Skupina ľudí, ktorí sa pozerajú na zväčšenú obrazovku počítača

Pomoc a vzdelávanie pre Windows 11 k dispozícii už čoskoro!

Zatiaľ si na karte Windows 10 pozrite, čo je k dispozícii pre Windows 10.

Ďalšie informácie o Windowse 11

Logo Windowsu 11 na modrom pozadí

Používanie zväčšovacieho skla vo Windowse 10

Zväčšovacie sklo zväčšuje časť obrazovky, prípadne celú obrazovku, aby ste lepšie videli slová a obrázky. 

Ďalšie informácie o zväčšovacom skle získate rozbalením príslušnej časti alebo všetkých častí. 

Ak chcete rýchlo zapnúť funkciu Zväčšovacie sklo, stlačte kombináciu Windows Kláves s logom + znamienko plus (+). Lupu vypnete stlačením kombinácie klávesov Windows + Esc.   

Ak radšej používate myš, vyberte položku Štart >Nastavenia > Zjednodušenie prístupu> zväčšovacieho > Zväčšovacie sklo.  

Ak používate myš, vyberte položku Štart >Nastavenia > Zjednodušenie prístupu> Zväčšovacie   sklo> pomocou tlačidiel Zmeniť úroveň priblíženia alebo vzdialenia vyberte, koľko zväčšovacieho sklo zväčší obrazovku, keď ho zapnete.  

Ak používate Moderátora a klávesnicu:  

 1. Stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + M otvorte zobrazenie nastavenia zväčšovacieho skla.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zoom out, button“ (Oddialiť, tlačidlo) alebo Zoom in, button (Priblížiť, tlačidlo), a stlačením medzerníka upravte úroveň priblíženia. Moderátor oznámi novú hodnotu.

 3. Stlačením klávesovej skratky Shift + Tab alebo klávesu Tab sa môžete presúvať medzi tlačidlami a upravte hodnotu podľa svojich predstáv.

Ak používate myš, vyberte položku Štart >Nastavenia > Zjednodušenie prístupu> Zväčšovacie sklo, otvorte rozbaľovaciu ponuku Zmeniť prírastky priblíženia a vyberte, koľko zmien úrovne obrazovky sa pri priblížení alebo vzdialení pomocou Zväčšovacieho sklo zmení.  

Ak používate Moderátora a klávesnicu:  

 1. Stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + M otvorte zobrazenie nastavenia zväčšovacieho skla.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Change zoom increments“ (Zmeniť prírastky priblíženia) a následne aktuálna hodnota.

 3. Stlačením klávesov Alt + šípka nadol otvorte ponuku, pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovanú hodnotu prírastku lupy a stlačením klávesu Enter ju vyberte a zavrite ponuku.

Ak viete, že počítač často používajú ľudia so slabým zrakom, môže byť užitočné, aby sa zväčšovacie sklo zaplo automaticky.  

Ak používate myš, vyberte položku Spustiť >Nastavenia > Zjednodušenie prístupu >  Zväčšovacie sklo a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Spustiť zväčšovacie sklo po prihlásení > Spustiť zväčšovacie sklo pred prihlásením pre všetkých podľa vašich preferencií.  

Ak používate Moderátora a klávesnicu:  

 1. Stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + M otvorte zobrazenie nastavenia zväčšovacieho skla.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start Magnifier after sign-in“ (Spustiť zväčšovacie sklo po prihlásení) alebo „Start Magnifier before sign in for everyone“ (Spustiť zväčšovacie sklo pred prihlásením pre všetkých) a následne „unchecked“ (nezačiarknuté) alebo „checked“ (začiarknuté).

 3. Stlačením medzerníka zapnete alebo vypnete vybratú možnosť.

S vyhladzovaním okrajov by ste mali experimentovať, ak chcete zistiť, či vám to s vyhladovaním vyhovuje viac ako bez vyhladzovania.  

Ak používate myš, začiarknite políčko Štart >Nastavenia > Zjednodušenie prístupu> Zväčšovacie sklo a podľa svojich preferencií začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Hladké okraje obrázkov a textu.  

Ak používate Moderátora a klávesnicu:  

 1. Stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + M otvorte zobrazenie nastavenia zväčšovacieho skla.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Smooth edges of images and text“ (Vyhladzovať okraje obrázkov a textu) a následne „unchecked“ (nezačiarknuté) alebo „checked“ (začiarknuté).

 3. Stlačením medzerníka zapnete alebo vypnete túto možnosť.

Invertované farby môžu znížiť namáhanie očí alebo zväčšiť čitateľnosť textu pre niektorých ľudí.    

Ak chcete invertovať farby obrazovky, keď je zapnuté zväčšovacie sklo, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Alt + I. Čierna farba sa zmení na bielu a naopak, iné farby sa zmenia tak, aby vyhovovali tejto farbe.  

Ak chcete, aby sa farby vrátili do normálu, znova stlačte klávesovú skratku Ctrl + Alt + I.  

  Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami zväčšovacieho skla, použite tieto klávesové skratky:  

 • Ak chcete použiť zobrazenie na celú obrazovku, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Alt + F.

 • Ak chcete použiť ukotvené zobrazenie, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Alt + D.

 • Ak chcete použiť zobrazenie šošovky, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Alt + L.

Ak chcete prechádzať medzi zobrazeniami, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Alt + M. Túto možnosť môžete použiť na rýchle porovnanie zobrazení a zistenie, ktoré z nich vám najlepšie vyhovuje v každej situácii.  

Ak chcete dočasne zobraziť celú obrazovku pri zväčšení, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Alt + medzerník.  

V závislosti od spôsobu navigácie vo Windowse možno budete chcieť zmeniť predvolené správanie zväčšovacieho skla napríklad tak, aby sledovalo len kurzor Moderátora. S týmito nastaveniami by ste mali experimentovať, ak chcete zistiť, čo vám najviac vyhovuje.  

Ak používate myš, vyberte položku Štart > Nastavenia > Zjednodušenie prístupu> Zväčšovacie sklo> podľa svojich preferencií začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Ukazovateľ myši, Zameranie klávesnice, Kurzor textu a Kurzor Moderátora. Tieto nastavenia je možné vybrať v ľubovoľnej kombinácii.  

Ak používate Moderátora a klávesnicu:  

 1. Stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + M otvorte zobrazenie nastavenia zväčšovacieho skla.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Mouse pointer“ (Ukazovateľ myši), „Keyboard focus“ (Zameranie klávesnice), „Text cursor“ (Kurzor textu) alebo „Narrator cursor“ (Kurzor Moderátora) a následne „unchecked“ (nezačiarknuté) alebo „checked“ (začiarknuté).

 3. Stlačením medzerníka zapnete alebo vypnete vybratú možnosť.

Ak používate myš, vyberte položku Štart >Nastavenia > Zjednodušenie prístupu> Zväčšovacie sklo , otvorte rozbaľovaciu ponuku Ponechať ukazovateľ myši alebo Ponechať kurzor textu a vyberte, ako sa Zväčšovacie sklo správa, keď sa ukazovateľ myši alebo kurzor textu pohybuje po obrazovke. S týmito nastaveniami by ste mali experimentovať, ak chcete zistiť, ktorá kombinácia vám najviac vyhovuje.  

Ak používate Moderátora a klávesnicu:  

 1. Stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + M otvorte zobrazenie nastavenia zväčšovacieho skla.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Keep the mouse pointer“ (Ponechať ukazovateľ myši) alebo „Keep the text cursor“ (Ponechať kurzor textu) a následne aktuálna hodnota.

 3. Stlačením klávesov Alt + šípka nadol otvorte ponuku, pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovanú možnosť ukazovateľa alebo kurzora a stlačením klávesu Enter ju vyberte a zavrite ponuku.

Informácie o tom, ako zväčšovacie sklo číta text na obrazovke nahlas, nájdete v téme Ako sa používa zväčšovacie sklo na čítanie.

Tu je niekoľko tipov, ako používať zväčšovacie sklo s dotykovou obrazovkou:

 • Ak chcete priblížiť alebo oddialiť, ťuknite na symboly plus (+) alebo mínus (-) v rohoch obrazovky.

 • Ak sa chcete pohybovať po obrazovke, potiahnite okrajmi obrazovky v zobrazení na celú obrazovku.

 • Ak chcete zobrazenie okamžite oddialiť a zistiť, kde sa na obrazovke nachádzate, jedným prstom ťuknite na opačné konce obrazovky naraz.

 • Ak chcete zväčšovacie sklo zatvoriť, ťuknite na tlačidlo Zavrieť .

Otvorenie nastavení zväčšovacieho sklo

Zväčšovacie sklo je užitočný nástroj, ktorý zväčšuje časť alebo celú obrazovku, aby ste zreteľnejšie videli text a obrázky. Dodáva sa s niekoľkými rôznymi nastaveniami, aby ste ho mohli využívať podľa vlastných predstáv.

Používanie zväčšovacieho skla

Zväčšovacie sklo môžete rýchlo otvoriť a zatvoriť, aby ste ho mali poruke, keď ho potrebujete, a aby vám nezavadzalo, keď ho nepotrebujete.

Otvorenie zväčšovacieho skla pomocou klávesnice

 1. Stlačte kláves s logom Windows  + „+“ (znamienko plus).

 2. Pokiaľ nezmeníte nastavenie, zväčšovacie sklo sa otvorí v zobrazení celej obrazovky.

Otvorenie zväčšovacieho skla dotykom alebo myšou

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.

 2. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu, potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšovacie sklo a posunutím jazdca pod položkou Zväčšovacie sklo ho zapnite.

 4. Pokiaľ nezmeníte nastavenie, zväčšovacie sklo sa otvorí v zobrazení celej obrazovky.

Zavretie zväčšovacieho skla

Ak chcete rýchlo vypnúť zväčšovacie sklo, stlačte kláves s logom Windows  + Esc. Taktiež môžete ťuknúť alebo kliknúť na ikonu zväčšovacieho skla a potom ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla.

Poznámky: 

 • Ak chcete mať zväčšovacie sklo vždy poruke, môžete ho pripnúť na domovskú obrazovku alebo panel úloh.               

 • Niektorí ľudia chcú zmeniť zreteľnosť alebo veľkosť slov a obrázkov na obrazovke. Ak patríte medzi nich, pomocou tejto aplikácie môžete priblížiť zobrazenie stránky alebo zmeniť rozlíšenie obrazovky. Ďalšie informácie o zmene rozlíšenia obrazovky nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Zmena zobrazenia zväčšovacieho skla

Ak používate myš, zväčšovacie sklo môžete používať niekoľkými spôsobmi v závislosti od vášho zaužívaného spôsobu práce: na celú obrazovku, v podobe lupy alebo s ukotvením. Vyskúšajte si rôzne zobrazenia a zistite, ktoré vám najviac vyhovuje.

 • Celá obrazovka. V tomto zobrazení sa zväčší celá obrazovka. Pri zväčšení pravdepodobne neuvidíte naraz celý obsah obrazovky, pri pohybe po obrazovke však uvidíte všetko. Ak vlastníte dotykovú obrazovku, zväčšovacie sklo zobrazí biele okraje okolo okraja obrazovky. Ťahaním prsta alebo myši po okrajoch zabezpečíte pohyb po obrazovke.

 • Lupa. V tomto zobrazení je to pri pohybe po obrazovke podobné, ako keby ste sa na ňu pozerali cez lupu.

 • Ukotvené. Ukotvené zobrazenie funguje na pracovnej ploche Windowsu. V tomto zobrazení je zväčšovacie sklo ukotvené k časti obrazovky. Pri pohybe po obrazovke sa niektoré jej časti zobrazia zväčšené v oblasti ukotvenia, kým hlavná časť obrazovky zostáva nezmenená.

Prispôsobenie zväčšovacieho skla

Môžete zmeniť spôsob, akým funguje zväčšovacie sklo. Môžete napríklad použiť tlačidlá lupy (Tlačidlo Priblížiť a Tlačidlo Vzdialiť) na zmenu toho, ako dlho zväčšuje obrazovku zväčšovacie sklo. Stlačenie klávesu s logom Windows  + plus a klávesu s logom Windows  + mínus na klávesnici je ďalším rýchlym spôsobom na približovanie a odďaľovanie zobrazenia. Zväčšovacie sklo môžete zmeniť aj tak, že Tlačidlo možnosti zväčšovacieho sklo zväčšovacie sklo otvoríte.

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite ukazovateľom myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Zväčšovacie sklo a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 3. Prejdite na pracovnú plochu Windowsu a kliknite na Zväčšovacie sklo .

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo možnosti zväčšovacieho sklo.

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Pomocou jazdca vyberte prírastok priblíženia. Percentuálna hodnota, ktorú tu vyberiete, bude prírastok, ktorým Zväčšovacie sklo zväčší obrazovku po stlačení tlačidla priblíženia Tlačidlo Priblížiť.

  • Ak chcete invertovať farby na obrazovke, začiarknite políčko Zapnúť inverziu farieb. Niekedy inverzia farieb zvýši čitateľnosť textu.

  • Označením začiarkavacieho políčka vyberte, ako zväčšovacie sklo zaostruje. Zväčšovacie sklo môže sledovať myš, bod vloženia alebo klávesnicu.

Poznámka: Keď otvoríte zväčšovacie sklo, nakrátko sa zobrazí panel s nástrojmi zväčšovacieho skla. O chvíľu zmizne, aby vám neprekážal, pričom ho však môžete znova zobraziť kliknutím na ikonu zväčšovacieho skla na obrazovke alebo na ikonu zväčšovacieho skla na paneli úloh.

Dotykové ovládanie zväčšovacieho skla

Pri používaní zväčšovacieho skla pomocou dotykovej obrazovky môžete vykonávať rôzne úlohy:

 • Ťuknutím na rohy priblížite alebo vzdialite zobrazenie.

 • Ťahaním prsta po okrajoch sa pohybujete po obrazovke.

 • Ťuknutím na znamienko „X“ vypnete zväčšovacie sklo.

 • Ťuknutím dvomi prstami na protiľahlé okraje zobrazíte svoje umiestnenie na obrazovke.

Pomocou zväčšovacieho skla, ktoré je súčasťou Centra zjednodušenia prístupu, sa zväčšujú rozličné časti obrazovky. Ak ho chcete otvoriť rýchlo, kliknite na tlačidlo Štart a zadajte slovné spojenie Zväčšovacie sklo.

Môžete tiež zmeniť rozlíšenie obrazovky, pomocou ktorého sa upravuje jasnosť, veľkosť, ako aj množstvo vecí, ktoré sa nachádzajú na monitore počítača. Ďalšie informácie o úprave rozlíšenia obrazovky nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Poznámky: 

 • Ak chcete mať zväčšovacie sklo poruke, môžete ho pripnúť na panel úloh.     

 • Ak chcete zväčšovacie sklo ukončiť, stlačte kombináciu Windows s logom Obrázok klávesu s logom Windows + Esc.

K dispozícii sú tri režimy zväčšovacieho skla:

 • Režim zobrazenia na celú obrazovku. V režime zobrazenia na celú obrazovku sa zväčšuje celá obrazovka. Na základe veľkosti obrazovky a vybratej úrovne priblíženia sa nemusí celý obsah obrazovky zobraziť naraz.

 • Režim lupy. V režime lupy sa zväčšuje len oblasť okolo ukazovateľa myši. Pri posúvaní ukazovateľom myši sa zväčšovaná oblasť obrazovky pohybuje spolu s ukazovateľom.

 • Režim ukotvenia. V režime ukotvenia sa zväčšuje iba časť obrazovky a zvyšok obrazovky zostáva nezmenený. Používateľ vyberá oblasť, ktorá sa na obrazovke zväčší.

Poznámka: Režim zobrazenia na celú obrazovku a režim lupy sú k dispozícii iba v rozhraní Aero. Ak počítač nepodporuje rozhranie Aero, alebo ak nepoužívate motív rozhrania Aero‌, zväčšovacie sklo bude fungovať iba v režime ukotvenia.

Pozrite si toto video a zistite, ako zväčšiť zobrazenie položiek na obrazovke (1:56)

Zväčšenie položiek zobrazených na obrazovke

 1. Otvorte Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy ,kliknite na položku Príslušenstvo ,kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a potom kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 2. V ponuke Zobrazenia kliknite na režim, ktorý chcete používať.

 3. Presuňte ukazovateľ na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť.

Poznámky: 

 • V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete rýchlo zobraziť ukážku celej pracovnej plochy kliknutím na ponuku Zobrazenia a následným kliknutím na položku Ukážka na celú obrazovku.

 • Zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete používať so zväčšovacie sklom, nájdete v téme Klávesové skratky.

 1. Otvorte Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy ,kliknite na položku Príslušenstvo ,kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a potom kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo možnosti zväčšovacieho skloa potom vyberte požadovanú možnosť:

Možnosť

Opis

Sledovať ukazovateľ myši

Zobrazí oblasť okolo ukazovateľa myši v okne zväčšovacieho skla. Po výbere tejto možnosti môžete určiť, či sa má okno zväčšovacieho skla posúvať pri priblížení ukazovateľa myši alebo keď sa ukazovateľ myši dotkne okraja okna zväčšovacieho skla.

Sledovať označenie na klávesnici

Zobrazí oblasť okolo ukazovateľa, keď stlačíte kláves Tab alebo klávesy so šípkami.

Zväčšovacie sklo sleduje kurzor na písanie textu

Zobrazí oblasť okolo písaného textu.

 1. Otvorte Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy ,kliknite na položku Príslušenstvo ,kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a potom kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Funkcia

Postup

Priblíženie

Kliknite na položku Priblížiť Tlačidlo Priblížiť alebo stlačte kombináciu klávesov Windows s logom Obrázok klávesu s logom Windows + znamienko plus

Oddialenie

Kliknite na položku Tlačidlo Vzdialiť alebo stlačte kombináciu klávesov Windows s logom Obrázok klávesu s logom Windows + znamienko mínus

Prírastok priblíženia určuje, ako rýchlo zväčšovacie sklo približuje a vzďaľuje.

 1. Otvorte Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy ,kliknite na položku Príslušenstvo ,kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a potom kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo možnosti zväčšovacieho skloa posúvaním jazdca upravte prírastok priblíženia. Posunutím jazdca doľava bude zväčšovacie sklo približovať pomalšie a s menšími zmenami medzi úrovňami priblíženia. Posunutím jazdca doprava bude zväčšovacie sklo približovať rýchlejšie a s väčšími zmenami medzi úrovňami priblíženia.

Pri používaní režimu lupy môžete upraviť veľkosť šošovky zväčšovacieho skla.

 1. Otvorte Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy ,kliknite na položku Príslušenstvo ,kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a potom kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo možnosti zväčšovacieho skloa potom v časti Veľkosť lupy posuňte jazdce na nastavenie veľkosti lupy. Veľkosť šošovky sa okamžite zmení. Upravte ju podľa potreby.

Poznámky: 

 • Možnosti veľkosti šošovky sa zobrazujú len v režime lupy.

 • Veľkosť šošovky môžete rýchlo zmeniť stlačením klávesov Ctrl + Alt + R. Potom posúvajte ukazovateľ nahor alebo nadol, ak chcete zmeniť jej výšku, alebo doľava alebo doprava, ak chcete zmeniť jej šírku.

Zapnutím inverzie farieb sa zvýši kontrast medzi položkami na obrazovke, vďaka čomu sa môže zlepšiť čitateľnosť informácií na obrazovke.

 1. Otvorte Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy ,kliknite na položku Príslušenstvo ,kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a potom kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo možnosti zväčšovacieho skloa potom začiarknite políčko Zapnúť inverziu farieb.

Keď začnete používať zväčšovacie sklo, panel s nástrojmi zväčšovacieho skla sa skryje, aby nezavadzal, môžete ho však opäť zobraziť.

 1. Otvorte Zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy ,kliknite na položku Príslušenstvo ,kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a potom kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 2. Po otvorení zväčšovacieho skla kliknite na ikonu lupy na obrazovke  alebo kliknite na ikonu zväčšovacieho skla na paneli úloh.

Pozrite tiež

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×