Inštalácia tlačiarne vo Windowse 10

Vzťahuje sa na: Windows 10

Keď pripojíte tlačiareň k počítaču alebo pridáte novú tlačiareň do domácej siete, zvyčajne môžete začať okamžite tlačiť. Windows 10 podporuje väčšinu tlačiarní a pravdepodobne nebudete musieť inštalovať špeciálny softvér tlačiarne. Ale ak ho potrebujete, ďalšia podpora tlačiarní a ovládače sú k dispozícii prostredníctvom lokality Windows Update.

 

Inštalácia alebo pridanie sieťovej tlačiarne, bezdrôtovej tlačiarne alebo tlačiarne s rozhraním Bluetooth

Ak je vaša tlačiareň zapnutá a pripojená k sieti, Windows by ju mal nájsť ľahko. Dostupné tlačiarne môžu zahŕňať všetky tlačiarne v sieti, napríklad tlačiarne s rozhraním Bluetooth, bezdrôtové tlačiarne alebo tlačiarne, ktoré sú zapojené do iného počítača a zdieľané v sieti. Na inštaláciu niektorých tlačiarní možno budete potrebovať povolenie.

  1. Pripojte kábel USB tlačiarne do svojho zariadenia a skontrolujte, či je zapnuté.
  2. Vyberte tlačidlo  Štart , potom vyberte položky Nastavenia  > Zariadenia > Tlačiarne a skenery.
  3. Vyberte položku Pridať tlačiareň alebo skener. Počkajte, kým sa nájdu tlačiarne v okolí a potom vyberte tú, ktorú chcete používať, a vyberte položku Pridať zariadenie.

Ak vaša tlačiareň nie je v zozname, vyberte položku Požadovaná tlačiareň nie je v zozname a potom ju podľa pokynov na obrazovke pridajte manuálne pomocou niektorej z možností.

Inštalácia alebo pridanie lokálnej tlačiarne

Vo väčšine prípadov stačí na inštaláciu tlačiarne pripojiť ju k PC. Jednoducho pripojte USB kábel tlačiarne do voľného USB portu v počítači a zapnite tlačiareň.

  1. Vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky  Nastavenie   > Zariadenia > Tlačiarne a skenery.
  2. Vyberte položku Pridať tlačiareň alebo skener. Počkajte, kým sa nájdu tlačiarne v okolí a potom vyberte tú, ktorú chcete používať, a vyberte položku Pridať zariadenie.

Ak váš skener nie je v zozname, vyberte položku Požadovaná tlačiareň nie je v zozname a podľa pokynov na obrazovke ju pridajte manuálne pomocou niektorej z možností.

Potrebujete ďalšiu pomoc?