Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W pliku pakietu Office możesz z łatwością zmieniać rozmiary obrazów, pól tekstowych, kształtów i obiektów WordArt. Możesz również usunąć niepotrzebne fragmenty obrazu, przycinając go.

Przykład obrazu przed zmianą rozmiaru i po zmianie

Jeśli chcesz rozciągnąć, zmniejszyć lub po prostu zmienić rozmiar obrazu (lub kształtu), użyj uchwytów zmiany rozmiaru lub, aby zrobić to bardziej precyzyjnie, skorzystaj z opcji w obszarze Rozmiar na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie lub na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie.

Microsoft 365 subskrybenci mający ekran dotykowy mogą chwycić uchwyt zmiany rozmiaru palcem lub piórem cyfrowym.

Kliknij kontrolkę listy rozwijanej poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt (na przykład wykres), którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru w kierunku od środka lub w jego kierunku, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować pozycję środka w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania narożnego uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje i utrzymać środek w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisze Ctrl i Shift podczas przeciągania narożnego uchwytu zmiany rozmiaru.

   Kształt z wyróżnionym uchwytem zmiany rozmiaru

Uwaga: Zmienienie rozmiaru obiektu WordArt w ten sposób powoduje tylko zmianę rozmiaru pola, w którym znajduje się dany obiekt WordArt. Rzeczywisty tekst WordArt zachowuje się tak samo jak każdy inny tekst. Jeśli chcesz zmienić jego rozmiar, po prostu zaznacz tekst, którego rozmiar chcesz zmienić, i zmień rozmiar czcionki na karcie Narzędzia główne na Wstążce.

 1. Kliknij, aby zaznaczyć, obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt, którego rozmiar chcesz precyzyjnie zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 2. W zależności od typu zaznaczonego obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź nowe miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwaga: Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia pół Wysokość i Szerokość.
   Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

Jeśli nie można zmienić wysokości i szerokości niezależnie od siebie, należy odblokować współczynnik proporcji:

 1. Kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony w prawym dolnym rogu grupy Rozmiar.

 2. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt, którego rozmiar chcesz zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony.

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony.

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwagi: 

   • Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia przycisku Uruchom okno dialogowe.

   • Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

 3. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować oryginalne proporcje, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartość procentową Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

  • Aby zmienić rozmiar i proporcje, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartości procentowe Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

Zobacz też

Jeśli chcesz rozciągnąć, zmniejszyć lub po prostu zmienić rozmiar obrazu (kształtu), użyj uchwytów zmiany rozmiaru. Aby precyzyjniej sterować, możesz użyć opcji Rozmiar na karcie Formatowanie .

Szybkie zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, obiektu WordArt lub innego obiektu

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru w kierunku od środka lub w jego kierunku, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować środek obiektu w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz OPCJA podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obiektu podczas zmieniania jego rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania narożnego uchwytu zmiany rozmiaru.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz precyzyjnie zmienić.

 2. Kliknij kartę Formatowanie obrazu lub Formatowanie kształtu , a następnie upewnij się, że pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji jest wyczyszczone.

  Wyróżnione wyczyszczone pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Formatowanie obrazu wprowadź odpowiednie wymiary w polach Wysokość i Szerokość .

   Pola Wysokość i Szerokość wyróżnione na karcie Formatowanie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub obiektu WordArt, na karcie Formatowanie kształtu wprowadź odpowiednie wymiary w polach Wysokość i Szerokość .

   Pola Wysokość i Szerokość wyróżnione na karcie Formatowanie kształtu.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, kliknij kartę Formatowanie obrazu , a następnie kliknij pozycję Położenie > Więcej opcji układu.

   Pozycje Położenie i Więcej opcji układu wyróżnione na karcie Formatowanie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub obiektu WordArt, na karcie Formatowanie kształtu kliknij pozycję Położenie > Więcej opcji układu.

 3. Kliknij kartę Rozmiar , a następnie w obszarze Skala upewnij się, że pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji jest wyczyszczone.

  Wprowadź odpowiednie wartości procentowe dla kolumn Wysokość i Szerokość.

  Opcje skalowania wyróżnione na karcie Rozmiar w oknie Układ zaawansowany.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Porada: Aby zastosować tę samą wysokość i szerokość do różnych obiektów, zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz, aby miały te same wymiary, a następnie wprowadź te wymiary w polach Wysokość i Szerokość. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy obiekt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania pozostałych obiektów.

Jeśli chcesz rozciągnąć, zmniejszyć lub po prostu zmienić rozmiar obrazu (kształtu), użyj uchwytów zmiany rozmiaru. Na ekranie dotykowym możesz chwycić uchwyt za pomocą palca lub pióra cyfrowego.

Aby uzyskać dokładniejszą kontrolę, jeśli masz klasyczną wersję programu Excel lub PowerPoint, możesz skorzystać z opcji Rozmiar dostępnych na karcie Narzędzia obrazów — Formatowanie lub Narzędzia do rysowania — Formatowanie .

Kliknij kontrolkę listy rozwijanej poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt (na przykład wykres), którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru w kierunku od środka lub w jego kierunku, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować pozycję środka w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania narożnego uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje i utrzymać środek w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisze Ctrl i Shift podczas przeciągania narożnego uchwytu zmiany rozmiaru.

   Kształt z wyróżnionym uchwytem zmiany rozmiaru

Uwaga: Zmienienie rozmiaru obiektu WordArt w ten sposób powoduje tylko zmianę rozmiaru pola, w którym znajduje się dany obiekt WordArt. Rzeczywisty tekst WordArt zachowuje się tak samo jak każdy inny tekst. Jeśli chcesz zmienić jego rozmiar, po prostu zaznacz tekst, którego rozmiar chcesz zmienić, i zmień rozmiar czcionki na karcie Narzędzia główne na Wstążce.

Ta procedura wymaga wersji klasycznej programu Excel lub PowerPoint.

 1. Kliknij pozycję Edytuj w <>programu PowerPoint lub Excel .

 2. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt, który chcesz precyzyjnie zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 3. W zależności od typu zaznaczonego obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź nowe miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwaga: Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia pół Wysokość i Szerokość.
   Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

Jeśli nie można zmienić wysokości i szerokości niezależnie od siebie, należy odblokować współczynnik proporcji:

 1. Kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony w prawym dolnym rogu grupy Rozmiar.

 2. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Ta procedura wymaga wersji klasycznej programu Excel lub PowerPoint.

 1. Kliknij pozycję Edytuj w <>programu PowerPoint lub Excel .

 2. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt, który chcesz precyzyjnie zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony.

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony.

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwagi: 

   • Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia przycisku Uruchom okno dialogowe.

   • Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

 4. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować oryginalne proporcje, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartość procentową Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

  • Aby zmienić rozmiar i proporcje, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartości procentowe Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×