Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

W Office można szybko wyrównywać obiekty (takie jak obrazy, kształty, pola tekstowe, obiekty Grafiki SmartArt i WordArt ).

Wyrównywanie wielu obiektów

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać. Kliknij pierwszy obiekt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, klikając jednocześnie inne obiekty.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.

  • Aby wyrównać kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Wyrównaj, a następnie wybierz jedno z tych poleceń z menu:

  Opcja

  Opis

  Wyrównaj do lewej

  Wyrównuje obiekty do ich lewej krawędzi.

  Wyrównaj do środka

  Wyrównuje obiekty pionowo do ich środka.

  Wyrównaj do prawej

  Wyrównuje obiekty do ich prawej krawędzi.

  Wyrównaj do góry

  Wyrównuje obiekty do ich górnych krawędzi.

  Wyrównaj do środka w środku

  Wyrównuje obiekty w poziomie do ich środka.

  Wyrównaj do dołu

  Wyrównuje obiekty do ich dolnych krawędzi

  Ważne: Jeśli opcje Wyrównaj są niedostępne, być może zaznaczono tylko jeden element. Wybierz jeden lub więcej dodatkowych elementów, a następnie możesz kontynuować.

Rozmieszczanie obiektów w równych odległościach od siebie

 1. Zaznacz co najmniej trzy obiekty, które chcesz rozmieścić w równych odstępach od siebie. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas klikania pozostałych obiektów.

  Aby zaznaczyć obiekty ukryte, ułożone w stos lub znajdujące się za tekstem, wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Znajdź i zaznacz, kliknij pozycję Zaznacz obiekty, a następnie narysuj pole nad obiektami.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby jednakowo rozmieścić obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.

  • Aby jednakowo rozmieścić grupę z kształtami, polami tekstowymi lub obiektami WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania
  • Aby rozmieścić obiekty w poziomie, kliknij przycisk Rozłóż w poziomie.

  • Aby rozmieścić obiekty w pionie, kliknij przycisk Rozłóż w pionie.

Word

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > wyrównaj >,aby wyrównać zaznaczone obiekty.

  Wyrównywanie zaznaczonych obiektów

  Jest ona domyślnie wybrana.

  Jeśli opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty jest niedostępna

  Zaznacz co najmniej dwa obiekty w dokumencie. Opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty zostanie włączona.

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > wyrównaj, a następnie kliknij wyrównanie, które chcesz wyrównać.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > wyrównaj >wyrównaj do strony.

  Wyrównaj do strony

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > wyrównaj, a następnie kliknij wyrównanie, które chcesz wyrównać.

Wyrównywanie obiektów jest łatwiejsze, jeśli zostanie użyta siatka. Można także przyciągnąć obiekty do linii siatki biegnącej przez pionowe i poziome krawędzie oraz środek innych obiektów. Ta linia jest widoczna tylko podczas przeciągania obiektu w pobliże innego obiektu.

Aby użyć siatki, należy najpierw włączyć opcję siatki.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W oknie preferencje programu Word w obszarze Narzędzia do tworzeniai narzędzia próbne kliknij pozycję Edytuj.

 3. W oknie Edycja kliknij pozycję Opcje siatki.

 4. W oknie Dialogowym Opcje siatki wybierz typ odpowiedniego zachowania przyciągania:

  • Aby przyciągnąć obiekty do siatki, w obszarze Przyciąganie obiektówwybierz pozycję Do siatki w widoku układu wydruku.

  • Aby przyciągnąć obiekty do innych obiektów, w obszarze Przyciągaj obiektywybierz pozycję Do innych obiektów.

  Opcje siatki

 5. (Opcjonalnie) Możesz ustawić inne ustawienia siatki, takie jak odstępy.

 6. Aby wyświetlić linie siatki, w obszarze Pokaż siatkęwybierz pozycję Wyświetl linie siatki na ekranie.

  Uwaga: Możesz również włączać i wyłączać linie siatki, zaznaczając lub czyszcząc pole wyboru Linie siatki na karcie Widok lub w menu Widok.

 7. Kliknij przycisk OK.

Po wybraniu opcji siatki wyrównaj obiekty w następujący sposób.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie wybierz opcję wyrównania. Jeśli linie siatki są wyświetlane, obiekty będą wyrównane do siatki.

  Porada: Jeśli ustawiono preferencje wyrównywania do siatki, ale chcesz zawiesić to ustawienie podczas przenoszenia obiektu, przytrzymaj na POLECENIE podczas przeciągania obiektu.

PowerPoint

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij przycisk Wyrównaj > wyrównaj zaznaczone obiekty.

  Wyrównywanie zaznaczonych obiektów

  Jest ona domyślnie wybrana.

  Jeśli opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty jest niedostępna

  Zaznacz co najmniej dwa obiekty w dokumencie. Opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty zostanie włączona.

 3. Kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie kliknij wyrównanie, które chcesz wyrównać.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij przycisk Wyrównaj > wyrównaj do slajdu.

  Wyrównaj do slajdu

 3. Kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie kliknij wyrównanie, które chcesz wyrównać.

Aby łatwiej wyrównywać obiekty, można przyciągnąć je do linii siatki biegnącej przez pionowe i poziome krawędzie oraz środek innych obiektów. Ta linia jest widoczna tylko podczas przeciągania obiektu w pobliże innego obiektu.

 • Kliknij pozycję Wyświetl > prowadnice >Przyciągaj do siatki.

Prowadnice dynamiczne — linie, które biegną przez środek innych obiektów i środek slajdu — są wyświetlane podczas przeciągania obiektu. Za pomocą prowadnic dynamicznych można wyrównać obiekt względem innego obiektu. Można też wyrównać obiekt względem środka slajdu.

 1. Kliknij kolejno pozycje Widok > Prowadnice > Prowadnice dynamiczne.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij odpowiednie obiekty.

 3. Przeciągnij obiekt w pobliże innego obiektu, względem którego chcesz go wyrównać, lub w pobliże środka strony.

  Uwaga: Aby tymczasowo ukryć prowadnice dynamiczne, podczas przeciągania obiektu przytrzymaj na dół na przycisku Command.

 4. Używając wyświetlanych linii siatki, określ odpowiednie wyrównanie.

Excel

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij przycisk Wyrównaj,a następnie c

Rozmieszczanie kształtów

 Aby rozmieścić kształt lub zmienić jego kolejność — przenosząc go przed lub za innymi obiektami na slajdzie — wykonaj następujące czynności.

 1. Zaznacz kształt, który chcesz rozmieścić.

 2. Na karcie Kształty wybierz przycisk Rozmieść Przycisk Rozmieść w PowerPoint dla sieci web. kształty.

 3. W menu Rozmieść wybierz sposób rozmieszczeniu kształtu.

Menu Rozmieść w PowerPoint dla sieci web

Wyrównywanie kształtów

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie zaznacz wszystkie kształty, które chcesz rozmieścić.

 2. Na karcie Kształty wybierz przycisk Rozmieść Przycisk Rozmieść w PowerPoint dla sieci web. kształty.

 3. Z menu Rozmieść wybierz polecenie Wyrównaj, a następnie, co chcesz zrobić z kształtami.

Menu Wyrównaj w programie PowerPoint dla sieci web.

Zobacz też

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Zmienianie rozmiaru obiektu

Zmienianie marginesów między tekstem a obramowaniem pola tekstowego lub kształtu

Zmienianie marginesów między tekstem a krawędzią pola tekstowego lub kształtu w systemie Office macOS

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×