Podsumowanie

W tym artykule znajdują się najlepsze rozwiązania dotyczące przenoszenia i synchronizowania notesów programu OneNote, a także problemy, które mogą się pojawić, jeśli notesy są przenoszone lub synchronizowane w sposób, który nie jest zalecany. Na ogół notesy OneNote zawsze powinny być synchronizowane i przenoszone przez aplikację OneNote, a nie przez systemy synchronizacji oparte na plikach, takie jak aplikacja klienska (na przykład klient lokalny OneDrive lub DropBox) ani foldery offline. Przyczyny przenoszenia i synchronizowania notesów za pośrednictwem OneNote:

  • Aplikacje sieci Web i synchronizacja na urządzeniach przenośnych — wbudowana funkcja udostępniania prawidłowo konfiguruje notes na serwerze, dzięki czemu OneNote Web App będzie mogła go otworzyć. Ponadto wersje mobilne aplikacji OneNote (iOS, Android) mogą otwierać tylko notesy udostępniane w ramach tego mechanizmu.

  • Edycja w trybie OneNote — program OneNote tworzy kopię lokalną notesu do edycji w trybie offline w folderze Local Ustawienia i scala zmiany w chmurze po nawiązaniu ponownego połączenia. Jednak w przeciwieństwie do innych metod OneNote scalać zmiany bez tworzenia konfliktów w obrębie notesu.

  • Wydajna synchronizacja — program OneNote ma wbudowaną logikę synchronizacji z usługą OneDrive umożliwiającą synchronizowanie tylko zmian, co jest znacznie bardziej skuteczne niż mechanizmy synchronizacji plików, takie jak aplikacja OneDrive Desktop czy DropBox, jak wie o formacie pliku i może synchronizować tylko zmiany.


Jeśli masz notes przechowywany lokalnie na komputerze, który chcesz przenieść do chmury, przejdź do pozycji Plik > Udostępnij w programie OneNote i wybierz lokalizację w sieci Web, taką jak OneDrive, a następnie kliknij pozycję Przenieś notes.

Kliknij pozycję Przenieś notesOneNote

przekaże notes do usługi OneDrive i skonfiguruje synchronizację bezpośrednią.


OneNote
Gdy notes zostanie przeniesiony, notes lokalny w poprzedniej lokalizacji nie będzie już połączony ani zsynchronizowany i powinien zostać usunięty. Możesz używać aplikacji klienckiej OneDrive, aby przenosić i synchronizować inne pliki, OneNote automatycznie będzie obsługiwać synchronizację notesów w OneDrive.

Nie używaj Eksploratora Windows do przenoszenia do folderu folderów zawierających pliki one OneDrive. Jeśli notesy zostaną przeniesione do lokalnego folderu klienta programu OneNote w ten sposób, po ich otwarciu w programie OneNote 2013 zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "Ten notes może nie być synchronizowany poprawnie, ponieważ inny program synchronizuje te pliki. Kliknij tutaj, aby ponownie otworzyć ten notes z poprawnej lokalizacji".


Nie zaleca się
Kliknięcie tego komunikatu o błędzie w OneNote umożliwia przeniesienie notesu do programu OneDrive ustanowienie relacji synchronizacji. W ramach tego procesu program OneNote oryginalny folder i wszystkie pliki .onetoc2 i zamieni je na plik skrótów internetowych. Jest OneNote działanie, ponieważ wszystkie notesy programu OneNote są reprezentowane jako skróty internetowe w aplikacji klienckiej programu OneDrive OneNote, dzięki czemu klient programu OneDrive umożliwia synchronizowanie pliku. W trakcie tego procesu nie są jednak utracone żadne dane.


Test1
Poprzednie wersje OneNote zostały utworzone przed istnieniem aplikacji OneDrive klienckiej. Dlatego w tym scenariuszu nie są wyświetlane żadne komunikaty o błędach i użytkownik może napotkać opisane powyżej problemy, gdy OneNote nie ponosi odpowiedzialności za synchronizowanie zawartości. Użytkownicy ze starszymi wersjami OneNote powinni przenieść notesy do programu OneDrive rozwiązać ten problem.

Więcej informacji

Umieszczanie OneNote notesów w Windows udziałach plików w trybie offline nie jest również zalecane. Windows Pliki trybu offline wprowadza pamięć podręczna (cache) plików od pamięci podręcznej, która OneNote jest już używana do edycji w trybie offline. W tym scenariuszu OneNote zmiany w pamięci podręcznej programu Windows, gdy plik Windows jest w trybie offline, w efekcie synchronizowanie z kopią lokalną, a nie z kopią na serwerze. Po powrocie Windows udostępniania w trybie online może zostać wyświetlony monit o zachowanie dwóch kopii pliku lub zastąpienie jednej kopii. Wybranie opcji przechowywania dwóch kopii pliku spowoduje zduplikowane sekcje w OneNote, a zastąpienie kopii notesu może spowodować utratę danych.

Firma Microsoft zaleca, aby użytkownicy programu Windows offline umieszczali swoje notesy OneNote w oddzielnej lokalizacji, która nie jest synchronizowana przez Windows pliki offline. Użytkownicy, którzy mają notesy obecnie dostępne w folderze Pliki offline, powinni przenieść swoje notesy do nowej lokalizacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×