Príbuzné témy
×
Formátovanie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Formátovanie

Zobrazenie alebo skrytie nulových hodnôt

Je možné, že dávate prednosť zobrazeniu nulových hodnôt v bunke, alebo používate tabuľkový hárok, ktorý musí vyhovovať formálnym zásadám požadujúcim skrytie nulových hodnôt. Existuje niekoľko spôsobov, ako zobraziť a skryť nulové hodnoty.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Niekedy možno budete chcieť, aby sa v hárkoch nezobrazovali nulové hodnoty (0), a inokedy zasa môžete potrebovať, aby sa zobrazovali. Či už potrebujete nuly zobraziť alebo skryť z dôvodu štandardov formátovania alebo vlastných preferencií, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi.

Skrytie alebo zobrazenie všetkých nulových hodnôt v hárku

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

 2. V časti Zobraziť možnosti pre tento hárok vyberte hárok a potom postupujte takto:

  • Ak chcete, aby sa v bunkách zobrazili nulové hodnoty (0), začiarknite políčko V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu.

  • Ak chcete, aby sa nulové hodnoty (0) zobrazili ako prázdne bunky, zrušte začiarknutie políčka V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu.

Skrytie nulových hodnôt vo vybratých bunkách

Vykonaním týchto krokov skryjete nulové hodnoty vo vybratých bunkách pomocou formátu čísel. Skryté hodnoty sa zobrazia len v riadku vzorcov a nevytlačia sa. V prípade zmeny hodnoty v niektorej z týchto buniek na nenulovú sa táto hodnota zobrazí v bunke a jej formát bude podobný všeobecnému formátu čísel.

 1. Vyberte bunky obsahujúce nulové hodnoty (0), ktoré chcete skryť.

 2. Môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + 1 alebo na karte Domov kliknite na položky Formát > Formátovať bunky.

  Položka Formátovať bunky na karte Domov

 3. Kliknite na položky Číslo > Vlastné.

 4. Do poľa Typ zadajte reťazec 0;-0;;@ a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie skrytých hodnôt:

 1. Vyberte bunky so skrytými nulami.

 2. Môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + 1 alebo na karte Domov kliknite na položky Formát > Formátovať bunky.

 3. Kliknutím na položky Číslo > Všeobecné použite predvolený formát čísel a potom kliknite na tlačidlo OK.

Skrytie nulových hodnôt vrátených vzorcom

 1. Vyberte bunku obsahujúcu nulovú hodnotu (0).

 2. Na karte Domov kliknite na šípku vedľa položiek Podmienené formátovanie > Pravidlá zvýrazňovania buniek > Rovná sa.

 3. Do poľa vľavo zadajte hodnotu 0.

 4. V poli v pravej časti vyberte položku Vlastný formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek kliknite na kartu Písmo.

 6. V poli Farba vyberte bielu farbu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie núl ako prázdnych buniek alebo pomlčiek

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu IF.

Údaje v bunkách A2 a A3 v excelovom hárku

Keď chcete, aby bola v prípade nulovej hodnoty vrátená prázdna bunka, použite takýto vzorec:

 • =IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Prečítajte si tento vzorec. Ak je výsledok 0 (A2-A3), nezobrazí sa 0 – nezobrazí nič (označené úvodzovkami ""). Ak to nie je true, zobrazte výsledok A2-A3. Ak nechcete, aby boli bunky prázdne, ale chcete zobraziť niečo iné ako 0, vložte medzi dvojité úvodzovky pomlčku "-" alebo iný znak.

Skrytie nulových hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Analýza v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na šípku vedľa položky Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zmena zobrazovania chýb    Začiarknite políčko Pri chybných hodnotách zobraziť v časti Formát. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť namiesto chýb. Ak chcete, aby sa chyby zobrazovali ako prázdne bunky, odstráňte z poľa všetky znaky.

  • Zmena zobrazovania prázdnych buniek    Začiarknite políčko Pri prázdnych bunkách zobraziť. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť v prázdnych bunkách. Ak chcete zobraziť prázdne bunky, odstráňte z poľa všetky znaky. Ak chcete zobraziť nuly, zrušte začiarknutie políčka.

Na začiatok stránky

Niekedy možno budete chcieť, aby sa v hárkoch nezobrazovali nulové hodnoty (0), a inokedy zasa môžete potrebovať, aby sa zobrazovali. Či už potrebujete nuly zobraziť alebo skryť z dôvodu štandardov formátovania alebo vlastných preferencií, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi.

Zobrazenie alebo skrytie všetkých nulových hodnôt v hárku

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

 2. V časti Zobraziť možnosti pre tento hárok vyberte hárok a potom postupujte takto:

  • Ak chcete, aby sa v bunkách zobrazili nulové hodnoty (0), začiarknite políčko V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu.

  • Ak chcete, aby sa nulové hodnoty zobrazili ako prázdne bunky, zrušte začiarknutie políčka V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu.

Použitie číselného formátu na skrytie nulových hodnôt vo vybratých bunkách

Ak chcete skryť nulové hodnoty vo vybratých bunkách, použite nasledujúci postup. Keď sa hodnota v jednej z týchto buniek zmení na nenulovú, formát hodnoty bude podobný všeobecnému číselnému formátu.

 1. Vyberte bunky obsahujúce nulové hodnoty (0), ktoré chcete skryť.

 2. Môžete použiť kombináciu klávesov Ctrl + 1 alebo na karte Domov kliknite na položky Formát > Formátovať bunky.

 3. V zozname Kategória kliknite na položku Vlastné.

 4. Do poľa Typ zadajte reťazec 0;-0;;@

Poznámky: 

 • Skryté hodnoty sa nevytlačia a zobrazia sa len v riadku vzorcov, prípadne v bunke, ak upravujete údaje priamo v bunke.

 • Ak chcete znovu zobraziť skryté hodnoty, vyberte bunky a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1 alebo na karte Domov v skupine Bunky ukážte na položku Formát a kliknite na položku Formátovať bunky. V zozname Kategória kliknite na položku Všeobecné a použite predvolený formát čísel. Ak chcete opätovne zobraziť dátum alebo čas, vyberte na karte Číslo príslušný formát dátumu alebo času.

Použitie podmieneného formátu na skrytie nulových hodnôt vrátených vzorcom

 1. Vyberte bunku obsahujúcu nulovú hodnotu (0).

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa príkazu Podmienené formátovanie, ukážte na príkaz Pravidlá zvýrazňovania buniek a potom kliknite na položku Rovná sa.

 3. Do poľa vľavo zadajte hodnotu 0.

 4. V poli v pravej časti vyberte položku Vlastný formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek kliknite na kartu Písmo.

 6. V poli Farba vyberte bielu farbu.

Použitie vzorca na zobrazenie núl ako prázdnych buniek alebo pomlčiek

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia IF.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Údaje

10

10

Vzorec

Popis (výsledok)

=A2-A3

Druhé číslo odčítané od prvého (0)

=IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Ak je výsledok nula, vráti prázdnu bunku (prázdna bunka)

=IF(A2-A3=0;”-”;A2-A3)

Ak je výsledok nula, vráti pomlčku (-)

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie sa nachádzajú v téme Funkcia IF.

Skrytie nulových hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Možnosti kontingenčnej tabuľky na šípku vedľa položky Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Zmena zobrazovania chýb     Vyberte políčko Pri chybných hodnotách zobraziť v časti Formát. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť namiesto chýb. Ak chcete, aby sa chyby zobrazovali ako prázdne bunky, odstráňte z poľa všetky znaky.

  Zmena zobrazovania prázdnych buniek     Vyberte políčko Pri prázdnych bunkách zobraziť. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť v prázdnych bunkách. Ak chcete zobraziť prázdne bunky, odstráňte z poľa všetky znaky. Ak chcete zobraziť nuly, zrušte začiarknutie políčka.

Na začiatok stránky

Niekedy možno budete chcieť, aby sa v hárkoch nezobrazovali nulové hodnoty (0), a inokedy zasa môžete potrebovať, aby sa zobrazovali. Či už potrebujete nuly zobraziť alebo skryť z dôvodu štandardov formátovania alebo vlastných preferencií, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi.

Zobrazenie alebo skrytie všetkých nulových hodnôt v hárku

 1. Kliknite na Microsoft Office tlačidlo Obrázok tlačidla Office, kliknite Excel položku Možnostia potom kliknite na kategóriu Rozšírené.

 2. V časti Zobraziť možnosti pre tento hárok vyberte hárok a potom postupujte takto:

  • Ak chcete, aby sa v bunkách zobrazili nulové hodnoty (0), začiarknite políčko V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu.

  • Ak chcete, aby sa nulové hodnoty zobrazili ako prázdne bunky, zrušte začiarknutie políčka V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu.

Použitie číselného formátu na skrytie nulových hodnôt vo vybratých bunkách

Ak chcete skryť nulové hodnoty vo vybratých bunkách, použite nasledujúci postup. Keď sa hodnota v jednej z týchto buniek zmení na nenulovú, formát hodnoty bude podobný všeobecnému číselnému formátu.

 1. Vyberte bunky obsahujúce nulové hodnoty (0), ktoré chcete skryť.

 2. Môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + 1 alebo na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položky Formát > Formátovať bunky.

 3. V zozname Kategória kliknite na položku Vlastné.

 4. Do poľa Typ zadajte reťazec 0;-0;;@

Poznámky: 

 • Skryté hodnoty sa nevytlačia a Obrázok tlačidla v riadku vzorcov, prípadne v bunke, ak upravujete obsah bunky.

 • Ak chcete znovu zobraziť skryté hodnoty, vyberte bunky a potom na karte Domov v skupine Bunky ukážte na položku Formát a kliknite na položku Formátovať bunky. V zozname Kategória kliknite na položku Všeobecné a použite predvolený formát čísel. Ak chcete opätovne zobraziť dátum alebo čas, vyberte na karte Číslo príslušný formát dátumu alebo času.

Použitie podmieneného formátu na skrytie nulových hodnôt vrátených vzorcom

 1. Vyberte bunku obsahujúcu nulovú hodnotu (0).

 2. N karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie > Pravidlá zvýrazňovania buniek > Rovná sa.

 3. Do poľa vľavo zadajte hodnotu 0.

 4. V poli v pravej časti vyberte položku Vlastný formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek kliknite na kartu Písmo.

 6. V poli Farba vyberte bielu farbu.

Použitie vzorca na zobrazenie núl ako prázdnych buniek alebo pomlčiek

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia IF.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

Ako skopírovať príklad?

 1. Vyberte príklad v tomto článku.

Dôležité: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

Výber príkladu z Pomocníka v Exceli 2013 pre Windows

Výber príkladu z Pomocníka

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 2. V Exceli vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 3. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

Dôležité: Ak chcete, aby príklad fungoval správne, musíte ho v hárku prilepiť do bunky A1.

 1. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce kliknite na položky Kontrola vzorca > Zobraziť vzorce.

Príklad môžete po skopírovaní do prázdneho hárka prispôsobiť vlastným potrebám.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Údaje

10

10

Vzorec

Popis (výsledok)

=A2-A3

Druhé číslo odčítané od prvého (0)

=IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Ak je výsledok nula, vráti prázdnu bunku (prázdna bunka)

=IF(A2-A3=0;”-”;A2-A3)

Ak je výsledok nula, vráti pomlčku (-)

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie sa nachádzajú v téme Funkcia IF.

Skrytie nulových hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Možnosti kontingenčnej tabuľky na šípku vedľa položky Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Zmena zobrazovania chýb     Vyberte políčko Pri chybných hodnotách zobraziť v časti Formát. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť namiesto chýb. Ak chcete, aby sa chyby zobrazovali ako prázdne bunky, odstráňte z poľa všetky znaky.

  Zmena zobrazovania prázdnych buniek     Vyberte políčko Pri prázdnych bunkách zobraziť. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť v prázdnych bunkách. Ak chcete zobraziť prázdne bunky, odstráňte z poľa všetky znaky. Ak chcete zobraziť nuly, zrušte začiarknutie políčka.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×