Inštalácia tlačiarne vo Windowse 10

Vzťahuje sa na: Windows 10

Keď pripojíte tlačiareň k počítaču alebo pridáte novú tlačiareň do domácej siete, zvyčajne môžete začať okamžite tlačiť. Windows 10 podporuje väčšinu tlačiarní, takže pravdepodobne nebudete musieť inštalovať špeciálny softvér tlačiarne. Ďalšie ovládače a podpora tlačiarní môžu byť k dispozícii, ak si aktualizujete Windows 10.

 

Potrebujete ďalšiu pomoc?