Používanie zväčšovacieho skla na lepšie zobrazenie položiek na obrazovke

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Zväčšovacie sklo zväčšuje časť obrazovky, prípadne celú obrazovku, aby ste lepšie videli slová a obrázky.

Zapnutie alebo vypnutie zväčšovacieho skla

Ak chcete zapnúť zväčšovacie sklo, stlačte kláves s logom Windows‌  + znamienko plus (+) na klávesnici. Stlačte kláves s logom Windows  + Esc, ak ho chcete vypnúť.

Ak chcete zväčšovacie sklo zapnúť alebo vypnúť dotykom alebo myšou, vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Zjednodušenie prístupu  > Zväčšovacie sklo  a potom v časti Zapnúť zväčšovacie sklo prepnite prepínač do zapnutej polohy.

Zväčšovacie sklo môžete vypnúť výberom tlačidla Zavrieť  na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla.

Priblíženie a oddialenie a používanie zobrazení zväčšovacieho skla

Keď je zväčšovacie sklo zapnuté, na priblíženie a oddialenie tiež môžete stlačiť kláves s logom Windows  + plus (+) alebo kláves s logom Windows  + mínus (-). Obsah môžete priblížiť a oddialiť aj pomocou myši stlačením klávesov Ctrl + Alt a otáčaním kolieska myši.

Zväčšovacie sklo môžete použiť v troch rôznych zobrazeniach: zobrazení na celú obrazovku, zobrazení lupy alebo ukotvenom zobrazení. Ak chcete zmeniť zobrazenie, použite ponuku Zobrazenia na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla.

V zobrazení na celú obrazovku sa zväčšuje celá obrazovka. Pri zväčšení neuvidíte naraz celý obsah obrazovky, ale pri pohybe po obrazovke uvidíte jej časti.

V zobrazení lupy je to pri pohybe po obrazovke podobné, ako keby ste sa na ňu pozerali cez lupu. Veľkosť lupy môžete zmeniť v nastaveniach zväčšovacieho skla.

Ukotvené zobrazenie funguje na pracovnej ploche. V tomto zobrazení je zväčšovacie sklo ukotvené k vašej obrazovke. Pri pohybe po obrazovke sa niektoré jej časti zobrazia zväčšené v oblasti ukotvenia, kým hlavná časť obrazovky zostáva nezmenená.

Zmena nastavení zväčšovacieho skla

Zväčšovacie sklo obsahuje niekoľko rôznych nastavení, ktoré majú pomôcť vašim potrebám. Dostanete sa k nim výberom možností Štart  > Nastavenie  > Zjednodušenie prístupu  > Zväčšovacie sklo . Môžete stlačiť aj kombináciu klávesov kláves s logom Windows  + Ctrl + M alebo na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla vyberte tlačidlo Nastavenia 

Magnifier options button
.

Tu sú možnosti, ktoré môžete zmeniť:

 • Úroveň priblíženia. Zmena predvoleného stupňa priblíženia pri spustení zväčšovacieho skla.
 • Prírastok úrovne priblíženia. Hodnotu, o ktorú zväčšovacie sklo priblíži alebo oddiali obsah, môžete zmeniť.
 • Spustenie zväčšovacieho skla po prihlásení. Automatické zapnutie zväčšovacieho skla po prihlásení do počítača.
 • Spustiť zväčšovacie sklo pred prihlásením pre každého. Zväčšovacie sklo sa pred prihlásením do počítača spustí každému používateľovi.
 • Invertovanie farieb. Invertovanie farieb na obrazovke. Niekedy inverzia farieb zvýši čitateľnosť textu.
 • Vyhladzovanie obrázkov a textu. Okraje zväčšeného textu sa po priblížení javia hladšie.
 • Zbaliť do ikony zväčšovacieho skla. Zbalenie panela s nástrojmi zväčšovacieho skla do ikony lupy. Na opätovné zobrazenie panela s nástrojmi zväčšovacieho skla vyberte ikonu lupy.
 • Výber zobrazenia zväčšovacieho skla Vyberte predvolené zobrazenie, ktoré bude zväčšovacie sklo používať po opätovnom zapnutí. Ak vyberiete zobrazenie lupy, môžete tiež zmeniť jej veľkosť.

Používanie zväčšovacieho skla na dotykovej obrazovke

Tu je niekoľko tipov, ako používať zväčšovacie sklo s dotykovou obrazovkou:

 • Ak chcete priblížiť alebo oddialiť, ťuknite na symboly plus (+) alebo mínus (-) v rohoch obrazovky.
 • Ak sa chcete pohybovať po obrazovke, potiahnite okrajmi obrazovky v zobrazení na celú obrazovku.
 • Ak chcete zobrazenie okamžite oddialiť a zistiť, kde sa na obrazovke nachádzate, jedným prstom ťuknite na opačné konce obrazovky naraz.
 • Ak chcete zväčšovacie sklo zatvoriť, ťuknite na tlačidlo Zavrieť .

Klávesové skratky Zväčšovacieho skla

Úplný zoznam klávesových skratiek zväčšovacieho skla nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse. Úplný zoznam klávesových skratiek je dostupný aj v nastaveniach zväčšovacieho skla.