Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia GETPIVOTDATA vracia viditeľné údaje z kontingenčnej tabuľky.

V tomto príklade funkcia =GETPIVOTDATA("Predaj";A3) vráti celkovú čiastku predaja z kontingenčnej tabuľky:

Príklad použitia funkcie GETPIVOTDATA na vrátenie údajov z kontingenčnej tabuľky.

Syntax

GETPIVOTDATA(údajové_pole; kontingenčná_tabuľka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntax funkcie GETPIVOTDATA obsahuje nasledovné argumenty:

Argument

Popis

údajové_pole

Povinný

Názov poľa kontingenčnej tabuľky obsahujúce údaje, ktoré chcete načítať. Musí byť v úvodzovkách.

kontingenčná_tabuľka

Povinný

Odkaz na ľubovoľnú bunku, rozsah buniek alebo pomenovaný rozsah buniek v kontingenčnej tabuľke. Tieto informácie určujú, ktorá kontingenčná tabuľka obsahuje údaje, ktoré sa majú načítať.

pole1, položka1, pole2, položka2

Voliteľné

1 až 126 dvojíc názvov polí a názvov položiek popisujúcich údaje, ktoré chcete načítať. Dvojice môžu byť uvedené v ľubovoľnom poradí. Názvy polí a položiek, ktoré sa nevzťahujú na čísla ani dátumy, musia byť uzavreté v úvodzovkách.

V kontingenčných tabuľkách OLAP môžu položky obsahovať názov zdroja dimenzie, ako aj názov zdroja položky. Dvojica poľa a položky môže mať v kontingenčnej tabuľke OLAP napríklad nasledovný tvar:

"[Produkt]";"[Produkt].[Všetky produkty].[Potraviny].[Pečivo]"

Poznámky: 

  • Vzorec GETPIVOTDATA môžete zadať rýchlo zadaním znamienka = (rovná sa) do bunky, do ktorej sa má vrátiť hodnota, a následným kliknutím v kontingenčnej tabuľke na bunku obsahujúcu údaj, ktorý sa má vrátiť.

  • Túto funkciu môžete vypnúť tak, že vyberiete ľubovoľnú bunku v existujúcej kontingenčnej tabuľke a potom prejdete na kartu Analýza kontingenčnej tabuľky, vyberiete položky Kontingenčná tabuľka > Možnosti a zrušíte začiarknutie možnosti Generovať GetPivotData.

  • Vo výpočtoch funkcie GETPIVOTDATA môžu byť zahrnuté aj vypočítavané polia alebo položky a vlastné výpočty.

  • Ak je ako argument kontingenčná_tabuľka použitý rozsah buniek, ktorý zahŕňa dve alebo viac kontingenčných tabuliek, údaje sa načítajú z tej kontingenčnej tabuľky, ktorá bola vytvorená ako posledná.

  • Ak argumenty pole a položka popisujú jednu bunku, vráti sa hodnota tejto bunky bez ohľadu na to, či ide o reťazec, číslo, chybu alebo prázdnu bunku.

  • Ak položka obsahuje dátum, musí byť vyjadrená ako poradové číslo alebo vytvorená pomocou funkcie DATE, aby sa hodnota zachovala aj po otvorení hárka s iným miestnym nastavením. Napríklad položka odkazujúca na dátum 5. marec 1999 môže byť zadaná ako 36224 alebo ako DATE(1999,3,5). Časy možno zadať ako desatinné čísla alebo pomocou funkcie TIME.

  • Ak argument kontingenčná_tabuľka nepredstavuje rozsah, v ktorom sa nachádza kontingenčná tabuľka, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybu #ODKAZ!.

  • Ak argumenty nepopisujú viditeľné pole alebo ak obsahujú filter zostavy, v ktorom nie sú zobrazené filtrované údaje, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! .

Príklady

Vzorce v príklade nižšie zobrazujú rôzne metódy získavania údajov z kontingenčnej tabuľky.

Príklad kontingenčnej tabuľky použitej na načítanie údajov z funkcie GETPIVOTDATA.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×