Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Zliczanie wystąpień określonej wartości

Załóżmy, że należy sprawdzić, ile razy w zakresie komórek występuje określona wartość tekstowa lub liczbowa. Na przykład:

 • Jeśli zakres, na przykład A2:D20, zawiera wartości liczbowe 5, 6, 7 i 6, to liczba 6 występuje dwa razy.

 • Jeśli kolumna zawiera wartości "Buchanan", "Dodsworth", "Dodsworth" i "Dodsworth", to błąd "Dodsworth" występuje trzy razy.

Istnieje kilka sposobów zliczania, ile razy występuje dana wartość.

Użyj funkcji LICZ.JEŻELIdo zliczenia wystąpień określonej wartości w zakresie komórek.

Przykłady funkcji LICZ.JEŻELI

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LICZ.JEŻELI, funkcja.

Funkcja LICZ.WARUNKI jest podobna do funkcji LICZ.JEŻELI z jedną ważna różnicą: funkcja LICZ.WARUNKI umożliwia zastosowanie kryteriów do komórek w wielu zakresach i zliczenie, ile razy wszystkie kryteria zostaną spełnione. Funkcja LICZ.WARUNKI pozwala na użycie maksymalnie 127 par warunków/kryteriów.

Składnia funkcji LICZ.WARUNKI jest następująca:

LICZ.WARUNKI(zakres_kryterium1; kryterium1; [zakres_kryterium2; kryterium2],…)

Zobacz poniższy przykład:

Przykład funkcji LICZ.WARUNKI

Więcej informacji na temat używania tej funkcji do zliczania przy użyciu wielu zakresów i kryteriów można znaleźć w temacie LICZ.WARUNKI, funkcja.

Załóżmy, że należy ustalić, ilu sprzedawców sprzedało określony produkt w danym regionie lub ile transakcji sprzedaży przekraczających określoną wartość odnotował dany sprzedawca. W tym celu można jednocześnie użyć funkcji JEŻELI i ILE.LICZB, to znaczy najpierw sprawdzić warunek za pomocą funkcji JEŻELI, a jeżeli zostanie on spełniony, to zliczyć komórki za pomocą funkcji ILE.LICZB.

Uwagi: 

 • Formuły w tym przykładzie należy wprowadzić jako formuły tablicowe.

  • Jeśli masz aktualną wersję platformy Microsoft 365, możesz o prostu wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu danych wyjściowych, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową.

  • Jeśli ten skoroszyt został otwarty w programie Excel dla systemu Windows lub Excel 2016 dla komputerów Mac i w nowszej wersji i chcesz zmienić formułę lub utworzyć podobną, naciśnij klawisz F2,a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter, aby formuła zwróciła spodziewane wyniki. We wcześniejszych wersjach programu Excel dla komputerów Mac użyj klawiszy POLECENIE+Shift+Enter.

 • Aby formuły przykładowe działały, drugim argumentem funkcji JEŻELI musi być liczba.

Przykłady zagnieżdżonych funkcji ILE.LICZB i JEŻELI

Więcej informacji na temat tych funkcji zawierają tematy ILE.LICZB, funkcja i JEŻELI, funkcja.

W poniższych przykładach jednocześnie używane są funkcje JEŻELI i SUMA. Najpierw funkcja JEŻELI sprawdza wartości w niektórych komórkach, a jeżeli warunek zostanie spełniony, funkcja SUMA dodaje wartości spełniające warunki.

Uwagi: Formuły w tym przykładzie należy wprowadzić jako formuły tablicowe.

 • Jeśli masz aktualną wersję platformy Microsoft 365, możesz o prostu wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu danych wyjściowych, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową.

 • Jeśli ten skoroszyt został otwarty w programie Excel dla systemu Windows lub Excel 2016 dla komputerów Mac i w nowszej wersji i chcesz zmienić formułę lub utworzyć podobną, naciśnij klawisz F2,a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter, aby formuła zwróciła spodziewane wyniki. We wcześniejszych wersjach programu Excel dla komputerów Mac użyj klawiszy POLECENIE+Shift+Enter.

Przykład 1

Przykład 1. Funkcje SUMA i JEŻELI zagnieżdżone w formule

Powyższe funkcje informują, czy komórki C2:C7 zawierają wartości Michalski i Dudek, a następnie funkcja SUMA powinna wyświetlić sumę rekordów, dla których warunek jest spełniony. Formuła znajduje w podanym zakresie trzy rekordy dla nazwiska Michalski oraz jeden dla nazwiska Dudek i wyświetla liczbę 4.

Przykład 2

Przykład 2. Funkcje SUMA i JEŻELI zagnieżdżone w formule

Powyższa funkcja informuje, czy zakres D2:D7 zawiera wartości mniejsze niż 9000 zł lub większe niż 19 000 zł, a następnie funkcja SUMA powinna wyświetlić sumę wszystkich tych rekordów, dla których warunek jest spełniony. Formuła znajduje dwa rekordy, D3 i D5, o wartościach mniejszych niż 9000 zł, a następnie rekordy D4 i D6 o wartościach większych niż 19 000 zł i wyświetla wynik 4.

Przykład 3

Przykład 3. Funkcje SUMA i JEŻELI zagnieżdżone w formule

Powyższe funkcje informuje, czy funkcje D2:D7 mają faktury na kwotę mniejszą niż 9000 zł dla cies. Funkcja SUMA powinna wyświetlić sumę rekordów, dla których warunek jest spełniony. Formuła wykrywa, że rekord C6 spełnia określony warunek, i wyświetla wynik 1.

Za pomocą tabeli przestawnej można wyświetlać sumy unikatowych wartości i zliczać wystąpienia tych wartości. Tabela przestawna to interaktywna metoda szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Przy użyciu tabeli przestawnej możesz zwijać i rozwijać poziomy danych, aby skoncentrować się na wynikach, a także wyświetlić szczegóły danych podsumowania w obszarach zainteresowania. Ponadto możesz przenieść wiersze do kolumn lub kolumny do wierszy („przestawianie”), aby wyświetlić, ile razy wartość występuje w tabeli przestawnej. Przyjrzyjmy się przykładowemu scenariuszowi arkusza kalkulacyjnego Sprzedaż, gdzie można zliczyć wartości sprzedaży dla kategorii Golf i Tenis w konkretnych kwartałach.

 1. Wprowadź następujące dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.

  Przykładowe dane do tabeli przestawnej
 2. Zaznacz zakres A2:C8.

 3. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej kliknij pozycję Zaznacz tabelę lub zakres, kliknij pozycję Nowy arkusz, a następnie kliknij pozycję OK.

  Pusta tabela przestawna zostanie utworzona w nowym arkuszu.

 5. W okienku Pola tabeli przestawnej wykonaj następujące czynności:

  1. Przeciągnij pozycję Sport do obszaru Wiersze.

  2. Przeciągnij pozycję Kwartał do obszaru Kolumny.

  3. Przeciągnij pozycję Sprzedaż do obszaru Wartości.

  4. Powtórz krok C.

   Nazwa pola zostanie wyświetlona jako SumaSprzedaż2 zarówno w tabeli przestawnej, jak i w obszarze wartości.

   W tym momencie okienko pól tabeli przestawnej wygląda następująco:

   Pola tabeli przestawnej
  5. W obszarze Wartości kliknij listę rozwijaną obok pozycji SumaSprzedaż2 i wybierz pozycję Ustawienia pola wartości.

  6. W oknie dialogowym Ustawienia pola wartości wykonaj następujące czynności:

   1. W sekcji Podsumuj pole wartości według wybierz pozycję Licznik.

   2. W polu Nazwa niestandardowa zmień nazwę na Licznik.

    Okno dialogowe Ustawienia pola wartości
   3. Kliknij przycisk OK.

  W tabeli przestawnej zostanie wyświetlona liczba rekordów dla kategorii Golf i Tenis w 3. i 4. kwartale wraz z wynikami sprzedaży.

  Tabela przestawna

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×