Príbuzné témy
×
Formátovanie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Formátovanie

Dostupné číselné formáty v Exceli

V Exceli môžete čísla v bunkách formátovať napríklad ako menu, percentá, desatinné miesta, dátumy, telefónne čísla alebo PSČ.

Riadok vzorcov a súvisiaca bunka

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek.

 2. Na karte Domov vyberte v rozbaľovacej ponuke položku Číslo.

  Všeobecné Alebo si môžete vybrať niektorú z týchto možností:

  • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1 a vyberte položku Číslo.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo rozsah buniek, vyberte položku Formátovať bunky… a potom položku Číslo.

  • Vyberte malú šípku, spúšťač dialógového okna a potom vyberte položku Číslo.

 3. Vyberte požadovaný formát.

Číselné formáty

Ak chcete zobraziť všetky dostupné číselné formáty, na karte Domov v skupine Číslo kliknite na spúšťač dialógového okna vedľa položky Číslo.

Tlačidlo spúšťača dialógového okna v skupine Číslo

Formát

Popis

Všeobecné

Predvolený číselný formát, ktorý program Excel používa pri zadávaní čísel. Čísla formátované formátom Všeobecné sa zobrazujú v takom tvare, v akom ich zadávate. Ak však bunky nie sú dostatočne široké na to, aby zobrazili celé číslo, formát Všeobecné zaokrúhli čísla na desatiny. Číselný formát Všeobecné tiež používa vedecký (progresívny) zápis pre dlhé čísla (12 alebo viac číslic).

Číslo

Formát používaný pre všeobecné zobrazenie čísel. Môžete určiť počet desatinných miest, ktoré chcete použiť, to, či chcete použiť oddeľovač tisícov a spôsob zobrazenia záporných čísel.

Mena

Formát používaný pre všeobecné menové hodnoty, ktorý zobrazuje predvolený symbol meny s číslami. Môžete určiť počet desatinných miest, ktoré chcete použiť, to, či chcete použiť oddeľovač tisícov a spôsob zobrazenia záporných čísel.

Účtovnícke

Tento formát sa používa pre účtovnícke hodnoty, lebo zarovnáva symboly peňažnej meny a desatinné čiarky čísel v stĺpci.

Dátum

Tento formát zobrazuje poradové čísla dátumu a času ako hodnoty dátumu, v závislosti na určenom type a miestnych nastaveniach. Formáty dátumu, ktoré sa začínajú hviezdičkou (*), reagujú na zmeny miestnych nastavení dátumu a času, ktoré sa určujú v okne Ovládací panel. Formáty bez hviezdičky nie sú ovplyvnené nastaveniami v okne Ovládací panel.

Čas

Tento formát zobrazuje poradové čísla dátumu a času ako hodnoty času, v závislosti na určenom type a miestnych nastaveniach. Formáty času, ktoré sa začínajú hviezdičkou (*), reagujú na zmeny miestnych nastavení dátumu a času, ktoré sa určujú v okne Ovládací panel. Formáty bez hviezdičky nie sú ovplyvnené nastaveniami v okne Ovládací panel.

Percento

Tento formát násobí hodnotu bunky číslom 100 a zobrazí výsledok so symbolom percent (%). Požadovaný počet desatinných miest môžete určiť podľa potreby.

Zlomky

Tento formát zobrazuje číslo ako zlomok podľa toho, aký typ zlomku určíte.

Vedecké

Tento formát zobrazuje číslo vo vedeckom (exponenciálnom) formáte, nahrádzajúc časť čísla znakom E+n, kde E (ktoré predstavuje exponent) násobí predchádzajúce číslo hodnotou 10 na n-tú mocninu. Vedecký formát s dvoma desatinnými miestami zobrazí napríklad číslo 12345678901 ako 1,23E+10, čo je 1,23 krát 10 na 10-tu. Potrebný počet desatinných miest môžete určiť.

Text

Tento formát narába s obsahom bunky ako s textom a zobrazuje obsah presne tak, ako bol zadaný, aj keď boli zadané čísla.

Špeciálne

Tento formát zobrazuje číslo ako PSČ, telefónne číslo alebo rodné číslo.

Vlastné

Tento formát umožňuje úpravu kópie existujúceho kódu číselného formátu. Pomocou tohto formátu vytvoríte vlastný číselný formát, ktorý sa pridá do zoznamu kódov číselných formátov. V závislosti od jazykovej verzie Excelu nainštalovaného v počítači môžete pridať 200 až 250 vlastných číselných formátov. Ďalšie informácie o vlastných formátoch nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie vlastného číselného formátu.

Ak chcete zmeniť vzhľad čísel, môžete na čísla použiť rôzne formáty. Formáty menia iba spôsob zobrazovania čísel a neovplyvňujú hodnoty. Ak napríklad chcete, aby sa číslo zobrazovalo ako mena, kliknite na bunku s číselnou hodnotou > Mena.

Dostupné číselné formáty

Použitie číselného formátu iba zmení spôsob zobrazenia čísla a neovplyvní hodnoty buniek, ktoré sa používajú na vykonávanie výpočtov. Skutočná hodnota sa zobrazuje v riadok vzorcov.

Zobrazenie číselnej hodnoty v riadku funkcií

Tu je zoznam dostupných číselných formátov a spôsob ich používania v Excel pre web:

Formát čísla

Popis

Všeobecné

Predvolený formát čísla. Ak bunka nie je dostatočne široká na zobrazenie celého čísla, tento formát zaokrúhli číslo. Napríklad 25,76 sa zobrazuje ako 26.

Ak je číslo 12 alebo viac číslic, všeobecný formát zobrazí hodnotu s vedeckým (exponenciálnym) zápisom.

číselná hodnota s dvanástimi alebo viacerými číslicami sa zobrazí ako exponenciálna

Číslo

Funguje veľmi podobne ako všeobecný formát, ale líši sa v spôsobe zobrazovania čísel s oddeľovačmi desatinných miest a zápornými číslami. Tu je niekoľko príkladov zobrazovania čísel v oboch formátoch:

ukážka zobrazenia čísel s rôznymi formátmi, napríklad formátmi Číslo a Všeobecný.

Mena

Zobrazuje peňažný symbol s číslami. Môžete zadať počet desatinných miest pomocou funkcie Zvýšiť počet desatinných miest alebo Znížiť počet desatinných miest.

zvýšenie alebo zníženie počtu desatinných miest vo formátovaní čísel

Účtovnícke

Používa sa aj pre peňažné hodnoty, ale zarovná symboly meny a desatinné čiarky čísel v stĺpci.

Krátky dátum

Zobrazuje dátum v tomto formáte:

krátky formát dátumu

Dlhý dátum

Zobrazuje mesiac, deň a rok v tomto formáte:

Dlhý formát dátumu

Čas

Zobrazuje poradové čísla dátumu a času ako hodnoty času.

Percento

Tento formát násobí hodnotu bunky číslom 100 a zobrazí výsledok so symbolom percent (%).

Na určenie požadovaného počtu desatinných miest použite funkciu Zvýšiť počet desatinných miest alebo Znížiť počet desatinných miest.

zvýšenie alebo zníženie počtu desatinných miest vo formátovaní čísel

Zlomok

Zobrazí číslo ako zlomok. Napríklad 0,5 sa zobrazí ako 1/2.

Vedecké

Zobrazí čísla v exponenciálnom zápise, pričom časť čísla nahradí znakom E + n, pričom funkcia E (Exponent) vynásobí predchádzajúce číslo číslom 10 na n-túmocninu. Vedecký formát s dvoma desatinnými miestami zobrazí napríklad číslo 12345678901 ako 1,23E+10, čo je 1,23 krát 10 na 10-tu. Ak chcete určiť počet desatinných miest, ktoré chcete použiť, použite funkciu Zvýšiť počet desatinných miest alebo Znížiť počet desatinných miest.

Text

S hodnotou bunky zaobchádza ako s textom a zobrazí sa presne tak, ako ju zadávate, dokonca aj vtedy, keď zadávate čísla. Ďalšie informácie o formátovaní čísel ako textu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Formátovanie čísel ako meny v Exceli

Formátovanie čísel

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×