Pripojenie k zariadeniam Bluetooth

Vďaka technológii Bluetooth môžete s počítačom s Windowsom používať rôzne bezdrôtové zariadenia, ako sú napríklad slúchadlá, reproduktory, telefóny alebo fitnes pomôcky Bluetooth. Najskôr spárujte zariadenie Bluetooth s počítačom. Spôsob, akým to urobíte, závisí od zariadenia Bluetooth, ktoré používate.

Pripojenie náhlavnej súpravy, reproduktora alebo iného zvukového zariadenia Bluetooth

 1. Zapnite zvukové zariadenie Bluetooth a nastavte ho tak, aby bolo rozpoznateľné.

  Postup pri tomto nastavení sa líši v závislosti od zariadenia. Nájdete ho v zariadení alebo na webovej lokalite výrobcu.

 2. V počítači zapnite technológiu Bluetooth, ak ešte nie je zapnutá. Na paneli úloh treba vybrať položky Centrum akcií > Bluetooth.

 3. V centre akcií vyberte položku Pripojiť > a názov zariadenia.

  Postup na pripojenie k rozhraniu Bluetooth z panela úloh

 4. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa môžu zobraziť. Ak sa žiadne nezobrazia, všetko je nastavené a zariadenie je pripojené.

  Zariadenie Bluetooth sa k počítaču zvyčajne automaticky pripojí vždy, keď budú obe zariadenia vo vzájomnom dosahu a budú mať zapnutú technológiu Bluetooth.

Pripojenie klávesnice, myši alebo iného zariadenia Bluetooth

 1. Zapnite zariadenie a nastavte ho tak, aby bolo rozpoznateľné.

 2. Vyberte tlačidlo Štart

  Ikona s logom Windows
  a potom vyberte položky Nastavenie > Zariadenia > Bluetooth.

 3. Zapnite Bluetooth > vyberte zariadenie > stlačte položku Párovať.

 4. Ak sa zobrazia ďalšie pokyny, postupujte podľa nich.

Vlastnosti

ID článku: 17156 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 9

Pripomienky