Získanie pomoci pri chybách inovácie a inštalácie Windowsu 10

Pri inovácii alebo inštalácii Windowsu 10 sa chybové hlásenie môže zobraziť z mnohých dôvodov, bežné chyby však možno opraviť v niekoľkých krokoch, ktoré zvládnete aj sami.

Chyby 0xC1900101

V prípade chýb, ktoré sa začínajú reťazcom 0xC1900101, ide zvyčajne o chyby ovládača. Ak sa zobrazí niektorý z týchto kódov chýb, skúste problém najskôr vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov. Ak tieto kroky nebudú fungovať, podrobnejšie technické informácie nájdete v téme Riešenie chýb inovácie na Windows 10

 • 0xC1900101 – 0x20004
 • 0xC1900101 – 0x2000c
 • 0xC1900101 – 0x20017
 • 0xC1900101 – 0x30018
 • 0xC1900101 – 0x3000D
 • 0xC1900101 – 0x4000D
 • 0xC1900101 – 0x40017

 1. Skontrolujte, či máte v zariadení dosť miesta. Inovácia na 32-bitový operačný systém vyžaduje aspoň 16 GB voľného miesta v zariadení, v prípade 64-bitového operačného systému je to 20 GB. Ďalšie informácie nájdete v téme Uvoľnenie miesta na disku vo Windowse 10
 2. Niekoľkokrát spustite službu Windows Update. Stiahnite si a nainštalujte dostupné aktualizácie v službe Windows Update vrátane aktualizácií softvéru, aktualizácií hardvéru a niektorých ovládačov od nezávislých dodávateľov. Pomocou poradcu pri riešení problémov pre Windows 10 opravte chyby so službou Windows Update.
 3. Skontrolujte ovládače od nezávislých dodávateľov a stiahnite si všetky aktualizácie. Ovládače od iných dodávateľov a pokyny na inštaláciu pre všetok hardvér pridaný do zariadenia nájdete na webovej lokalite príslušného výrobcu. 
 4. Odpojte dodatočný hardvér. Odstráňte všetky externé úložné zariadenia a jednotky, doky a ostatný hardvér pripojený k zariadeniu, ktorý nie je potrebný na základné fungovanie.
 5. V správcovi zariadení vyhľadajte chyby. Vyberte tlačidlo Štart  a do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh napíšte správca zariadení. Z výsledkov vyberte možnosť Správca zariadení. V zobrazenom okne pohľadajte všetky zariadenia, vedľa ktorých je žltý výkričník (pravdepodobne budete musieť vybrať jednotlivé kategórie, aby ste prešli na zoznam zariadení). Stlačte názov zariadenia a podržte ho (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a chyby opravte výberom možnosti Aktualizovať softvér ovládača alebo Odinštalovať.
 6. Odstráňte bezpečnostný softvér od nezávislých dodávateľov. Dajte si pozor, aby ste vedeli, ako programy preinštalovať, a pripravte si všetky potrebné kódy Product Key. Windows Defender vám zatiaľ pomôže s ochranou zariadenia. 
 7. Opravte chyby pevných diskov. Vyberte tlačidlo Štart  a do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh napíšte príkazový riadok. Zo zoznamu výsledkov vyberte možnosť Príkazový riadok. V zobrazenom okne napíšte chkdsk/f C: a stlačte kláves Enter. Na pevnom disku sa automaticky spustia opravy a zobrazí sa vám výzva na reštartovanie zariadenia.
 8. Vykonajte čistý reštart do Windowsu. Zistite, ako na to. 
 9. Obnovte a opravte systémové súbory. Vyberte tlačidlo Štart  a do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh napíšte príkazový riadok. Zo zoznamu výsledkov vyberte možnosť Príkazový riadok. V zobrazenom okne napíšte DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth a stlačte kláves Enter. (Naučte sa opraviť obraz systému Windows) 

Ďalšie bežné chyby

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie chyby inovácie a inštalácie a niekoľko postupov, ktoré môžete vyskúšať na vyriešenie problémov. Ak sa problémy s inováciou alebo inštaláciou Windowsu 10 budú vyskytovať aj naďalej, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

ChybaVýznam chyby a spôsob vyriešenia
0x80073712 Súbor požadovaný službou Windows Update je pravdepodobne poškodený alebo chýba.
0x800F0923Môže to znamenať, že ovládač alebo iný softvér v PC nie je kompatibilný s inováciou na Windows 10. Informácie o riešení tohto problému vám poskytne oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.
0x80200056 Táto chyba pravdepodobne znamená, že proces inovácie bol prerušený, pretože ste omylom reštartovali počítač alebo ste sa zo svojho počítača odhlásili. Skúste znova vykonať inováciu, zapnite počítač do elektrickej siete a nechajte ho zapnutý.
0x800F0922
Táto chyba pravdepodobne znamená, že počítaču sa nepodarilo pripojiť na servery služby Windows Update. Ak sa k pracovnej sieti pripájate cez sieť VPN, odpojte sa od siete, vypnite softvér siete VPN (ak je to možné) a skúste inováciu vykonať znova.

Táto chyba tiež môže znamenať, že na oblasti vyhradenej systému nie je dostatok voľného miesta. Tento problém sa vám možno podarí vyriešiť pomocou softvéru tretej strany, ktorý umožňuje zväčšiť veľkosť oblasti vyhradenej systému.
Chyba: Nepodarilo sa dokončiť aktualizácie. Vracajú sa zmeny. Nevypínajte počítač.

Chyba: Zlyhanie pri konfigurácii aktualizácií systému Windows. Obnovujú sa zmeny.
Toto sú všeobecné chyby, ktoré sa môžu zobraziť pri každom zlyhaní aktualizácie systému Windows. Najlepší spôsob riešenia problému získate po zistení konkrétneho kódu chyby.

Kód chyby v prípade zlyhania aktualizácie nájdete v histórii aktualizácií. Pohľadajte aktualizáciu, ktorá sa nenainštalovala, poznačte si kód chyby a potom sa obráťte na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.


Zobrazenie histórie aktualizácií vo Windowse 8.1:

 • Otvorte službu Windows Update potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nahor) a výberom položiek Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC > Aktualizácia a obnovenie > Zobraziť históriu aktualizácií.
Zobrazenie histórie aktualizácií vo Windowse 7:
 • Vyberte tlačidlo Štart 
  Start button icon
  . Do vyhľadávacieho poľa napíšte Update a v zozname výsledkov vyberte položky Windows Update > Zobraziť históriu aktualizácií.

Chyba: Aktualizácia sa nevzťahuje na váš počítač.Táto chyba pravdepodobne znamená, že v počítači nie je nainštalovaná požadovaná aktualizácia. Pred inováciou skontrolujte, či sú v počítači nainštalované všetky požadované aktualizácie.
0xC1900208 – 0x4000CTáto chyba pravdepodobne znamená, že nekompatibilná aplikácia nainštalovaná v počítači blokuje dokončenie procesu inovácie. Skontrolujte, či sú odinštalované všetky nekompatibilné aplikácie a potom inováciu vykonajte znova.
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Táto chyba pravdepodobne znamená, že váš počítač nespĺňa minimálne požiadavky na stiahnutie alebo inštaláciu inovácie na Windows 10.
0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000
Táto chyba pravdepodobne znamená, že počítač nemá dostatok miesta na inštaláciu inovácie. Uvoľnite miesto na disku a skúste to znova.


Vlastnosti

ID článku: 10587 – Posledná kontrola: 21. 2. 2017 – Revízia: 4

Windows 10

Pripomienky