Klávesové skratky vo Windowse na zjednodušenie ovládania

Klávesové skratky na zjednodušenie ovládania môžu pomôcť pri používaní počítača pomocou klávesnice alebo podporného zariadenia.

Toto je zoznam klávesových skratiek pre podporné technológie vo Windowse 10 vrátane Zväčšovacieho skla, Vysokého kontrastu a ďalších.

Ak chcete zobraziť zoznam klávesových skratiek a dotykových gest pre Moderátora vo Windowse 10, pozrite si tému Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi.

Klávesová skratka

Akcia

Stlačte kláves s logom Windows  + znamienko plus (+).

Zapnutie zväčšovacieho skla

Kláves s logom Windows  + Esc

Vypnutie zväčšovacieho skla

Kláves s logom Windows + znamienko plus (+) alebo znak mínus (-)

Priblíženie alebo oddialenie pomocou zväčšovacieho skla, ak je zapnuté

Ctrl + Alt + otáčanie kolieska myši

Priblíženie alebo oddialenie pomocou kolieska myši

Kláves s logom Windows  + Ctrl + M

Otvorenie nastavení zväčšovacieho skla

Ctrl + Alt + klávesy so šípkami

Posun v smere klávesov so šípkami

Ctrl + Alt + I

Invertovanie farieb

Ctrl + Alt + F

Prepnutie do zobrazenia na celú obrazovku

Ctrl + Alt + L

Prepnutie do zobrazenia lupy

Ctrl + Alt + D

Prepnutie do zobrazenia ukotvenia

Ctrl + Alt + M

Prechádzanie medzi zobrazeniami

Ctrl + Alt + R

Zmena veľkosti lupy pomocou myši

Shift + Alt + klávesy so šípkami

Zmena veľkosti lupy pomocou klávesnice

Ctrl + Alt + medzerník

Rýchle zobrazenie celej pracovnej plochy počas používania zobrazenia na celú obrazovku

Klávesová skratka

Akcia

Stlačte kláves s logom Windows  + znamienko plus (+).

Zapnutie zväčšovacieho skla

Spustenie, pozastavenie a obnovenie čítania

Modifikačný kláves + Enter

Zastavenie čítania

Ľubovoľný kláves

Čítanie od ukazovateľa myši

Modifikačný kláves + kliknutie ľavým tlačidlom myši

Prečítanie predchádzajúcej vety

Modifikačný kláves + H

Prečítanie nasledujúcej vety

Modifikačný kláves + K

Ďalšie informácie o používaní zväčšovacieho skla na čítanie nájdete v téme Ako sa používa zväčšovacie sklo na čítanie

Klávesová skratka

Akcia

Pravý kláves Shift na osem sekúnd

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov

Ľavý Alt + ľavý Shift + kláves Print Screen

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast

Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši

Kláves Shift päťkrát

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom

Kláves Num Lock na päť sekúnd

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov

Kláves s logom Windows  + U

Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu

Kláves s logom Windows  + Ctrl + C

Zapnutie alebo vypnutie filtrov farieb

Kláves s logom Windows  + Ctrl + N

Otvorenie nastavení Moderátora

Kláves s logom Windows  + Ctrl + S

Zapnutie funkcie Windows Rozpoznávanie reči

Kláves s logom Windows  + Ctrl + O

Zapnutie klávesnice na obrazovke

Klávesové skratky pre ovládanie Windowsu 8.1 pomocou klávesnice.

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratka

Akcia

Pravý kláves Shift na osem sekúnd

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov

Ľavý Alt + ľavý Shift + kláves Print Screen

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast

Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši

Kláves Shift päťkrát

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom

Kláves Num Lock na päť sekúnd

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov

Kláves s logom Windows  + U

Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre zväčšovacie sklo.

Klávesová skratka

Akcia

Kláves s logom Windows  + plus (+) alebo mínus (-)

Priblíženie alebo oddialenie

Ctrl + Alt + medzerník

Zobrazenie ukážky pracovnej plochy v režime celej obrazovky

Ctrl + Alt + D

Prepnutie do režimu ukotvenia

Ctrl + Alt + F

Prepnutie do režimu na celú obrazovku

Ctrl + Alt + I

Invertovanie farieb

Ctrl + Alt + L

Prepnutie do režimu lupy

Ctrl + Alt + R

Zmena veľkosti lupy

Ctrl + Alt + klávesy so šípkami

Posun v smere klávesov so šípkami

Kláves s logom Windows  + Esc

Vypnutie zväčšovacieho skla

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v programe Moderátor.

Klávesová skratka

Akcia

Medzerník alebo Enter

Aktivácia aktuálnej položky

Tab a klávesy so šípkami

Posúvanie po obrazovke

Ctrl

Zastavenie čítania

Caps Lock + D

Prečítanie položky

Caps Lock + M

Spustenie čítania

Caps Lock + H

Prečítanie dokumentu

Caps Lock + V

Zopakovanie frázy

Caps Lock + W

Prečítanie okna

Caps Lock + Page Up alebo Page Down

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti hlasu

Caps Lock + plus (+) alebo mínus (-)

Zvýšenie alebo zníženie rýchlosti hlasu

Caps Lock + medzerník

Vykonanie predvolenej akcie

Caps Lock + šípka doľava alebo doprava

Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku

Caps Lock + F2

Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku

Dvakrát rýchlo po sebe stlačenie klávesu Caps Lock

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Caps Lock

Caps + Esc

Ukončenie Moderátora

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v programe Moderátor v tablete s rozpoznávaním dotyku štyroch prstov.

Klávesová skratka

Akcia

Jedno ťuknutie dvomi prstami

Zastavenie čítania textu Moderátorom

Trojité ťuknutie štyrmi prstami

Zobraziť všetky príkazy aplikácie Moderátor (vrátane tých, ktoré sa nenachádzajú v tomto zozname)

Dvojité ťuknutie

Aktivácia primárnej akcie

Trojité ťuknutie

Aktivácia sekundárnej akcie

Dotyk alebo potiahnutie jedným prstom

Prečítanie textu pod prstami

Rýchly pohyb doľava alebo doprava jedným prstom

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku

Potiahnutie dvomi prstami doľava, doprava, nahor alebo nadol

Posúvanie

Rýchly pohyb nadol tromi prstami

Spustenie čítania požadovaného textu

Klávesové skratky na ovládanie Windowsu 7 pomocou klávesnice.

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratka

Akcia

Pravý kláves Shift na osem sekúnd

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov

Ľavý Alt + ľavý Shift + kláves Print Screen

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast

Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši

Kláves Shift päťkrát

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom

Kláves Num Lock na päť sekúnd

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov

Kláves s logom Windowsu + U

Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre zväčšovacie sklo.

Klávesová skratka

Akcia

Kláves s logom Windows + plus (+) alebo mínus (-)

Priblíženie alebo oddialenie

Ctrl + Alt + medzerník

Zobrazenie ukážky pracovnej plochy v režime celej obrazovky

Ctrl + Alt + D

Prepnutie do režimu ukotvenia

Ctrl + Alt + F

Prepnutie do režimu na celú obrazovku

Ctrl + Alt + I

Invertovanie farieb

Ctrl + Alt + L

Prepnutie do režimu lupy

Ctrl + Alt + R

Zmena veľkosti lupy

Ctrl + Alt + klávesy so šípkami

Posun v smere klávesov so šípkami

Kláves s logom Windowsu + ESC

Vypnutie zväčšovacieho skla

Môžete si vytvoriť klávesové skratky na otvorenie programov. Než začnete, budete musieť vytvoriť odkaz na program, ku ktorému chcete priradiť klávesovú skratku. Urobíte to tak, že otvoríte priečinok, ktorý obsahuje spustiteľný súbor programu, kliknete naň pravým tlačidlom myši a potom kliknete na položku Vytvoriť odkaz.

Ďalšie informácie o vytváraní odkazov na programy nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie odkazu.

  1. Vyhľadajte odkaz na program, pre ktorý chcete vytvoriť klávesovú skratku.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. V dialógovom okne vlastností odkazu kliknite na kartu Odkaz .

  4. Kliknite do poľa Klávesová skratka, stlačte kláves na klávesnici, ktorý chcete použiť v kombinácii s klávesmi Ctrl + Alt (klávesové skratky sa automaticky začínajú kombináciou klávesov Ctrl + Alt) na otvorenie danej aplikácie, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.

    Ak používate program, ktorý obsahuje aj klávesovú skratku, ktorá používa rovnakú kombináciu klávesov ako odkaz, ktorý ste práve vytvorili, vaša skratka nemusí fungovať.

Poznámky: 

  • Kým nestlačíte niektorý z klávesov, v poli Klávesová skratka sa bude zobrazovať slovo Žiadna. Potom sa nahradí kombináciou Ctrl + Alt + kláves, ktorý ste stlačili.

  • Na vytvorenie klávesovej skratky nie je možné používať klávesy Esc, Enter, Tab, medzerník, PrtScn, Shift alebo Backspace.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×