Resetowanie zapomnianego hasła do konta Microsoft

Zalecamy wykonanie poniższych kroków w celu zapewnienia pomocy w resetowaniu hasła do konta Microsoft, a jeśli to zakończy się niepowodzeniem, w wypróbowaniu sposobu odzyskania konta.

Krok 1

Resetowanie hasła

Krok 2

Nie można zresetować hasła

Krok 3

Formularz odzyskiwania

Krok 4

Nie można odzyskać

Porada: Kroki opisane poniżej dotyczą zapomnianych haseł. Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany do znanego hasła do konta Microsoft, zamiast tego sprawdź temat Zmienianie hasła do konta Microsoft.

Resetowanie hasła

Jeśli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat o następującej treści:

 Twoje konto lub hasło jest nieprawidłowe. Jeśli nie pamiętasz hasała, zresetuj je teraz.

Zalecamy wykonanie poniższych kroków, aby rozwiązać problemy dotyczące hasła. Jeśli już je wypróbowano, ale nie rozwiązało to problemu, przejdź do Kroku 2: Jeśli nie możesz zresetować hasła

1. Wybierz opcję Nie pamiętasz hasła?

Jeśli okno Wprowadź hasło jest nadal otwarte, wybierz opcję Nie pamiętasz hasła?

(bądź przejdź bezpośrednio do opcji Resetowanie hasła i ponownie wprowadź nazwę użytkownika konta, dla którego próbujesz zresetować hasło, i wybierz pozycję Dalej).


Obraz przedstawiający okno Wprowadź hasło, na którym wyróżniono link do hasła

2. Potwierdź swoją tożsamość

Dla Twojego bezpieczeństwa firma Microsoft musi potwierdzić Twoją tożsamość, zanim będzie można przejść do resetowania hasła.

Sposób potwierdzenia Twojej tożsamości zależy od tego, czy wcześniej do Twojego konta zostały dodane informacje zabezpieczające, i czy nadal masz do nich dostęp. Wybierz jedną z poniższych opcji.

Opcja 1: Otrzymano i można wybrać opcję weryfikacji

  1. Wybierz opcję, która ma być użyta do wysłania kodu weryfikacyjnego.

  2. Wybierz pozycję Dalej.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje do weryfikowania tożsamości

Opcja 2: Nie uzyskano żadnych opcji weryfikacji bądź nie możesz już uzyskać dostępu do żadnej z opcji

Jeśli nie jest wyświetlana opcja, którą można użyć do wysłania kodu, lub jeśli nie masz już dostępu do żadnej z wyświetlanych opcji, nie będzie można zresetować haseł w ten sposób. 

Wypróbuj rozwiązań wyszczególnionych w Kroku 2: Jeśli nie możesz zresetować hasła. Jeśli żadne z nich nie rozwiązało problemu, bądź jeśli wybrano opcję Nie mogę otrzymać kodu z tej strony weryfikacyjnej, możesz rozpocząć proces odzyskiwania konta.

Przejdź bezpośrednio do Kroku 3: Pomoc dotycząca formularza odzyskiwania konta Microsoft w celu uzyskania wskazówek, aby wykonać ten proces.

3. Uzyskaj kod weryfikacyjny

W zależności od wybranego sposobu kontaktu, wpisz ponownie pierwszy człon adresu e-mail lub cztery ostatnie cyfry numeru telefonu zasugerowanego w poprzednim oknie.

Wybierz pozycję Uzyskaj kod.

Firma Microsoft wyśle kod weryfikacyjny na wybrane konto e-mail lub numer telefonu.

Przejdź do telefonu lub konta e-mail odzyskiwania, na który spodziewasz się otrzymać kod.

Porada: Jeśli wiadomość nie została dostarczona, sprawdź folder wiadomości-śmieci, bądź jeśli wybrano opcję telefonu, upewnij się, że Twój telefon działa i może odbierać wiadomości tekstowe, a także sprawdź, czy telefon nie został skonfigurowany w taki sposób, że są blokowane wiadomości tekstowe od nieznanych numerów.


Zrzut ekranu przedstawiający wybraną opcję weryfikacji w celu uzyskania kodu

4. Wprowadź kod i resetuj hasło

Wklej lub wprowadź otrzymany kod i wybierz pozycję Dalej.

Wpisz nowe hasło i wybierz pozycję Dalej.

Obraz przedstawiający okno Wprowadź hasło, na którym wyróżniono link do hasła

Resetowanie hasła zakończone powodzeniem. 

Jeśli pomyślnie zresetowano hasło, teraz jest odpowiednia chwila, aby ustawić przypomnienie w celu weryfikacji informacji kontaktowych związanych z zabezpieczeniami, bądź wprowadzenia zmian w tych informacjach. W celu uzyskania dodatkowych informacji zobacz Najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń.

Jeżeli nie udało się zresetować hasła...

Jeśli nie udało się zresetować hasła w ten sposób, przejdź do:

Krok 2. Kiedy nie można resetować hasła do konta Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×