Spustenie počítača v núdzovom režime vo Windowse 10

V rámci núdzového režimu sa Windows spustí v základnom stave s použitím obmedzenej skupiny súborov a ovládačov. Môže vám pomôcť vyriešiť problémy s počítačom. Ak sa napríklad problém v núdzovom režime neprejaví, viete, že ho nespôsobujú predvolené nastavenia ani základné ovládače zariadení.

Existujú dve verzie núdzového režimu: Núdzový režim a Núdzový režim s použitím siete. Sú si navzájom dosť podobné, ale Núdzový režim s použitím siete obsahuje aj sieťové ovládače a služby potrebné na prístup na internet a k iným počítačom v sieti.

V nasledujúcich častiach sú popísané možnosti spustenia počítača v núdzovom režime.

V Nastaveniach
Z prihlasovacej obrazovky


Vlastnosti

ID článku: 12376 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Windows 10

Pripomienky