Funkcia GETPIVOTDATA vracia viditeľné údaje z kontingenčnej tabuľky.

V tomto príklade funkcia =GETPIVOTDATA("Predaj";A3) vráti celkovú čiastku predaja z kontingenčnej tabuľky:

Príklad použitia funkcie GETPIVOTDATA na vrátenie údajov z kontingenčnej tabuľky.

Syntax

GETPIVOTDATA(údajové_pole; kontingenčná_tabuľka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntax funkcie GETPIVOTDATA obsahuje nasledovné argumenty:

Argument

Popis

údajové_pole

Povinný

Názov poľa kontingenčnej tabuľky obsahujúce údaje, ktoré chcete načítať. Musí byť v úvodzovkách.

kontingenčná_tabuľka

Povinný

Odkaz na ľubovoľnú bunku, rozsah buniek alebo pomenovaný rozsah buniek v kontingenčnej tabuľke. Tieto informácie určujú, ktorá kontingenčná tabuľka obsahuje údaje, ktoré sa majú načítať.

pole1, položka1, pole2, položka2

Voliteľné

1 až 126 dvojíc názvov polí a názvov položiek popisujúcich údaje, ktoré chcete načítať. Dvojice môžu byť uvedené v ľubovoľnom poradí. Názvy polí a položiek, ktoré sa nevzťahujú na čísla ani dátumy, musia byť uzavreté v úvodzovkách.

V kontingenčných tabuľkách OLAP môžu položky obsahovať názov zdroja dimenzie, ako aj názov zdroja položky. Dvojica poľa a položky môže mať v kontingenčnej tabuľke OLAP napríklad nasledovný tvar:

"[Produkt]";"[Produkt].[Všetky produkty].[Potraviny].[Pečivo]"

Poznámky: 

  • Vzorec GETPIVOTDATA môžete zadať rýchlo zadaním znamienka = (rovná sa) do bunky, do ktorej sa má vrátiť hodnota, a následným kliknutím v kontingenčnej tabuľke na bunku obsahujúcu údaj, ktorý sa má vrátiť.

  • Túto funkciu môžete vypnúť tak, že vyberiete ľubovoľnú bunku v existujúcej kontingenčnej tabuľke a potom prejdete na kartu Analýza kontingenčnej tabuľky, vyberiete položky Kontingenčná tabuľka > Možnosti a zrušíte začiarknutie možnosti Generovať GetPivotData.

  • Vo výpočtoch funkcie GETPIVOTDATA môžu byť zahrnuté aj vypočítavané polia alebo položky a vlastné výpočty.

  • Ak je ako argument kontingenčná_tabuľka použitý rozsah buniek, ktorý zahŕňa dve alebo viac kontingenčných tabuliek, údaje sa načítajú z tej kontingenčnej tabuľky, ktorá bola vytvorená ako posledná.

  • Ak argumenty pole a položka popisujú jednu bunku, vráti sa hodnota tejto bunky bez ohľadu na to, či ide o reťazec, číslo, chybu alebo prázdnu bunku.

  • Ak položka obsahuje dátum, musí byť vyjadrená ako poradové číslo alebo vytvorená pomocou funkcie DATE, aby sa hodnota zachovala aj po otvorení hárka s iným miestnym nastavením. Napríklad položka odkazujúca na dátum 5. marec 1999 môže byť zadaná ako 36224 alebo ako DATE(1999,3,5). Časy možno zadať ako desatinné čísla alebo pomocou funkcie TIME.

  • Ak argument kontingenčná_tabuľka nepredstavuje rozsah, v ktorom sa nachádza kontingenčná tabuľka, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybu #ODKAZ!.

  • Ak argumenty nepopisujú viditeľné pole alebo ak obsahujú filter zostavy, v ktorom nie sú zobrazené filtrované údaje, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! .

Príklady

Vzorce v príklade nižšie zobrazujú rôzne metódy získavania údajov z kontingenčnej tabuľky.

Príklad kontingenčnej tabuľky použitej na načítanie údajov z funkcie GETPIVOTDATA.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×