego problemu: zainstalowanie dodatku, który pozwala na odtwarzanie wideo lub uaktualnienie do nowszej wersji problemu PowerPoint.

Używanie dodatku LiveWeb do wstawiania i odtwarzania wideo online

To zadanie jest odpowiednie dla samodzielnych użytkowników, którzy nie mają problemów z instalowaniem i konfigurowaniem oprogramowania bez dodatkowej pomocy. Próbowaliśmy utworzyć dokładny konspekt niezbędnych kroków.

Poniżej znajdują się trzy procedury, które pomogą Ci w tym zakresie    Pierwsze dwie czynności należy wykonać tylko raz: Instalują i konfigurują dodatek. Po ukończeniu tych czynności możesz użyć trzeciej procedury, aby wstawić wideo online na slajdzie w programie PowerPoint 2010.

Kliknij nagłówek sekcji poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje:

 1. Zamknij program Office 2010.

 2. Przejdź na stronę główną dodatku LiveWeb i kliknij link pobierania dla użytkowników programu PowerPoint 2007/2010/2010/2016 (wersja 32-bitowa/64-bitowa).

  Uzyskiwanie dodatku LiveWeb z tej strony pobierania

  Na komputer zostanie pobrany plik skompresowany lwsetup40.zip. Aby rozpocząć, należy go dekompresować, aby móc korzystać z plików.

 3. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik zip i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy skompresowany plik zip, aby wyodrębnić z niego plik.
 4. W oknie dialogowym Wyodrębnianie zaznacz opcję Pokaż wyodrębnione pliki po ukończeniu,a następnie kliknij pozycję Wyodrębnij.

  Okno dialogowe Wyodrębnianie

  Nieskompresowany plik zostanie skopiowany do komputera.

 5. Kliknij dwukrotnie plik lwsetup.exe, aby rozpocząć instalację dodatku LiveWeb na swoim komputerze.

  Kliknij dwukrotnie plik lwsetup.exe, aby rozpocząć instalację dodatku LiveWeb.

  Następnie przejdziesz przez szereg opcji, zanim dodatek zostanie zainstalowany na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Tak, aby zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na urządzeniu.

  Zezwalanie dodatkowi na wprowadzanie zmian na urządzeniu
 7. W oknie dialogowym Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

 8. Przeczytaj umowę licencyjną, zaznacz pozycję Akceptuję warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  (Aby móc korzystać z dodatku, musisz zaakceptować umowę licencyjną.)

 9. Domyślny folder instalacji to C:\Program Files (x86)\Shyam Pillai\LiveWeb. Jeśli chcesz, zmień go, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Wszystkie opcje są już skonfigurowane: Kliknij przycisk Zainstaluj.

  Po ustaleniu wszystkich opcji zacznij instalację
 11. Poczekaj na ukończenie instalacji, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces instalacji. Teraz możesz korzystać z dodatku.

 1. Otwórz program Office 2010 z poziomu menu Start.

 2. Na karcie Plik na pasku wstążki kliknij pozycję Opcje.

  Na karcie Plik na wstążce w programie PowerPoint 2010 kliknij pozycję Opcje.
 3. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint wybierz pozycję Centrum zaufania w okienku po lewej, a następnie kliknij pozycję Ustawienia centrum zaufania.

 4. W oknie dialogowym Centrum zaufania w obszarze Ustawienia makr zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wybierz pozycję „Wyłącz wszystkie makra z powiadomieniem”, a następnie kliknij przycisk OK.

  Centrum zaufania nie wyłącza automatycznie makr w ten sposób. Pozwala zdecydować, czy włączyć lub wyłączyć je samodzielnie. W tym przypadku wybierzemy opcję włączenia.

 5. W lewym panelu okna dialogowego kliknij pozycję Ustawienia kontrolek ActiveX, zaznacz pole wyboru Monituj przed włączeniem wszystkich kontrolek z minimalnymi ograniczeniami, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W okienku po lewej wybierz pozycję Dodatki. Z listy Zarządzaj u dołu wybierz pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Otwórz listę dodatków programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź
 7. Kliknij pozycję Dodaj nowy, aby dodać do listy dodatek LiveWeb.

 8. Przejdź do folderu, w którym zainstalowano dodatek LiveWeb w kroku 9 poprzedniej procedury, wybierz plik LiveWeb.ppam, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wybierz plik LiveWeb.ppam, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodatek LiveWeb jest zainstalowany i gotowy do użycia w programie PowerPoint 2010.

Czasami dodatek nie jest wyświetlany na liście, ale będzie działał prawidłowo. Kliknij przycisk Zamknij i przeczytaj poniższe czynności, aby je zastosować.

 1. W przeglądarce internetowej przejdź do witryny YouTube. Odszukaj klip wideo, który chcesz wstawić na slajdzie. Skopiuj adres https: strony internetowej.

 2. W programie PowerPoint 2010 na karcie Wstawianie na wstążce przy prawej krawędzi kliknij przycisk Strona internetowa.

  Na karcie Wstawianie na wstążce dodatek LiveWeb znajduje się na końcu po prawej stronie

  Zostanie otwarte okno dialogowe LiveWeb.

 3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Dalej.

 4. W górnym polu wklej adres klipu wideo (z kroku 1), który chcesz wstawić. Następnie kliknij pozycję Dodaj, a następnie przycisk Dalej.

  Wklej adres https pliku wideo, który chcesz wstawić
 5. Upewnij się, że pole wyboru Tak, odśwież stronę sieci internetową automatycznie (aktualizacja w czasie rzeczywistym) jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W kroku 3 kliknij przycisk Dalej, chyba, że najpierw chcesz zmienić ustawienia opcjonalne dla klipu wideo.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

 8. W oknie komunikatu kliknij przycisk OK.

  Zapisz prezentację. Teraz możesz rozpocząć testowanie wideo w pokazie slajdów.

 9. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5. Po rozpoczęciu odtwarzania wideo naciśnij przycisk pełnoekranowy w celu rozwinięcia ramki wideo.

  Naciśnij przycisk pełnoekranowy w celu rozwinięcia ramki wideo
 10. Jeśli ekran po przełączeniu na tryb pełnoekranowy będzie wyglądać tak jak poniżej, naciśnij równocześnie klawisze Ctrl + znak plus na klawiaturze, aby rozwinąć klip wideo:

  Jeśli klip wideo nie wypełni jeszcze ekranu, naciśnij klawisz CTRL, a następnie naciśnij raz znak plus, aby powiększyć ramkę wideo

  Na tym etapie klip wideo powinien wypełnić ekran.

 11. W razie potrzeby kliknij przycisk Odtwórz, aby rozpocząć odtwarzanie wideo.

Uaktualnienie do nowszej wersji programu PowerPoint, jeśli to możliwe

Jeśli masz możliwość uaktualnienia, sugerujemy jego wykonanie w celu obejścia tego problemu, dla którego nie ma rozwiązania:

 • Możesz uaktualnić z Office 2010 do nowszej wersji , która nie opiera się na Adobe Flash Player by odtwarzać wideo z witryny YouTube dzięki czemu nie występuje w nich problem napotykany obecnie przez PowerPoint 2010.

  Aby uaktualnienie było korzystne, konieczne jest używanie wersji systemu Windows obsługującej wybraną wersję pakietu Office. Pakiet Office 2013 wymaga systemu Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7. Pakiet Office 2016 wymaga systemu Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1.

  Jeśli chcesz zawsze korzystać z najnowszej wersji pakietu Office, możesz zakupić subskrypcję usługi Microsoft 365. Kliknij, aby ją wypróbować lub kupić oraz porównać subskrypcję z wersją kupowaną jednorazowo.

Wymagania

Korzystanie z klipów wideo online podlega warunkom użytkowania i zasadom zachowania poufności informacji witryn internetowych poszczególnych dostawców.

W PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac, PowerPoint 2021 dla komputerów Mac lub PowerPoint 2019 dla komputerów Mac możesz wstawić na slajdzie internetowy klip wideo z serwisu YouTube lub Vimeo.  Wcześniejsze wersje programu PowerPoint dla systemu macOS nie obsługują wstawiania wideo online.

W PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac możesz również wstawiać internetowy klip wideo z Microsoft Stream, usługi wideo dla przedsiębiorstw — osoby w organizacji mogą przekazywać, wyświetlać i udostępnianie klipy wideo między sobą. Ta funkcja wymaga oprogramowania PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac w wersji 16.27 lub nowszej.

Klip wideo jest odtwarzany bezpośrednio z witryny internetowej i zawiera kontrolki witryny służące do odtwarzania, wstrzymywania, ustawiania głośności itd. Funkcje odtwarzania PowerPoint (zanikanie, zakładki, przycinanie itd.) nie mają zastosowania do klipów wideo online.

Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Wstawianie internetowego klipu wideo

 1. W przeglądarce internetowej znajdź odpowiedni klip wideo.

 2. Skopiuj adres URL strony internetowej z paska adresu przeglądarki.

 3. Przełącz się do programu PowerPoint i wybierz slajd, na którym chcesz umieścić klip wideo.

 4. Na karcie Wstawianie na wstążce w grupie Multimedia z prawej strony wybierz pozycję Klip wideo. Następnie wybierz pozycję Film online.

 5. W oknie dialogowym wklej adres URL skopiowany w kroku 2.

 6. Kliknij przycisk Wstaw.

  Klip wideo zostanie dodany do slajdu.

 7. Aby wyświetlić podgląd klipu wideo, kliknij przycisk Odtwórz znajdujący się u góry klipu wideo.

Chcesz zamiast tego wstawić klip wideo z komputera?

Zobacz Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Wymagania

Aby wstawić i odtwarzać klip wideo w trybie online, trzeba korzystać z najnowszej wersji systemu MacOS oraz programu PowerPoint dla systemu macOS: 

 • PowerPoint wersja 16.15.18070902 lub nowsza

 • system MacOS 10.13.4 (High Sierra) lub nowszy

 • Komputer Mac wykonany w roku 2012 lub nowszy

Korzystanie z klipów wideo online podlega warunkom użytkowania i zasadom zachowania poufności informacji witryn internetowych poszczególnych dostawców.

Chociaż program PowerPoint 2016 dla komputerów Mac nie obsługuje wstawiania internetowych klipów wideo, wystarczy tylko kilka kroków, aby skorzystać z dodatku, który umożliwia wstawienie klipu wideo z witryny YouTube lub Vimeo.

Wstawianie internetowego klipu wideo za pomocą dodatku Web Video Player

 1. Otwórz nowy slajd w prezentacji. (Klip wideo zajmuje cały slajd, więc najlepiej umieścić go na nowym slajdzie).

 2. W menu Wstawianie wybierz pozycję Dodatki > Sklep.

 3. W oknie dialogowym Dodatki pakietu Office w polu Wyszukaj wpisz web video player i wciśnij klawisz Enter.

  W wynikach wyszukiwania powinna pojawić się pozycja Web Video Player.

 4. Wybierz opcję Dodaj.

  Do slajdu dodana zostanie klatka wideo.

 5. W polu tekstowym wklej adres (URL) wybranego klipu wideo ze strony YouTube lub Vimeo.

 6. Wybierz pozycję Skonfiguruj wideo.

  Klatka wideo odświeży się i pojawi się nieruchomy obraz z klipu wideo.

 7. Kliknij przycisk odtwarzania na klipie wideo, aby przetestować odtwarzanie.

Chcesz zamiast tego wstawić klip wideo z komputera?

Zobacz Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Warunki użytkowania serwisów Vimeo i YouTube

Korzystanie z klipów wideo online podlega warunkom użytkowania i zasadom zachowania poufności informacji witryn internetowych poszczególnych dostawców.

W aplikacji PowerPoint dla sieci Web możesz wstawić na slajdzie internetowy klip wideo z YouTube lub Vimeo. (Jeśli masz subskrypcję usługi Microsoft 365 dla firm lub instytucji edukacyjnych, możesz również wstawić internetowy klip wideo z usługi Microsoft Stream).

Klip wideo jest odtwarzany bezpośrednio z witryny internetowej i zawiera kontrolki witryny służące do odtwarzania, wstrzymywania, ustawiania głośności itd. Funkcje odtwarzania PowerPoint (zanikanie, zakładki, przycinanie itd.) nie mają zastosowania do klipów wideo online.

Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Wstawianie internetowego klipu wideo

 1. W osobnej karcie w przeglądarce internetowej znajdź odpowiedni klip wideo.

 2. Skopiuj adres strony internetowej z paska adresu przeglądarki.

 3. Przełącz się do programu PowerPoint dla sieci Web i wybierz slajd, na którym chcesz umieścić klip wideo.

 4. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia wybierz Internetowy klip wideo.

 5. W oknie dialogowym Internetowy klip wideo wklej adres skopiowany w kroku 2.

 6. Wybierz Wstaw.

  Klip wideo zostanie wstawiony na slajdzie. Możesz przenieść klip wideo, przeciągając go myszą. Możesz także zmienić rozmiar ramki wideo, wybierając jej róg, a następnie ją przeciągając.

 7. Aby odtworzyć klip wideo, musisz uruchomić pokaz slajdów. Na wstążce przejdź do karty Widok, a następnie w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów wybierz pozycję Od bieżącego slajdu.

  (Jeśli funkcja Wstążka uproszczona została wyłączona, nie masz karty Pokaz slajdów; zamiast niej użyj karty Widok, aby rozpocząć pokaz slajdów.)

  Zostanie otwarty pokaz slajdów. Możesz następnie kliknąć przycisk odtwarzania, aby go rozpocząć.

Aby uzyskać odpowiednie informacje, zobacz Odtwarzanie klipu wideo w aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

Korzystanie z klipów wideo online podlega warunkom użytkowania i zasadom zachowania poufności informacji witryn internetowych poszczególnych dostawców.

Przycinanie klipu wideo

PowerPoint dla sieci Web nie umożliwia przycinania klipów wideo, a internetowych klipów wideo nie można przycinać. Jeśli chcesz przyciąć klip wideo, zapisz go na komputerze, a następnie wstaw na slajdzie w klasycznej wersji programu PowerPoint. 

Zobacz też

Dlaczego nie można osadzić klipu wideo w programie PowerPoint?

Dodawanie dźwięku do prezentacji

Dodawanie tekstu do klipu wideo

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Klip wideo: Wstawianie klipu wideo z witryny YouTube w aplikacji PowerPoint 2013

Jak zrobić przyciągającą wzrok miniaturę serwisu YouTube

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×