Používanie zväčšovacieho skla na zobrazenie položiek na obrazovke

Windows 10

Zväčšovacie sklo je nástroj, ktorý zväčšuje obrazovku alebo jej časť, aby ste zreteľnejšie videli text a obrázky. K dispozícii sú rôzne nastavenia, aby ste ho mohli využívať podľa vlastných predstáv.

Otvorenie zväčšovacieho skla

Ak chcete otvoriť zväčšovacie sklo pomocou klávesnice, stlačte kláves s logom Windows a + (znamienko plus). Ak ho chcete otvoriť dotykom alebo myšou, prejdite do ponuky Štart a potom na položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu > Zväčšovacie sklo . Potom posunutím jazdca v časti Zväčšovacie sklo funkciu zapnite.

Pokiaľ nezmeníte nastavenie, zväčšovacie sklo sa otvorí v zobrazení celej obrazovky.

Zavretie zväčšovacieho skla

Ak chcete zväčšovacie sklo vypnúť, stlačte kláves s logom Windows  + kláves Esc alebo vyberte ikonu zväčšovacieho skla , a potom na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla vyberte tlačidlo Zavrieť.

Zmena zobrazenia zväčšovacieho skla

Ak používate myš, zväčšovacie sklo môžete použiť v troch rôznych zobrazeniach: zobrazení na celú obrazovku, zobrazení lupy alebo ukotvenom zobrazení. Vyskúšajte si rôzne zobrazenia a zistite, ktoré vám najviac vyhovuje.

V zobrazení na celú obrazovku sa zväčšuje celá obrazovka. Pri zväčšení pravdepodobne neuvidíte celý obsah obrazovky súčasne, pri pohybe myšou po obrazovke však môžete vidieť všetko. Ak vlastníte dotykovú obrazovku, zväčšovacie sklo zobrazí biele okraje okolo okraja obrazovky. Ťahaním prsta alebo myši po okrajoch zabezpečíte pohyb po obrazovke.

V zobrazení lupy je to pri pohybe po obrazovke podobné, ako keby ste sa na ňu pozerali cez lupu.

Ukotvené zobrazenie funguje na pracovnej ploche. V tomto zobrazení je zväčšovacie sklo ukotvené k časti obrazovky. Pri pohybe po obrazovke sa niektoré jej časti zobrazia zväčšené v oblasti ukotvenia, kým hlavná časť obrazovky zostáva nezmenená.

Prispôsobenie zväčšovacieho skla

Ak chcete zmeniť činnosť zväčšovacieho skla, pomocou tlačidiel lupy (

Zoom in button
 a
Zoom out button
) zväčšite alebo zmenšite obrazovku. Na priblíženie a oddialenie tiež môžete stlačiť kláves s logom Windows a + (znamienko plus) alebo kláves s logom Windows a - (znamienko mínus).

 1. Pomocou tlačidla možností zväčšovacieho skla 
  Magnifier options button
   môžete zmeniť úroveň priblíženia, farbu alebo zaostrenie.
 2. Ak chcete otvoriť zväčšovacie sklo, stlačte kláves s logom Windows a + (znamienko plus).
 3. Na pracovnej ploche vyberte ikonu zväčšovacieho skla a potom vyberte tlačidlo Možnosti
  Magnifier options button
  .
 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Pomocou jazdca vyberte prírastok priblíženia. Percentuálny podiel, ktorý vyberiete na tomto mieste, bude predstavovať prírastok, v ktorom zväčšovacie sklo zväčšuje obrazovku pri kliknutí na tlačidlo Priblížiť
   Zoom in button
   .
  • Ak chcete invertovať farby na obrazovke, začiarknite políčko Zapnúť inverziu farieb. Niekedy inverzia farieb zvýši čitateľnosť textu.
  • Označením začiarkavacieho políčka zvoľte, ako zväčšovacie sklo zaostruje. Zväčšovacie sklo môže sledovať myš, bod vloženia alebo klávesnicu.

Používanie zväčšovacieho skla na dotykovej obrazovke

Prostredníctvom dotykovej obrazovky môžete so zväčšovacím sklom vykonávať rôzne úlohy:

 • Ťuknutím na rohy priblížite alebo vzdialite zobrazenie.
 • Ťahaním prsta po okrajoch sa pohybujete po obrazovke.
 • Ťuknutím dvomi prstami na protiľahlé okraje zobrazíte svoje umiestnenie na obrazovke.
 • Ťuknutím na tlačidlo Zavrieť zavriete zväčšovacie sklo.

Windows 8.1

Zväčšovacie sklo je užitočný nástroj, ktorý zväčšuje časť alebo celú obrazovku, aby ste zreteľnejšie videli text a obrázky. Dodáva sa s niekoľkými rôznymi nastaveniami, aby ste ho mohli využívať podľa vlastných predstáv.

Používanie zväčšovacieho skla

Zväčšovacie sklo môžete rýchlo otvoriť a zatvoriť, aby ste ho mali poruke, keď ho potrebujete, a aby vám nezavadzalo, keď ho nepotrebujete.

Otvorenie Zväčšovacieho skla pomocou klávesnice

 1. Stlačte kláves s logom Windows  + „+“ (znamienko plus).

 2. Pokiaľ nezmeníte nastavenie, zväčšovacie sklo sa otvorí v zobrazení celej obrazovky.

Otvorenie zväčšovacieho skla dotykom alebo myšou

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie počítača.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu, potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšovacie sklo a posunutím jazdca pod položkou Zväčšovacie sklo ho zapnite.

 3. Pokiaľ nezmeníte nastavenie, zväčšovacie sklo sa otvorí v zobrazení celej obrazovky.

Zavretie zväčšovacieho skla

Ak chcete rýchlo vypnúť zväčšovacie sklo, stlačte kláves s logom Windows  + Esc. Taktiež môžete ťuknúť alebo kliknúť na ikonu zväčšovacieho skla a potom ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla.

Zmena zobrazenia zväčšovacieho skla

Ak používate myš, zväčšovacie sklo môžete používať niekoľkými spôsobmi v závislosti od vášho zaužívaného spôsobu práce: na celú obrazovku, v podobe lupy alebo s ukotvením. Vyskúšajte si rôzne zobrazenia a zistite, ktoré vám najviac vyhovuje.

 • Celá obrazovka. V tomto zobrazení sa zväčší celá obrazovka. Pri zväčšení pravdepodobne neuvidíte naraz celý obsah obrazovky, pri pohybe po obrazovke však uvidíte všetko. Ak vlastníte dotykovú obrazovku, zväčšovacie sklo zobrazí biele okraje okolo okraja obrazovky. Ťahaním prsta alebo myši po okrajoch zabezpečíte pohyb po obrazovke.
 • Lupa. V tomto zobrazení je to pri pohybe po obrazovke podobné, ako keby ste sa na ňu pozerali cez lupu.
 • Ukotvené. Ukotvené zobrazenie funguje na pracovnej ploche Windowsu. V tomto zobrazení je zväčšovacie sklo ukotvené k časti obrazovky. Pri pohybe po obrazovke sa niektoré jej časti zobrazia zväčšené v oblasti ukotvenia, kým hlavná časť obrazovky zostáva nezmenená.

Prispôsobenie zväčšovacieho skla

Môžete zmeniť spôsob, akým funguje zväčšovacie sklo. Príklad: Na nastavenie intenzity zväčšenia zobrazenia zväčšovacím sklom môžete použiť tlačidlá priblíženia a vzdialenia (

Zoom in button
 a 
Zoom out button
). Stlačenie klávesu s logom Windows  + plus a klávesu s logom Windows  + mínus na klávesnici je ďalším rýchlym spôsobom na približovanie a odďaľovanie zobrazenia. Zväčšovacie sklo môžete prispôsobiť aj stlačením tlačidla možností zväčšovacieho skla
Magnifier options button
.

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Zväčšovacie sklo a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 3. Prejdite na pracovnú plochu Windowsu a kliknite na Zväčšovacie sklo .

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti

  Magnifier options button
  .

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Pomocou jazdca vyberte prírastok priblíženia. Percento, ktoré vyberiete na tomto mieste, bude predstavovať prírastok, v ktorom zväčšovacie sklo zväčší obrazovku pri stlačení tlačidla priblíženia

   Zoom in button
   .

  • Ak chcete invertovať farby na obrazovke, začiarknite políčko Zapnúť inverziu farieb. Niekedy inverzia farieb zvýši čitateľnosť textu.

  • Označením začiarkavacieho políčka vyberte, ako zväčšovacie sklo zaostruje. Zväčšovacie sklo môže sledovať myš, bod vloženia alebo klávesnicu.

Dotykové ovládanie zväčšovacieho skla

Pri používaní zväčšovacieho skla pomocou dotykovej obrazovky môžete vykonávať rôzne úlohy:

 • Ťuknutím na rohy priblížite alebo vzdialite zobrazenie.

 • Ťahaním prsta po okrajoch sa pohybujete po obrazovke.

 • Ťuknutím na znamienko „X“ vypnete zväčšovacie sklo.

 • Ťuknutím dvomi prstami na protiľahlé okraje zobrazíte svoje umiestnenie na obrazovke.

Windows 7

Pomocou zväčšovacieho skla, ktoré je súčasťou Centra zjednodušenia prístupu, sa zväčšujú rozličné časti obrazovky. Ak ho chcete otvoriť rýchlo, kliknite na tlačidlo Štart a zadajte slovné spojenie Zväčšovacie sklo.

Môžete tiež zmeniť rozlíšenie obrazovky, pomocou ktorého sa upravuje jasnosť, veľkosť, ako aj množstvo vecí, ktoré sa nachádzajú na monitore počítača. Ďalšie informácie o úprave rozlíšenia obrazovky nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

K dispozícii sú tri režimy zväčšovacieho skla:

 • Režim zobrazenia na celú obrazovku. V režime zobrazenia na celú obrazovku sa zväčšuje celá obrazovka. Na základe veľkosti obrazovky a vybratej úrovne priblíženia sa nemusí celý obsah obrazovky zobraziť naraz.

 • Režim lupy. V režime lupy sa zväčšuje len oblasť okolo ukazovateľa myši. Pri posúvaní ukazovateľom myši sa zväčšovaná oblasť obrazovky pohybuje spolu s ukazovateľom.

 • Režim ukotvenia. V režime ukotvenia sa zväčšuje iba časť obrazovky a zvyšok obrazovky zostáva nezmenený. Používateľ vyberá oblasť, ktorá sa na obrazovke zväčší.


Zväčšenie položiek zobrazených na obrazovke

 1. Otvorte zväčšovacie sklo kliknutím na tlačidlo Štart

  Obrázok tlačidla Štart
  , kliknutím na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Zjednodušenia prístupu a nakoniec kliknutím na položku Zväčšovacie sklo.

 2. V ponuke Zobrazenia kliknite na režim, ktorý chcete používať.

 3. Presuňte ukazovateľ na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť.

 

Výber miesta zaostrenia zväčšovacieho skla
Zmena úrovne priblíženia
Nastavenie prírastkov priblíženia
Nastavenie veľkosti šošovky
Zapnutie inverzie farieb
Zobrazenie panela s nástrojmi zväčšovacieho skla


Vlastnosti

ID článku: 11542 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky