Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Nie potrzebujesz kalkulatora, aby rozwiązać proste zadania matematyczne. Podczas spotkania, konferencji lub zajęć można zanotować równania matematyczne, a program OneNote może błyskawicznie obliczyć wyniki.

 1. Wpisz równanie, które chcesz obliczyć. Na przykład wpisz 95+83+416, aby obliczyć sumę liczb 95, 83 i 416, lub SQRT(15), aby obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby 15.

 2. Po równaniu wpisz bez poprzedzającej spacji znak równości (=), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Wynik pojawi się po znaku równości.

  Porady: 

  • Nie używaj spacji w tym równaniu. Wpisz liczby, operatory i funkcje jako jeden ciąg tekstu.

  • W przypadku kodów funkcji nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład wpisanie formuły SQRT(3)=, sqrt(3)= lub Sqrt(3)= spowoduje obliczenie tego samego wyniku.

  • Aby po wyniku utworzyć nowy wiersz, za znakiem równości zamiast klawisza spacji naciśnij klawisz Enter.

Jeśli potrzebujesz w notatkach samego wyniku, po wykonaniu obliczeń możesz usunąć poprzedzające go równanie. Wynik pozostanie zapisany w notatkach.

Przykłady prostych obliczeń

Poniżej przedstawiono kilka przykładów wyrażeń matematycznych, które można obliczyć w programie OneNote.

 • Średnia miesięczna sprzedaż produktu.    Na przykład: jeśli łączny przychód w ciągu roku wyniósł 215 000 zł, wpisz 215000zł/12= i naciśnij spację.

 • Łączna wysokość płatności miesięcznych.    Na przykład: wpisz 48*129,99zł= i naciśnij spację, aby obliczyć sumę 48 płatności miesięcznych po 129,99 zł każda.

 • Sinus kąta 30 stopni.    Na przykład: wpisz sin(30)= i naciśnij spację.

 • Bardziej złożone równania matematyczne.    Na przykład: wpisz (6+7)/(4*sqrt(3))= i naciśnij spację, aby obliczyć wynik dzielenia sumy liczb 6 i 7 przez iloczyn liczby 4 i pierwiastka kwadratowego liczby 3.

Obsługiwane operatory arytmetyczne

W równaniach możesz używać następujących operatorów.

Operator

Znaczenie

Przykład

+ (znak plus)

Dodawanie

3+3

- (znak minus)

Odejmowanie
Negacja

3-1
-1

* (gwiazdka)

Mnożenie

3*3

X (mała lub wielka litera)

Mnożenie

3x3

/ (ukośnik)

Dzielenie

3/3

% (znak procentu)

Procent

20%

^ (daszek)

Potęgowanie

3^2

! (wykrzyknienie)

Silnia

5!

Obsługiwane funkcje matematyczne i trygonometryczne

W równaniach możesz używać funkcji matematycznych i trygonometrycznych przedstawionych w poniższej tabeli.

Uwaga:  Aby obliczyć wartość funkcji, wpisz jej kod (na przykład w przypadku pierwiastka kwadratowego: SQRT), a bezpośrednio po nim podaj liczbę, kąt lub zmienne w nawiasach, tak jak to pokazano w kolumnie Składnia.

Funkcja

Opis

Składnia

ABS

Zwraca wartość bezwzględną liczby.

ABS(liczba)

ACOS

Zwraca arcus cosinus liczby.

ACOS(liczba)

ASIN

Zwraca arcus sinus liczby.

ASIN(liczba)

ATAN

Zwraca arcus tangens liczby.

ATAN(liczba)

COS

Zwraca cosinus liczby.

COS(liczba)

DEG

Konwertuje wartość kąta w radianach na stopnie.

DEG(kąt)

LN

Zwraca logarytm naturalny liczby.

LN(liczba)

LOG

Zwraca logarytm naturalny liczby.

LOG(liczba)

LOG2

Zwraca logarytm o podstawie 2 liczby.

LOG2(liczba)

LOG10

Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

LOG10(liczba)

MOD

Zwraca resztę z dzielenia.

(liczba)MOD(liczba)

PI

Zwraca wartość liczby π jako stałą.

PI

PHI

Zwraca wartość liczby Φ (złotego podziału).

PHI

PMT

Oblicza spłatę pożyczki na podstawie stałej stopy procentowej, stałej liczby rat i bieżącej wartości łącznej kwoty.

PMT(stopa;liczba_rat;wa)

RAD

Konwertuje wartość kąta w stopniach na radiany.

RAD(kąt)

SIN

Zwraca sinus danego kąta.

SIN(kąt)

SQRT

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.

SQRT(liczba)

TAN

Zwraca tangens liczby.

TAN(liczba)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×