Spis treści
×

Data wydania:

22.01.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.292

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że przeglądarka Microsoft Edge przestaje współpracować z niektórymi sterownikami ekranu.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacje innych firm mogą mieć trudności z uwierzytelnianiem hotspotów.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że podwyższanie poziomu domen innych niż podstawowe kończą się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Operacja replikacji napotkała błąd bazy danych”. Problem występuje w lasach Active Directory, w których włączono opcjonalne funkcje, takie jak odzyskiwanie w usłudze Active Directory.

 • Rozwiązuje problem dotyczący formatu daty w kalendarzu ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem ze zgodnością mikroukładów wyświetlania AMD R600 i R700.

 • Rozwiązuje problem ze zgodnością sterownika audio podczas grania w nowsze gry z włączonym trybem dźwięku przestrzennego 3D emitowanego przez wielokanałowe urządzenia audio lub przy użyciu technologii Windows Sonic dla słuchawek.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że funkcja odtwarzania dźwięku przestanie odpowiadać podczas odtwarzania zawartości audio w formacie FLAC (Free Lossless Audio Codec) po użyciu operacji wyszukiwania, takiej jak przewijanie do tyłu.

 • Rozwiązuje problem, który umożliwia użytkownikom odinstalowanie aplikacji z menu Start po ustawieniu zasady grupy „Uniemożliwiaj użytkownikom odinstalowywanie aplikacji z poziomu menu Start”.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że Eksplorator plików przestaje działać po kliknięciu przycisku Włącz w funkcji osi czasu. Ten problem występuje, gdy zasada grupy „Zezwalaj na przekazywanie działań użytkownika” jest wyłączona.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom instalowanie Pakietu lokalizacyjnego ze sklepu Microsoft Store, gdy ten język jest już ustawiony jako aktywny język wyświetlania systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że niektóre symbole są wyświetlane w kwadratowym polu w kontrolce tekstu.

 • Rozwiązuje problem z dźwiękiem dwukierunkowym, który występuje podczas połączeń telefonicznych w niektórych zestawach słuchawkowych Bluetooth.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować domyślne wyłączanie rozszerzenia TCP Fast Open w niektórych systemach.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że aplikacje stracą łączność z IPv4, gdy protokół IPv6 jest niezwiązany.

 • Rozwiązuje problem w systemie Windows Server 2019, który może spowodować przerwanie łączności na maszynach wirtualnych gości, gdy aplikacje wstawią do pakietów flagę niskiego stanu zasobów.

 • Rozwiązuje problem występujący po utworzeniu pliku stronicowania na dysku o właściwości FILE_PORTABLE_DEVICE. Pojawia się wtedy komunikat „System Windows utworzył tymczasowe ostrzeżenie”.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że Usługi pulpitu zdalnego przestają akceptować połączenia po zaakceptowaniu kilku połączeń.

 • Rozwiązuje problem w systemie Windows Server 2019, który powoduje, że maszyna wirtualna działająca w środowisku Hyper-V po ponownym uruchomieniu cały czas wyświetla ekran programu ładującego służący do wyboru systemu operacyjnego. Ten problem występuje, gdy połączenie jest nawiązywane za pomocą narzędzia Połączenie z maszyną wirtualną (VMConnect).

 • Rozwiązuje problem z renderowaniem znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC) w przeglądarce Microsoft Edge.

 • Aktualizuje sterownik Ltotape.sys, dodając w nim natywną obsługę stacji taśm LTO-8 (Linear Tape-Open 8).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie SYSPREP i wyświetlenie błędu „Sysprep nie może uwierzytelnić Twojej instalacji systemu Windows...”. Ten problem występuje w przypadku uruchomienia programu SYSPREP po wykonaniu uaktualnienia w miejscu do systemu Windows 10, wersji 1809, a następnie usunięciu folderu Windows.old za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku (cleanmgr.exe) lub Czujnika pamięci.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie tworzenia maszyny wirtualnej po włączeniu przeplotu węzłów.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia włączenie trybu konserwacji magazynu po przekroczeniu limitu czasu, jeśli magazyn jest pod obciążeniem.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia czytnikowi ekranu prawidłowe czytanie tekstu.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że menu wysuwane zegara i kalendarza ignorują ustawienia użytkownika dot. dat ery japońskiej i formatów czasu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który może zastępować zachowanie pomocy technicznej gan nen japońskiej ery w nowszej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje nierozpoznanie pierwszego znaku jako skrótu nazwy ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wyświetlanie poprawnej nazwy ery japońskiej w Microsoft Office Visual Basic for Applications. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że podczas używania Środowiska pulpitu w systemie Windows Server 2019 nie można zainstalować pakietów językowych, korzystając ze strony Język w aplikacji Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4466511.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić niezawodne wyświetlanie powiadomień w powiadomieniach podręcznych lub w Centrum akcji

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Aplikacje, które korzystają z bazy danych Microsoft Jet w formacie plików Microsoft Access 97, mogą się nie otwierać, jeśli baza danych ma kolumny o nazwach przekraczających 32 znaki. Baza danych nie otworzy się i pokaże błąd: „Nierozpoznany format bazy danych”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487044.

Po zainstalowaniu aktualizacji KB4480116 niektórzy użytkownicy przeglądarki Microsoft Edge donoszą, że:

 • Nie mogą ładować stron internetowych za pomocą lokalnego adresu IP.

 • Nie mogą ładować stron internetowych z Internetu przy użyciu połączenia sieci VPN.

Przeglądanie kończy się niepowodzeniem lub strona sieci Web przestaje odpowiadać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487044.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji pierwszy znak w nazwie ery japońskiej nie jest rozpoznawany jako skrót. Mogą występować problemy z analizowaniem dat.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4482887.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL, mogą występować problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

 • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

 • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

 • Strony sieci Web mogą sporadycznie nie być ładowane lub renderowane poprawne.

 • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

 • Problemy podczas pobierania plików.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4470788) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4476976

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×