Obnovenie, vynulovanie alebo obnovenie výrobných nastavení PC

Ak máte problémy s počítačom, môžete sa pokúsiť obnoviť, vynulovať nastavenia alebo obnoviť jeho obsah. Obnovením počítača sa preinštaluje Windows a zachovajú sa vaše osobné súbory a nastavenia. Zachovajú sa aj aplikácie, ktoré boli v počítači predinštalované, ako aj aplikácie, ktoré ste nainštalovali z Windows Obchodu. Vynulovaním nastavenia počítača sa preinštaluje Windows, ale odstránia sa vaše súbory, nastavenia a aplikácie, okrem aplikácií, ktoré boli v počítači predinštalované. Obnovenie počítača predstavuje spôsob vrátenia nedávnych zmien v systéme.

Ak sa vyskytli problémy so spustením (zavedením) počítača, pozrite si tému Nastavenie spustenia Windowsu (vrátane núdzového režimu). Z prostredia Windows Recovery Environment môžete obnoviť alebo vynulovať nastavenia počítača alebo obnoviť jeho obsah.

Ak chcete zálohovať a obnoviť svoje osobné súbory pomocou funkcie História súborov, pozrite si tému Nastavenie jednotky pre funkciu História súborov.

Pred obnovením alebo vynulovaním nastavenia PC

Po spustení sa vo väčšine prípadov obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC dokončí automaticky. Ak však bude Windows potrebovať chýbajúce súbory, zobrazí sa žiadosť o vloženie obnovovacích médií, ktoré sú obvykle na DVD diskoch alebo USB kľúčoch. V takom prípade závisia konkrétne požiadavky od vášho PC.

Ak bol počítač dodaný so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, budete potrebovať disky a USB kľúče dodané s počítačom. V dokumentácii dodanej s počítačom skontrolujte, či výrobca počítača poskytol tieto disky alebo médiá. V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že ste ich vytvorili pri prvom nastavovaní počítača.

Ak ste počítač inovovali na Windows 8.1 alebo na Windows RT 8.1 pomocou DVD disku, použite tento disk. Ak nemáte médium k systému Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, obráťte sa na Podporu spoločnosti Microsoft.

 
Obnovenie nastavení počítača bez dopadu na vaše súbory
Odstránenie všetkého a preinštalovanie Windowsu
Obnovenie počítača do minulého stavu
Získanie ďalšej pomoci v komunite spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 17085 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky