Získanie pomoci pri chybách inovácie a inštalácie Windowsu 10

Na tejto stránke sú uvedené najčastejšie chyby inovácie a inštalácie a niekoľko postupov, ktoré môžete vyskúšať na vyriešenie problémov. Ak sa problémy s inováciou alebo inštaláciou Windowsu 10 budú vyskytovať aj naďalej, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

ChybaVýznam chyby a spôsob vyriešenia
0x80073712 Súbor požadovaný službou Windows Update je pravdepodobne poškodený alebo chýba.
0x800F0923Táto chyba pravdepodobne znamená, že ovládač alebo iný softvér v počítači nie je kompatibilný s inováciou na Windows 10. Informácie o riešení tohto problému vám poskytne oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.
0x80200056 Táto chyba pravdepodobne znamená, že proces inovácie bol prerušený, pretože ste omylom reštartovali počítač alebo ste sa zo svojho počítača odhlásili. Skúste znova vykonať inováciu, zapnite počítač do elektrickej siete a nechajte ho zapnutý.
0x800F0922
Táto chyba pravdepodobne znamená, že počítaču sa nepodarilo pripojiť na servery služby Windows Update. Ak sa k pracovnej sieti pripájate cez sieť VPN, odpojte sa od siete, vypnite softvér siete VPN (ak je to možné) a skúste inováciu vykonať znova.

Táto chyba tiež môže znamenať, že na oblasti vyhradenej systému nie je dostatok voľného miesta. Tento problém sa vám možno podarí vyriešiť pomocou softvéru tretej strany, ktorý umožňuje zväčšiť veľkosť oblasti vyhradenej systému.
Chyba: Nepodarilo sa dokončiť aktualizácie. Vracajú sa zmeny. Nevypínajte počítač.

Chyba: Zlyhanie pri konfigurácii aktualizácií systému Windows. Obnovujú sa zmeny.
Toto sú všeobecné chyby, ktoré sa môžu zobraziť pri každom zlyhaní aktualizácie systému Windows. Najlepší spôsob riešenia problému získate po zistení konkrétneho kódu chyby.

Kód chyby v prípade zlyhania aktualizácie nájdete v histórii aktualizácií. Pohľadajte aktualizáciu, ktorá sa nenainštalovala, poznačte si kód chyby a potom sa obráťte na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.


Zobrazenie histórie aktualizácií vo Windowse 8.1:

  • Otvorte službu Windows Update potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor myši nahor) a výberom položiek Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC > Aktualizácia a obnovenie > Zobraziť históriu aktualizácií.
Zobrazenie histórie aktualizácií vo Windowse 7:
  • Vyberte tlačidlo Štart
    Start button icon
    . Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov vyberte položku Windows Update > Zobraziť históriu aktualizácií.

Chyba: Aktualizácia sa nevzťahuje na váš počítač.Táto chyba pravdepodobne znamená, že v počítači nie je nainštalovaná požadovaná aktualizácia. Pred inováciou skontrolujte, či sú v počítači nainštalované všetky požadované aktualizácie.
0xC1900208 – 0x4000CTáto chyba pravdepodobne znamená, že nekompatibilná aplikácia nainštalovaná v počítači blokuje dokončenie procesu inovácie. Skontrolujte, či sú odinštalované všetky nekompatibilné aplikácie a potom inováciu vykonajte znova.
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Táto chyba pravdepodobne znamená, že váš počítač nespĺňa minimálne požiadavky na stiahnutie alebo inštaláciu inovácie na Windows 10.
0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000
Táto chyba pravdepodobne znamená, že počítač nemá dostatok miesta na inštaláciu inovácie. Uvoľnite miesto na disku a skúste to znova.


Vlastnosti

ID článku: 10587 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky