Spustenie počítača v núdzovom režime vo Windowse 10

Vzťahuje sa na: Windows 10

V rámci núdzového režimu sa systém Windows spustí v základnom stave s použitím obmedzenej skupiny súborov a ovládačov. Ak sa problém v núdzovom režime neprejaví, znamená to, že problém nespôsobujú predvolené nastavenia a základné ovládače zariadení. Pozorovanie systému Windows v núdzovom režime vám umožňuje zúžiť zdroj problému a môže vám pomôcť vyriešiť problémy s počítačom.

Existujú dve verzie núdzového režimu: Núdzový režim a Núdzový režim s použitím siete. Núdzový režim s použitím siete obsahuje navyše sieťové ovládače a služby potrebné na prístup na internet a k iným počítačom v sieti. 
 
Vyberte si z nasledujúcich častí, ak chcete zistiť, ako môžete spustiť počítačom v núdzovom režime z nastavení, prihlasovacej obrazovky alebo čiernej alebo prázdnej obrazovky.