Powiązane tematy
×
Tekst i tabele
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Tekst i tabele

Wstawianie obiektów WordArt

Obiekty WordArt to szybki sposób na wyróżnienie tekstu za pomocą efektów specjalnych. Najpierw wybierz styl WordArt z galerii obiektów WordArt na karcie Wstawianie, a następnie dostosuj tekst.

Ważne: W programach Word i Outlook należy najpierw zakotwiczyć wiele obiektów przed ich zaznaczeniem. Zaznaczanie jednego obiektu. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania większej liczby obiektów.

Przykład obiektu WordArt z zakrzywionym napisem „Happy Birthday”.
Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Spróbuj!

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > WordArt, a następnie wybierz odpowiedni styl WordArt.

  Wybieranie opcji obiektu WordArt

  W galerii WordArt litera A odnosi się do różnych projektów, które są stosowane do wpisywanego tekstu.

  Uwaga: Ikona obiektu WordArt znajduje się w grupie Tekst, a jej wygląd jest zależny od używanego programu i rozmiaru ekranu. Poszukaj jednej z tych ikon:

  Duża ikona obiektu WordArt Średnia ikona obiektu WordArt Mała ikona obiektu WordArt
 2. Zostanie wyświetlony tekst zastępczy „Tutaj wpisz tekst” z zaznaczonym tekstem.

  Tekst symbolu zastępczego WordArt

  Wprowadź własny tekst, aby zamienić tekst zastępczy.

  Obiekt WordArt z tekstem niestandardowym

Porady: 

Więcej możliwości obiektów WordArt

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Podczas próby użycia stylów kształtów w celu zmiany kształtu obiektu WordArt być może zdziwiło Cię, że tekst się nie zmienił. Zamiast tego użyj opcji tekstu w grupie Style tekstu WordArt. Style kształtów i efekty mają zastosowanie do pola i tła otaczającego obiekt WordArt, a nie tekstu WordArt. Aby dodać do obiektu WordArt efekty, takie jak cienie, obrót, krzywe oraz kolory wypełnienia i konturu, użyj opcji w grupie Style tekstu WordArt, takich jak Wypełnienie tekstu, Kontury tekstu lub Efekty tekstowe.

Grupa Style tekstu WordArt

Uwaga: Zależnie od rozmiaru ekranu mogą być widoczne tylko ikony stylów tekstu WordArt.

Grupa Style tekstu WordArt z widocznymi tylko ikonami

 1. Zaznacz tekst WordArt lub litery, które chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia do rysowania > Formatowanie.

 2. Na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Wypełnienie tekstu lub Kontur tekstu i wybierz odpowiedni kolor.

  Wybieranie koloru wypełnienia tekstu
 3. Kliknij poza polem tekstowym, aby zobaczyć rezultat.

  W tym przykładzie zastosowano jasnoniebieskie wypełnienie tekstu i czerwony kontur tekstu.

  Obiekt WordArt z zastosowanym kolorem konturu i wypełnienia tekstu

Tekst można zakrzywiać wokół okrągłych obiektów.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

90 sekund

 1. Zaznacz tekst WordArt lub litery, które chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia do rysowania > Formatowanie.

 2. Aby utworzyć efekt zakrzywienia, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Efekty tekstowe > Przekształć, a następnie wybierz odpowiedni efekt.

  Ważne: Menu Efekty tekstowe Przycisk menu Efekty tekstowe różni się od menu Efekty kształtów Przycisk menu Efekty kształtów. Jeśli u dołu menu nie widzisz polecenia Przekształć, upewnij się, że masz otwarte menu Efekty tekstowe.

  W tym przykładzie wybrano pierwszy efekt zakrzywienia.

  Wybieranie efektu zakrzywienia tekstu
 3. Kliknij poza polem tekstowym, aby zobaczyć rezultat.

  Korzystając z menu Efekty tekstowe, możesz tworzyć inne efekty, takie jak cień, odbicie, poświata, skosy i obrót 3-W. W tym przykładzie przedstawiono obiekt WordArt z zastosowanym efektem zakrzywienia i cienia.

  Obiekt WordArt z zastosowanym efektem zakrzywienia i cienia

 • Aby obrócić tekst WordArt pod dowolnym kątem, zaznacz go, a następnie przeciągnij okrągły uchwyt obrotu u góry obiektu.

  Obracanie obiektu WordArt przy użyciu uchwytu obrotu
 • Aby przerzucić obiekt WordArt lub obrócić go o 90 stopni, kliknij kartę Narzędzia do rysowania > Formatowanie, kliknij pozycję Obróć w grupie Rozmieszczanie, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Opcje menu obracania

Aby zmienić rozmiar lub styl czcionki tekstu WordArt:

 1. Zaznacz tekst WordArt lub litery, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz opcje w grupie Czcionka, takie jak styl czcionki, rozmiar czcionki lub podkreślenie.

 1. W dokumencie programu Word zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować na tekst WordArt.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk WordArt, a następnie wybierz odpowiedni obiekt WordArt.

  Wybieranie opcji obiektu WordArt

Kliknij dwukrotnie obiekt WordArt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodawanie kształtów

Stosowanie stylów

 1. W pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac lub nowszej wersji wybierz kartę Wstawianie na Wstążce.

  lub

  W pakiecie Office 2011 dla komputerów Mac wybierz kartę Wstawianie na pasku narzędzi.

 2. Wybierz pozycję WordArt, a następnie wybierz odpowiedni styl tekstu WordArt.

  Karta Wstawianie z wyróżnioną opcją WordArt.

  W galerii WordArt litera A odnosi się do różnych projektów, które są stosowane do wpisywanego tekstu.

 3. Wprowadź tekst.

Porada: W ramach tekstu WordArt można też dołączyć symbole. W tym celu kliknij lokalizację dla symbolu w dokumencie. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Symbol zaawansowany, a następnie wybierz odpowiedni symbol.

Więcej możliwości obiektów WordArt

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Aby utworzyć zakrzywiony lub okrągły tekst WordArt, dodaj efekt tekstowy Przekształcenie.

 1. Wybierz obiekt WordArt.

  Przykład obiektu WordArt

  Pojawi się karta Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Efekty tekstowe > Przekształcanie i wybierz odpowiedni efekt.

  Karta Formatowanie kształtu z wyróżnioną opcją Efekty tekstowe.

Aby zmienić kolor tekstu WordArt, zmień Wypełnienie tekstu.

 1. Zaznacz tekst WordArt lub litery, które chcesz zmienić.

  Przykład obiektu WordArt

  Pojawi się karta Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Wypełnienie tekstu i wybierz odpowiedni kolor.

  Karta Formatowanie kształtu z wyróżnioną opcją Wypełnienie tekstu.

Porada: Aby zmienić kontur tekstu WordArt, na karcie Formatowanie kształtu kliknij pozycję Kontury tekstu.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować na tekst WordArt.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję WordArt, a następnie wybierz odpowiedni styl WordArt.

  Karta Wstawianie z wyróżnioną opcją WordArt.

Za pomocą aplikacji Microsoft 365 dla Internetu możesz obejrzeć obiekt WordArt już znajdujący się w dokumencie, prezentacji lub arkuszu, natomiast dodanie kolejnych obiektów WordArt wymaga otwarcia lub edytowania tego dokumentu w klasycznej wersji programu Word, PowerPoint lub Excel.

W aplikacjach Microsoft 365 dla Internetu możesz użyć funkcji z grupy Czcionka na karcie Narzędzia główne, aby zmienić kolor i rozmiar czcionki oraz zastosować pogrubienie, kursywę lub podkreślenia do tekstu.

Jeśli nie masz klasycznej wersji programu Word lub PowerPoint, możesz ją teraz wypróbować lub kupić w ramach najnowszej wersji pakietu Office.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×