Nastavenia mobilnej siete vo Windowse 10

Niektoré počítače s Windowsom 10 sú vybavené SIM kartou, ktorá vám umožňuje pripojiť sa k mobilnej dátovej sieti, aby ste sa mohli pripojiť na internet všade, kde je k dispozícii signál mobilnej siete. Ak váš počítač SIM kartu neobsahuje, môžete sa k mobilnej sieti pripojiť inými spôsobmi, napríklad zapojením a použitím externého mobilného zariadenia (nazýva sa mobilný modem alebo mobilné širokopásmové zariadenie). Na pripojenie v každom prípade potrebujete dátový balík od mobilného operátora.

Prvé pripojenie k mobilnej dátovej sieti

 1. Kliknite na ikonu Siete (
  Ikona Wi-Fi
  alebo
  Ikona siete Ethernet
  ) v pravom dolnom rohu panela úloh a potom vyberte mobilnú sieť zo zoznamu a stlačte položku Pripojiť.

  V mnohých prípadoch sa zobrazí názov mobilného operátora vedľa ikony mobilnej siete.

 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte meno používateľa a heslo a názov prístupového bodu (APN).

  Ak chcete získať v prípade potreby ďalšie informácie o nastaveniach, ktoré sa majú použiť, skontrolujte informácie dodané s počítačom, SIM kartou alebo mobilným zariadením.

Ak mobilné dátové pripojenie funguje požadovaným spôsobom, vo väčšine prípadov nie je potrebné meniť žiadne mobilné nastavenia. Ak sa však vyskytujú problémy s mobilným pripojením, môže ich vyriešiť zmena jedného alebo viacerých nastavení. Zobrazené nastavenia sa líšia v závislosti od modelu počítača a mobilného operátora.

NastavenieFunkcia
Pripojiť automaticky

Určuje, či sa počítač automaticky pripojí k mobilnej dátovej sieti, keď je sieť k dispozícii. Ak sa chcete pri každom použití mobilného dátového pripojenia pripojiť manuálne, začiarknutie políčka zrušte.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Pripojiť automaticky. Toto nastavenie je k dispozícii, ak ste odpojení od mobilnej dátovej siete. Použije sa, keď vyberiete položku Pripojiť.

Povoliť roaming

Určuje, či mobilné dátové pripojenie zostane zapnuté aj vtedy, keď sa počítač nachádza mimo dosahu siete mobilného operátora. Ak ponecháte políčko nezačiarknuté, môžete sa vyhnúť poplatkom za dátový roaming.

Ak roaming povolíte, môžete používať mobilné dátové pripojenie, keď sa bude počítač nachádzať v roamingovej oblasti. V závislosti od vášho dátového balíka je možné, že pri roamingu zaplatíte za prenesené údaje viac.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Povoliť roaming. Toto nastavenie je k dispozícii, ak ste odpojení od mobilnej dátovej siete. Použije sa, keď vyberiete položku Pripojiť.

Výber siete

Zobrazuje sa pri roamingu a určuje, ktoré mobilné sieťové pripojenie sa použije. Predvolené nastavenie je Automatické.

Ak sa pri pokuse o pripojenie k mobilnej sieti zobrazí hlásenie, že vybratá sieť nie je k dispozícii, môžete kliknúť na položku Hľadať siete a vybrať inú mobilnú sieť.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti.

Aktívna sieť

Zobrazuje názov mobilnej siete, ktorú práve používate.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti.

Aktualizovať nastavenie

Získa najnovšie nastavenie mobilnej siete od mobilného operátora. Získaním najnovšieho nastavenia môžete zabezpečiť správne fungovanie mobilného dátového pripojenia.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenie > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti > Aktualizovať nastavenia.

Pridať APN pre internet

Názov internetového prístupového bodu (APN) je adresa, ktorú váš počítač používa na pripojenie na internet pri použití mobilného dátového pripojenia. Názov internetového prístupového bodu sa zvyčajne nastavuje automaticky.

Ak vaše mobilné dátové pripojenie nefunguje, skúste zadať nový názov internetového prístupového bodu v závislosti od polohy a mobilného operátora. Ak sa pomocou počítača môžete pripojiť k Wi-Fi sieti alebo máte poruke telefón, skúste vyhľadať nastavenie názvu internetového prístupového bodu svojho mobilného operátora online.

Ak chcete pridať internetový prístupový bod, do poľa APN je nutné zadať adresu. Ostatné nastavenia sú voliteľné a líšia sa v závislosti od mobilného operátora.

 1. Vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > vyberte názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti > Pridajte APN pre internet.
 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Do poľa Názov profilu zadajte názov profilu APN.
  • Do poľa APN zadajte adresu bodu APN, ktorý sa má použiť.
  • Do poľa Meno používateľa zadajte meno používateľa mobilného konta.
  • Do poľa Heslo zadajte heslo mobilného konta.
  • Kliknite na položku Typ prihlasovacích údajov a vyberte používanú metódu overovania.
  • Kliknite na položku Typ IP a vyberte používaný typ IP adresy.
 3. Začiarknite políčko Použiť tento profil, ak chcete profil prístupového bodu použiť hneď po jeho uložení.
 4. Kliknite na tlačidlá Uložiť > OK.
 5. Ak sa chcete vrátiť späť a zobraziť zoznam profilov prístupových bodov, ktoré máte vytvorené, vyberte tlačidlo Naspäť a pozrite si časť APN pre internet.
Vlastnosti

Tu sa zobrazujú informácie o SIM karte a mobilnom dátovom pripojení. Kliknutím na položku Kopírovať môžete informácie skopírovať a prilepiť ich do e-mailu alebo na iné miesto. To môže byť užitočné v prípade, že sa vyskytnú problémy s pripojením a informácie potrebujete odoslať svojmu mobilnému operátorovi alebo pracovníkovi technickej podpory.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti.

Použitie PIN kódu SIM karty

Určuje, či chcete použiť PIN kód SIM karty v počítači, aby ste zabránili iným používateľom bez oprávnenia v používaní mobilného dátového pripojenia. Po nastavení PIN kódu SIM karty sa pri pokuse o pripojenie zobrazí výzva na jeho zadanie.

Keď sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód SIM karty. Ak ide o jeho prvé použitie, zadajte predvolený PIN kód SIM karty. Ak predvolený PIN kód SIM karty nepoznáte, pozrite sa, či nie je uvedený na webovej lokalite mobilného operátora. Ak chcete zablokovať mobilné dátové pripojenie pomocou PIN kódu SIM karty, musíte reštartovať počítač.

Ak ste PIN kód SIM karty už nastavili, pri zobrazení výzvy ho zadajte a vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete vyhľadať toto nastavenie PIN kódu SIM karty, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti > Použiť PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie.

Odstránenie PIN kódu SIM karty

Toto nastavenie sa zobrazuje, ak používate PIN kód SIM karty. Ak používate PIN kód SIM karty a rozhodli ste sa, že PIN kód už nechcete používať, kliknite na položku Odstrániť PIN kód SIM karty, zadajte aktuálny PIN kód SIM karty a vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete vyhľadať toto nastavenie PIN kódu SIM karty, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti > Odstrániť PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie.

Zmena PIN kódu SIM karty

Toto nastavenie sa zobrazuje, ak používate PIN kód SIM karty. Ak používate PIN kód SIM karty a chcete ho zmeniť, kliknite na položku Zmeniť PIN kód SIM karty a zadajte aktuálny PIN kód SIM karty do poľa Aktuálny PIN kód SIM karty. Potom zadajte nový PIN kód SIM karty do poľa Nový PIN kód SIM karty, potom nový kód opäť zadajte do poľa Potvrdiť nový PIN kód SIM karty a vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete vyhľadať toto nastavenie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti > Zmeniť PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie.

Odblokovanie PIN kódu SIM karty

Toto nastavenie sa zobrazuje, ak používate PIN kód SIM karty a trikrát ste zadali nesprávny PIN kód. V takom prípade sa SIM karta zablokuje a nebude možné ju používať, kým ju neodblokujete. Ak ju chcete odblokovať, najskôr je nutné požiadať mobilného operátora o kľúč na odblokovanie PIN kódu (PUK). Potom vyberte položku Kód na odblokovanie PIN kódu SIM karty a zadajte PUK kód. Ak zadáte nesprávny PUK kód príliš veľakrát, SIM karta sa natrvalo zablokuje a budete si musieť od mobilného operátora zaobstarať novú SIM kartu.

Ak chcete vyhľadať toto nastavenie, keď je vaša SIM karta zablokovaná, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť > názov mobilného pripojenia > Rozšírené možnosti > Odblokovať PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie.
Vlastnosti

ID článku: 10739 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky