Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.
Utilizarea unui cititor de ecran pentru a sorta sau a filtra un tabel în Excel

Acest articol este destinat persoanelor cu deficiențe de vedere sau cognitive care utilizează un program cititor de ecran, cum ar fi Naratorul, JAWS sau NVDA al Microsoft cu produsele Microsoft 365. Acest articol face parte din setul de conținut de asistență pentru cititorul de ecran Microsoft 365 unde puteți găsi mai multe informații de accesibilitate în aplicațiile noastre. Pentru ajutor general, vizitați Pagina de pornire Asistență Microsoft sau Remedieri sau soluții pentru problemele recente Office.

Utilizați Excel cu tastatura și cu un cititor de ecran pentru a sorta și a filtra tabele. Am testat-o cu Naratorul, JAWS și NVDA, dar poate funcționa cu alte cititoare de ecran atât timp cât respectă standardele și tehnicile de accesibilitate comune. Sortarea datelor vă ajută să organizați și să găsiți rapid datele pe care le doriți, pentru o analiză mai rapidă. Filtrarea datelor vă ajută să vă concentrați asupra unui anumit set de date, lucru util mai ales în foile de lucru mari.

Pictogramă decorativă Aveți nevoie de instrucțiuni despre cum să sortați sau să filtrați datele din Excel, dar nu utilizați un cititor de ecran? Consultați Sortarea datelor dintr-un tabel sau Filtrarea datelor dintr-o zonă sau un tabel.

Note: 

În acest articol

Comenzi rapide de la tastatură pentru sortare și filtrare

Acest tabel afișează comenzile rapide de la tastatură pentru sortare și filtrare

Pentru aceasta

Apăsați

Dezactivarea meniului vertical Filtrare automată într-un titlu de coloană

Ctrl+Shift+L

Deschiderea meniului vertical Filtrare automată dintr-un antet de coloană

Alt+săgeată în jos

Sortați de la cel mai mic la cel mai mare sau de la A la Z

Alt+A, S, A sau Alt+tasta săgeată în jos, S

Sortați de la cel mai mare la cel mai mic sau de la Z la A

Alt+A, S, D sau Alt+tasta săgeată în jos, O

Deschiderea casetei de dialog Sortare

Alt+A, S, S sau Alt+H, S, U

Reaplicați o sortare după ce modificați datele

Ctrl+Alt+L sau Alt+A, Y, 3

Filtrare după culoare

Alt+tasta săgeată în jos, I

Filtrare după număr sau text

Alt+tasta săgeată în jos, F

Deschiderea casetei de dialog Formatare celule

Alt+H, O, I

Utilizați funcția TRIM

Alt+M, T, apoi treceți la TRIM cu tasta săgeată în jos

Aflați despre sortarea în Excel

Puteți sorta datele după text (de la A la Z sau de la Z la A), după numere (de la cele mai mici la cele mai mari sau de la cele mai mari la cele mai mici), după date și ore (de la cele mai vechi la cele mai noi și de la cele mai noi la cele mai vechi) într-una sau mai multe coloane. De asemenea, puteți sorta după o listă particularizată (cum ar fi Mare, Mediu și Mic) sau după format, inclusiv după culoarea celulei, culoarea de font sau setul de pictograme. Majoritatea operațiunilor de sortare sunt sortări de coloane, dar puteți sorta și după rânduri.

Când sortați un tabel, Excel salvează criteriile pe care le-ați utilizat cu registrul de lucru, astfel încât să le puteți reaplica de fiecare dată când deschideți registrul de lucru. Acest lucru este important mai ales pentru sortările mai multor coloane sau pentru sortările a căror creare necesită mult timp. Cu toate acestea, metoda funcționează doar pentru datele dintr-un tabel; nu se aplică și la zonele de celule. Dacă doriți să salvați criteriile de sortare astfel încât să puteți reaplica periodic o sortare atunci când deschideți un registru de lucru, este o idee bună să utilizați un tabel.

Notă: După ce sortați datele, nu puteți restaura ordinea inițială. Dacă nu ați salvat fișierul după sortare, puteți utiliza anularea (Ctrl+Z) pentru a reveni.

Sortarea textului dintr-un tabel sau dintr-o zonă

Sortarea textului dintr-un tabel

 1. Navigați la rândul antet din tabel utilizând tastele săgeată. Când vă aflați în rândul antet, veți auzi "Element antet" după locația celulei.

 2. Apăsați tasta săgeată la dreapta sau la stânga pentru a trece la antetul de coloană pentru datele pe care doriți să le sortați.

 3. Apăsați Alt+tasta săgeată în jos pentru a deschide meniul de filtrare, apoi apăsați tasta Tab în mod repetat până când auziți: "Meniu, Sortare de la A la Z, element de meniu debifat".

 4. Opțiunile care apar depind de tipul de date din coloană. De exemplu, puteți sorta date numerice de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic. Puteți sorta date alfanumerice de la A la Z sau de la Z la A. De asemenea, puteți sorta după culoare.

  Utilizați tasta săgeată în jos pentru a parcurge opțiunile, apoi apăsați pe Enter pentru a selecta o opțiune. Veți auzi "Sortat", urmat de opțiunea selectată.

Sortarea textului dintr-o zonă

 1. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau la o coloană de tabel care conține date alfanumerice.

 2. Apăsați Alt+A. Se deschide fila Date și, cu Naratorul, veți auzi: "File panglică, Selectat, element filă Date". În JAWS, veți auzi: "Panglica de sus, caseta Grupare, fila Date". Cu NVDA, veți auzi: "Control filă file panglică extins, fila Date selectată".

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a sorta în ordine alfanumerică ascendentă (Sortare de la A la Z), apăsați S, apoi A.

  • Pentru a sorta în ordine alfanumerică descendentă (Sortare de la Z la A), apăsați S, apoi D.

Efectuarea unei sortări care face diferența între literele mari și cele mici

 1. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau la o coloană de tabel care conține date alfanumerice.

 2. Apăsați Alt+H, S, U. Se deschide caseta de dialog Sortare și, în Narator, veți auzi: "Sortare, butonul OK". În JAWS, veți auzi: "Caseta de dialog Sortare, butonul OK". Cu NVDA, veți auzi: "Caseta de dialog Sortare, fereastra Sortare". 

 3. Apăsați Alt+O pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni de sortare . În Narator, veți auzi: "Opțiuni de sortare. Debifată, caseta de selectare Sensibil la litere mari și mici". În JAWS, veți auzi: "Caseta de dialog Opțiuni de sortare, caseta de selectare Sensibil la litere mari și mici, nebifată". În NVDA, veți auzi: "Orientarea casetei de dialog Opțiuni de sortare, caseta de selectare Sensibil la litere mari și mici, nebifată".

 4. Apăsați bara de spațiu pentru a bifa caseta de selectare Sensibil la litere mari și mici .

 5. Apăsați pe Enter. Caseta de dialog Opțiuni de sortare se închide și, în Narator, veți auzi: "Sortare, butonul Opțiuni". În JAWS, veți auzi: "Caseta de dialog Sortare". Cu NVDA, veți auzi: "Caseta de dialog Sortare, fereastra Sortare". 

 6. Pentru a închide caseta de dialog Sortare și a aplica modificările, apăsați tasta Tab până când auziți "Butonul OK", apoi apăsați pe Enter.

 7. Sortați textul așa cum este explicat în Sortarea textului dintr-o zonă.

Sfat: În cazul în care coloana sortată conține un amestec de numere și text, poate fi necesar să le formatați pe toate ca text. Altfel, Excel sortează mai întâi numerele ca numere, apoi sortează textul. Pentru a formata datele, apăsați Ctrl+bara de spațiu pentru a selecta toate datele din coloană, apoi apăsați Alt+H, F, N. Apăsați tasta săgeată la stânga până când auziți "Selectat, element filă Număr", apăsați tasta Tab o dată, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți: "Text". Apăsați tasta Tab o dată pentru a trece la butonul OK și apăsați pe Enter.

Sfat: Atunci când importați sau copiați date dintr-o altă locație, acestea pot avea spații inițiale inserate înaintea datelor. De exemplu, numele "Vlad Vlad" poate fi introdus ca "(spațiu)(spațiu)C. Vlad". Dacă utilizați un cititor de ecran, este posibil să nu vă dați seama de spații, deoarece JAWS nu citește spațiile goale din celule. Pentru a vă ajuta să le găsiți, Excel plasează celulele care au spații la început în partea de sus a unei coloane sortate.

Sortarea numerelor

 1. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la o coloană de date numerice dintr-o zonă de celule sau la o coloană de tabel care conține date numerice.

 2. Apăsați Alt+A. Se deschide fila Date și, cu Naratorul, veți auzi: "File panglică, Selectat, element filă Date". În JAWS, veți auzi: "Panglica de sus, caseta Grupare, fila Date". Cu NVDA, veți auzi: "Control filă file panglică extins, fila Date selectată".

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a sorta de la cel mai mic la cel mai mare, apăsați S, apoi A.

  • Pentru a sorta de la cel mai mare la cel mai mic, apăsați S, apoi D.

Verificați dacă numerele sunt stocate ca numere

 1. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la o coloană de date numerice dintr-o zonă de celule sau la o coloană de tabel care conține date numerice, apoi apăsați Ctrl+bara de spațiu pentru a selecta toate datele din coloană.

 2. Apăsați Alt+H, F, N. Se deschide caseta de dialog Formatare celule și veți auzi: "Formatare celule".

 3. Pentru a trece la fila Număr , utilizați tasta săgeată la stânga (sau apăsați Ctrl+Tab). În Narator, veți auzi: "Element filă Număr". În JAWS, veți auzi: "Fila Număr". Cu NVDA, veți auzi: "Fila Număr, selectată".

 4. Apăsați Tab. Se deschide lista Categorie și auziți categoria selectată curent, cum ar fi "General" sau "Dată".

 5. Apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți: "Număr".

 6. Apăsați tasta Tab până când auziți "Zecimale", urmat de numărul de zecimale utilizat în prezent. Dacă doriți să modificați această valoare, tastați noul număr de zecimale. Pentru a elimina complet zecimalele, tastați 0.

 7. Pentru a închide caseta de dialog Formatare celule și a aplica modificările, apăsați tasta Tab până când auziți "Butonul OK" și apăsați pe Enter.

Sortarea datelor și a orelor

 1. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la o coloană de date sau ore dintr-o zonă de celule sau la o coloană de tabel care conține date sau ore.

 2. Apăsați Alt+A. Se deschide fila Date și, cu Naratorul, veți auzi: "File panglică, Selectat, fila Date". În JAWS, veți auzi: "Panglica de sus, caseta Grupare, fila Date". Cu NVDA, veți auzi: "Control filă file panglică extins, fila Date selectată".

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a sorta de la cel mai vechi la cel mai nou, apăsați S, apoi A.

  • Pentru a sorta de la cel mai nou la cel mai vechi, apăsați S, apoi D.

  • Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele, selectați o celulă din zonă sau tabel, apoi apăsați Ctrl+Alt+L.

Sortarea după mai multe coloane

Se recomandă să sortați după mai multe coloane sau rânduri atunci când aveți date pe care doriți să le grupați după aceeași valoare într-o coloană sau un rând, apoi să sortați altă coloană sau alt rând din acel grup de valori egale. De exemplu, dacă aveți o coloană Departament și o coloană Angajat, puteți să sortați mai întâi după Departament (ca să grupați toți angajații din același departament), apoi să sortați după nume (pentru a pune numele în ordine alfabetică în cadrul fiecărui departament). Puteți sorta după până la 64 de coloane.

Notă: Pentru a obține cele mai bune rezultate, zona de celule de sortat trebuie să aibă titluri de coloane. Pentru a sorta după rânduri, asigurați-vă că este debifată caseta de selectare Tabelul meu are titluri în caseta de dialog Sortare . Apăsați Alt+H, S, pentru a deschide caseta de dialog Sortare și apăsați tasta Tab până când auziți "Bifată, caseta de selectare Datele mele au anteturi" sau "Debifată, caseta de selectare Datele au anteturi". Dacă trebuie să debifați caseta de selectare, apăsați bara de spațiu, apăsați tasta Tab până când auziți "OK, buton" și apăsați pe Enter pentru a aplica modificarea.

 1. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la o zonă de celule cu două sau mai multe coloane de date sau la un tabel cu două sau mai multe coloane.

 2. Apăsați Alt+A, S, S. Se deschide caseta de dialog Sortare și, în Narator, veți auzi: "Sortare, butonul OK". În JAWS, veți auzi: "Caseta de dialog Sortare, butonul OK". Cu NVDA, veți auzi: "Caseta de dialog Sortare, fereastra Sortare". 

 3. Apăsați tasta Tab până când găsiți caseta combo Coloană: Sortare după . Veți auzi: "Sortare după", urmat de numele coloanei, apoi de "casetă combo editabilă". Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a selecta prima coloană pe care doriți să o sortați.

 4. Apăsați tasta Tab până când găsiți caseta combo Sortare pe baza. Veți auzi: "Sortare după, Valori celulă, casetă combo editabilă". Dacă nu auziți "Valori celule", apăsați tastele săgeată în sus și în jos până când auziți acest lucru.

 5. Pentru a selecta modul în care doriți să sortați valorile celulelor, apăsați tasta Tab până când găsiți caseta combo Ordine . Veți auzi: "Ordine", urmat de opțiunea selectată momentan, apoi de "casetă combo editabilă". Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a selecta de la A la Z, de la Z la A, de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic.

 6. Pentru a adăuga o altă coloană după care să sortați, utilizați tasta Tab pentru a trece la butonul Adăugare nivel , apăsați pe Enter, apoi repetați pașii de la trei la cinci.

  Notă: Caseta combo Sortare după se numește Apoi după pentru coloanele suplimentare.

 7. Pentru a reaplica o sortare de coloană după ce modificați datele, selectați o celulă din zonă sau tabel, apoi apăsați Ctrl+Alt+L.

  Notă: Ctrl+Alt+L nu reaplică o sortare de rânduri.

Sfaturi pentru problemele cu sortarea

Dacă primiți rezultate neașteptate atunci când sortați datele:

 • Verificați dacă valorile returnate de o formulă s-au modificat. Dacă datele pe care le-ați sortat conțin una sau mai multe formule, valorile returnate ale acestor formule se pot modifica atunci când foaia de lucru este recalculată. În acest caz, asigurați-vă că reaplicați sortarea pentru a obține rezultate actualizate.

 • Reafișați rândurile și coloanele înainte de a sorta. Coloanele ascunse nu sunt mutate atunci când sortați coloane, iar rândurile ascunse nu sunt mutate atunci când sortați rânduri. Înainte de a sorta date, este o idee bună să reafișați rândurile și coloanele ascunse.

 • Verificați setarea regională. Ordinea de sortare variază în funcție de setarea regională. Asigurați-vă că aveți setarea regională corespunzătoare în Setări regionale sau în Opțiuni regionale și de limbă din Panoul de control de pe computer.

 • Activați sau dezactivați rândul antet. De obicei, este cel mai bine să aveți un rând antet atunci când sortați o coloană, pentru a înțelege mai ușor sensul datelor. În mod implicit, valoarea din antet nu este inclusă în operațiunea de sortare. Ocazional, poate fi necesar să activați sau să dezactivați titlul, astfel încât valoarea din titlu să fie inclusă sau nu în operațiunea de sortare.

 • Pentru a exclude primul rând de date din sortare, deoarece este un titlu de coloană, apăsați Alt+H, S, U. În caseta de dialog Sortare particularizată , bifați caseta de selectare Datele au anteturi .

 • Pentru a include primul rând de date în sortare, deoarece nu este un titlu de coloană, apăsați Alt+H, S, U. În caseta de dialog Sortare particularizată , debifați caseta de selectare Datele au anteturi .

Filtrarea datelor dintr-un tabel

Atunci când amplasați datele într-un tabel, Excel adaugă automat un meniu vertical Filtrare automată la fiecare antet de coloană. Puteți deschide acest meniu pentru a filtra rapid. Pentru a elimina meniul vertical Filtrare automată dintr-un titlu de coloană, selectați antetul, apoi apăsați Ctrl+Shift+L.

 1. În antetul de tabel al coloanei pe care doriți să o filtrați, apăsați Alt+tasta săgeată în jos. Se deschide meniul vertical Filtrare automată și, cu Naratorul, veți auzi: "Meniu". În JAWS, veți auzi: "Meniu contextual". În NVDA, veți auzi: "Necunoscut".

 2. În meniul Filtrare automată, dacă coloana are numere, utilizați tasta săgeată în jos pentru a trece la Filtre de număr și apăsați pe Enter. Dacă coloana are intrări text, utilizați tasta săgeată în jos pentru a trece la Filtre text și apăsați pe Enter. Se deschide submeniul și veți auzi: "Este egal cu".

 3. Pentru a trece la opțiunea de filtrare dorită, utilizați tastele săgeată și apăsați Enter. Se deschide caseta de dialog Filtrare automată particularizată și veți auzi: "Filtrare automată particularizată".

 4. Tastați sau selectați condițiile de filtrare.

  De exemplu, pentru a afișa numere care depășesc o anumită valoare, selectați Mai mare sau egal cu, apoi introduceți numărul dorit în următoarea casetă combo.

  Pentru a filtra după două condiții, introduceți condițiile de filtrare în ambele seturi de casete combo de editare. Pentru ca ambele condiții să fie adevărate, apăsați Shift+A pentru a selecta condiția Și. Pentru ca oricare dintre condiții să fie adevărată, apăsați Shift+O pentru a selecta condiția Sau.

 5. Pentru a închide caseta de dialog, apăsați tasta Tab până când auziți "Butonul OK", apoi apăsați enter.

Filtrarea datelor dintr-o zonă

 1. Selectați celulele pe care doriți să le filtrați. Navigați la celula care doriți să fie celula din stânga sus a selecției, apoi țineți apăsată tasta Shift și utilizați tastele săgeată la dreapta și săgeată în jos pentru a extinde zona selectată de celule.

 2. Apăsați Ctrl+Shift+L. Excel adaugă un meniu vertical Filtrare automată la prima celulă din fiecare coloană din zonă.

 3. În antetul de tabel al coloanei pe care doriți să o filtrați, apăsați Alt+tasta săgeată în jos. Se deschide meniul vertical Filtrare automată și, cu Naratorul, veți auzi: "Meniu". În JAWS, veți auzi: "Meniu contextual". În NVDA, veți auzi: "Necunoscut".

 4. Pentru a trece la opțiunea de filtrare dorită, utilizați tastele săgeată și tasta Tab. Utilizați bara de spațiu pentru a goli sau a bifa o casetă de selectare cu valoarea filtrului.

 5. După ce ați făcut selecțiile, apăsați pe Enter pentru a aplica filtrul.

Pentru a goli filtrul și a elimina meniurile verticale Filtrare automată, selectați orice celulă din zonă și apăsați Ctrl+Shift+L.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a intitula un tabel în Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga comentarii la o foaie de lucru Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a crea anteturi de coloană într-un tabel din Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Noutăți în Microsoft 365

Utilizați Excel cu VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS, pentru a sorta datele dintr-o zonă sau un tabel. Sortarea datelor vă ajută să organizați și să găsiți datele pe care le doriți.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat iOS, VoiceOver. Pentru a afla mai multe despre utilizarea VoiceOver, vizitați Accesibilitate pentru Apple.

Sortarea datelor în Excel

 1. În foaia de lucru care conține un tabel sau o zonă de date, plasați focalizarea undeva în coloana de tabel sau în coloana de foaie care conține datele după care doriți să sortați.

 2. Atingeți în partea de sus a ecranului cu patru degete pentru a muta focalizarea la bara de titlu a registrului de lucru, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Afișare panglică, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi numele filei curente, de exemplu, "Pornire, filă".

 3. Atingeți de două ori ecranul pentru a deschide meniul filei, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți "Date, filă", apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a sorta datele în ordine alfabetică sau numerică, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Sortare ascendentă, buton" sau "Sortare descendentă, buton", în funcție de ceea ce doriți să faceți, apoi atingeți de două ori ecranul. Tabelul sau zona de date este sortată. Datele sunt sortate după cum urmează:

  • Atunci când selectați Sortare ascendentă, datele sortează de la cel mai mic la cel mai mare sau de la A la Z.

  • Atunci când selectați Sortare descendentă, datele sortează de la cel mai mare la cel mai mic sau de la Z la A.

  • Dacă coloana activă conține doar text, datele sunt sortate în ordine alfabetică. Dacă coloana activă conține doar numere, datele sunt sortate după valoare. Dacă coloana activă conține o combinație de text și numere, opțiunea Sortare ascendentă sortează datele mai întâi după valoare, apoi în ordine alfabetică, iar opțiunea Sortare descendentă sortează datele mai întâi în ordine alfabetică, apoi după valoare. 

 5. Pentru a închide panglica și a readuce focalizarea la foaia de lucru, trageți cu degetul spre stânga până când auziți "Ascundeți panglica, buton" și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Noutăți în Microsoft 365

Utilizați Excel pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a sorta și a filtra tabele. Sortarea vă ajută să organizați și să analizați date. Filtrarea datelor este utilă mai ales atunci când foile de lucru conțin volume mari de date.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

În acest articol

Sortarea datelor în Excel

Puteți sorta date textuale și numerice într-o foaie de lucru Excel pentru a le aranja într-o anumită ordine, cum ar fi texte de la A la Z sau de la Z la A, numere de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic și datele și orele de la o versiune anterioară la cea mai recentă sau de la o versiune mai recentă la o versiune anterioară.

Notă: După ce sortați datele, nu puteți restaura ordinea inițială.

 1. Atingeți undeva în foaia Excel. TalkBack anunță celula selectată.

 2. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când ajungeți în coloana pe care doriți să o sortați. Atingeți de două ori ecranul pentru a activa selecția.

 3. Glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "Butonul Mai multe opțiuni", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi "Meniu filă", urmat de fila selectată momentan, de exemplu, "Pornire, selectat".

 4. Dacă nu vă aflați pe fila Pornire , atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul filei. Trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți "Pornire, filă", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete în mod repetat, până când ajungeți la sfârșitul listei. TalkBack redă sunete atunci când trageți cu degetul și rămâne silențios atunci când ați ajuns la sfârșitul listei.

 6. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului până când auziți "Meniul Sortare și filtrare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a sorta date alfanumerice de la A la Z sau de la cel mai mic la cel mai mare sau pentru a sorta date și ore de la prima la cea mai recentă, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Sortare ascendentă, comutator", apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a sorta date alfanumerice de la Z la A sau de la cel mai mare la cel mai mic sau pentru a sorta date și ore de la mai târziu la anterior, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Sortare descendentă, comutator", apoi atingeți de două ori ecranul.

 8. Pentru a reveni la foaia de lucru, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Activat, comutatorul Mai multe opțiuni", apoi atingeți de două ori ecranul.

Sortarea unei zone de celule

Dacă există celule goale în registrul de lucru, puteți să selectați mai întâi o zonă, apoi să sortați zona.

 1. Glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "Butonul Mai multe opțiuni", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi "Meniu filă", urmat de fila selectată momentan, de exemplu, "Pornire, selectat".

 2. Dacă nu vă aflați pe fila Pornire , atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul filei. Trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți "Pornire, filă", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete în mod repetat, până când ajungeți la sfârșitul listei. TalkBack redă sunete atunci când trageți cu degetul și rămâne silențios atunci când ați ajuns la sfârșitul listei.

 4. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului până când auziți "Selectare zonă", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Se deschide caseta de dialog Selectare celulă sau zonă , iar focalizarea este în câmpul zonă. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta zona pe care doriți să o selectați, cum ar fi A1:C15. Glisați cu degetul în jurul colțului din dreapta jos al ecranului până când auziți "Gata" și atingeți de două ori ecranul. Zona este acum selectată.

 6. Glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "Butonul Mai multe opțiuni", apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete în mod repetat, până când ajungeți la sfârșitul listei. TalkBack redă sunete atunci când trageți cu degetul și rămâne silențios atunci când ați ajuns la sfârșitul listei.

 8. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului până când auziți "Meniul Sortare și filtrare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 9. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a sorta date alfanumerice de la A la Z sau de la cel mai mic la cel mai mare sau pentru a sorta date și ore de la prima la cea mai recentă, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Sortare ascendentă, comutator", apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a sorta date alfanumerice de la Z la A sau de la cel mai mare la cel mai mic sau pentru a sorta date și ore de la mai târziu la anterior, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Sortare descendentă, comutator", apoi atingeți de două ori ecranul.

Formatarea datelor

Uneori, poate fi necesar să reformatați datele pentru a obține rezultatele corecte atunci când sortați.

 1. Navigați la celula sau coloana pe care doriți să o formatați. Atingeți de două ori ecranul pentru a activa selecția.

 2. Glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "Butonul Mai multe opțiuni", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi "Meniu filă", urmat de fila selectată momentan, de exemplu, "Pornire, selectat".

 3. Dacă nu vă aflați pe fila Pornire , atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul filei. Trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți "Pornire, filă", apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete în mod repetat, până când ajungeți la sfârșitul listei. TalkBack redă sunete atunci când trageți cu degetul și rămâne silențios atunci când ați ajuns la sfârșitul listei.

 5. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți "Meniul Format de număr", apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți formatul de care aveți nevoie, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Puteți să alegeți dintre următoarele formate: General, Număr, Monedă, Contabilitate, Dată, Oră, Procent, Fracție, Științific, Text și Special.

Sfaturi pentru rezolvarea problemelor cu sortarea

Dacă primiți rezultate neașteptate atunci când sortați datele, verificați următoarele aspecte:

 • Dacă datele pe care le-ați sortat conțin una sau mai multe formule, valorile returnate ale acestor formule se pot modifica atunci când foaia de lucru este recalculată. În acest caz, asigurați-vă că repetați sortarea pentru a obține rezultate actualizate.

 • Coloanele ascunse nu sunt mutate atunci când sortați coloane, iar rândurile ascunse nu sunt mutate atunci când sortați rânduri. Înainte de a sorta date, este o idee bună să reafișați rândurile și coloanele ascunse. Pentru a reafișa, în registrul de lucru Excel:

  1. Navigați la un rând sau o coloană de lângă o coloană sau un rând ascuns. TalkBack anunță: "Adiacent la celulele ascunse".

  2. Glisați cu degetul spre antetul de coloană sau spre stânga la numărul de rând, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a selecta întreaga coloană sau întregul rând. Se deschide meniul contextual.

  3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Reafișare, buton" și atingeți de două ori ecranul.

 • Verificați setarea regională pe telefon. Rezultatele sortării pot varia în funcție de setarea regională.

Filtrarea datelor dintr-un tabel

 1. În Excel, glisați un deget pe ecran până când auziți "Se intră în tabel", urmat de detaliile tabelului și celulei.

 2. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a accesa coloana pe care doriți să o filtrați și atingeți de două ori ecranul.

  Sfat: Dacă auziți "Butonul Decupare", trageți cu degetul în jos, apoi spre stânga pentru a închide meniul contextual. 

 3. Glisați cu degetul în partea de jos a ecranului de pe bara de activități până când auziți "Butonul Opțiuni filtrare" și atingeți de două ori ecranul.

 4. Se deschide meniul Sortare și filtrare . Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Butonul Filtrare elemente" și atingeți de două ori ecranul. Focalizarea este în câmpul Căutare . Atingeți de două ori ecranul pentru a activa câmpul Căutare și a afișa tastatura.

 5. Tastați criteriile după care doriți să filtrați.

 6. Când ați terminat, glisați cu degetul în partea de sus a ecranului până când auziți "Selectați toate rezultatele, buton" și alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a selecta toate rezultatele căutării, atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a parcurge rezultatele căutării, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți rezultatul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Puteți selecta mai multe rezultate de căutare.

 7. Glisați cu un deget în colțul din dreapta sus al ecranului până când auziți "Butonul Gata" și atingeți de două ori ecranul.

  Meniul Sortare și filtrare se închide și reveniți la tabelul cu criteriile de filtrare selectate aplicate.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera un tabel într-o foaie de lucru Excel 2016

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Noutăți în Microsoft 365

Utilizați Excel pentru web cu tastatura și cu un cititor de ecran pentru a plasa, a sorta și a filtra datele dintr-un tabel. L-am testat cu Naratorul în Microsoft Edge și JAWS și NVDA în Chrome, dar poate funcționa cu alte cititoare de ecran și browsere web, atât timp cât respectă standardele și tehnicile de accesibilitate comune. Filtrarea datelor vă ajută să vă concentrați asupra unui anumit set de date, lucru util mai ales în foile de lucru mari.

Pictogramă decorativă Aveți nevoie de instrucțiuni despre cum să filtrați datele din Excel, dar nu utilizați un cititor de ecran? Consultați Filtrarea datelor dintr-o zonă sau un tabel.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru a afla mai multe despre cititoarele de ecran, accesați Cum funcționează cititoarele de ecran cu Microsoft 365.

 • Atunci când utilizați Excel pentru web, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că Excel pentru web rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere) se aplică la browserul web, nu la Excel pentru web.

În acest articol

Plasarea datelor într-un tabel

 1. Selectați datele pe care doriți să le filtrați.

 2. Apăsați Ctrl+L pentru a deschide caseta de dialog Creare tabel. Veți auzi: "Creare tabel".

 3. Dacă tabelul nu conține anteturi, apăsați pe Enter după ce deschideți caseta de dialog Creare tabel

  Sfat: Dacă tabelul nu conține anteturi, Excel pentru web le creează inserând texte substituent în primul rând. Textele substituent implicite sunt Coloana 1, Coloana 2, Coloana 3 etc. Puteți modifica numele textului antetului făcând clic pe acesta și introducând numele dorit.

 4. Dacă tabelul conține anteturi, apăsați tasta Tab până când auziți: "Caseta de selectare Tabelul meu are anteturi, debifată". Apăsați bara de spațiu pentru a bifa caseta de selectare, apoi apăsați pe Enter.

Sortarea textului dintr-un tabel

 1. Navigați la rândul antet din tabel utilizând tastele săgeată. Când vă aflați în rândul antet, veți auzi "Element antet" după locația celulei.

 2. Apăsați tasta săgeată la dreapta sau la stânga pentru a trece la antetul de coloană pentru datele pe care doriți să le sortați.

 3. Apăsați Alt+tasta săgeată în jos pentru a deschide meniul de filtrare, apoi apăsați tasta Tab în mod repetat până când auziți: "Meniu, Sortare de la A la Z, element de meniu debifat".

 4. Opțiunile care apar depind de tipul de date din coloană. De exemplu, puteți sorta date numerice de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic. Puteți sorta date alfanumerice de la A la Z sau de la Z la A. De asemenea, puteți sorta după culoare. Utilizați tasta săgeată în jos pentru a parcurge opțiunile și apăsați pe Enter pentru a selecta o opțiune. Veți auzi "Sortat", urmat de opțiunea selectată.

Sortarea textului dintr-o zonă

 1. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau la o coloană de tabel care conține date alfanumerice.

 2. Apăsați Alt+tasta siglă Windows, A. Se deschide fila Date și, cu Naratorul, veți auzi: "File panglică, Selectat, element filă Date". În JAWS, veți auzi: "Panglica de sus, caseta Grupare, fila Date". Cu NVDA, veți auzi: "Control filă file panglică extins, fila Date selectată".

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a sorta în ordine alfanumerică ascendentă (Sortare de la A la Z), apăsați S, apoi A.

  • Pentru a sorta în ordine alfanumerică descendentă (Sortare de la Z la A), apăsați S, apoi D.

Filtrarea datelor dintr-un tabel

 1. Selectați celula de antet a coloanei pe care doriți s-o filtrați.

 2. Apăsați Alt+tasta săgeată în jos pentru a deschide meniul vertical Filtrare și sortare .

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "Filtre de text" sau "Filtre de număr", apoi apăsați pe Enter pentru a accesa submeniul. Veți auzi „Filtre de text” în cazul în care coloana conține doar text sau o combinație de text și numere. Veți auzi "Filtre de număr" dacă coloana conține doar numere.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos din submeniu până când auziți numele filtrului pe care doriți să-l aplicați la date, apoi apăsați pe Enter. O casetă de dialog Filtru particularizat se deschide pentru fiecare opțiune de filtrare. Atunci când se deschide caseta de dialog, auziți "Caseta de dialog Filtru particularizat, focalizarea pe editare" și, atunci când acțiunea se termină, veți auzi: "Filtru aplicat".

  Apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa între câmpurile din caseta de dialog Filtru particularizat , inclusiv butoanele radio Și/Sau .

 5. Goliți un filtru aplicat selectând întâi celula antet a coloanei pe care doriți s-o resetați. Dacă selectați celula A1, de exemplu, apăsați Alt+tasta săgeată în jos pentru a extinde meniul vertical, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți: "Golire filtru din Coloana 1". Apăsați pe Enter pentru a face o selecție. Când acțiunea este finalizată, veți auzi: "Niciun filtru aplicat". Dacă ați redenumit textul de antet pentru celula A1, veți auzi numele antetului în loc de „Coloana 1”.

Filtrarea datelor dintr-o zonă

 1. Selectați celulele pe care doriți să le filtrați. Navigați la celula care doriți să fie celula din stânga sus a selecției, apoi țineți apăsată tasta Shift și utilizați tastele săgeată la dreapta și săgeată în jos pentru a extinde zona selectată de celule.

 2. Apăsați Ctrl+Shift+L. Excel adaugă un meniu vertical Filtrare automată la prima celulă din fiecare coloană din zonă.

 3. Selectați celula cu meniul vertical Filtrare automată. Apăsați Alt+tasta săgeată în jos. Se deschide meniul vertical Filtrare automată și, cu Naratorul, veți auzi: "Meniu". În JAWS, veți auzi: "Meniu contextual". În NVDA, veți auzi: "Necunoscut".

 4. Pentru a trece la opțiunea de filtrare dorită, utilizați tastele săgeată și tasta Tab. Utilizați bara de spațiu pentru a goli sau a bifa o casetă de selectare cu valoarea filtrului.

 5. După ce ați făcut selecțiile, apăsați pe Enter pentru a aplica filtrul.

 6. Pentru a goli filtrul și a elimina meniurile verticale Filtrare automată, selectați orice celulă din zonă și apăsați Ctrl+Shift+L.

Opțiuni de filtrare pentru tabele

Opțiunile Filtre de număr

 • Este egal cu - Filtrează coloana pentru a afișa numărul exact pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat.

 • Nu este egal cu - Filtrează coloana pentru a afișa toate numerele, cu excepția numărului exact pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat.  

 • Mai mare decât - Filtrează coloana pentru a afișa toate numerele cu o valoare mai mare decât numărul pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat.  

 • Mai mic decât - Filtrează coloana pentru a afișa toate numerele cu o valoare mai mică decât numărul pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat

 • Între - Filtrează coloana pentru a afișa toate numerele dintr-o anumită zonă numerică. Introduceți zona în cele două casetele de dialog Filtru particularizat furnizate. 

 • Primele 10 - Filtrează coloana pentru a afișa numerele cu cele mai mari sau cele mai mici valori numerice sau procentuale. Veți auzi numele celulei active și „Focalizare pe editare 10” atunci când se deschide caseta de dialog. Caseta de dialog se setează implicit la primele 10 numere (numite elemente), dar puteți modifica acest număr în orice valoare. Pentru a filtra procente în loc de numere, apăsați tasta Tab până când auziți "Elemente", apoi apăsați Alt+tasta săgeată în jos. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "Procent", apoi apăsați pe Enter. Pentru a filtra ultimele numere sau procente, apăsați tasta Tab până când auziți: "Caseta combo editabilă Primele". Apăsați Alt+tasta săgeată în jos. Apoi apăsați tasta săgeată în jos pentru a selecta "Jos", apoi apăsați pe Enter.

 • Peste medie - Filtrează coloana pentru a afișa numerele care se află deasupra valorii medii a tuturor numerelor din coloană.

 • Sub medie - Filtrează coloana pentru a afișa numerele care se află sub valoarea medie a tuturor numerelor din coloană.

 • Filtru particularizat - Utilizați această opțiune pentru a alege filtrul pe care doriți să-l aplicați la datele numerice dintr-un meniu vertical. Pentru a utiliza această opțiune, mai întâi trebuie să tastați numărul pe care doriți să-l filtrați în caseta de dialog. În continuare, apăsați tasta Tab până când auziți: "Casetă combo editabilă". Apăsați Alt+tasta săgeată în jos pentru a vizualiza meniul vertical. Utilizați tasta săgeată în jos pentru a selecta filtrul dorit, apoi apăsați pe Enter. Când acțiunea este finalizată, veți auzi: "Filtru aplicat".

Opțiunile Filtre de text

 • Este egal cu - Filtrează coloana pentru a afișa textul exact pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat.

 • Nu este egal cu - Filtrează coloana pentru a afișa totul, cu excepția textului pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat.

 • Începe cu - Filtrează coloana pentru a afișa datele care încep cu textul exact pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat. Textul poate avea orice încheiere.

 • Se termină cu - Filtrează coloana pentru a afișa datele care se termină cu textul exact pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat. Textul poate avea orice început.

 • Conține - Filtrează coloana pentru a afișa datele care includ textul exact pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat.

 • Nu conține - Filtrează coloana pentru a afișa datele care nu includ textul pe care îl tastați în caseta de dialog Filtru particularizat.

 • Filtru particularizat - vă permite să alegeți filtrul pe care doriți să-l aplicați la date dintr-un meniu vertical. Pentru a utiliza această opțiune, mai întâi trebuie să tastați textul pe care doriți să-l filtrați. În continuare, apăsați tasta Tab până când auziți: "Casetă combo editabilă". Apăsați Alt+tasta săgeată în jos pentru a vizualiza meniul vertical. Utilizați tasta săgeată în jos pentru a selecta filtrul dorit, apoi apăsați pe Enter. Când acțiunea este finalizată, veți auzi: "Filtru aplicat".

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera un tabel într-o foaie de lucru Excel 2016

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a crea și a selecta o diagramă în Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga comentarii la o foaie de lucru Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a găsi și a înlocui date în Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Găsiți soluții la problemele uzuale sau obțineți ajutor de la un agent de asistență.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×