Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w aplikacji Microsoft Forms

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą programu Microsoft Forms, klawiatury i czytnika zawartości ekranu można utworzyć nowy formularz. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i programu JAWS w przeglądarce Microsoft Edge, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak nadać formularzowi nazwę, dodać do niego pytania, a następnie udostępnić go, aby uzyskać odpowiedzi.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego testu

 1. Na stronie głównej programu Microsoft Forms naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Nowy formularz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Formularz bez tytułu”.

 2. Aby dodać tytuł do formularza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Formularz bez tytułu, projektant — tytuł formularza”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz nazwę testu.

 3. Aby dodać opis do formularza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Podtytuł formularza”, i wpisz opis formularza.

 4. Aby dodać pytanie do formularza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj nowe”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wybór”.

 5. Aby wybrać typ pytania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pytanie typu Wybór.

  • Aby wybrać typ pytania Tekst, Ocena lub Data, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego typu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje na końcu menu Dodaj nowe, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Więcej, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Za pomocą klawiszy strzałek w dół i w górę można przeglądać opcje. Aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Enter.

 6. Usłyszysz: „Tytuł pytania”. Wpisz pytanie.

 7. Jeśli zostało wybrane pytanie typu Wybór, dodaj pierwsze dwie opcje do pytania. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst opcji wyboru”, a następnie wpisz tekst opcji. Powtórz te czynności dla drugiej opcji.

  Aby dodać kolejne opcje, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj opcję”, naciśnij klawisz Enter, a następnie dodaj tekst opcji zgodnie z powyższym opisem.

 8. Aby dostosować pytania, możesz wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

  • W przypadku pytania typu Wybór w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wybranie wielu opcji naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiele odpowiedzi”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

  • W przypadku pytania typu Tekst w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wprowadzenie wielu wierszy tekstu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Długa odpowiedź”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

  • Aby skonfigurować pytanie jako obowiązkowe, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wymagane”, i naciśnij klawisz spacji.

 9. Aby zakończyć edytowanie pytania, naciśnij klawisz Esc.

 10. Aby dodać kolejne pytania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj nowe”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Następnie ponownie wykonaj instrukcje od kroku 5, stosownie do potrzeb.

Wyświetlanie podglądu formularza

Przed udostępnieniem formularza osobom odpowiadającym sprawdź go w podglądzie. Możesz nawet wypełnić formularz samodzielnie, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

 1. W formularzu, który chcesz sprawdzić, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Podgląd, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aby poruszać się po polach w podglądzie formularza.

 3. Aby samodzielnie przetestować formularz, odpowiedz na pytania i prześlij formularz zgodnie z instrukcjami w artykule Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 4. Aby zamknąć podgląd, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Udostępnianie formularza w celu uzyskania odpowiedzi

Gdy formularz będzie gotowy, możesz udostępnić osobom odpowiadającym link do niego.

 1. W formularzu, który chcesz udostępnić, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usłyszysz bieżącą opcję uprawnień udostępniania. Aby zmienić opcję, naciskaj klawisz spacji, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie w celu jej wybrania naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Link do formularza zostanie skopiowany do schowka.

 4. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do stosowania motywów lub dodawania obrazów do formularzy i testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system macOS czytnika zawartości ekranu, możesz utworzyć w przeglądarce Safari nowy formularz. Dowiesz się, jak nadać formularzowi nazwę, dodać do niego pytania, a następnie udostępnić go, aby uzyskać odpowiedzi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Tworzenie nowego formularza

 1. Na stronie głównej programu Microsoft Forms naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy formularz”, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz: „Formularz bez tytułu”.

 2. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Formularz bez tytułu, projektant — tytuł formularza”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby edytować tytuł formularza. Wpisz nazwę formularza.

 3. Aby dodać podtytuł do formularza, naciśnij klawisz Tab dwa razy. Usłyszysz: „Jesteś obecnie na przycisku”. Wpisz podtytuł formularza.

 4. Aby zakończyć edytowanie tytułu formularza, naciśnij klawisz Esc.

 5. Aby dodać pytanie do formularza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj nowe”, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz: „Wybór”.

 6. Aby wybrać typ pytania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pytanie typu Wybór.

  • Aby wybrać typ pytania Tekst, Ocena lub Data, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego typu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje na końcu menu Dodaj nowe, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Więcej, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Za pomocą klawiszy strzałek w dół i w górę można przeglądać opcje. Aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Return.

 7. Usłyszysz: „Tytuł pytania”. Wpisz pytanie.

 8. Jeśli zostało wybrane pytanie typu Wybór, dodaj pierwsze dwie opcje do pytania. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst opcji wyboru”, a następnie wpisz tekst opcji. Powtórz te czynności dla drugiej opcji.

  Aby dodać kolejne opcje, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj opcję”, naciśnij klawisz Return, a następnie dodaj tekst opcji zgodnie z powyższym opisem.

 9. Aby dostosować pytania, możesz wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

  • W przypadku pytania typu Wybór w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wybranie wielu opcji naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiele odpowiedzi”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

  • W przypadku pytania typu Tekst w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wprowadzenie wielu wierszy tekstu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Długa odpowiedź”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

  • Aby skonfigurować pytanie jako obowiązkowe, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wymagane”, i naciśnij klawisz spacji.

 10. Aby zakończyć edytowanie pytania, naciśnij klawisz Esc. Teraz możesz dodać kolejne pytania, ponownie wykonując instrukcje od kroku 5

Wyświetlanie podglądu formularza

Przed udostępnieniem formularza osobom odpowiadającym sprawdź go w podglądzie. Możesz nawet wypełnić formularz samodzielnie, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

 1. W formularzu, który chcesz sprawdzić, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Podgląd, a następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aby poruszać się po polach w podglądzie formularza.

 3. Aby samodzielnie przetestować formularz, odpowiedz na pytania i prześlij formularz zgodnie z instrukcjami w artykule Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 4. Aby zamknąć podgląd, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Return.

Udostępnianie formularza w celu uzyskania odpowiedzi

Gdy formularz będzie gotowy, możesz udostępnić osobom odpowiadającym link do niego.

 1. W formularzu, który chcesz udostępnić, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Usłyszysz bieżącą opcję uprawnień udostępniania. Aby zmienić opcję, naciskaj klawisz spacji, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie w celu jej wybrania naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij klawisz Return. Link do formularza zostanie skopiowany do schowka.

 4. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do stosowania motywów lub dodawania obrazów do formularzy i testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system iOS czytnika zawartości ekranu, możesz utworzyć w przeglądarce Safari nowy formularz. Dowiesz się, jak nadać formularzowi nazwę, dodać do niego pytania, a następnie udostępnić go, aby uzyskać odpowiedzi.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego formularza

 1. Na stronie głównej programu Microsoft Forms szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Nowy formularz”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Formularz bez tytułu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby dodać tytuł formularza, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tytuł za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby dodać podtytuł formularza, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Podtytuł formularza”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz podtytuł za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby zakończyć edytowanie tytułu formularza, naciśnij czterema palcami u góry ekranu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nowy tytuł formularza.

 6. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie się do wersji klasycznej, przejdź do właśnie utworzonego formularza i naciśnij dwukrotnie, aby go otworzyć.

 7. Aby dodać pytanie do formularza, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Aby wybrać typ pytania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać pytanie typu Wybór, naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wybrać typ pytania Tekst, Ocena lub Data, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego typu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje na końcu menu Dodaj nowe, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej, przycisk, koniec”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przeglądać opcje, szybko przesuwaj w prawo, a następnie w celu wybrania pozycji naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Usłyszysz: „Tytuł pytania”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz pytanie za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 10. Jeśli zostało wybrane pytanie typu Wybór, dodaj pierwsze dwie opcje do pytania. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tekst opcji wyboru”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tekst opcji za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz te czynności dla drugiej opcji.

  Aby dodać kolejne opcje do pytania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj opcję”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie dodaj tekst opcji zgodnie z powyższym opisem.

 11. Aby dostosować pytania, możesz wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

  • W przypadku pytania typu Wybór w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wybranie wielu opcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wiele odpowiedzi, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W przypadku pytania typu Tekst w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wprowadzenie wielu wierszy tekstu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Długa odpowiedź, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby skonfigurować pytanie jako obowiązkowe, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wymagane, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 12. Aby dodać kolejne pytania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz kroki 8 i 9 dla każdego nowego pytania.

Wyświetlanie podglądu formularza

Przed udostępnieniem formularza osobom odpowiadającym sprawdź go w podglądzie. Możesz nawet wypełnić formularz samodzielnie, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. W formularzu, który chcesz sprawdzić, naciśnij czterema palcami u góry ekranu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Podgląd”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aby poruszać się po polach w podglądzie formularza.

 4. Aby zamknąć podgląd, naciśnij czterema palcami u góry ekranu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wstecz, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Udostępnianie formularza w celu uzyskania odpowiedzi

Gdy formularz będzie gotowy, możesz udostępnić osobom odpowiadającym link do niego.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. W formularzu, który chcesz udostępnić w celu uzyskania odpowiedzi, naciśnij czterema palcami u góry ekranu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Usłyszysz bieżącą opcję uprawnień udostępniania. Aby zmienić opcję, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link do formularza zostanie skopiowany do schowka.

 5. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do stosowania motywów lub dodawania obrazów do formularzy i testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms i funkcji TalkBack, wbudowanego w system Android czytnika zawartości ekranu, możesz utworzyć w przeglądarce Chrome nowy formularz. Dowiesz się, jak nadać formularzowi nazwę, dodać do niego pytania, a następnie udostępnić go, aby uzyskać odpowiedzi.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego formularza

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Na stronie głównej programu Microsoft Forms szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Nowy formularz”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Formularz bez tytułu, projektant — tytuł formularza”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz tytuł formularza. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a następnie w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 5. Aby dodać podtytuł formularza, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pole edycji, podtytuł formularza”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz podtytuł za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a następnie w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 6. Aby dodać pytanie do formularza, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby wybrać typ pytania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać pytanie typu Wybór, naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wybrać typ pytania Tekst lub Ocena, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego typu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wybrać typ pytania Data, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zwinięty, więcej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Data”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje na końcu menu Dodaj nowe, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zwinięty, więcej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przeglądać opcje, szybko przesuwaj w prawo, a następnie w celu wybrania pozycji naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Usłyszysz: „Tytuł pytania”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz pytanie za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 9. Jeśli zostało wybrane pytanie typu Wybór, dodaj pierwsze dwie opcje do pytania. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pole edycji, tekst opcji wyboru”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tekst opcji za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę. Powtórz te czynności dla drugiej opcji.

  Aby dodać kolejne opcje do pytania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj opcję”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie dodaj tekst opcji zgodnie z powyższym opisem.

 10. Aby dostosować pytania, możesz wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

  • W przypadku pytania typu Wybór w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wybranie wielu opcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wiele odpowiedzi, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W przypadku pytania typu Tekst w celu zezwolenia osobom odpowiadającym na wprowadzenie wielu wierszy tekstu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Długa odpowiedź, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby skonfigurować pytanie jako obowiązkowe, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wymagane, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 11. Aby dodać kolejne pytania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz kroki 8 i 9 dla każdego nowego pytania.

Wyświetlanie podglądu formularza

Przed udostępnieniem formularza osobom odpowiadającym sprawdź go w podglądzie. Możesz nawet wypełnić formularz samodzielnie, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. W formularzu, który chcesz sprawdzić, szybko przesuń w górę i w dół, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Podgląd”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aby poruszać się po polach w podglądzie formularza.

 4. Aby zamknąć podgląd, szybko przesuń w górę i w dół, a następnie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk wstecz”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Udostępnianie formularza w celu uzyskania odpowiedzi

Gdy formularz będzie gotowy, możesz udostępnić osobom odpowiadającym link do niego.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. W formularzu, który chcesz udostępnić w celu uzyskania odpowiedzi, szybko przesuń w górę i w dół, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Usłyszysz bieżącą opcję uprawnień udostępniania. Aby zmienić opcję, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link do formularza zostanie skopiowany do schowka.

 5. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do stosowania motywów lub dodawania obrazów do formularzy i testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×