Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja konspektu w programie OneNote umożliwia szybką pracę nad organizowaniem długich lub złożonych dokumentów, planów i prezentacji. Może zorganizować maksymalnie pięć poziomów informacji i zaczyna przypisywać hierarchiczną strukturę do notatek zaraz po wcięeniu jednego akapitu poniżej innego.

Zakreślony tekst w kontenerze notatek programu OneNote

Elementy hierarchii konspektu można podwyższyć lub obniżyć, zmieniając ich wcięcia. Informacje można również organizować w nagłówki i podnagłówki, stosować listy numerowane i punktowane oraz określać, które poziomy informacji są wyświetlane.

Tworzenie konspektu

 1. Wpisz wiersz lub akapit tekstu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Pierwszy wpisany akapit zostanie sformatowany jako pierwszy poziom konspektu.

 2. Aby drugi akapit był podakapitem pierwszego (poziom 2), kliknij pozycję Zwiększ położenie wcięcia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zwiększ wcięcie w programie OneNote 2016.

 3. We wciętym wierszu wpisz drugi akapit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Podczas wpisywania każdego kolejnego akapitu zwiększaj lub zmniejszaj wcięcie, aby podwyższyć lub obniżyć poziom hierarchii danego akapitu.

Uwaga:  Każdy nowy akapit jest automatycznie tworzony na takim samym poziomie, co wcześniejszy akapit, jeśli nie zostanie zwiększone lub zmniejszone jego wcięcie.

W przypadku dużych konspektów dodanie punktorów i numerowania umożliwia utworzenie bardziej szczegółowej struktury.

Zwijanie konspektu

Jedną z zalet tworzenia struktury notatek w formie konspektu jest możliwość ukrycia jego podpoziomów.

 1. Przesuń wskaźnik myszy do akapitu poziomu 1, a następnie kliknij dwukrotnie małą ikonę uchwytu.

  Zrzut ekranu przedstawiający zwijanie konspektu w programie OneNote 2016.

Konspekt można rozwinąć w ten sam sposób. Ponownie kliknij dwukrotnie małą ikonę uchwytu.

Uwagi: 

 • Dla każdego akapitu z nagłówkami podrzędnymi można określić liczbę poziomów, które mają być wyświetlane. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę uchwytu, kliknąć polecenie Wybierz i wybrać poziom.

 • Jeśli zwykle umieszczasz ten sam rodzaj informacji na danym poziomie w konspekcie notatek, możesz zaznaczyć cały tekst na tym poziomie. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę uchwytu, kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij pozycję Wszystko na poziomie 1, Wszystko na poziomie 2 lub dowolną inną pozycję odpowiadającą żądanemu poziomowi.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×