Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podczas nagrywania prezentacji wszystkie jej elementy (narracja, animacje, ruchy wskaźnika, chronometraż i tak dalej) są zapisywane w samej prezentacji. W rzeczywistości prezentacja staje się klipem wideo, który odbiorcy mogą obejrzeć w programie PowerPoint.

Istnieją więc dwie opcje przekształcenia prezentacji w klip wideo, który jest gotowy do wyświetlania:

 • Zapisz/wyeksportuj prezentację do formatu pliku wideo (.mp4 lub .wmv).

 • Zapisz prezentację jako plik pokazu programu PowerPoint (ppsx). (Pokaz programu PowerPoint jest wyświetlany na pełnym ekranie w pokazie slajdów, gotowy do natychmiastowego wyświetlenia).

Zapisywanie jako pliku wideo

Po utworzeniu slajdów i zarejestrowaniu chronometrażu, wszystkich narracji oraz gestów wskaźnika laserowego, które powinny zostać uwzględnione, wszystko jest już gotowe do utworzenia pliku wideo.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

51 sekund

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz klip wideo. (Lub na karcie Nagrywanie na wstążce wybierz pozycję Eksportuj do wideo).

 3. W pierwszym polu listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo wybierz żądaną jakość klipu wideo, która koreluje z rozdzielczością końcowego filmu wideo. Im wyższa jakość klipu wideo, tym większy rozmiar pliku. (Te opcje można przetestować, aby określić, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom).

  Opcja

  Rozdzielczość

  Docelowe miejsce wyświetlania

  Ultra HD (4K)*

  3840 x 2160, największy rozmiar pliku

  Duże monitory

  Full HD (1080p)

  1920 x 1080, duży rozmiar pliku

  Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości

  HD (720p)

  1280 x 720, średni rozmiar pliku

  Internet i DVD

  Standard (480p)

  852 x 480, najmniejszy rozmiar pliku

  Urządzenia przenośne

  * Opcja Ultra HD (4K) jest dostępna tylko wtedy, gdy używasz Windows 10 lub nowszej.

 4. Drugie pole listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo umożliwia wybranie, czy prezentacja ma zawierać narrację i chronometraż. (W razie potrzeby można przełączyć to ustawienie).

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji, domyślnie jest wybrana wartość Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Domyślny czas poświęcany na każdy slajd to 5 sekund. Tę wartość można zmienić w polu Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd. Z prawej strony pola wybierz strzałkę w górę, aby zwiększyć czas trwania, lub wybierz strzałkę w dół, aby skrócić czas trwania.

  • Jeśli zarejestrowano narrację, domyślnie jest wybrana wartość Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 5. Wybierz pozycję Utwórz wideo.

 6. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, wyszukaj folder, który będzie zawierał ten plik, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 7. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Klip wideo MPEG-4 lub Windows Media Video.

  Na pasku stanu u dołu ekranu można śledzić postęp tworzenia pliku wideo. Tworzenie pliku wideo może potrwać kilka godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada:   W przypadku długiego klipu wideo można ustawić jego utworzenie w godzinach nocnych. Dzięki temu będzie on gotowy następnego dnia rano.

 8. Aby odtworzyć właśnie utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Zapisywanie jako pokaz programu PowerPoint

Po otwarciu pliku pokazu programu PowerPoint jest on wyświetlany na pełnym ekranie w pokazie slajdów, a nie w trybie edycji. Osoba przeglądająca zacznie od razu oglądać prezentację.

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako.

 3. Wybierz folder, w którym chcesz przechowywać plik pokazu programu PowerPoint.

 4. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pokaz programu PowerPoint (ppsx).

  Lista typów plików w programie PowerPoint zawiera tekst "Pokaz programu PowerPoint (ppsx)".
 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Aby przedstawić współpracownikom lub klientom prezentację z obrazem i dźwiękiem wysokiej jakości (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, jako materiał opublikowany w sieci Web albo na dysku CD lub DVD), zapisz ją i odtwarzaj jako plik wideo.

Prezentację można zapisać jako plik wideo MPEG-4 (.mp4) lub plik .wmv. Oba formaty są powszechnie obsługiwane i mogą być przesyłane strumieniowo przez Internet.

Porady, które należy uwzględnić podczas rejestrowania prezentacji jako pliku wideo:

 • W pliku wideo można rejestrować i planować chronometraż narracji głosowej oraz ruchy wskaźnika laserowego.

 • Można kontrolować rozmiar pliku multimedialnego i jakość wideo.

 • Do filmu można dołączyć animacje i przejścia.

 • Osoby przeglądające nie muszą mieć zainstalowanego programu PowerPoint na komputerach, aby obejrzeć prezentację.

 • Jeśli prezentacja zawiera osadzony materiał wideo, to zostanie on odtworzony prawidłowo i nie będzie konieczne sterowanie nim.

 • W zależności od zawartości prezentacji tworzenie pliku wideo może być czasochłonne. Tworzenie długich prezentacji i prezentacji zawierających animacje, przejścia i inne multimedia prawdopodobnie będzie trwało dłużej. Jednak podczas tworzenia pliku wideo można nadal używać programu PowerPoint.

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Do pliku wideo utworzonego za pomocą programu PowerPoint nie zostaną dołączone następujące elementy:

 • Multimedia wstawione we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint. Aby je dołączyć, można przekonwertować lub uaktualnić obiekt multimedialny.

  Jeśli na przykład plik multimedialny wstawiono przy użyciu programu PowerPoint 2007, zostanie on połączony i będzie odtwarzany w prezentacji.  Jednak po wyeksportowaniu pliku jako filmu wideo połączony plik multimedialny zostanie usunięty.  Możesz przekonwertować plik na nowy format pliku (wybierz kartę Plik i w obszarze Informacje wybierz pozycję Konwertuj) lub kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt multimedialny, a następnie wybrać go do uaktualnienia. osadzi plik i wyeksportuje go poprawnie.

 • Multimedia QuickTime (chyba że jest zainstalowany koder-dekoder QuickTime innej firmy o nazwie ffdShow i przeprowadzono optymalizację pod kątem zgodności)

 • Makra.

 • Kontrolki OLE/ActiveX.

Co zrobić z utworzonym plikiem wideo?

Utworzony plik wideo można udostępnić innym przy użyciu następujących metod:

Zapisywanie w witrynie firmy Microsoft do udostępniania wideo

Po utworzeniu pliku wideo możesz go przekazać do witryny umożliwiającej udostępnianie klipów wideo. Microsoft Stream to usługa wideo w przedsiębiorstwie, w której osoby w organizacji mogą przekazywać, wyświetlać i udostępniać klipy wideo. Microsoft 365 subskrybenci biznesowi lub edukacyjni mają dostęp do tej usługi z poziomu PowerPoint dla Microsoft 365. 

 1. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj, a następnie pozycję Publikowanie w witrynie Microsoft Stream.

  Przycisk umożliwiający opublikowanie klipu wideo w witrynie Microsoft Stream
 2. Wpisz tytuł i opis klipu wideo.

 3. Ustaw inne opcje, na przykład zdecyduj, czy inne osoby z organizacji będą mogły wyświetlać klip wideo:

  Opcje publikowania klipu wideo w usłudze Microsoft Stream
 4. Wybierz przycisk Publikuj.

  Proces przekazywania może potrwać kilka minut w zależności od długości klipu wideo. Na pasku stanu u dołu okna programu PowerPoint jest śledzony postęp, a program PowerPoint pokazuje komunikat po zakończeniu przekazywania:

  Program PowerPoint wyświetla powiadomienie po zakończeniu przekazywania
 5. Wybierz wiadomość, aby przejść bezpośrednio do strony odtwarzania wideo na Microsoft Stream.

Aby uzyskać więcej informacji o tej usłudze, zacznij czytać artykuł Co to jest usługa Microsoft Stream? Zawiera informacje o Wideo w usłudze Office 365 a Microsoft Stream.

Zapisywanie jako pliku wideo

Po utworzeniu slajdów i zarejestrowaniu chronometrażu, wszystkich narracji oraz gestów wskaźnika laserowego, które powinny zostać uwzględnione, wszystko jest już gotowe do utworzenia pliku wideo.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

51 sekund

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz klip wideo. (Lub na karcie Nagrywanie na wstążce wybierz pozycję Eksportuj do wideo).

 3. W pierwszym polu listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo wybierz żądaną jakość klipu wideo, która koreluje z rozdzielczością końcowego filmu wideo. Im wyższa jakość klipu wideo, tym większy rozmiar pliku. (Te opcje można przetestować, aby określić, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom).

  Opcja

  Rozdzielczość

  Docelowe miejsce wyświetlania

  Ultra HD (4K) 1 2

  3840 x 2160, największy rozmiar pliku

  Duże monitory

  Full HD (1080p)

  1920 x 1080, duży rozmiar pliku

  Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości

  HD (720p)

  1280 x 720, średni rozmiar pliku

  Internet i DVD

  Standard (480p)

  852 x 480, najmniejszy rozmiar pliku

  Urządzenia przenośne

  1 Opcja Ultra HD (4K) jest dostępna tylko wtedy, gdy używasz Windows 10 lub nowszej.
  2 W PowerPoint 2016 opcja Ultra HD (4K) nie jest dostępna w wersji z licencją zbiorczą.

 4. Drugie pole listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo umożliwia wybranie, czy prezentacja ma zawierać narrację i chronometraż. (W razie potrzeby można przełączyć to ustawienie).

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji, domyślnie jest wybrana wartość Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Domyślny czas poświęcany na każdy slajd to 5 sekund. Tę wartość można zmienić w polu Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd. Z prawej strony pola wybierz strzałkę w górę, aby zwiększyć czas trwania, lub wybierz strzałkę w dół, aby skrócić czas trwania.

  • Jeśli zarejestrowano narrację, domyślnie jest wybrana wartość Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 5. Wybierz pozycję Utwórz wideo.

 6. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, wyszukaj folder, który będzie zawierał ten plik, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 7. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Klip wideo MPEG-4 lub Windows Media Video.

  Na pasku stanu u dołu ekranu można śledzić postęp tworzenia pliku wideo. Tworzenie pliku wideo może potrwać kilka godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada:   W przypadku długiego klipu wideo można ustawić jego utworzenie w godzinach nocnych. Dzięki temu będzie on gotowy następnego dnia rano.

 8. Aby odtworzyć właśnie utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Zapisywanie jako pokaz programu PowerPoint

Po otwarciu pliku pokazu programu PowerPoint jest on wyświetlany na pełnym ekranie w pokazie slajdów, a nie w trybie edycji. Osoba przeglądająca zacznie od razu oglądać prezentację.

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako.

 3. Wybierz folder, w którym chcesz przechowywać plik pokazu programu PowerPoint.

 4. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pokaz programu PowerPoint (ppsx).

  Lista typów plików w programie PowerPoint zawiera tekst "Pokaz programu PowerPoint (ppsx)".
 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Aby przedstawić współpracownikom lub klientom prezentację z obrazem i dźwiękiem wysokiej jakości (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, jako materiał opublikowany w sieci Web albo na dysku CD lub DVD), zapisz ją i odtwarzaj jako plik wideo.

Prezentację można zapisać jako plik wideo MPEG-4 (.mp4) lub plik .wmv. Oba formaty są powszechnie obsługiwane i mogą być przesyłane strumieniowo przez Internet.

Porady, które należy uwzględnić podczas rejestrowania prezentacji jako pliku wideo:

 • W pliku wideo można rejestrować i planować chronometraż narracji głosowej oraz ruchy wskaźnika laserowego.

 • Można kontrolować rozmiar pliku multimedialnego i jakość wideo.

 • Do filmu można dołączyć animacje i przejścia.

 • Osoby przeglądające nie muszą mieć zainstalowanego programu PowerPoint na komputerach, aby obejrzeć prezentację.

 • Jeśli prezentacja zawiera osadzony materiał wideo, to zostanie on odtworzony prawidłowo i nie będzie konieczne sterowanie nim.

 • W zależności od zawartości prezentacji tworzenie pliku wideo może być czasochłonne. Tworzenie długich prezentacji i prezentacji zawierających animacje, przejścia i inne multimedia prawdopodobnie będzie trwało dłużej. Jednak podczas tworzenia pliku wideo można nadal używać programu PowerPoint.

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Do pliku wideo utworzonego za pomocą programu PowerPoint nie zostaną dołączone następujące elementy:

 • Multimedia wstawione we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint. Aby je dołączyć, można przekonwertować lub uaktualnić obiekt multimedialny.

  Jeśli na przykład plik multimedialny wstawiono przy użyciu programu PowerPoint 2007, zostanie on połączony i będzie odtwarzany w prezentacji.  Jednak po wyeksportowaniu pliku jako filmu wideo połączony plik multimedialny zostanie usunięty.  Możesz przekonwertować plik na nowy format pliku (wybierz kartę Plik i w obszarze Informacje wybierz pozycję Konwertuj) lub kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt multimedialny, a następnie wybrać go do uaktualnienia. osadzi plik i wyeksportuje go poprawnie.

 • Multimedia QuickTime (chyba że jest zainstalowany koder-dekoder QuickTime innej firmy o nazwie ffdShow i przeprowadzono optymalizację pod kątem zgodności)

 • Makra.

 • Kontrolki OLE/ActiveX.

Co zrobić z utworzonym plikiem wideo?

Utworzony plik wideo można udostępnić innym przy użyciu następujących metod:

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×