Vyhľadanie kľúča na obnovenie pre šifrovanie BitLocker


 • Kde hľadať kľúč na obnovenie pre šifrovanie BitLocker:
  • Na uloženom výtlačku. Hľadajte na miestach, kam si odkladáte dôležité dokumenty.

  • Uložený na USB kľúči. Zapojte USB kľúč do zamknutého počítača a postupujte podľa pokynov. Ak ste na USB kľúč uložili kľúč do textového súboru, použite na prečítanie súboru iný počítač.

  • Vo svojom konte Microsoft. Ak chcete získať kľúč na obnovenie, prejdite na lokalitu Kľúče na obnovenie pre šifrovanie BitLocker.

  • V konte adresárovej služby Azure Active Directory. Ak potrebujete získať kľúč na obnovenie pracovného PC, do ktorého sa prihlasujete s kontom adresárovej služby Azure Active Directory, informácie o zariadení nájdete vo svojom konte Microsoft Azure.

 • Prípadne požiadajte o pomoc:

  • Požiadajte o pomoc s odomknutím niekoho s oprávneniami správcu v tom istom počítači pomocou jeho kľúča.

  • Ak je váš počítač pripojený k doméne (zvyčajne pracovný alebo školský počítač), požiadajte správcu systému o kľúč na obnovenie.

 • Ak sa stále nemôžete dostať dnu, budete musieť obnoviť výrobné nastavenia počítača. Ďalšie informácie
 • Ak chcete zálohovať kľúč na obnovenie pre šifrovanie BitLocker: Vyberte tlačidlo Štart , napíšte BitLocker, zo zoznamu výsledkov vyberte položku Spravovať šifrovanie BitLocker , vyberte Zálohovať kľúč na obnovenie a postupujte podľa pokynov pre uprednostňovaný spôsob zálohovania.