Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

To urządzenie osiągnęło datę końca obsługi zgodnie z zasadami cyklu życia sterownika i oprogramowania układowego urządzenia Surface i nie będzie już otrzymywać aktualizacji nowszych sterowników i oprogramowania układowego.

Aktualizacje są instalowane automatycznie na tablecie Surface za pośrednictwem usługi Windows Update. Poniżej przedstawiono podsumowanie zawartości poszczególnych aktualizacji.

Aktualizacje są aktualizacjami zbiorczymi, więc instalacja najnowszej aktualizacji powoduje także zainstalowanie wszystkich poprzednich aktualizacji, jeżeli nie zostały one jeszcze zainstalowane na urządzeniu Surface. Pobierane i instalowane są tylko aktualizacje mające zastosowanie do urządzenia Surface.

Data wydania najnowszej dostępnej aktualizacji systemu dla tabletu Surface RT:

2015-3-10

Aktualizacje można także instalować ręcznie:

 1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Ustawienia).

 2. Dotknij lub kliknij kolejno Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie.

 3. Naciśnij lub kliknij Sprawdź teraz. Jeżeli aktualizacje są dostępne, naciśnij lub kliknij Wyświetl szczegóły.

 4. Zaznacz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie dotknij lub kliknij Zainstaluj.
  Po zainstalowaniu aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie tabletu Surface.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Windows Update oraz dowiedzieć się, jak sprawdzić, które aktualizacje zostały zainstalowane, zobacz Instalowanie aktualizacji urządzenia Surface i systemu Windows.

Uwaga: Aktualizacji oprogramowania układowego nie można odinstalować i nie można przywrócić wcześniejszej wersji tego oprogramowania.

Windows 8.1 Update

W systemie Windows RT 8.1 Update zawarto ulepszenia ułatwiające korzystanie z funkcji dotykowych i myszy (oraz zwiększające ich ergonomię) na urządzeniach Surface z systemem Windows.

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows RT 8.1, nie musisz nic robić, aby uzyskać tę aktualizację. Ta funkcja jest bezpłatna i zostanie automatycznie pobrana przez usługę Windows Update w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jeśli nie korzystasz jeszcze z systemu Windows RT 8.1, najpierw pobierz tę aktualizację.

 • Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest już zainstalowana, przejdź na ekran startowy. Jeśli obok awataru Twojego konta u góry ekranu startowego jest widoczny przycisk Wyszukaj, to znaczy, że masz już tę aktualizację.

 • Aby ręcznie zainstalować aktualizację Windows 8.1 Update, wykonaj kroki opisane w temacie Instalowanie najnowszej aktualizacji Windows 8.1 Update. Jeśli nie można zainstalować aktualizacji ręcznie, możliwe, że na komputerze brakuje co najmniej jednej wymaganej aktualizacji. Zainstaluj wszystkie ważne aktualizacje, w szczególności KB 2919442, i uruchom ponownie urządzenie Surface.

 • Jeśli podczas aktualizowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie masz wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, zobacz Porady dotyczące zwalniania miejsca na dysku.

Aktualizacje z września 2015 r.

We wrześniu nie udostępniono żadnych aktualizacji produktów dla tabletów Surface RT.

Aktualizacje z marca 2015 r.

Następujące aktualizacje zostaną wymienione w historii aktualizacji jako „Aktualizacja oprogramowania układowego systemu — 2015-03-10” lub „Aktualizacja sprzętu systemu — 2015-03-10”.

Uwaga: Aktualizacje tabletu Surface dostarczane za pośrednictwem usługi Windows Update są udostępniane użytkownikom tabletów Surface etapami. W związku z tym nie wszystkie tablety Surface odbierają daną aktualizację w tym samym czasie, ale zostanie ona dostarczona do wszystkich urządzeń. Jeżeli urządzenie nie odebrało aktualizacji, sprawdź później jej dostępność ręcznie w usłudze Windows Update.

 • Zestaw sterowników dźwięku i ekranu (wersja 9.17.13.0907) poprawia komfort obsługi dźwięku i ekranu oraz zwiększa stabilność systemu.

Aktualizacje z sierpnia 2014 r.

Następujące aktualizacje zostaną wymienione w historii aktualizacji jako „Aktualizacja oprogramowania układowego systemu — 2014-08-12”.

Uwaga: Aktualizacje tabletu Surface dostarczane za pośrednictwem usługi Windows Update są udostępniane użytkownikom tabletów Surface etapami. W związku z tym nie wszystkie tablety Surface odbierają daną aktualizację w tym samym czasie, ale zostanie ona dostarczona do wszystkich urządzeń. Jeżeli urządzenie nie odebrało aktualizacji, sprawdź później jej dostępność ręcznie w usłudze Windows Update.

 • Interfejs UEFI (wersja 3.31.500) tabletu Surface RT poprawia ogólną stabilność systemu.

Aktualizacje z lipca 2014 r.

Następujące aktualizacje zostaną wymienione w historii usługi Windows Update jako „Aktualizacja oprogramowania układowego systemu — 2014-07-08”.

Uwaga: Aktualizacje tabletu Surface dostarczane za pośrednictwem usługi Windows Update są udostępniane użytkownikom tabletów Surface etapami. W związku z tym nie wszystkie tablety Surface odbierają daną aktualizację w tym samym czasie, ale zostanie ona dostarczona do wszystkich urządzeń. Jeżeli urządzenie nie odebrało aktualizacji, sprawdź później jej dostępność ręcznie w usłudze Windows Update.

 • Sterownik przycisku strony głównej urządzeń Surface (wersja 1.0.255.0) zwiększa stabilność systemu zarówno w stanie aktywnym, jak i przy przejściu ze stanu uśpienia/wznowienia.

Aktualizacje ze stycznia 2014 r.

Windows RT 8.1

 • oprogramowanie układowe klawiatury Surface Type Cover 2

  • Te aktualizacje poprawiają działanie klawiatur Type Surface Cover drugiej generacji na tabletach Surface RT z systemem Windows RT 8.1, w tym usprawniają działanie płytki dotykowej i ogólną stabilność produktu.

 • Oprogramowanie układowe klawiatury Surface Touch Cover 2

  • Te aktualizacje poprawiają działanie klawiatur Surface Touch Cover drugiej generacji na tabletach Surface RT z systemem Windows RT 8.1, w tym usprawniają działanie płytki dotykowej i ogólną stabilność produktu.

Windows RT 8.0

W styczniu nie zostały wydane żadne aktualizacje produktu do systemu Windows RT 8.0.

Aktualizacje z grudnia 2013 r.

Windows RT 8.0 i Windows RT 8.1

 • Aktualizacja sterownika przycisku strony głównej urządzeń Surface (wersja 1.0.248.0) optymalizuje dostępną pamięć systemową.

 • Aktualizacja sterownika dźwięku klawiatury Surface Type Cover (wersja 1.0.245.0) poprawia dźwięki płytki dotykowej klawiatury Type Cover 2.

Aktualizacje z listopada 2013 r.

Aktualizacja systemu Windows RT:

 • Umożliwia korzystanie z japońskich klawiatur Touch Cover 2 i Type Cover 2.

Aktualizacje z października 2013 r.

Wydanie z 8 października

Aktualizacje systemu Windows RT:

 • Aktualizacje oprogramowania układowego UEFI.

 • Aktualizacje oprogramowania układowego agregatora systemu.

 • Aktualizacje sterowników urządzeń poprawiają środowisko użytkownika systemu Windows RT 8.1 Update oraz komfort użytkowania klawiatur Type Cover 2 i Surface Touch Cover 2.

Uwaga: Zainstaluj te aktualizacje zanim zaktualizujesz system do wersji Windows RT 8.1.

Aktualizacje wersji Windows RT 8.1 Preview:

 • Przenosi wszystkie istniejące sterowniki Windows RT i oprogramowanie układowe do systemu Windows RT 8.1.

 • Wiele aktualizacji uwzględniających ulepszenia w systemie Windows RT 8.1, w tym:

  • Dłuższy czas pracy baterii.

  • Optymalizacje użycia klawiatur Type Cover 2 lub Surface Touch Cover 2.

Wydanie z 4 października

W ramach przygotowań do wydania systemu Windows RT 8.1 nie zostały wydane żadne dodatkowe aktualizacje dla urządzeń Surface RT z systemem Windows RT.

Aktualizacje z sierpnia 2013 r.

Tylko aktualizacje systemu Windows RT 8.0:

 • Aktualizacja oprogramowania układowego UEFI poprawia działanie urządzeń dźwiękowych przy niskich głośnościach i usuwa odczuwalne pulsowanie głośności dźwięku w przypadku niektórych treści.

 • Aktualizacja sterowników systemowych zwiększa stabilność i niezawodność.

Aktualizacje z lipca 2013 r.

Aktualizacja oprogramowania układowego poprawia wydajność i niezawodność systemu.

Aktualizacje z czerwca 2013 r.

 • Aktualizacja sterownika przycisku ekranu startowego urządzeń Surface poprawia niezawodność urządzeń, których praca jest wznawiana natychmiast po naciśnięciu przycisku.

 • Aktualizacja oprogramowania układowego klawiatur Surface Type Cover i Surface Touch Cover obejmuje ulepszenia funkcji dla obu akcesoriów i możliwość przełączania klawiszy funkcyjnych, nowe skróty klawiszowe i przydatne usprawnienia nawigacji na klawiaturze.

Aktualizacje z maja 2013 r.

 • Aktualizacja oprogramowania układowego UEFI zwiększa poziom głośności głośników tabletu Surface RT i zwiększa stabilność systemu.

 • Pakiet sterowników poprawia wydajność i działa ze zaktualizowanym oprogramowaniem układowym UEFI, aby zwiększyć głośność głośnika tabletu Surface RT.

 • Sterownik ustawień trackpada dla klawiatury Surface Type Cover umożliwia interakcję z aplikacją ustawień trackpada dla klientów japońskich.

Aktualizacje z kwietnia 2013 r.

 • Rozwiązuje niektóre problemy z „ograniczoną” łącznością.

 • Poprawia obsługę sieci Wi-Fi w celu obsługi szerokiej gamy punktów dostępu.

 • Rozwiązuje problem z awariami systemu spowodowanymi niektórymi problemami z siecią Wi-Fi.

Aktualizacje z marca 2013 r.

 • Poprawki niezawodności sieci Wi-Fi poprawiają jakość połączeń podczas przemieszczania się i wprowadzają ulepszenia dotyczące problemów z „ograniczoną” łącznością.

 • Rozwiązuje problemy ze zintegrowanym przyciskiem głośności.

 • Poprawia komfort podczas pisania na klawiaturach Type Cover i Touch Cover.

 • Naprawia problem z losowym wyciszaniem urządzenia.

 • Poprawia działanie trackpada.

Aktualizacje z lutego 2013 r.

 • Rozwiązuje kilka problemów z „ograniczoną” łącznością Wi-Fi.

 • Aktualizacje sterowników poprawiają działanie przycisków głośności i zasilania systemu Windows.

Aktualizacje ze stycznia 2013 r.

 • Usuwa błędy związane z odtwarzaniem dźwięku, gdy urządzenie Surface jest w stanie wstrzymania przy zachowaniu połączenia.

 • Zwiększa możliwości obsługi aktualizowania oprogramowania układowego przy niskim poziomie baterii.

Aktualizacje z grudnia 2012 r.

 • Obsługuje nazwy punktów dostępu (SSID), takie jak "Telefon Eryka_1", w tym niestandardowe znaki specjalne ASCII: ñ, ö, ü, á, é.

 • Poprawia łączność Wi-Fi.

Powiązane tematy

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×