Úložiská vo Windowse 10

Funkcia Ukladacie priestory pomáha chrániť vaše údaje v prípade zlyhania jednotiek a umožňuje zväčšiť ukladací priestor postupným pridávaním jednotiek do počítača. Funkciu Ukladacie priestory možno použiť na zoskupenie dvoch alebo viacerých jednotiek vo fonde ukladacieho priestoru a potom použiť kapacitu fondu na vytvorenie virtuálnych jednotiek nazývaných ukladacie priestory. Takéto ukladacie priestory zvyčajne ukladajú dve kópie údajov, aby ste v prípade zlyhania jednej jednotky stále mali zachovanú kópiu vašich údajov. Ak nemáte k dispozícii dostatočnú kapacitu, pridajte do fondu ukladacieho priestoru ďalšie jednotky.
 
Čo je potrebné na vytvorenie ukladacieho priestoru?
Ako vytvoriť ukladací priestor?
Mám vytvoriť jednoduchý, zrkadlový alebo paritný priestor?
Mám vykonať inováciu svojho fondu?
Kedy je vhodné optimalizovať používanie jednotiek?
Ako odstránim disk z fondu?


Vlastnosti

ID článku: 12438 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky