Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pomocou funkcie CONCATENATE, ktorá je jednou z textových funkcií, môžete spojiť dva alebo viac textových reťazcov do jedného reťazca.

Dôležité: V Excel 2016, Excel Mobile a Excel pre web bola táto funkcia nahradená funkciou CONCAT. Hoci je funkcia CONCATENATE naďalej k dispozícii na zachovanie spätnej kompatibility, odporúčame vám používať funkciu CONCAT už odteraz. Funkcia CONCATENATE už totiž nemusí byť k dispozícii v budúcich verziách Excelu.

Syntax: CONCATENATE(text1; [text2]; ...)

Príklad:

  • =CONCATENATE("Hodnota hustoty osídlenia toku druhom "; A2; " "; A3; " je "; A4; "/km.")

  • =CONCATENATE(B2; " "; C2)

Názov argumentu

Popis

text1    (povinný)

Prvá položka na spojenie. Položka môže predstavovať textovú hodnotu, číslo alebo odkaz na bunku.

Text2; ...    (voliteľné)

Ďalšie textové položky na spojenie. Môžete použiť až 255 položiek, maximálne 8 192 znakov.

Príklady

Ak chcete v Exceli použiť tieto príklady, skopírujte údaje z tabuľky nižšie a v novom hárku ich prilepte do bunky A1.

Údaje

pstruh

Adam

Horváth

potočný

Novák

syn

32

Vzorec

Popis

=CONCATENATE("Hodnota hustoty osídlenia toku druhom "; A2; " "; A3; " je "; A4; "/km.")

Vytvorí vetu spojením údajov v stĺpci A s ďalším textom. Výsledok: „Hodnota hustoty osídlenia toku druhom pstruh potočný je 32/km.“

=CONCATENATE(B2; " "; C2)

Spoja sa tri položky: reťazec v bunke B2, znak medzery a hodnota v bunke C2. Výsledok: „Adam Horváth.“

=CONCATENATE(C2; ", "; B2)

Spoja sa tri položky: reťazec v bunke C2, reťazec pozostávajúci z čiarky a znaku medzery a hodnota v bunke B2. Výsledok: „Adam Horváth.“

=CONCATENATE(B3; " & "; C3)

Spoja sa tri položky: reťazec v bunke B3, reťazec pozostávajúci z medzery, znaku & a ďalšej medzery a hodnota v bunke C3. Výsledok: „Novák & syn.“

=B3 & " & " & C3

Spoja sa tie isté položky ako v predchádzajúcom prípade, namiesto funkcie CONCATENATE sa ale použije výpočtový operátor (&). Výsledok: „Novák & syn.“

Riešenie bežných problémov

Problém

Popis

Výsledný reťazec obsahuje úvodzovky.

Na oddelenie susediacich textových položiek použite bodkočiarky. Príklad: Excel zobrazí pre funkciu =CONCATENATE("Dobrý ""deň") výsledok Dobrý"deň s úvodzovkami navyše, pretože medzi textovými argumentmi je vynechaná bodkočiarka.

Čísla sa nemusia nachádzať v úvodzovkách.

Slová sú spojené.

Ak medzi jednotlivými textovými položkami neurčíte medzery, tieto textové položky sa spoja. Pridajte do vzorca funkcie CONCATENATE medzery. Môžete to vykonať dvoma spôsobmi:

  • Pridajte dvojité úvodzovky oddelené medzerou (" "). Príklad: =CONCATENATE("Dobré"; " "; "ráno!").

  • Pridajte medzeru za argument Text. Príklad: =CONCATENATE("Dobré "; "ráno!"). K reťazcu "Hello " je pridaná medzera.

Chyba typu #NÁZOV? sa zobrazí namiesto očakávaného výsledku.

Chyba #NÁZOV? zvyčajne znamená, že v argumente Text chýbajú úvodzovky.

Osvedčené postupy

Postup

Popis

Namiesto funkcie CONCATENATE použite znak &.

Výpočtový operátor & umožňuje spojenie textových položiek bez toho, aby ste museli použiť funkciu.

Napríklad =A1 & B1 vráti rovnakú hodnotu ako =CONCATENATE(A1;B1). V mnohých prípadoch je pri vytváraní reťazcov použitie operátora (&) rýchlejšie a jednoduchšie ako použitie funkcie CONCATENATE.

Ďalšie informácie o používaní výpočtových operátorov.

Na spojenie a formátovanie reťazcov použite funkciu TEXT.

Funkcia TEXT skonvertuje číselnú hodnotu na text a spojí čísla s textom alebo symbolmi.

Ak napríklad bunka A1 obsahuje číslo 23,5, môžete použiť nasledujúci vzorec na formátovanie čísla ako sumy v eurách:

=TEXT(A1;"0,00 €")

Výsledok: 23,50 €

Súvisiace informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×