Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10

Jeśli na komputerze zaczyna brakować miejsca, możesz nie być w stanie zainstalować ważnych aktualizacji systemu Windows lub komputer może działać wolniej. Oto kilka sposobów na zwolnienie miejsca, tak aby komputer był na bieżąco aktualizowany i działał płynnie. Wskazówki są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

Aby sprawdzić łączną ilość miejsca na dysku dostępną na urządzeniu z systemem Windows 10, wybierz pozycję Eksplorator plików na pasku zadań i opcję Ten komputer po lewej stronie. Dostępne miejsce na dysku będzie widoczne w obszarze Urządzenia i dyski.

Uwaga

Jeśli wykonasz poniższe kroki i nadal będziesz mieć problemy z aktualizacją systemu Windows z powodu małej ilości miejsca, być może pomoże zresetowanie ustawień systemu Windows lub jego ponowne zainstalowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne instalowanie systemu Windows 10.

Jeśli użyto narzędzia Oczyszczanie dysku w celu zwolnienia miejsca na urządzeniu, a mimo to widzisz błąd Mało miejsca na dysku, być może folder Temp szybko zapełnia się plikami aplikacji (.appx) używanymi przez sklep Microsoft Store. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Błąd Mało miejsca na dysku z powodu zapełnienia folderu Temp.

Czujnik pamięci umożliwia usunięcie niepotrzebnych lub tymczasowych plików z urządzenia. 

Jeśli włączysz Czujnik pamięci, system Windows automatycznie zwolni miejsce, usuwając zbędne pliki — w tym pliki tymczasowe czy pliki z Kosza — w przypadku braku miejsca na dysku lub w określonych odstępach czasu. Następujące instrukcje pokazują, jak usunąć pliki tymczasowe oraz jak włączyć i skonfigurować Czujnik pamięci.

Jeśli nie możesz znaleźć Czujnika pamięci na urządzeniu, wykonując poniższe czynności, zamiast tego zobacz poniżej sekcję „Zwalnianie miejsca za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku”.

Aby usunąć pliki tymczasowe za pomocą Czujnika pamięci

 1. Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > System  > Pamięć .
  Otwieranie ustawień pamięci

 2. W zestawieniu dotyczącym pamięci wybierz pozycję Pliki tymczasowe. Uwaga: jeśli nie widzisz listy plików tymczasowych, wybierz pozycję Pokaż więcej kategorii.

 3. System Windows przez dłuższą chwilę będzie sprawdzał, które pliki i aplikacje zajmują najwięcej miejsca na komputerze.

 4. Zaznacz wszystkie elementy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk Usuń pliki. Każdy wymieniony element zawiera opis.

Uwaga

Kosz i niektóre inne foldery nie są wybierane domyślnie. Być może trzeba będzie przewinąć listę w dół, aby zaznaczyć te elementy. 

Zaznacz Kosz, aby zwolnić miejsce zajmowane przez wcześniej usunięte pliki. System Windows przenosi usunięte pliki do Kosza na wypadek, gdy w przyszłości zmienisz zdanie i zechcesz je odzyskać. Niewykluczone, że uda Ci się zwolnić znaczną ilość miejsca, jeśli w ustawieniach Kosza wybierzesz opcję trwałego usunięcia wcześniej skasowanych plików.

Aby zobaczyć zawartość Kosza przed jego opróżnieniem, otwórz go z pulpitu. Jeśli ikona Kosza nie jest widoczna na pulpicie, na pasku wyszukiwania na pasku zadań wpisz kosz, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.


Aby włączyć i skonfigurować Czujnik pamięci

 1. Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > System  > Pamięć .
  Otwieranie ustawień pamięci

 2. W obszarze Pamięć włącz Czujnik pamięci.

 3. Wybierz opcję Skonfiguruj Czujnik pamięci lub uruchom go teraz.

 4. W obszarze Uruchom Czujnik pamięci wybierz, jak często ma być uruchamiane to narzędzie.

 5. Wybierz pliki, które chcesz automatycznie usuwać za pomocą narzędzia Czujnik pamięci, a następnie wybierz odpowiednie interwały czasowe.

 6. Przewiń w dół i wybierz opcję Oczyść teraz.

 7. Czyszczenie plików w systemie Windows zajmuje trochę czasu. Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o ilości zwolnionego miejsca na dysku.

Jeśli w systemie nie ma czujnika pamięci, możesz używać narzędzia Oczyszczanie dysku do usuwania plików tymczasowych i systemowych ze swojego urządzenia.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz oczyszczanie dysku, a następnie z listy wyników wybierztę pozycję.

 2. Zaznacz pola wyboru obok typów plików, które chcesz usunąć. (Aby wyświetlić opis każdego typu pliku, kliknij nazwę typu). Domyślnie są zaznaczone pozycje Pobrane pliki programów, Tymczasowe pliki internetowe i Miniatury. Pamiętaj, aby usunąć zaznaczenie tych pól wyboru, jeśli nie chcesz usuwać tych plików.

 3. Aby zwolnić jeszcze więcej miejsca, wybierz pozycję Oczyść pliki systemowe, a następnie wybierz typy plików systemowych, które chcesz usunąć. Program Oczyszczanie dysku w ciągu kilku chwil obliczy ilość miejsca, które można zwolnić.

  Uwaga

  Jeśli od uaktualnienia do systemu Windows 10 upłynęło mniej niż 10 dni, poprzednia wersja systemu Windows będzie wyświetlana jako plik systemowy, który można usunąć. Jeśli musisz zwolnić miejsce na dysku, możesz bezpiecznie usunąć ten plik, ale pamiętaj, że usuniesz folder Windows.old, który zawiera pliki umożliwiające powrót do poprzedniej wersji systemu Windows. Nie można cofnąć usunięcia poprzedniej wersji systemu Windows. (Nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows).

 4. Po wybraniu typów plików do usunięcia naciśnij przycisk OK, a następnie w oknie potwierdzenia wybierz opcję Usuń pliki, aby zacząć oczyszczanie.

Ważne

W narzędziu Oczyszczanie dysku jest również opcja Skompresuj dysk systemu operacyjnego. Wybranie tej opcji kompresuje dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, co pomaga uzyskać dodatkowe miejsce, aby zainstalować ważne aktualizacje. Ta akcja nie usuwa zawartości tego dysku. Nie powinny występować problemy przy otwieraniu i zapisywaniu plików na skompresowanym dysku. 

Po zainstalowaniu aktualizacji możesz w dowolnym momencie ręcznie zdekompresować dysk systemu operacyjnego. Aby to zrobić, wybierz Eksplorator plików  z paska zadań i w lewym okienku wybierz opcję Ten komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub dotknij i przytrzymaj dysk systemu operacyjnego (zazwyczaj jest to dysk C), a następnie wybierz opcję Właściwości w menu skrótów. Usuń zaznaczenie pola wyboru Kompresuj ten dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku, a następnie wybierz opcję Zastosuj OK

System Windows 10 może wskazywać, że potrzebuje więcej miejsca w celu pobrania najnowszej aktualizacji funkcji Windows 10. Do pomocy w przeprowadzeniu aktualizacji można użyć zewnętrznego urządzenia magazynującego.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zwalnianie miejsca w celu zainstalowania najnowszej aktualizacji systemu Windows 10

Uwaga

Może być konieczne użycie karty micro-USB, jeśli na urządzeniu nie ma na standardowego portu USB. 

Pliki osobiste, takie jak filmy, muzyka, zdjęcia i dokumenty, mogą zajmować dużo miejsca na urządzeniu. Aby sprawdzić, które pliki zajmują najwięcej miejsca:

 1. Na pasku zadań wybierz ikonę Eksplorator plików  i znajdź pliki, które chcesz przenieść.

 2. W menu z lewej strony w obszarze Ten komputer zaznacz folder, aby zobaczyć, jakie pliki są w nim zapisywane. Foldery Wideo, Muzyka, Obrazy i Pobrane zazwyczaj zawierają największe pliki zapisane na urządzeniu.

 3. Aby sprawdzić rozmiar plików w folderze, wybierz Widok > szczegóły. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wolnym miejscu, a następnie wybierz pozycję Sortuj według > Rozmiar, aby zobaczyć największe pliki w górnej części listy.

 4. Jeżeli istnieją pliki, których już nie potrzebujesz na urządzeniu, możesz je usunąć lub przenieść na zewnętrzne urządzenie magazynujące, takie jak dysk USB lub karta SD.

Uwaga

Jeśli usuniesz jakiekolwiek pliki, pamiętaj, aby opróżnić Kosz, tak aby całkowicie wykasować je z urządzenia i zwolnić miejsce.


Aby przenieść zdjęcia, muzykę, filmy lub inne pliki, które chcesz zachować, ale nie używasz ich bardzo często, rozważ zapisanie ich na zewnętrznym urządzeniu magazynującym, takim jak dysk USB lub karta SD. Nadal będzie można ich używać, gdy dysk będzie podłączony, ale nie będą one zajmować miejsca na komputerze.

 1. Podłącz zewnętrzne urządzenie magazynujące, takie jak dysk USB lub karta SD, do komputera.

 2. Wybierz opcję Eksplorator plików  z paska zadań i przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz przenieść.

 3. Wybierz pliki, kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz kolejno opcje Przenieś do > Wybierz lokalizację.

 4. Z listy lokalizacji wybierz podłączone zewnętrzne urządzenie magazynujące, a następnie wybierz opcję Przenieś.

Zapisywanie nowych plików na inny dysk pomoże zapobiec problemom z małą ilością miejsca na tym dysku w przyszłości, dzięki czemu nie trzeba będzie regularnie przenosić plików na inny dysk. Zamiast zapisywać wszystkie nowe pliki na domyślnym dysku, możesz zapisać część z nich na innym dysku, o większej ilości wolnego miejsca.

 1. Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > System  > Pamięć.
  Otwieranie ustawień pamięci

 2. W obszarze Więcej ustawień pamięci wybierz Zmień miejsce zapisywania nowej zawartości.

 3. Dla każdego typu zawartości wybierz dysk z menu rozwijanego. Jeśli dysk, którego chcesz użyć, nie jest widoczny, upewnij się, że jest on podłączony do komputera.

Uwaga

Funkcja Pliki na żądanie usługi OneDrive wymaga aktualizacji Windows 10, wersja 1709 lub nowszej oraz aplikacji klienckiej OneDrive w wersji 17.3.7064.1005 lub nowszej. Aby sprawdzić, która wersja systemu Windows jest uruchomiona, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > System  > Informacje . Aby sprawdzić, którą wersję klienta OneDrive masz zainstalowaną, zobacz Z której wersji programu OneDrive korzystam?  
Otwieranie ustawień Informacji 


Można zaoszczędzić miejsce, włączając funkcję Pliki na żądanie usługi OneDrive, która powoduje przechowywanie mniejszych plików zastępczych na dysku twardym zamiast pełnowymiarowych plików, które są przechowywane na Twoim koncie OneDrive w chmurze. Będziesz mieć dostęp do plików w usłudze OneDrive ze swojego komputera bez pobierania ich pełnych wersji i zajmowania miejsca na lokalnym dysku twardym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dowiedz się więcej o usłudze Pliki na żądanie usługi OneDrive.

Czasami wirus lub inne złośliwe oprogramowanie mogą zużywać znaczną ilość miejsca na dysku twardym przez uszkodzenie plików systemowych. Jeśli podejrzewasz, że komputer został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, użyj programu antywirusowego, takiego jak Windows Defender, w celu uruchomienia skanowania pod kątem wirusów i ich usunięcia. Jeśli to nie pomoże, spróbuj zresetować ustawienia komputera do stanu początkowego.

Jeśli zostały wykonane instrukcje opisane powyżej, ale nadal potrzebujesz pomocy w zwolnieniu miejsca na urządzeniu, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft i porozmawiać ze specjalistą. Jest to również zalecane, jeśli próby zwolnienia miejsca na dysku powodują konkretne kody błędów, dla których potrzebujesz pomocy.

Poniższe pytania są związane z małą ilością miejsca na dysku oraz usługą Windows Update. Dowiedz się więcej o usłudze Windows Update.

Gdy nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zainstalowania aktualizacji, zostanie wyświetlone stosowne powiadomienie. 

Po wybraniu przycisku Rozwiąż problemy otrzymasz informacje o tym, ile dodatkowego miejsca jest potrzebne. Otrzymasz również powiadomienie, że możesz użyć zewnętrznego urządzenia magazynującego, aby nie trzeba było zwalniać aż tyle miejsca na dysku systemowym. Dowiedz się, jak zwolnić miejsce w celu zainstalowania aktualizacji systemu Windows

Komunikat „System Windows potrzebuje więcej miejsca do wykonania aktualizacji”

Łączna ilość wolnego miejsca dyskowego na urządzeniu wymagana do ukończenia aktualizacji różni się. Zwykle aktualizacje funkcji wymagają 6 – 11 GB lub większej ilości wolnego miejsca, natomiast aktualizacje dotyczące jakości — co najmniej 2 – 3 GB. Dowiedz się więcej o różnicach między aktualizacją funkcji i aktualizacją dotyczącą jakości. 

Miejsce na dysku jest wymagane, aby pobrać aktualizację, pobrać nowe wersje wszelkich funkcji opcjonalnych i języków, które są aktualnie zainstalowane oraz aby zainstalować aktualizację. Dodatkowe miejsce jest tymczasowo wymagane (zwykle przez około 10 dni) do obsługi procesu usuwania aktualizacji. To miejsce można odzyskać po zakończeniu aktualizacji. Aby to zrobić, przejdź do opcji Start  > Ustawienia  > System  > Pamięć > Zwolnij miejsce teraz.
Otwieranie ustawień pamięci 

Aktualizacja została skompresowana, aby zmniejszyć rozmiar pobieranego pliku.

Uwaga

W przypadku urządzeń z magazynem rezerwowym aktualizacja najpierw używa miejsca z magazynu rezerwowego przed użyciem innego miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak w systemie Windows 10 działa magazyn rezerwowy.

 

Miejsce wymagane do ukończenia aktualizacji funkcji zależy głównie od dwóch czynników: wyboru ścieżki aktualizacji oraz rozmiaru opcjonalnej zawartości i innych aktualizacji mających zastosowanie do komputera podczas instalowania aktualizacji funkcji.

Uwaga

W przypadku urządzeń z magazynem rezerwowym aktualizacja najpierw używa miejsca z magazynu rezerwowego przed użyciem innego miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak w systemie Windows 10 działa magazyn rezerwowy.

System Windows ma trzy różne ścieżki aktualizacji funkcji, w zależności od ilości aktualnie dostępnego miejsca na dysku.

1. W przypadku komputerów z dużą ilością wolnego miejsca na dysku

Gdy korzystasz z komputera, system Windows automatycznie podejmuje próbę wykonania większej części procesu aktualizacji w tle. Pozwala to znacznie skrócić czas, w którym komputer będzie w trybie offline (lub nie będzie można z niego korzystać) w trakcie aktualizacji, ale może to spowodować tymczasowe zużycie większej ilości miejsca na dysku w celu ukończenia aktualizacji. Dowiedz się więcej na temat naszych starań, aby skrócić czas offline podczas aktualizacji (w tej chwili tylko w języku angielskim).

2. W przypadku komputerów z ograniczoną ilością wolnego miejsca, ale wystarczającą do automatycznego ukończenia aktualizacji

System Windows zostanie automatycznie zoptymalizowany w celu zmniejszenia ilości wolnego miejsca na dysku wymaganego do zainstalowania aktualizacji. Wydłuży to czas, w którym podczas instalacji komputer pozostaje niedostępny.

3. W przypadku komputerów, które nie mają wystarczającej ilości miejsca do automatycznego zainstalowania aktualizacji

System Windows wyświetli monit o zwolnienie miejsca na dysku lub użycie pamięci zewnętrznej w celu tymczasowego zwiększenia ilości miejsca na komputerze. Jeśli używasz zewnętrznego urządzenia magazynującego, system Windows nie potrzebuje tak dużo wolnego miejsca na dysku systemowym, ponieważ tymczasowo korzysta z pamięci zewnętrznej.

W przypadku każdej z tych ścieżek aktualizacji łączna ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku będzie się różnić w zależności od zainstalowanej opcjonalnej zawartości i innych aktualizacji mających zastosowanie do komputera. Przykład:

 • Funkcje opcjonalne. Wiele z opcjonalnych funkcji dostępnych dla systemu Windows zostało wstępnie zainstalowane lub pozyskane na żądanie przez system lub ręcznie przez użytkownika komputera. Aby zobaczyć, które z nich zostały zainstalowane, wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aplikacje  > Aplikacje i funkcje  > Zarządzaj funkcjami opcjonalnymi.
  Otwórz ustawienia funkcji opcjonalnych
  Te funkcje mogą mieć rozmiar mniejszy niż 1 MB lub prawie 2 GB w przypadku portalu Windows Mixed Reality. Możesz zmniejszyć ilość miejsca wymaganego do zainstalowania aktualizacji funkcji na komputerze przez odinstalowanie funkcji opcjonalnych, których nie używasz.

 • Zainstalowane języki. System Windows jest dostępny w wielu językach. Większość osób korzysta tylko z jednego języka, ale niektórzy przełączają się pomiędzy językami systemu Windows. Aby zobaczyć, które języki są zainstalowane na komputerze, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > Czas i język  > Język .
  Otwórz ustawienia języka
  Podczas każdej aktualizacji zaktualizowane muszą zostać wszystkie zasoby językowe i powiązane zasoby związane z pisaniem, zamianą tekstu na mowę, zamianą mowy na tekst oraz rozpoznawaniem pisma odręcznego. Zawartość dla każdego języka może mieć rozmiar od około 175 MB do ponad 300 MB. Możesz zmniejszyć ilość miejsca wymaganego do zainstalowania aktualizacji funkcji na komputerze przez odinstalowanie języków, których nie używasz.

 • Aktualizacje sterowników. Producenci OEM i inni partnerzy sprzętowi czasami publikują nowe sterowniki kart graficznych, sieciowych, dźwiękowych oraz inne sterowniki w związku z nową aktualizacją systemu operacyjnego. Rozmiar tych sterowników może się znacząco różnić w zależności od komputera oraz tego, które sterowniki zostały zaktualizowane.

 • Aktualizacje dotyczące jakości systemu operacyjnego. Podczas aktualizacji funkcji system Windows próbuje pobrać i automatycznie zainstalować najnowszą aktualizację dotyczącą jakości, aby komputer był w pełni aktualny, gdy zaczniesz z niego korzystać. Krótko po wydaniu aktualizacji funkcji aktualizacja dotycząca jakości dla danej aktualizacji funkcji może mieć rozmiar zaledwie kilkuset MB, ale w przypadku większej ilości zmian dotyczących jakości i zabezpieczeń jej wielkość może wzrosnąć do 1 GB lub więcej.Jeśli na komputerze jest mało miejsca na dysku, możesz pobrać i zainstalować aktualizację dotyczącą jakości po ukończeniu aktualizacji funkcji.

Usługa Windows Update tymczasowo wyłączy pliki hiberfile.sys, pagefile.sys oraz inne pliki systemowe i wykorzysta zajmowane przez nie miejsce do przeprowadzenia aktualizacji funkcji. Wszystkie pliki wyłączone w celu zastosowania aktualizacji zostaną automatycznie włączone ponownie po ukończeniu aktualizacji. Biorąc pod uwagę fakt, że te pliki mają różny rozmiar w zależności od komputera oraz ilości pamięci RAM, nawet jeśli dwa komputery mają dokładnie taki sam obraz systemu operacyjnego, ilość wolnego miejsca na dysku wymagana do ukończenia aktualizacji może się różnić.

Ze względu na różne kombinacje ścieżek aktualizacji i funkcji ilość wolnego miejsca na dysku potrzebna do ukończenia aktualizacji może się znacznie różnić. Oto kilka przykładów aktualizacji komputerów do systemu Windows, wersja 1803: 

Optymalizacja pod kątem skróconego czasu „offline”

Optymalizacja pod kątem minimalnej ilości miejsca na dysku

Optymalizacja pod kątem minimalnej ilości miejsca na dysku z użyciem pamięci zewnętrznej

Minimalna liczba funkcji opcjonalnych, języków i aktualizacji

20 GB

ponad 5,5 GB

ponad 4,5 GB

Duża liczba funkcji opcjonalnych, języków i aktualizacji

ponad 20 GB

ponad 13,75 GB

ponad 7 GB

 

Aby sprawdzić łączną ilość miejsca na dysku dostępną na urządzeniu z systemem Windows 10, wybierz pozycję Eksplorator plików na pasku zadań i opcję Ten komputer po lewej stronie. Dostępne miejsce na dysku będzie widoczne w obszarze Urządzenia i dyski.

File Explorer image of available space on the C drive.

Zalecane jest używanie zewnętrznego urządzenia magazynującego w następujących przypadkach:

 • Gdy nie ma dostępu do Internetu.

 • Gdy musisz przechować duże pliki lub dużą liczbę plików. W takich sytuacjach przekazywanie plików może zająć więcej czasu, a ich przechowywanie może wiązać się z wyższymi kosztami.

Usługa Windows Update automatycznie oferuje aktualizacje kwalifikującym się urządzeniom. Aby sprawdzić, czy urządzenie jest aktualne, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update , a następnie wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.
Sprawdź dostępność aktualizacji

Dowiedz się więcej o usłudze Windows Update.

Zalecamy wybranie urządzenia o większej pojemności, ponieważ potrzebne miejsce w pamięci lokalnej i ilość miejsca dyskowego może z czasem ulec zmianie. Jeśli nie masz zamiaru przechowywać na urządzeniu wielu zdjęć, plików wideo, innych plików oraz aplikacji, dobrym rozwiązaniem może okazać się urządzenie z pamięcią o rozmiarze 32 GB. Przykładowo urządzenie, na którym używana jest wyłącznie jedna niewielka aplikacja lub używane tylko do przeglądania Internetu bez zapisywania plików na lokalny dysk twardy.

Rozważając typ sprzętu do przechowywania danych w urządzeniu, zwróć uwagę nie tylko na rozmiar przestrzeni dyskowej. Często szybkość pamięci jest ważniejsza niż jej rozmiar. Urządzenia z wolną przestrzenią dyskową (np. te z etykietą HDD) są często wolniejsze w użyciu niż te szybsze (z etykietą SSD lub eMMC).

Nie trzeba usuwać niczego z dysku twardego, aby zaktualizować urządzenie, ale konieczne jest zwolnienie wystarczającej ilości miejsca, aby ukończyć aktualizację.

Powiązane tematy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×