Pri spravovaní projektu v Projecte pre web môžete exportovať projekt do Excelu. Údaje projektu v excelovom súbore vám umožňujú:

 • odoslať súbor s podrobnosťami o projekte externým účastníkmi projektu,

 • vytvoriť zostavy a vizuály,

 • archivovať kópie údajov projektu na účely auditu a dodržiavania súladu,

 • tlačiť kópie projektu.

Tu je postup exportovania projektu:

 1. Prejdite na stránku project.microsoft.com a otvorte projekt, ktorý chcete exportovať do Excelu.

 2. V pravom hornom rohu vyberte tri bodky (...) a potom vyberte položku Exportovať do Excelu.

  Snímka obrazovky ponuky v Projecte pre web so zobrazením možnosti Exportovať do Excelu

 3. Keď sa zobrazí hlásenie „Hotovo! Exportovali sme projekt [názov projektu].“ v dolnej časti obrazovky, nový excelový súbor nájdete tam, kde sa vám ukladajú stiahnuté súbory.

Keď otvoríte excelový súbor obsahujúci projekt, v hornej časti sa zobrazí karta s názvom Projektové úlohy, ktorá obsahuje súhrn informácií o projekte vrátane názvu, projektového manažéra a počiatočného a koncového dátumu, trvania a percenta dokončenia celého projektu. Zobrazí sa aj dátum exportovania. Pod tým sa zobrazí tabuľka so všetkými informáciami o projekte.

Počítačová verzia Projectu obsahuje množstvo vstavaných zostáv, ktoré umožňujú prezentovať účastníkom projektu všetky druhy údajov projektu. Údaje projektu však môžete exportovať aj do Excelu a následne vykonať hĺbkovú analýzu údajov a vytvoriť vizuálne zostavy. V Exceli môžete vytvoriť zostavy kontingenčnej tabuľky, grafy a použiť mnohé ďalšie funkcie, ktoré vám pomôžu vytvoriť vizuálne pôsobivejšie zostavy.

Na správne usporiadanie údajov projektu v Exceli ich bude ich bude potrebné priradiť, avšak Sprievodca exportovaním vás prevedie celým procesom.

 1. Vyberte položky Súbor > Exportovať > Uložiť projekt ako súbor a potom v časti Ďalšie typy súborov dvakrát kliknite na položku Zošit Microsoft Excelu.

  Uloženie súboru projektu ako zošita Microsoft Excelu

  (V Projecte 2010 vyberte položky Súbor > Uložiť ako a potom vedľa položky Uložiť vo formáte, vyberte možnosť Excelový zošit.)

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte požadované umiestnenie zošita.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte požadovaný názov a potom vyberte tlačidlo Uložiť.

  Spustí sa Sprievodca exportovaním.

  Sprievodca exportovaním

 4. Začnite výberom tlačidla Ďalej.

 5. V kroku Údaje vyberte položku Vybraté údaje (ak už nie sú vybratá).

 6. V kroku Mapa vyberte položku Nová mapa a vytvorte vlastné nastavenia údajov na priradenie údajov z polí Projectu do príslušných polí Excelu.

  Ak chcete použiť preddefinované alebo predtým definované priradenie, vyberte možnosť Použiť existujúce priradenie a potom vyberte priradenie, ktoré chcete použiť.

 7. V kroku Možnosti priradenia vyberte typy údajov na export a požadované možnosti.

 8. V krokoch Priradenie úlohy, Priradenie zdrojov alebo Priradenie nasadení upravte predpoklady priradenia vytvorené programom Project a zadajte nové polia priradenia:

  • V stĺpci Pole z: zadajte alebo vyberte pole programu Project a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vložiť alebo odstrániť riadky alebo použiť na priradenie tabuľku programu Project, použite tlačidlá pod tabuľkou priradenia.

  • Na presúvanie polí použite tlačidlá Presunúť.

  • V časti Ukážka skontrolujte rozloženie priradenia exportu.

 9. Ak je to potrebné, vyberte požadovaný filter exportu z rozbaľovacieho zoznamu Filter exportu.

 10. Vyberte položku Ďalej.

 11. Ak budete chcieť použiť priradenie znova, v kroku Koniec definície priradenia vyberte tlačidlo Uložiť priradenie a do poľa Názov priradenia zadajte požadovaný názov. Nové priradenie sa pridá do zoznamu preddefinovaných priradení.

 12. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak chcete exportované údaje projektu zobraziť, otvorte zošit v Exceli.

Práca s údajmi projektu v Exceli

Po otvorení zošita v Exceli si možno všimnete, že niektoré údaje nebudú vyzerať celkom podľa vašich očakávaní. Žiadny problém. V Exceli môžete pomocou funkcie Dynamické dopĺňanie rýchlo upraviť stĺpce s údajmi, napríklad zmeniť čísla na dátumy alebo text na čísla.

Potom môžete analyzovať a formátovať údaje a vytvoriť z nich požadované vizuálne zostavy:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×