DATEDIF (funkcia)

Vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami.

Upozornenie: Excel poskytuje funkciu DATEDIF na podporu starších zošitov z programu Lotus 1-2-3. V určitých situáciách môže funkcia DATEDIF vypočítať nesprávne výsledky. Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto článku v časti o známych problémoch.

Syntax

DATEDIF(počiatočný_dátum;koncový_dátum;jednotka)

Argument

Popis

počiatočný_dátum   

Povinný

Dátum, ktorý predstavuje prvý alebo počiatočný dátum daného obdobia. Dátumy možno zadať ako textové reťazce v úvodzovkách (napríklad "30.1.2001"), ako poradové čísla (napríklad 36921, čo predstavuje 30. január 2001, ak používate kalendárny systém 1900) alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií (napríklad DATEVALUE("30.1.2001")).

koncový_dátum   

Povinný

Dátum, ktorý predstavuje koncový dátum príslušného obdobia.

jednotka   

Typ informácií, ktoré sa majú vrátiť, ak:

Jednotka

Výsledky

"Y"

Počet celých rokov v príslušnom období.

"M"

Počet celých mesiacov v príslušnom období.

"D"

Počet dní v príslušnom období.

"MD"

Rozdiel počtu dní medzi počiatočným_dátumom a koncovým_dátumom. Mesiace a roky dátumov sa ignorujú.

Dôležité: Z dôvodu známych obmedzení argumentu "MD" neodporúčame jeho použitie. Pozrite si nižšie časť o známych problémoch.

"Ym"

Rozdiel počtu mesiacov počiatočného_dátumu a koncového_dátumu. Dni a roky dátumov sa ignorujú.

"RD"

Rozdiel počtu dní počiatočného_dátumu a koncového_dátumu. Roky dátumov sa ignorujú.

Poznámky

  • Dátumy sa ukladajú ako poradové čísla tak, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 447 dní po 1. januári, 1900.

  • Funkcia DATEDIF je užitočná vo vzorcoch na výpočet veku.

  • I f tart_date je väčšia ako end_date, výsledok sa #NUM!.

Príklady

počiatočný_dátum

koncový_dátum

Vzorec

Popis (výsledok)

1.1.2001

1.1.2003

=DATEDIF(počiatočný_dátum;koncový_dátum;"Y")

2 celé roky v príslušnom období (2)

1.6.2001

15.8.2002

=DATEDIF(počiatočný_dátum;koncový_dátum;"D")

440 dní od 1. júna 2001 do 15. augusta 2002 (440)

1.6.2001

15.8.2002

=DATEDIF(počiatočný_dátum;koncový_dátum;"YD")

75 dní od 1. júna do 15. augusta, roky dátumov sa ignorujú (75)

Známe problémy

Výsledkom použitia argumentu "MD" môže byť záporné číslo, nula alebo nepresný výsledok. Ak sa pokúšate vypočítať zostávajúce dni po poslednom ukončenom mesiaci, môžete použiť alternatívne riešenie:

=DATEDIF(D17;E17;"md"), výsledok: 5

Tento vzorec odčíta prvý deň končiaceho mesiaca (1.5.2016) od pôvodného koncového dátumu v bunke E17 (6.5.2016). Prebieha to takto: Najprv funkcia DATE vytvorí dátum 1.5.2016. Vytvorí ho pomocou roka v bunke E17 a mesiaca v bunke E17. Hodnota 1 potom predstavuje prvý deň v mesiaci. Výsledok funkcie DATE je 1.5.2016. Potom ho odčítame od pôvodného koncového dátumu v bunke E17, čo je 6.5.2016. 6.5.2016 mínus 1.5.2016 je 5 dní.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×