Spis treści
×

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Aby tablet Surface Studio 2 działał najlepiej, upewnij się, że posiadasz najnowsze aktualizacje.

Jak uzyskać te aktualizacje

Aktualizacje urządzenia Surface są wydawane etapami — nie wszystkie urządzenia Surface otrzymają aktualizacje w tym samym czasie, ale zostaną one dostarczone do wszystkich urządzeń. Jeśli nie otrzymano wcześniej aktualizacji, możesz przeprowadzić aktualizację ręcznie, wykonując czynności opisane w artykule Pobieranie sterowników i oprogramowania układowego dla urządzenia Surface.

Po zakończeniu instalacji aktualizacji zalecane jest zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji opcjonalnych. Aby zainstalować aktualizacje opcjonalne, w polu wyszukiwania wpisz Wyświetl aktualizacje opcjonalne i wybierz je w obszarze Najlepsze dopasowanie. Jeśli w aktualizacjach sterowników są dostępne aktualizacje, kliknij, aby je pobrać i upewnić się, że zainstalowano wszystkie sterowniki urządzenia Surface wymienione w tej wersji.

Uwagi: 

 • Nie można odinstalować aktualizacji oprogramowania układowego ani powrócić do wcześniejszej wersji.

 • Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji otrzymasz również wszystkie poprzednie aktualizacje, jeśli urządzenie Surface jeszcze ich nie ma. Zostaną pobrane i zainstalowane tylko aktualizacje dotyczące urządzenia Surface.

 • Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie urządzenie, aby ukończyć proces instalacji. Aby ponownie uruchomić urządzenie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Uruchom ponownie.

Ulepszenia i poprawki w aktualizacji

Aktualizacje z marca 2022 r.

Wydanie z 25 marca

Wymieniona poniżej aktualizacja jest dostępna dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2, na których zainstalowano aktualizację systemu Windows 10 z maja 2020 r. w wersji 2004 (20H1) lub nowszą.

Ta aktualizacja naprawia krytyczną lukę w zabezpieczeniach i poprawia stabilność systemu.

Nazwa aktualizacji systemu Windows 

Menedżer urządzeń

Surface — oprogramowanie układowe — 533.3982.768.0

Surface UEFI — oprogramowanie układowe

Surface – oprogramowanie układowe – 11.8.90.3987

Surface ME — oprogramowanie układowe

Intel – system – 2120.100.0.1085

Interfejs aparatu zarządzania Intel(R) — urządzenia systemowe

Wydanie z 10 grudnia

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, z aktualizacją z maja 2019, wersja 1903 lub nowszą:

Ta aktualizacja:

 • Usuwa krytyczne luki w zabezpieczeniach sieciowych i poprawia stabilność systemu.

 • Zwiększa stabilność kamery.

Nazwa aktualizacji systemu Windows

Menedżer urządzeń

NVIDIA – wyświetlacz – 27.21.14.6296

NVIDIA GeForce GTX 1060 – Karty wideo

NVIDIA GeForce GTX 1070 – karty wideo

Realtek Semiconductor Corp. — media — 6.0.9083.3

Realtek High Definition Audio(SST) — dźwięk, wideo i kontrolery gier

Realtek Semiconductor Corp. — rozszerzenie — 6.1.0.9

Realtek High Definition Audio (SST) — rozszerzenie

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.17022.122

Karta Marvell AVASTAR Bluetooth Radio — Bluetooth

Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.17022.122

Kontroler sieci Marvell AVASTAR Wireless-AC – karty sieciowe

Intel Corporation — system — 1.0.31.2

Kamera IR Intel — urządzenia systemowe

Microsoft — obraz — 5.20.1034.3

Sterownik Microsoft LifeCam Front — urządzenia do przetwarzania obrazów

Wydanie z 19 października

Następująca aktualizacja jest dostępna dla urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, z aktualizacją z 10 maja 2019, wersja 1903 lub nowszą.

Ta aktualizacja poprawia wydajność i stabilność dźwięku i grafiki.

Historia aktualizacji systemu Windows

Menedżer urządzeń

NVIDIA – wyświetlacz – 27.21.14.6296

NVIDIA GeForce GTX 1060 – Karty wideo

NVIDIA GeForce GTX 1070 – karty wideo

Realtek Semiconductor Corp. — media — 6.0.9083.3

Realtek High Definition Audio(SST) — dźwięk, wideo i kontrolery gier

Realtek Semiconductor Corp. — rozszerzenie — 6.1.0.6

Realtek High Definition Audio (SST) — rozszerzenie

Wydanie z 15 lipca

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, z aktualizacją z maja 2019, wersja 1903 lub nowszą:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja

Surface — oprogramowanie układowe — 532.3732.768.0

Interfejs UEFI urządzenia Surface — oprogramowanie układowe

532.3732.768.0

 • Usuwa krytyczne luki w zabezpieczeniach i poprawia stabilność systemu.

Surface — oprogramowanie układowe — 11.8.86.3877

Surface ME — oprogramowanie układowe

11.8.86.3877

 • Usuwa krytyczne luki w zabezpieczeniach i poprawia stabilność systemu.

Intel — system — 2102.100.0.1044

Interfejs aparatu zarządzania Intel(R) — urządzenia systemowe

2102.100.0.1044

 • Usuwa krytyczne luki w zabezpieczeniach i poprawia stabilność systemu.

Wydanie z 13 maja

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, z aktualizacją z maja 2019, wersja 1903 lub nowszą:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja

Surface — oprogramowanie układowe — 532.3681.768.0

Interfejs UEFI urządzenia Surface — oprogramowanie układowe

532.3681.768.0

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

NVIDIA – wyświetlacz – 27.21.14.6205

NVIDIA GeForce GTX 1060 – Karty wideo

NVIDIA GeForce GTX 1070 – karty wideo

27.21.14.6205

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Wydanie z 7 kwietnia

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, z aktualizacją z maja 2019, wersja 1903 lub nowszą:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja

Intel — rozszerzenie — 1952.14.0.1470

Klient Intel(R) ICLS — rozszerzenie

1952.14.0.1470

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Intel — składnik oprogramowania - 1.62.321.1

Intel(R) ICLS Client — urządzenia programowe

1.62.321.1

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Intel - System - 2040.100.0.1029

Interfejs aparatu zarządzania Intel(R) — urządzenia systemowe

2040.100.0.1029

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Surface — oprogramowanie układowe — 11.8.82.3838

Surface ME — oprogramowanie układowe

11.8.82.3838

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Wydanie z 19 lutego

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, z aktualizacją z maja 2019, wersja 1903 lub nowszą:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja

Surface — oprogramowanie układowe — 532.3440.768.0

Interfejs UEFI tabletu Surface

532.3440.768.0

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

NVIDIA – wyświetlacz – 27.21.14.5257

NVIDIA GeForce GTX 1060 – Karty wideo

NVIDIA GeForce GTX 1070 – karty wideo

27.21.14.5257

 • Zwiększa wydajność, stabilność i bezpieczeństwo zintegrowanego układu graficznego.

Wydanie z 19 listopada

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja maj 2019, wersja 1903 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja

Surface — oprogramowanie układowe — 532.3389.768.0

Interfejs UEFI tabletu Surface

532.3389.768.0

 • Poprawia stabilność działania systemu.

Realtek Semiconductor Corp. — składnik oprogramowania — 11.0.6000.92

Aplikacja do obsługi sprzętu Realtek — składniki oprogramowania

11.0.6000.92

 • Poprawia jakość dźwięku podczas przesyłania strumieniowego zawartości.

Realtek Semiconductor Corp. — media — 6.0.8936.1

Realtek High Definition Audio(SST) — dźwięk, wideo i kontrolery gier

6.0.8936.1

 • Poprawia jakość dźwięku i rozwiązuje związane z tym sprawdzanie błędów systemu.

Realtek Semiconductor Corp. — rozszerzenie — 6.1.0.6

Rozszerzenie Realtek High Definition Audio (SST) – brak notatek Menedżera urządzeń

6.1.0.6

 • Poprawia integrację między usługami systemowymi.

Wydanie z 9 października

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja maj 2019, wersja 1903 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja

Surface — system — 9.36.139.0

Koncentrator szeregowy Surface — urządzenia systemowe

9.36.139.0

 • Poprawia stabilność i wydajność systemu.

NVIDIA – wyświetlacz – 27.21.14.5167

NVIDIA GeForce GTX 1060 – Karty wideo

            
NVIDIA GeForce GTX 1070 – karty wideo

27.21.14.5167

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność układu graficznego.

Aktualizacja z 10 czerwca

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja październik 2018, wersja 1809 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja — uwagi

Surface — oprogramowanie układowe — 11.8.70.3626

Surface ME — oprogramowanie układowe

11.8.70.3626

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Intel – System – 1914.12.0.1256

Interfejs aparatu zarządzania Intel(R) — urządzenie systemowe

1914.12.0.1256

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Surface — rozszerzenie — 1.56.87.0

Rozszerzenie klienta Intel iCLS

1.56.87.0

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Intel — składnik oprogramowania — 1904.12.0.1208

Intel(R) ICLS Client — urządzenia programowe

1904.12.0.1208

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Surface — system — 5.91.139.0

Surface Integration Service Device – urządzenia systemowe

5.91.139.0

 • Poprawia stabilność działania systemu.

Intel Corporation — system — 1.0.31.1

Kamera IR Intel — urządzenia systemowe

1.0.31.1

 • Poprawia niezawodność systemu.

Surface — oprogramowanie układowe — 532.3238.768.0

Surface UEFI — oprogramowanie układowe

532.3238.768.0

 • Dotyczy aktualizacji zabezpieczeń i poprawia stabilność systemu.

Wydanie z 30 stycznia

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja październik 2018, wersja 1809 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Wersja i aktualizacja — uwagi

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.17017.115

Karta Marvell AVASTAR Bluetooth Radio — Bluetooth

15.68.17017.115

 • poprawia łączność Bluetooth.

Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.17017.115

Kontroler sieci Marvell AVASTAR Wireless-AC – karty sieciowe

15.68.17017.115

 • rozwiązuje problemy z łącznością Wi-Fi.

Wydanie z 3 grudnia

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja październik 2018, wersja 1809 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Surface — oprogramowanie układowe — 5.110.139.0

Surface System Aggregator – oprogramowanie układowe

 • 5.110.139.0 optymalizacja szybkości wentylatora systemowego w oparciu o wykorzystanie procesora.

Wydanie z 17 września

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja kwiecień 2018, wersja 1803 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

NVIDIA — wyświetlacz — 26.21.14.3140

NVIDIA GeForce GTX 1060 – Karty wideo

NVIDIA GeForce GTX 1070 – karty wideo

 • 26.21.14.3140 poprawia opóźnienie pióra i poprawia stabilność urządzenia dzięki zaktualizowanej obsłudze sterowników NVIDIA.

Wydanie z 31 lipca

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja kwiecień 2018, wersja 1803 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Surface — oprogramowanie układowe — 531.2758.768.0

Surface UEFI — oprogramowanie układowe

 • 531.2758.768.0 usuwa potencjalne luki w zabezpieczeniach, takie jak porada firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń 190013.

Wydanie z 16 maja

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja maj 2019, wersja 1903 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth - 15.68.9127.58

Adapter radiowy Bluetooth Marvell AVASTAR – Bluetooth

 • 15.68.9127.58 poprawia bezpieczeństwo systemu.

Intel – Net – 12.17.10.7

Połączenie Ethernet Intel(R) — karty sieciowe

 • 12.17.10.7 poprawia stabilność i wydajność systemu.

Marvell Semiconductor, Inc. – Net -15.68.9127.58

Kontroler sieci Marvell AVASTAR Wireless-AC – karty sieciowe

 • 15.68.9127.58 poprawia bezpieczeństwo systemu.

Wersja z 15 listopada

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja październik 2018, wersja 1803 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

Surface – System – 3.0.10.1

Aktualizacja oprogramowania układowego pióra Surface — urządzenia systemowe

 • 3.0.10.1 rozwiązuje uszkodzenie górnego przycisku pióra Surface bez klipsa, polegające na przerywanym klikaniu, po aktualizacji systemu Windows 10 z października 2018.                 
                  
  Użyj Narzędzia Surface Pen Checker, aby sprawdzić, czy oprogramowanie układowe pióra zostało pomyślnie zaktualizowane.

Surface – HIDClass – 1.0.9.0

Surface Pen Integration Device – Human Interface Devices

 • 1.0.9.0 umożliwia aktualizację oprogramowania układowego pióra Surface bez klipsa.

Następujące aktualizacje są dostępne dla wszystkich urządzeń Surface Studio 2 z systemem Windows 10, aktualizacja kwiecień 2018, wersja 1803 lub nowsza:

Nazwa historii aktualizacji systemu Windows

Okno Menedżera urządzeń

NVIDIA — wyświetlacz — 24.21.13.9921

NVIDIA GeForce GTX 1060 – karty graficzne „lub“ NVIDIA GeForce GTX 1070 – karty graficzne

 • 24.21.13.9921 poprawia kompatybilność z monitorami zewnętrznymi.

Surface — oprogramowanie układowe — 5.5.139.0

Surface System Aggregator – oprogramowanie układowe

 • 5.5.139.0 optymalizuje profile wentylatorów, aby zmniejszyć hałas wentylatora.

Dodatkowe kroki dla urządzeń Surface Studio 2

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, a jakość jest najważniejszym priorytetem. Chcemy przekazywać Ci dodatkowe informacje i informować o krokach, które mogą być wymagane po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Powiązane tematy

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×